İsrail'i Yoketmek İçin Saflarınızı Sıklaştırın...
İMAM HUMEYNİ'NİN (R.A) SÖZ VE KONUŞMALARINDA FİLİSTİN
( İktidar İçin İsrail'in Zilletine Tahammül Etmek..İmansızlıktır...)

 


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ..19

Amerika ve İsrail'e Karşı Petrolün Bir Silah Olarak Kullanılması Gerektiği...23

Filistin'in Hürriyeti; İslami Kimliğe Tekrar Kavuşulmasına Bağlıdır..24

"Büyük İsrail" Komplosunu Defalarca İfşa..24

Yahudilerle Siyonistleri Aynı Statüye Tabi Tutmama...25

İslam Ümmetinin Vahdet ve Birliği, Filistin'in Tek Kurtuluş Yolu .26

İslam Dünyasının İmkanlarını Değerlendirme ve Fırsatları İyi Kullanma...27

1. BÖLÜM İSRAİL'İN NİTELİĞİ

1.FASIL...31

İSLAM VE MÜSLÜMANLARIN DÜŞMANI: İSRAİL. ...31

Müslümanların İlk Kıbesini Tahrip Etmek İsrail'in Çirkin Arzusudur....33

İsrail'in Eliyle İslam Düşmanlığı...33

Amerika ve İsrail İslam'ın Aslına Düşmandır.35

2. FASIL...37

İSRAİL'İN YAYILMACILIK POLİTİKASI ("BÜYÜK İSRAİL" HAYALİ).37

Mesele Filistin'in İşgali İle Bitmiyor...39

İsrail Tehlikesi Bütün Ortadoğu'yu ve İslam Beldelerini Tehdit Etmektedir....40

Lübnan'ın Başına Gelenler Diğer İslam Ülkelerini Beklemekte..40

İsrail Golan'la Yetinmeyecek .....41

İsrail Mevcut Durumla Yetinmez..41

İsrail'in Uğursuz Amacı.....42

Büyük İsrail....42

İsrail Bu Antlaşmalarla Yetinmez.43

Nil'den Fırat'a Kadar...44

3. FASIL...45

YAHUDİLER SİYONİSTLERDEN AYRIDIR...45

İran Yahudileri..47

Yahudilerin Hesabı Siyonistlerin Hesabından Ayrıdır...47

Siyonistler Dinsizdir...48

Yahudiler Siyonistleri Kabul Etmiyorlar.....49

Hz. Musa'ya -as- Tabi Olduklarını İddia Eden Yalancılar...49

4. FASIL...51

İSRAİL'İ HİMAYE EDENLER....51

İsrail'in Büyük Hâmisi: Amerika...53

İsrail'i Tüm Sömürgeci Güçler Himaye Etmekte..53

Amerika'nın Şah ve İsrail'i Desteklemesi.....53

İsrail'e Giden Petrol Boruları Kapatıldığı İçin Amerika'nın İran'a Karşı Komplo Düzenlemesi...54

Amerika Siyonizmi Destekliyor....55

Amerika İsrail Anlaşması..55

İsrail Amerika'dan İzinsiz Cinayet İşleyemez.55

Bu Müslümanların Amerika'dan Yediği Bir Şamardır...56

ABD Silahlı Kuvvetlerinin İsrail'i Savunmak İçin Bölgeye Girmesi..57

Filistin'e Karşı Süper Güçlerin Elbirliği.57

2. BÖLÜM:
ŞAH DÖNEMİNDE İRAN-İSRAİL İLİŞKİLERİ

1.FASIL...59

ŞAH REJİMİYLE İSRAİL'İN BAĞLANTILARI...59

Şah Rejiminin İktisadı Siyonistlerin Elinde....61

İran Siyonistlerin Çizmeleri Altında...62

İsrail Uşakları Her Alanda Nüfuz Etmiştir...62

İsrail'i Eleştiri Yasağı.63

Şah İsrailli mi ki?! ...63

Şah Rejminin İsrail'le Sıcak İlişkisi....64

İsrail'le Şah Rejiminin İlişkilerine Diğer Şahitler....64

Şah Rejiminin Programları İsrailliler Tarafından Hazırlanıyor....65

İran ve İsrail'in Örnek Tarlası.....67

Şah Rejiminin Islahatı İsrail İçin Pazar..67

İmam Humeyni'nin Şah'ı İkazı...68

Şah'ın Fantomlar'ı İsrail Askerlerinin Emrinde..68

İsrail'in Cinayetlerinin Eserlerini Ortadan Kaldırmayın...69

Şah Rejimi İsrail'in Askeri Üssü...69

İsrail İşadamları Şehinşahlık Kutlamalarında.69

İsrail'in Yolunun Açılması İçin Şah'ın Girişimleri...70

Şah Rejimi Filistin'i İşgal Eden İsrail'e Karşı Olanları Sindirmekle Görevli...71

Şah-İsrail İlişkilerini İfşa Etmek ...72

İsrail'in, Planlarını Uygulamasından Korkuyorum...74

Şah İlk Baştan Beri İsrail'i Resmi Olarak Tanıdı..74

Şah'a Karşı Olmanın Sebebi....75

Şah -Memleketin Kaynaklarını- Milli Etmek Adına Onları Siyonistler'e Verdi...75

Şah'ın İsrail'i Desteklemesi Halkın Kıyam Etmesine Sebep Oldu....75

İsrail Şah'ı Savunuyor.76

Öteden Beri Süregelen Şah - İsrail İlişkisi...77

Şah Rejiminin Basın-Yayını İsrail'i Destekliyor...77

Genel Boykotlarda İsrail'in Petrolünü Temin Etmek..78

İsrail Şah'ın Cinayetlerine Ortaktır...79

İsrail Askerleri Şah Rejiminin Emrinde.79

İsrailli İşkence Uzmanları Şah'ın Hizmetinde.80

2. FASIL...81

İSLAM İNKILABI ZİRVEYE ULAŞMADAN ÖNCE İMAM HUMEYNİ'NİN İSRAİL'E KARŞI TUTUMLARI 81

İsrail Uşağı Bahailer...83

Şah-İsrail İlişkisine Nefret...83

Tarihi İkaz ...83

Filistin İşgal Edilmişken Siz Petrol İçin Kavga mı Ediyorsunuz?..84

Şah-İsrail Uzlaşmasından Beraat Bildirisi...84

İslamın İleri Gelenleri Küçük İhtilafları Bırakmaya Mükelleftir...85

İsrail'e Ambargo ve İsrail'i Red..86

Filistinli Mücahidlerin Himaye Edilmesinin Farz Oluşu ve Şer'i Vücühatın Onlara Tahsis Edilmesi.87

Bu Fesat Kaynağı Mümkün Olan Her Yolla Defedilmelidir...89

İsrail'e Ambargo...90

Müslümanları Filistin Mücahidlerini Desteklemeye Davet .90

İsrail'i Yoketmek İçin Saflarınızı Sıklaştırın...91

İsrail Uşaklarını Musallat Etmek Memlekete İhanettir..92

3. BÖLÜM

İMAM VE İSLAM İNKILABI, İSRAİL'E KARŞI DİRENİŞ SİPERİ

1.FASIL...95

MÜSLÜMANLARIN ZAAF NEDENLERİNİN BEYANI 95 (Saflarda Tefrika ve Ülkenin Zaafı)....95

Eğer Müslüman Ülkeleri Yönetenler Bir Tek El Olsalardı...97

Müslüman Ülkelerin Yöneticileri Arasındaki İhtilaflar Filistin Sorununun Kaynağıdır...97

İslama Dayanmayışları Bu Müsibetlere Neden Oldu..98

Baştakilerden Bazısının Satılmış Olması.....98

Başta Olanlardan Bazılarının Kendilerini Kaybetmesi veya -Başkaları Tarafından- Görevlendirilmesi Sömürünün Musallat olmasına sebep Oldu...98
Hükumetin İlerlememesi Üzücüdür....99

Müslüman Ülkelerin Birçoğu Hiçbir Sonucu Olmayan Müzakerelerle Meşguller...99

Eğer Birleşirlerse Amerika Hiçbir Şey Yapamaz....100

Devletler İstiklal ve Vahdeti Koruyamadılar..101

Müslümanlar Amel Ehli Olsalardı İsrail'in Karşısında Zelil ve Perişan Olmazlardı....101

Müslümanların Müşkülatının Kaynağı...102

Tefrika Muamması! .102

 

Filistin Müslümanlarının Şahlanışa Geçtiği Bu Sırada, Hangi Özür ve Bahaneyle -meseleye karşı- Kayıtsız Kalınabilir?!...164

Ortak Düşman: İsrail..165

Önce İsrail'i Yumruklayıp Dışarı Atın, Sonra Ateşkes- Olsun-!...166

Milletler Azimle karşı durmalı, Direnmelidirler...166

Filistinli Yetkililere Nasihat....167

İsrail'in İşlediği Cinayetlere Susanların da Sırası Gelecektir....167

İsrail'i Resmen Tanımak İsteyenlere Bizim Milletimizden Korkmalarını Salık Veririm..168

İsrail Sahneden Tamamen Silinmelidir..169

İsrail'in Resmen Tanınması, Şeref Sahibi Her Müslümanı - Öfkeyle- Titreten Bir Faciadır....169

Müslümanlar Seyirci..170

Halk Oturup Seyirci Kalmayacaktır....171

Bizim Suçumuz, Filistin'i Savunmak..172

Müslüman Filistin'in Gerçek Evlatlarını Savunmak...172

İsrail'e Düşman Olmak Bizim İçin İftihardır...172

Müslümanların İki Temel Problemi....103

Bütün Problemler Hükumetin Başında Olanların Kusur Etmelerinden Kaynaklanmaktadır.104

Hükumetlerin Teslimiyeti..104

Niçin Arap Ülkeleri Siyonizmden Dayak Yiyorlar?...105

Amerika'dan Bu Kadar Yakınmamalıyız!....105

Başta Olanlardan Bazılarının İhaneti..106

Kutsal Haremeynin İddiacısı Niçin Teyid Ediyor?..107

Bu Hükumetleri Kime Şikayet Edelim?.107

İktidar İçin İsrail'in Zilletine Tahammül Etmek....108

Bazı Ülkeler İsrail'in Elinden Amerika'ya Sığınıyorlar!!! ... 110

Baştakilerden Bazılarının Bencillik ve Egoistlikleri...110

Allah Teala Bu Devletleri Uyandırsın....111

Bazı Ülkelerin Gaflet Uykusunda Olması Üzücüdür..111

İslam Ülkeleri Yöneticilerinden Bazılarının Ahmaklığı Onları Birbirinin Canına Düşürmüş....112

2. FASIL...113

HAİNCE KOMPLO VE PROJELERİN İFŞASI..113

Camp David, İsrail'in Tecavüzlerini Meşrulaştırma Komplosu....115

Camp David'i Kınıyoruz....115

Camp David Bütün Bölge Ülkelerinin Zararınadır..116

Camp David Siyasi Bir Oyundur...116

Camp David, İslam ve Müslümanlara İhanet..116

Camp David Planı Sedat'ın Bağlılığının Nişanesidir..116

Camp David Planı Müslümanların Tefrikasına Sebeptir..117

Camp David Anlaşması Yüzünden Mısır'la İrtibatın Kesilmesi Emri..117

Hain Sedat'ın Eli Mısır'dan Kesilmelidir...118

Mısır, İsrail ve Amerika Komplosu.....118

İslam Düşmanlarıyla Birleşme Üzüntüsü.....118

Amerika Uşakları Aracılığıyla Tefrika Yaratmak....119

Filistin Meselesini Halledeceklerine Şia Ve Sünniyi Birbirinin Karşısına Geçiriyorlar..119

Taif Konferansında Ne Oldu? ....120

-Enver- Sedat Ve -Kral- Fahd'ın Planını Kınamak Farzdır Bize.....120

Camp David Anlaşması Mekke Ve Medine'yi de Müslümanların Elinden Çıkarabilir.....121

Uzlaşmacı Planlar İsrail'in Tecavüzlerine Ortam Hazırlıyor....123

Zihinleri Asıl Düşmandan Saptırmak İçin Yapılan Muhtelif Planlar .124

İsrail'i -Resmen- Tanımak Müslümanlar İçin Bir Faciadır.. 125

Bazı İslam Devletleri Kurda Sığınıyorlar!...125

İsrail'i Resmen Tanıyacak Olurlarsa O -günün birinde- Herkese Egemen Olacaktır...126

Fas Konferansı'nda İsrail'i Sigortalamak...127

İsrail: Fas Konferansı'nın Sözünü Bile Etmeye Değmez!... .127
İslam İddiasında Bulunan Devletler Amerika'yla İsrail'i Memnun Etmeye Çalışıyorlar....129

Bir Esaret Olan Camp David Projesi Zillet Ve Utanç Damgasıdır..130

Amerika'nın Elini Öptüğü İçin Mısır'ın Mükafaatlandırılması.130

İntifada'nın Devamını Önlemek İçin Komplo.131
İnkılapçı Görünen Bazı Satılmışlar Amerika Ve İsrail'e Yanaşmış Durumda.131

Haremeyn'in Hadimi(!) İsrail'e Güvence Veriyor!...132

 

Beyrut'taki Amerika ve Fransız Kuvvetlerinin Karargahlarının Bombalanması (23 Ekim 1983)..242

Karargahların Savaşı..243

Filistin Halk Kıyamının Ortaya Çıkışı: İntifada....244

İslami Uyanış Zincirinin Diğer Bir Halkası: "İntifada"....246

İntifadayı İran İslam İnkılabı Ve Onun Özellikleriyle Mukayese..247

Gazze ve Eriha Uzlaşması....251

3. FASIL...133

İSRAİL'İN VARLIĞINI RED; MÜSLÜMANLARI BİRLİĞE VE İSRAİL'E KARŞI MÜCADELEYİ DESTEKLEMEYE DAVET...133

Şer'i Vücuhlarla Filistinli Ve Lübnanlı Savaşçıları Himayeye İcazet...135

Müslümanların Büyük Baş Belası: İsrail.....135

Müslümanların İsrail'e Karşı Birleşmesi Yolundaki Azim Ve Kararlılığımı Sürdüreceğim..135

Yirmi Yıl Boyunca Vahdete Çağrı...136

Biz Sizinle Hemsadâ idik, Aynı Şeyleri Söylüyorduk...136

İsrail'e Karşı Olan Arap Ülkelerini Destekliyoruz...136

Filistinli Kardeşlerimizle Aynı Saflarda Olacağız...137

20 Yıl Filistin'e Destek...137

Hiçbir Hür İnsan İsrail'i Resmen Tanımaz...138

Kudüs Müslümanlara Dönmelidir.138

İslamda Birleşin ve İslama Dayanın ki Size Hükmetmeye Heveslenmesinler....138

Biz İsrailli Danışmanları Kovacağız...138

İsrail'le Hiçbir İlişkimiz Olmayacak...139

Biz Mazlum Filistinlilerden Yanayız..139

Kudüs'ün İsrail'in Elinden Kurtarılması Bütün Müslümanların Şer'i Vazifesidir....139

Müslümanların Malının İsrail'e Satılması Haramdır...139

İsrail'i Resmen Tanımamız Kesinlikle İmkansızdır!...140

İran Milleti Filistin'i Daima Desteklemiştir....140

Filistin Bizim Vücudumuzun Bir Parçasıdır...140

En Küçük Bir İhmali Bile Caiz Görmüyorum.141

İsrail Gaasıptır...142

İsrail'e Petrol Vermeyeceğiz....142

Gasıp İsrail'le İlişkimiz Olmayacak!...142

İsrail Tövbe Edecek Olsa Bile Onunla İlişki Kurmayacağız!..143

İsrail'e Varlık Hakkı Tanıyamayız...143

Arafat'a Uyarı: Süper Güçler Güvenilir Dayanak Değildirler!..143

Zaferin Şartı: Vahdet ve Allah'a Güven.148

Filistin'in Kurtuluş Yolu: Milletlerin Kıyam Etmesidir!...149

Elele Verip Birleşsinler ve Bu Kanser Tümörünün Kökünü Kazısınlar....149

Milletler Uyanmalıdır!...150

Biz Sizlerle Aynı Safta, İsrail'e Karşı Mücadele Etmekteyiz...150

Filistinli ve Lübnanlı Kardeşlere Dua....151

Halk Arasında ve Her Yerde İsrail'i İfşada Bulunma Tavsiyesi...151

Müslümanlar Biraraya Gelseydi İsrail Yok Olurdu.151

Önceki Hatanın Giderilmesi İçin Müslümanların Birlik İçinde Olması Gerekir....152

Her Müslüman, İsrail'e Karşı Kendisini Hazırlayıp Teçhizatlandırmakla Mükelleftir...152

Birlik Olmalı ve İsrail'in Kökünü Kazımalıyız..153

Bir Milyar İnsan Niye Seyirci?..153

Ey Uçsuz Bucaksız İnsan Deryası! Doğrulup Kalkın ve Vahyin Merkezini Savunun!...154

Umarım, Filistin'in Yoluna Dikilen Sorunları Gideririz...154

Hepimiz Kıyam Edelim ve İsrail'i Ortadan Kaldıralım..155

Kahraman Filistin'e Destek..155

Eğer Müslümanlar Birlik İçinde Olsalardı Kudüs Sorunu Doğmazdı....155

Milletler Kıyam Etmelidir! Bu Kurtların Kucağına Sığınmayalım!...156

Filistin Sorununun Çüzümü İçin Milletler Sadr-ı İslama Dönmelidirler.156

Herkes Hep Birlikte İslam Bayrağı Altında....156

Ateşli Silahlarla İsrail'in Göğsünü Parçalamanın Zamanı Gelmemiş midir?!....157

Mısır Ordusu Bu Ayıp ve Zilleti

Kabullenmesin!....158

Kurtuluş Yolu .158

Birlik İçinde Olursanız İsrail Cüret Bulamaz..159

Birlik Olup Bu Fesat Tümörünü Söküp Atın!.160

İsrail'in Bu Cüretkarlığı, Müslümanlar Arasında Ayrılık ve Tefrikanın Neticesidir....161

Kur'an Emrediyor: İsrail'le Savaşın!....161

İsrail'i Sürüp Kovmak İçin Kardeşçe Elele!....162

İran Milletinin Ezeli Arzusu....163

İşgal Altındaki Toprakların Mazlumlarının Kıyamını Desteklemek...164

4. FASIL...175

DÜNYA KUDÜS GÜNÜ'NÜN İLANI.175

Dünya Kudüs Günü'nün İlanı.....177

Kudüs Günü: Müslümanların Müstekbirlere Karşı Direniş Günü...177

Kudüs Günü: Mustaz'aflar Partisi'nin Mukaddemesi..179

Kudüs Günü Canlı Tutulsun....180

İnşaallah Kudüs'te Namaz Kılarız!...181

Kudüs Günü Herkes Haykırırsa Zafer Kazanılır...182

Kudüs'te Vahdet Namazı...182

Kudüs Günü Mesajı: Politik Oyunları Bir Kenara Bırakmak ve Gücünü İmandan Alan Makinalı Tüfekleri Kullanmak Gerekir!.182

Kudüs Günü Mustaz'aflar Günü....184

Kudüs Gününde Milletlere Düşen Vazife....185

5. FASIL...187

HAC SİPERİNDE MÜŞRİKLERDEN BERÂET...187

Ey Beytullah'ı Ziyarete Gidenler! Amerika'yla İsrail'in Plan ve Komplolarını İnsanlara Duyurun.....189

Suudi Hanedanı Hacda Filistin Meselesinin Gündeme Getirilmesini İslamda Bid'at Sayıyor!!!.189

Müşriklerden Beraet -Teberride bulunma- Hadisesi Haccın Sırlarındandır..190

Berâet -Teberri- Haykırışı....190

Berâetsiz Hac, Hac Değildir!.....201

Filistin'deki İsami Hamâsî, Hacda Müşriklerden Beraette Bulunulmasının Semeresidir...201

4. BÖLÜM

DÜŞMANLARIN İSLAM CUMHURİYETİ'Nİ MÜCADELENİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMAKTAN ALIKOYMA ÇABALARI

1.FASIL...203

İRAN'A ZORLA YÜKLENEN SAVAŞ VE BAZI ÜLKELERİN İNKILABİ İRAN'A KARŞI TERTİPLEDİĞİ KOMPLOLAR..203

İslam Çehresini Siyonizm Karşısında Zayıflatan: SADDAM....205

Tahmili Savaş: Siyonizmle Baas Partisi'nin Şeytanca Elbirliği..205

İsrail'e Fırsat Yaratmak.....206

Biz Her İki Cephede Savaşmaya Hazırız.....206

İsrail'le Savaşması İçin İran'dan Haraç ve Rüşvet İstenmesi...207


Irak'ın Tam Anlamıyla Yenilmesinin Ardından; Kudüs'e Doğru Şahlanış Yolu Açılmış Olacaktır.208

Mısır'la İsrail; İran'a Karşı Birleşik Cephe...209

İsrail'e Karşı Olan Bir Ülkeye Karşı Cihad Hükmü!!!...209

Bölgedeki Devletler Bu Mıntıkayı İsrail'in Kirli Varlığından Temizleyecekleri Yerde ....210

2. FASIL...213

MAKSATLI SUÇLAMALAR: İRAN İSLAM CUMHURİYETİ'NİN İSRAİL'LE İLİŞKİSİ OLDUĞU SÖYLENTİLERİ..213

İran'la İsaril Arasında İlişkiden Sözetmek Kof ve Çocukça Bir Suçlamadır...215

İran'la İsrail İlişkilerinden Sözetme İftirası, Ayrılık ve Tefrika Yaratma Komplosudur..216

Saddam'ın İran'ı Suçlayıp Zan Altında Bırakma Komplosu 217 İsrail'den Silah Satınalındığı Martavalları Amerika'nın Ağzından Çıkıyor....217

Müslümanların Başındakilerin, Müslümanlar Aleyhine Propaganda Yapması!.218

İran'la İsrail Arasında İlişki Olduğu(!) Söylentisi Amerika'ya Yağcılık İçin Yapılıyor....219

İran'dan Kaçan İnkılap Düşmanları, İsrail'den Silah Satınalındığı Söylentisini Yaymadalar...219

Bizim İnkılabımızın Niteliği Amerika ve İsrail'e Karşı Olmak Olmuştur...220

İsrail Denize Dokunsa Deniz Necis ve Murdar Olur..220

İslam Cumhuriyeti'ni Niçin Suçluyorlar?.....221

İran'a İsrail Yanlısı Diyenler Rezil Oldular!..222

Sömürü Borazanları, İsrail'den Silah Alımı Gibi Bir Söylentiyi Yaymada...223

İsrail'in Adam Olacağı Yok..223

ÖZETLE filistin tarihi....227

İslam'ın Zuhuruna Kadarki Filistin Tarihine Bir Bakış..227

İslamdan Sonra Beyt-ul Mukaddes.....230

Yirminci yy.'da Beyt-ul Mukaddes ve Filistin...233

İsrail'i Ortaya Çıkarmak İçin Ön Girişimler Ve Filistinlilerle Arapların Tepkisi..234

"Altı Gün Savaşları"...237

Kerame Savaşı (1968)....238

Ramazan Savaşı (1973 Ekimi)...239

1974 Yılında FKÖ'nün Resmen Tanınması..240

Filistinlilerin Lübnan'da Çatışması...240

Camp David Anlaşması.....240

Siyonist Rejim Ordularının Lübnan'da Filistinlilere Saldırıması...241

 

GİRİŞ

Bismillahirrahmanirrahim

İran'da gerçekleşen İslam İnkılabı çeşitli alanlarda müslümanların anti-siyonist mücadelelerine şiddet ve ivme kazandırarak Filistinlilerin siyonizme karşı verdikleri savaşın gidişatını değiştirdi. Şah rejimi, stratejik Ortadoğu bölgelerinde Batı'yla İsrail'in güçlü bir müttefiki durumundaydı. Şah zamanında İran; İsrail mallarının yoğun pazarı haline gelmişti. Buna ilaveten şah, İsrail'e bol bol petrol pompalayarak bu işgalci siyonist rejime önemli ölçüde ekonomik destek sağlamış oluyor, şah'ın İsrail'e verdiği bu petrol, sözkonusu siyonist ülkenin çarklarından geçerek silah ve kurşuna dönüşüp Lübnan ve Filistin'in mazlum müslümanlarının kalbine gömülüyordu. İran, İsrail için bölgedeki arapları kontrol ve casusluk operasyonları için de mükemmel bir üs haline gelmişti. şahın İsrail'le gizli ve aleni ilişkilerini ifşa etmek ve müslümanların bu ortak düşmanına şahın hesapsız yardımlarda bulunmasına muhalefet oluşturmak İmam Humeyni'nin -ks- şanlı kıyamının önemli kalkış noktalarından birini oluşturuyordu. İmam -ks- bu konuda şöyle diyor:

"Bizi şahla karşı karşıya getiren noktalardan biri, onun İsrail'e yardımlarıdır. Ben daima söylemişimdir bunu; İsrail'in ortaya çıktığı ilk günden itibaren şah onunla işbirliğine girdi ve müslümanlarla İsrail arasındaki savaş en kritik noktaya vardığı zamanda da şah, müslümanlara ait olan bu petrolü gasbederek İsrail'e vermeye davam ediyordu ki, benim şaha karşı çıkmamın nedenlerinden biri de budur."

(16.9.135 7/SN: c.4)

İran'da şah rejiminin yıkılıp onun yerine bir islam devleti kurulması, siyonistlerin yayılmacılık emellerini ciddi ölçüde tehlikeye düşüren ilk yıkıcı darbe oldu.

18

İslam İnkılabı ve rehberinin mesajının kamuoyunda yarattığı etki o denli genişti ki; Enver Sedat Camp David uzlaşmasını imzaladığında bütün araplar tarafından, hatta bölgedeki uzlaşmacı arap rejimler tarafından da dışlanarak tam bir inziva ve yanlızlığa itildi.

Kudüs'ü işgal eden siyonist rejimin asıl hamileri olan Avrupa devletleriyle Amerika; İmam Humeyni hareketinde aldıkları ağır yenilgiden kazandıkları tecrübeyle islam inkılabını kontrol altına alabilmek ve şartları kendi lehlerine değiştirebilmek için seferber oldular ve hatta bu doğrultuda, her zamanki doğulu rakipleri -eski Sovyetler Birliği- ile kolayca işbirliğine giderek yoldaş oldular. Saddam'ı; henüz henüz kurulmakta olan İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırtıp onun topraklarını işgal ettiren bu süper batı ve doğu müttefiki; islami İran'a açılan bu eşitsiz savaş boyunca Eflakçı Baas rejimine her nevi yardımıda bulunmayı da ihmal etmedi.

Bu tahmili savaş, İran topraklarını işgal edip bu ülkeyi parçalamak ve islam inkılabını kaynağında yok etmek amacıyla başlatıldı ve islam düşmanlarıyla savaşta liderlik rolünü ifaya kararlı olup "bugün İran, yarın Filistin!" sloganına gerçeklik kazandırmaya azmeden İslam Cumhuriyeti'ni, kendisini müdafaa amacıyla bu zoraki savaş meydanına çıkmak zorunda bıraktı. Batı ve doğu bloku ülkelerinin devlet başkanlarının da ifade ettiği gibi İran'a açılan bu savaşın amacı islam inkılabının işini bitirmek ve diğer müslüman milletleri kıyam ve inkılap fikrinden caydırıp umutlarını kırmaktı. Böylece Saddam islam düşmanlarının tahrik ve kışkırtmalarıyla acı ve uzun bir hadisenin aktörü oldu; rahmetli İmam Humeyni -ks-bunu şöyle tanımlar:

"Son derece üzücü olan şey, başta Amerika gelmek üzere süper güçlerin Saddam'ı kandırmak suretiyle ülkemize saldırıp güçlü İran devletini ister istemez bir müdafaa savaşıyla meşgul etmesi ve bu yolla gaasıp câni İsrail'e "Nil'den Fır at'a kadar Büyük İsrail" adlı uğursuz planını uygulama fırsatı kazandırmasıdır."

(31.6.1362; SN; s. 18)

19

Her ne kadar islam düşmanları inkılabın yolu üzerine çeşitli manialar dikip acı hadiseler ve komplolar yarattılarsa da ve öte yandan doğu blokunda başgösteren çöküntü hadisesi Amerika'ya yeniden, Ortadoğu'daki krizin tek çözüm yolu olarak İsrail'le uzlaşmayı gösterme fırsatı tanıyıp Mısır'ı yeniden arap devletlerine kabul ettirmek suretiyle sayısı epey kabarmış olan uzlaşmış arap devletlerinin başına geçirme şansı kazandırdıysa da Lübnan ve İşgal altındaki Filistin topraklarında bugün şahid olduğumuz şanlı direniş ve uyanış; bütün engellere rağmen Filistin milletinin İslam İnkılabı'nın mesajını özümsediğini ve uyandırma ve bilinçlendirme çalışmalarının beklenen semereyi verdiği ve düşmanlar istemese de "intifada" hareketinin artık durdurulması imkansız bir sel gibi şahlanışa geçtiğini hepimiz görmekteyiz. Arap dünyasındaki uzlaşmacıların ihanetlerine rağmen bugün işgalci İsrail'le câni Amerika'nın devlet başkanlarının da itiraf ettiğ i üzere "İmam Humeyni'nin ülküleri ve islam inkılabı düşüncesinin cevheri, bugün Filistin olaylarının ana dinamiği konumundadır artık.

Elinizdeki kitap Allah'a iman ve halkın büyük gücüne dayanarak başlattığı ilahi hedefini islam dünyasının en büyük inkılabına dönüştürmeyi başaran büyük insanın Filistin ve İsrail'le ilgili konuşma, direktif ve tavırlarını kapsamaktadır.

Bu derleme, islam inkılabının çeşitli dönemlerinde yaptığı konuşma, röportaj ve yayınladığı mesaj ve bildirilerde İmam 'ın -ks- Filistin konusundaki tavrını ifade eden bir çalışmadır.

Bu eser incelendiğinde rahmetli İmam'ın -ks- zalim şahlık düzeninin en güçlü dönemlerinde bile şahın İsrail'le kurduğu gizli ilişkileri korkusuzca ve aleni konuşma ve mesajlarında ifşa ettiği ve islam dünyasını İsrail'e karşı uyararak bu tehlikeye bir an önce karşı durulması gerektiğini devamlı vurguladığı görülür. İmam Humeyni, Filistinli savaşçıların şer'i gelirlerle, zekat, humus ve

20

sadaka gelirleriyle de himaye ve desteklenebileceğini ve bu gelirlerin Filistin müslümanlarının siyonizme karşı mücadelesine yardım için harcanabileceği yolunda fetva veren ilk büyük alim ve ilk taklid merciidir. Keza, Mescid'ul Aksa'nın işgalci siyonist İsrail rejimi tarafından kundaklandığı olayda da; bu mescidin yeniden tamiri ve restoresi için adeta yarışa girerek meseleyi bir övünç ve iftihar kaynağı telakki eden nicelerinin tam tersine, o, fevkalede bir ileri görüşlülükle, İsrail'in bu cinayetinin unutulmaması için mescidin o haliyle kalması gerektiğini vurguluyor ve bunun, siyonist İsrail'in cinayetlerine karşı müslümanları tahrik ve harekete geçirici sembolik bir eser olarak muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyordu. Mazlum Filistin milletinin mücadelesi ve islam ümmetinin bu mücadeleyi desteklemesi için İmam'ın -ks- görüşü tâ ilk günlerden itibaren İsrail'le mücadelede meselenin islami ve ideolojik boyutunun vurgulanması gerektiği şeklindeydi; bu meyanda arap kavmiyetçiliği, milliyetçilik, ithal ideolojiler ve gayri islami düşünce paketleri gibi yolları Kudüs'ün kurtarılması yolunda verilen mücadelede bir "sapma " olarak değerlendiriyordu.

İslam dünyasının özel problemlerini ve bu cümleden olmak üzere bazı islam ülkelerinin başındakilerin zaaf, beceriksizlik ve hatta ecnebilere bağımlılıklarını çok iyi biliyordu o; bu nedenledir ki islam dünyasının müşterek iman ve itikatlarda kenetlenerek bilinçlenmesi ve ümmet içinde ayrılık ve tefrikaya yol açacak her şeyden uzak durulması gerektiğini vurguluyor ve islam ülkeleri devlet başkanlarını bu doğrultuda davranmaya davet ediyor ve müslümanların bu bilinç ve isteklerine uygun davranan iktidarların toplumu idare ve o bölgedeki mücadele sancağını taşıma liyakatine sahip olacağını, aksi takdirde o bölgenin müslüman milletinin; İran milletinin şaha yaptığını yapması gerektiğini söylüyordu. Bu noktada, İmam'ın -ks- Filistin meselesi ve siyonist İsrail'le mücadele konusuna bakış açısını incelemekte fayda olacaktır. Elinizdeki eser mütalaa edildiğinde İmam'ın -ks-

21

Filistin ve ilgili meselelere bakış açısının ana mihverinin şöylece özetleneceği görülür:

Amerika ve İsrail'e Karşı Petrolün Bir Silah Olarak Kullanılması Gerektiği

Araplarla İsrail arasındaki mükerrer savaşlar ve bilhassa Ramazan yenilgisi sonucu arapların çoğusu uzlaşma yolları ararken İmam -ks- savaşın henüz kaybedilmediğini hatırlatıyor ve İsrail'le onu destekleyenlere karşı petrol ambargosu uygulama yoluyla savaşın sürdürülmesi gerektiğini vurguluyordu.

Nitekim 16.8.1352 tarihli Ramazan savaşı münasebetiyle müslüman devlet ve milletlere verdiği mesajda şöyle diyordu:

"Petrolü olan islam ülkelerinin başındaki iktidarlar ellerindeki petrol ve diğer imkanları İsrail'le onun sömürücü yandaşlarına karşı bir silah olarak kullanmal ve İsrail'e yardım eden devletlere petrol satışını durdurmalıdırlar.

İmam, İs lam İnkılabı'nın zaferinden sonra da bu tavrını aynı kararlılıkla sürdürmeye davam etti ve tavrını davrarnışlarıyla da bizzat pratiğe geçirdi. Ama islam ülkelerinin başındaki çoğu iktidarların zayıf ruhlu ve ecnebilere bağlı olmaları nedeniyle de onun bu önerisi bütün bölgede uygulanamadı. O kritik günlerin şartları ve sanayi dünyasının petrolüyle olan vazgeçilmez bağlılığı; bilhassa batı teknoloji ve sanayi dünyasının böyle bir ambargoya karşı hiç bir hazırlık ve çare yoluna sahip bulunmadığı hatırlanacak olursa İmam'ın bu tavrı ve önerisinin ne derece isabetli ve etkili olduğu daha iyi anlaşılır.

Filistin'in Hürriyeti; İslami Kimliğe Tekrar Kavuşulmasına Bağlıdır

İsrail'le ciddi bir mücadeleye girme ve gerekli tavırlar takınabilmenin şartlarından biri halkın bilinç seviyesinin

22

yükselmesinin yanısıra salt -maddi ve manevi-tüketicilikten kurtulması ve kendileriyle gönül ve elbirliği edebilecekleri kimse ve kadroları iktidara getirmesidir. Ne var ki, çoğu islam ülkelerinde devlet, kendi halkına çeşitli baskılar ve şiddet uyguladığından halk tabanı bu devletlere destek vermemiştir. İşte bu gerçek doğrultusunda İmam; direnişin ana dayanağının, milletlerin islami inançlarının olması gerektiğini vurgulayarak şöyle diyor:

"Biz -gerçek- islama, hz. Resulullah -sav- islamına dönmedikçe müşkülatlarımız hallolmayacak, olduğu gibi kalacaktır; ne Filistin meselesini halledebiliriz, ne Afganistan'ı, ne de başka yerleri... Müslüman milletler, islamın ilk dönemine dönmelidirler. Devletler de milletlerle birlikte islama dönerlerse ne alâ, ama eğer dönmezlerse milletler kendilerini devletlerinden ayrı bilmeli ve İran milleti nasıl yaptıysa, onlar da başlarındaki devlete onu yapmalıdır ki bu sıkıntılar bitsin, çözüme kavuşsun."

(18.5.59; SN; c.12, s.282)

"Büyük İsrail" Komplosunu Defalarca İfşa

İsrail parlemantosunun daha ilk başta sloganı: "İsrail, senin sınırların Nil'den Fırat'a kadardır." şeklindeydi ve işgalci siyonist yahudiler bu sloganı verdikleri o günlerde, islam dünyası karşısında rakam dahi kabul edilmeyecek derecede zayıf ve nüfus açısından da çok azdılar ki bugün de bu orantı aslında fazla değişmiş değildir. O zayıf günlerinde bile bu sloganı ana ülkü edinmiş bir İsrail'in, yarın güç ve kuvvet kazandığı zaman bu ülküyü slogandan pratiğe geçireceği gün gibi ortadadır -ki son yıllarda bölge ülkelerine karşı bu emeline hizmet edecek bir politika izlemeye başlamış bulunmaktadır. -

İmam Humeyni -ks- İsrail'in yayılmacılık politikasını defalarca hatırlatarak onun halihazırda işgal ettiği topraklarla yetinmeyeceğini ve İsrail'in böyle bir emeli

23

inkar etmesinin ancak islam dünyasını oyuna getirmek için bir kandırmaca ve nihai hedefine ulaşma yolundaki "adım adım" politikasının bir gereği olduğunu önemle vurguluyordu. İmam'ın bu uyarısına dikkatle kulak verilseydi birçok uzlaşma planları suya düşerdi. Akıllarısıra İsrail'i beynelmilel yaptırımlarla karşı karşıya bırakacak anlaşmalar imza etmek suretiyle onu frenleyebileceğini sanan uzlaşmacılar bugün Filistin halkının kendi topraklarının bir kısmında muhtar bir yar devlete sahip olmasını şans ve başarı telakki edecek kadar acziyet içindedirler.

Yahudilerle Siyonistleri Aynı Statüye Tabi Tutmama

Bilindiği üzere siyonizm bugün ırkçı, tasallutçu ve sömürücü amaçlarla oluşmuş siyasi bir teşkilat olup yahudi milletinin kurtarıcısı gibi bir dinî maskenin ardına gizlenerek menfur emellerine ulaşma yoluna girmektedir. Ama bunu herkes bilmektedir ki dünyadaki bütün yahudilerin aynı ırktan olduğu iddiası, bugün Filistin topraklarını işgal ve orada işlediği cinayetlere kılıf uydurmaya çalışan siyonistlerin düzdüğü aptalca yalandan başka birşey değildir. Keza bilindiği üzere bu macerayı ilk başlatan İngiltere sömürüsü oldu, bugün onların yerini Beyazsaray, ya da İmam'ın kullandığı daha yerinde bir deyişle "Karasaray" şefleri almış durumda. Yeni batı sömürüsünün din ve dindar insanlara zerrece önem vermediği ve gerçekte herşeye sadece "çıkarları" penceresinden baktığı tartışma götürmez bir gerçektir. Bunu çok iyi bilen İmam Humeyni, daima siyonizmle yahudileri iki ayrı denklem olarak ayırmak suretiyle siyonizmin bu oyununu bozmuş ve İsrail siyonizminin takındığı o "gariban ve mazlum yahudiler" adlı maskeyi düşürerek sizyonizmin esasen Allah ve din inancına, ilahi peygamberlerin belirlediği bütün ülkülere düşman olan gerçek çehresini gözler önüne sermektedir.

24

İslam Ümmetinin Vahdet ve Birliği, Filistin'in Tek Kurtuluş Yolu

İmam Humeyni -ks- bütün konuşmalarında Filistin için yegane kurtuluş yolunun islam ümmetinin gerçek islam etrafında kenetlenmesi olduğunu ve siyonizmin yayılmacı emellerini ancak bu birlik ve bilinçlenmenin durdurabileceğini hatırlatarak, İsrail'in asıl amacının islamı ortadan kaldırmak olduğunu, o halde müslümanların kendi aralarında her nevi ihtilaftan ciddiyetle uzak durmaları gerektiğini vurgular.

Arapların çoğu ve Filistin müslümanlarının Ehl-i Sünnet mezhebine mensup olmalarına rağmen İmam Humeyni, bir Şia fakih ve taklid müçtehidi olarak elbette ki onları "kardeş" olarak tanımlamış ve elinden gelen hiç bir yardımı esirgememiştir. Ona göre Filistin meselesi sırf Filistinlilerin meselesi değil, bütün islam dünyasını ilgilendiren bir meseledir; bu nedenle dünya müslümanlarına, bilhassa Lübnan şiilerine Filistinli kardeşlerine ayrdım etmeleri emrini veriyor ve bütün müslümanların şer'an sorumlu olduğunu söylüyor. Bir avuç siyonistin bir milyarı aşkın müslümana hükmetmesini müslümanlar için utanılacak bir olay olarak tanımlayan İmam -ks- şöyle diyor:

"Herşeye sahip, her nevi güce malik bulunan bunca ülkeye ne diye -küçücük- bir İsrail gelip de egemenlik taslasın?! Niçin böyle olsun ki?! Devletlerin, milletlerinden; müslüman devletlerin birbirinden ayrı ve kopuk olmasından başka bir nedeni var mı bunun?! Bir milyarı aşkın müslüman, onca imkan ve teçhizatı da varken, oturmuş, bir avuç İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı öylece katletmesini seyrediyor!"

(10.8.58; SN; c.10, s.93)

İmam Humeyni -ks- bugün bütün müslümanların diline düşmüş olan bu meşhur cümlesiyle İsrail'in istikbali için ne düşündüğünü açıkça ifade ediyor: "Bütün müslümanlar

25

biraraya gelip hep birlikte hepsi bir kova su dökse, İsrail'i sel götürür!" ve şöyle ekliyordu:

"Şu meseleyi bir türlü çözemiyorum, hep muamma olmuştur benim için; şöyle ki: Bütün müslüman milletler ve onların başındaki devletler meselenin ne olduğunu biliyorlar; ecnebilerin bunların arasına ayrılık ve tefrika soktuğunu ve bu ayrılık-gayrılıkların kendilerini yokoluşa sürüklediğini görüyorlar; içi kof minicik bir İsrail'in bunca müslümana karşı nasıl diklendiğini; oysa bütün müslümanların biraraya gelip adam başına bir kova su dökmesi halinde İsrail'i sel götüreceğini biliyorlar... -Evet, biliyorlar ve görüyorlar, ama- yine de onun karşısında zavallı ve zebun haldeler!"

(25.5.1358; SN; a 8, s.235)

İslam Dünyasının İmkanlarını Değerlendirme ve Fırsatlar ı İyi Kullanma

İmam Humeyni mazlum Filistin halkının haklarını savunma ve dünya müslümanlarını Filistin kıyamını destekleme konusunda seferber etmeyle ilgili olarak; Filistinlilerin yerli kültürlerinde bulunmayan bir takım konu ve anma merasimleri tertipleme yerine, islam ideolojisinden yararlanılması gerektiğine inanıyordu. Mübarek Ramazan ayının son Cuma'sını "Dünya Kudüs Günü" olarak ilan etmesi, İmam'ın bu basiret ve dirayetinin bir örneğiydi. Müminlerin bir aylık bir oruç, ibadet ve nefsî cihaddan sonra kazandıkları o halet-i ruhiye; ilk kıble ve Filistin müslümanlarının hürriyet kavgasında imdatlarına koşma gibi ağır bir sorumluluğu yüklenmeye uygun bir zaman olacak ve müslümanların her yıl, o gün kendilerine düşeni yerine getirmeleri neticesinde dünya istikbarı ve uşaklarının islam ülkelerindeki siyasi ve propaganda gücünün azalmasıyla birlikte Kudüs Günü; müslüman milletlerin birliğini sağlama ve onları sevgili Kudüs'ün kurtarılmasına seferber etme yolunda son derece etkili bir silaha dönüşecektir.

26

Yine İmam Humeyni'ye -ks- göre gerçek hac olan "İbrahimî hac" ihya edilmelidir. O; Kur'an-ı Kerim'de "Kıyamunnas -insanların kıyam etmesi, harekete geçmesi-" şeklinde tabir edilip tanımlanan gerçek haccın vazgeçilmez şartlarından birinin de, yine Kur'an hükmü gereğince "müşriklerden beraet ve teberride bulunma" olduğunu vurgular ve bunu da islam dünyasının potansiyel imkanlarından biri sayar. O'na göre, dünyanın dört bir yanından çeşitli mezhep ve gruplara mensup müslümanların koşarak geldiği hac; gerçek fonksiyonunu ifa edebilir ve müslümanların biraraya gelip dertlerini konuştukları ve düşmanlarını ifşa ettikleri büyük bir kongreye dönüşebilirse, müslüman Filistin topraklarının bir avuç siyonist yahudi tarafından işgal meselesi de kendiliğinden bu kongrede hallolunacak ve müslümanlar fikren ve fiilen bu kanser tümörünü -siyonist İsrail- söküp atma konusunda elbirliği edeceklerdir. İmam'ın bütün müslümanlarca takdir ve teslimiyetle karşılanan bu yüce görüşünün doğuracağı etkileri hesaplayan Amerika'yla Avrupa istikbarı, bölgedeki bazı yerli uşaklarının da yardımıyla bu mesajın dünya müslümanlarının kulağına ulaşmasını engelleyebilme amacıyla var gücünü ortaya koymuş ve İslam Cumhuriyeti aleyhine olmadık propaganda ve karalamalara girişmek, terör ve ambargo uygulamak, zoraki savaş durumunda bırakmak ve sırf "Amerika'ya ölüm! İsrail'e ölüm" diye haykırdığı için Haremeyn-i Şerifeyn'de onca Allah misafiri hacının kanını dökmek... gibi câni yöntemlerle bu "Muhammedi öz islam mesajının" etki alanını daraltmak ve gaasıp İsrail devletini islam dünyasının tam kalbine bir hançer olarak gömmek sevdasına kapılmıştır. Ne var ki, Filistin müslümanlarının şanlı intifada kıyamı, İmam'ın bu ilahi mesaj ve kıyam yönteminin ulaşması gereken yerlere ulaştığını açıkça göstermektedir bugün. Nitekim "Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır."

İmam Humeyni'nin Eserlerini Tanzim ve Yayınlama Müessesesi Uluslararası İlişkiler Bürosu.

29

1. BÖLÜM

İSRAİL'İN NİTELİĞİ

a 1. FASIL

İSLAM VE MÜSLÜMANLARIN DÜŞMANI: İSRAİL

1. FASIL

Müslümanların İlk Kıbesini Tahrip Etmek İsrail'in Çirkin Arzusudur

Bugün Mısır'da, Enver Sedat, müslüman kardeşlerimizi geniş çapta tutuklayarak İsrail'e hizmetini tamamlamıştır. Sedat'ın Amerika ve İsrail ile birleşmesi Arap milletinin yüz karası olmuştur. Bölgede işlediği cinayetler dışında, bugünlerde müslümanların ilk kıblesi olan Mescid'ül Aksa'da kazıcılık(1) yaparak büyük bir cinayet daha işleyen İsrail ile birleşmiştir; bu kazı sonucu müslümanların ilk kıblesi Mescid'ül Aksa'nın temelleri gevşeyerek, Allah göstermesin tahrip olacak ve İsrail iğrenç arzusuna kavuşacaktır.

Siz, ey dünya müslümanları! Ve ey zalimlerin sultası altında bulunan mustazaflar! Ayağa kalkıp birleşin, İslam ve mukadderatınızı savunun, süper güçlerin gürültüsünden korkmayın, zira bu asır Allah'ın izniyle, mustazafların müstekbirlere ve hakkın batıla galebe asrıdır.

(İmam Humeyni 'nin Beytullah-il Haram 'ın ziyaretçilerine mesajı 15/6/1360, a 15, s.125.)

İsrail'in Eliyle İslam Düşmanlığı

Müslümanlar bilmeliler ki, İslam İnkılabı ve İslam'ın olağanüstü gücüne istinaden, Amerika'nın suikast ve planları, sünni ve şiiler

W Filistin topraklarını işgal eden gasip İsrail rejimi geçmiş kavimlere ait Levhler, kitabeler vb. tarihi eserleri arama bahanesiyle Mescid-i Sahra, Mescidi Aksa ve Beyt'ül Mukaddes etrafında çeşitli kazılar yaptı. Böylece hem birçok müslüman arabı daha evinden barkından etmiş;hem de bu binaları yıkarak yeniden ve istediği gibi inşa etme imkanına kavuşmuş oldu. Bilindiği üzere gasıp İsrail rejimi, Beyt'ul mukaddes gibi şehirlerin islami çehre ve mimarisini değiştirip bu gibi yerlere yahudi yerleşim bölgesi görüntüsü kazandırabilmek için her yola başvurmaktadır.(Elinizdeki kitabın son bölümünde yer alan"Filistin'in Özetle Tarihi" başlıklı kısma bakınız).

32

arasında tefrika yaratmak ve İslamî kıyamın güçlü merkezi İran'a saldırı düzenlemekten tutun derin ve geniş çapta Lübnan'a saldırı projesi(2) ve o büyük cinayetlere kadar hepsi İslam'ı ortadan kaldırmak ve bu ilahi gücü tazyif etmek içindir. Bilmeliler ki, habis İsrail'in eliyle uygulanmakta olan Amerika'nın planları Beyrut ve Lübnan'la bitmemektedir. Bilakis, her yerde, İslami ülkelerde, özellikle Fars Körfezi'nde ve ilahi vahiy merkezi olan Hicaz'da hedef islamdır. Birinci hedef bölgeye hakim olanların körü körüne Amerika'ya ve ondan daha acısı İsrail'e teslim olması, her türlü tahkir ve uşaklık zilletini kabul etmesidir. Böyle büyük bir faciaya karşı müslümanlar ilgisiz olmamalı, islamı ve islami ülkelerin hakimiyetini korumak için ellerinden gelen hiç bir şeyi esirgememelidirler. Müslümanların ve sözde islami olan ülkelerin burnunun dibinde gasıp İsrail'in bu kadar cüretle mazlum Lübnan halkına, Beyrutlu aziz bacı ve kardeşlerimize tecavüz ettikleri halde İslami ülkelerin başındakiler ilahi ve insani bir fariza olan savunmaya geçecekleri yerde bu kadar yumuşak davranmaları ve hatta Amerika ve İsrail'in uğursuz hedeflerine kavuşmaları için çalışmaları, zalim İsrail yerine İslami İran'ı ve İran'da İslam'ı hedef almaları ne kadar da acı bir durumdur.

Bugün, susmalarına ve hatta bu caninin ve efendisinin çirkin amaçlarına yardımları için bahaneler uydurabiliyorlarsa tarihi de aldatıp saptırabilecekler mi? Özgür ve hür milletleri de aldatabilecekler mi? Zalimlerden intikam alan Allah Teala'yı da geçersiz bahaneleriyle ikna edebilecekler mi? Yüce İslam diniyle böyle oynarlarken bu büyük günahları affedilerbilir mi? Beyrutlu masum kadın, erkek ve çocukların kanlarının cevabını verebilecekler mi?

(2) 1982 haziran'ının 6'sında siyonist İsrail rejimi Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ortadan kaldırabilmek amacıyla Lübnan'a karadan, havadan ve denizden geniş çaplı bir saldırıya geçti. Siyonistler her ne kadar ilk başlarda bu operosyonun sadece Filistinlilere matuf olup 48 ila 72 saatten fazla sürmeyeceğini Lübnan'ın bir karış toprağında gözleri olmadığını ve operasyon tamamlandıktan sonra Lübnan topraklarını terkedeceklerini söyledilerse de bu iddialarının tam tersine davrandılar ve Lübnan toprakları dahilindeki operasyonu 80 güne kadar uzattıkları gibi ülkenin önemli bir kısmını da işgal ettiler. Çok sayıda Filistinli ve Lübnanlı insanın suçsuz yere kanının döküldüğü bu vahşi saldırılarda Filistinliler Beyrut'u terke zorlanarak 8 arap ülkesine dağıtılıp perişan ve derbeder bir hayata itildiler. (Elinizdeki kitabı son bölümündeki tarihçeye bkz.)

33

(İmam Humeyni'nin, Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, vermiş olduğu mesaj, 29/6/61, c.17, s.29.)

Amerika ve İsrail İslam'ın Aslına Düşmandır

Kutlu İslam beldelerinde bulunan müslümanlar hangi milletten ve hangi mezhepten olurlarsa olsunlar iyice bilmeliler ki, İslam, Kur'an-ı Kerim ve yüce İslam peygamberinin -sav- asıl düşmanları, İslam beldelerine göz diken, büyük yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yağmalamak için hiç bir cinayet ve suikastten çekinmeyen süper güçler, özellikle Amerika ve uşağı İsrail'dir. Onların bu şeytani suikastte muvaffak olmaları mümkün olan her yolla müslümanlar arasında tefrika yaratabilmelerine bağlıdır. Hac törenlerinde, mesela kendilerine bağlı mollaları vb. şiilerle sünniler arasında ihtilaf çıkarmaya zorlayabilir ve bu şeytani düşünceleri sürdürmeleri sonucunda bazı saf kimseleri aldatıp tefrika ve fesat çıkarabilirler. Her iki fırkadan olan kardeş ve bacılarımız uyanık olmalı ve bilmeliler ki, bu kalbi kararmış alçaklar İslam, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünneti adıyla müslümanların arasından İslam'ı, Kur'an'ı ve sünneti kaldırmak veya en azından saptırmak istiyorlar. Kardeşlerimiz bilmeliler ki, Amerika ve İsrail bizzat İslam'ın kendisine düşmandır; zira İslam'ı, Kitab'ı ve Sünnet'i kendilerine engel ve yağmaları için mani olarak görüyorlar, çünkü İran da işte bu Kitap ve Sünnet'i izleyerek onlara karşı kıyam etti ve inkılap ederek zafere ulaştı.

(İmam Humeyni'nin Hac kongresi ve Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle vermiş olduğu mesajı, 7/6/63, c.19, s.46.)

35

2. FASIL

İSRAİL'İN YAYILMACILIK POLİTİKASI ("BÜYÜK İSRAİL" HAYALİ)

2. FASIL

Mesele Filistin'in İşgali İle Bitmiyor

Herkes bilmeli ki, büyük devletlerin İsrail'i ortaya çıkarmaktan hedefleri, sadece Filistin'i işgal etmekle bitmiyor; onlar Filistin'in başına getirdiklerini bütün Arap ülkelerinin başına getirmek istiyorlar ve bugün biz Filistinli mücahidlerin Filistin'i Filistinlilere bırakma amacıyla yaptıkları cihada şahidiz; kelle koltukta işgal ve tecavüze karşı, Filistin ve işgal edilmiş toprakları kurtarmak amacıyla kahramanca cihad eden mücahidleri görmekteyiz; sömürgecilerin uşaklığını edenlerin dün Ürdün'de(3) ve bugün de Lübnan'da mücahidlerin başlarına getirdiklerine, sömürgeci güçler tarafından başa geçirilenlerin vasıtasıyla çeşitli şeklillerde müsllüman grupları Filistinli mücahidlerden ayırma ve mücadeleyi (İsrailli siyonist güçlere derbe indirmek için çok münasip bir ortamı olan) stratejik bölgelerden dışarı çıkarmak amacıyla onların aleyhine yapılan tebliğ ve suikastlere şahidiz.

Acaba müslümanlar ve müslüman ülkelerin başlarında olanların böyle bir ortamda Allah Teala, akıl ve vicdanlarının huzurunda vazifeleri yok mu? Filistinli mücahidlerin sömürgecilerin uşaklığını edenler tarafından sömürge bölgelerinde katledilip diğerlerinin bu cinayet karşısında susmaları ve hatta bu özgürlük uğruna yapılan cihadı en uygun bölge olan stratejik bölgeden dışarı çıkarma için mücahidlere karşı suikast düzenlemeleri yakışır mı? Acaba Arap ülkeleri ve o bölgelerde yaşayan müslüman halk, bu cihadın

(3) Ürdün, işgal altındaki Filistin'le komşu olduğundan ötedenberi Filistin'li göçmenlerle savaşçıların sığınma ve ikamet mahalli olagelmiştir. Bu nedenle Filistinli gerillalar, işgalci siyonistlere karşı mücadelelerini sürdürebilmek için yer yer Ürdün'ün çeşitli mevkilerinde operasyonlar yürüttüler. Ne var ki, Filistinli mücahidlerin karşı safında yer alan Ürdün rejimi, buralardaki Filistinlilere karşı defalarca geniş çaplı saldırılara geçerek çok sayıda mücahidi acımasızca katletti. Bu kanlı katliamların en önemlisi 1970 Eylül'üyle 1971 Temmuz'unda vuku bulmuştur.

38

bastırılmasıyla diğer Arap ülkelerinin de bu alçak düşmanın şerrinden kurtulamayacaklarını, rahatlık ve emniyet hissedemeyeceklerini bilmiyorlar mı?

(İmam Humeyni'nin Filistin'i desteklemek amacıyla verdiği mesaj, 19/8/1351; SN;c.1, s.193.)

İsrail Tehlikesi Bütün Ortadoğu'yu ve İslam Beldelerini Tehdit Etmektedir

İslami ülkelerin başlarında bulunanlar şu noktaya dikkat etmeliler ki, İslami ülkelerin kalbinde -merkezinde- ortaya çıkarılan bu fesat kaynağı sadece Arap milletini bastırmakla kalmayacak, bilakis onun zarar ve tehlikesi bütün islami ülkeleri tehdit etmektedir; siyonizmin projesi, İslam dünyasını sulta ve hakimiyeti altına almak, ve verimli toprakları olan beldeleri ve İslami ülkelerinin yeraltı zenginliklerinin bir çoğunu sömürmektir; ve bu siyah sömürge kâbusunun şerrinden ancak fedakarlık, mukavemet ve İslami ülkelerin vahdetiyle kurtulmak mümkündür ve eğer islamın başına gelen bu hayati olayda bir ülke kusur edecek olursa, diğer İslami ülkeler kınayarak, tehdit ederek ve ilişkilerini keserek onu bu işe zorlamalıdırlar. Müslüman petrol ülkeleri, petrol ve ellerinde olan diğer imkanatları, İsrail ve diğer sömürgecilere karşı bir silah olarak kullanmalı, İsrail'e yardım eden ülkelere petrol satmaktan sakınmalıdırlar.

(İmam Humeyni'nin İslami ülkelere mesajı, 16/8/1352; SN; c.1,

s.209.)

Lübnan'ın Başına Gelenler Diğer İslam Ülkelerini Beklemekte

İslami ülkelerin başlarında olanlar ve özellikler, Arap ülkeleri, söz birliğiyle fesat kaynağı olan İsrail'i defetmeye çalışmalıdırlar; eğer bu konuda kusur edecek olurlarsa bu olayın diğer benzeri ülkelerin de başına gelmesinden korkmalıyız. Allah Teala'dan ecnebilerin ve onların destekçilerinin ellerinin kesilmesini ve İslami ülkelerin

39

istiklalini niyaz ederim. "Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun".(4)

(İmam Humeyni'nin Filistin ve Kuzey Lübnan halkına destek münasebetiyle verdiği mesaj, 2/1/1358.)

İsrail Golan'la Yetinmeyecek

Sizler birleşerek böyle bir fesat kaynağını ortadan kaldırmalısınız. Eğer siz onu ortadan kaldırmazsanız, bilin ki o, bir kanserdir; Golan'la yetinmeyecek bilakis, diğer yerlere de bulaşacaktır. Onlar İsrail'in bütün ırklardan üstün olduğuna, Fırat'tan Nil Nehri'ne kadar bütün yerlerin İsrail'e ait olduğuna ve ona geri dönmesi gerektiğine inanmaktadırlar ve siz ise oturmuş bir takım küçük ve ehemmiyetsiz şeyler üzerinde birbirinizle kavga etmektesiniz ve İran, bizim diğer ülkelerde, diğer milletlerde gözümüz yok, biz onlarla birleşmek ve fesadı bölgeden çıkarmak istiyoruz diye feryat ederken siz bütün varlığınızla İran'ın birden birşeyler söyleyip bazı hareketlerde bulunmasından korkarak ona düşmanlık etmektesiniz. Niçin böyle oluyor? Düşmanın kim olduğuna, düşmanın kovulması ve dostlarla birleşilmesi gerektiğine kavimlerin reisleri dikkat etmeli, aydın kesim dikkat etmeli, beldelerin alimleri dikkat etmeli, tüm ülkelerin alimleri dikkat etmeli. Bu sorun bütün müslümanların eliyle halledilmeli ve bütün müslümanlar arasında vahdet ve birlik hakim olmadığı müddetçe bu sorunlar olacaktır.

(İmam Humeyni'nin 4/11/1360 tarihli konuşmasından; SN; c. 16,

s.21.)

İsrail Mevcut Durumla Yetinmez

İsrail'in, şu an olduğu yerle yetinmeyeceği meselesi defalarca hatırlatılmıştır; o adım adım ilerleyecek ve ilerledikçe "bizim bir işimiz yok, biz buyuz" söyleyecek ve yarın daha büyük adımlar atacaktır. Bugün Lübnan, yarın Allah göstermesin Suriye ve öbürgün Irak ...

(4) Tâhâ Suresi, 47. ayet-i kerimesinden. 40

Maalesef ülkeler ona karşı kıyam edeceklerine, onun önünü almak için birleşeceklerine onu red bile etmediler, şimdi bile onun yerini sağlamlaştırmak için çabalamaktalar ve bu ise İslami ülkeler için; başta olan reislere dolaysız olarak ve başta olanları; istedikleri her işi yapmaları, İslam ve müslümanları her türlü zillete düşürmeleri için makamlarında bırakan ve önlerini almayan islam beldelerinin milletleri için ise dolaylı olarak utanç verici bir lekedir. Biz bu müsibetleri nereye götürelim?

İsrail'in Uğursuz Amacı

Müslümanlar ve özellikler bölgenin mazlumları bilmeliler ki, İsrail belki de Filistinli ve Lübnanlı mücahidleri aldatmak için değiştirdiği taşlarla hiç bir zaman Nil nehrinden Fırat'a kadarki islam ülkelerine tasallut olan çirkin amacından vazgeçmeyecektir; bölgede diş ve tırnağını gösteren Amerika, bölgede cinayetlerini icra eden İsrail gibi bir taşı tamamen savunmaktadır; onların siyasi oyunlarını gözden ırak tutmamalıdır. İsrail'i savunanlar bilmeliler ki, himayeleriyle fırsat bulduğu zaman Allah göstermesin bölgeyi felakete uğratacak zehirli ve çok tehlikeli bir yılanı güçlendirmekteler ve bu tehlikeli yılana fırsat vermemelidirler.

(İmam Humeyni'nin Beytullah-il Haram ziyaretçilerine verdiği mesaj, 12/6/62; SN; c.18, s.93.)

Büyük İsrail

Yeni işbaşına geçip cumhurbaşkanı olmak isteyen ikinci taş İshak Şamir daha ilk baştan programını söylemiştir. Daha ilk baştan büyük İsrail'in gerçekleşmesi gerektiğini, Filistin'in tamamen ortadan kalkması ve İsrail'in elinde olan bütün yerlerin İsrail'in ayrılmazı bir parçası olduğunu söylemiştir. Büyük İsrail, Nil nehrinden Fırat'a kadar demektir, yani arapların oturduğu bütün bölgeler... Hicaz da bu bölgenin içinde olmalıdır, Mısır da bu dairenin içine girmektedir; bunlar ise oturmuş seyretmekteler ve çoğu da onlara yardım etmektedir, İsrail'i resmen tanımak istiyorlar ... Bunlar asrımızda başımıza gelen müsübetlerdir ve maalesef müslümanlar yani islami hükümetler ise buna karşı ilgisiz durmaktalar ve halklarının bu konuda

41

konuşmalarına müsade etmemekteler. Gerçekten dünya bir ıstırap ortamı yaşamakta, bu iki süper güçten ıstırap çekmekte.

(İmam Humeyni'nin 15/6/1362 yılındaki konuşmalasından; SN; c.18, s.101.)

İsrail Bu Antlaşmalarla Yetinmez

Allah'a hamdolsun İslam'ın ve İslam Cumhuriyetinin gücünün bölgede dillere destan olduğu 15 Hurdat 1362'de(5) , İslami ülkelerin hükümetlerini geçmiş hatalarından el çekmelerini, birlik ve vahdet içinde olmalarını, Allah Teala'nın karşısında huzu ve huşu ederek ve islamın gücüne dayanarak zalimlerin ve dünyayı sömüren yağmacıların, özellikle Amerika'nın elini bölgeden kesmelerini, Amerika'nın bölgedeki sultasını sağlamlaştıran ve İsrail'i İslami Lübnan'a ve ondan sonra diğer islami ve Arap ülkelerine üst gelmesine sebep olacak bu Amerika-İsrail antlaşmasını mahkum etmelerini ve bozmalarını ikaz ediyorum. Bilin ki, defalarca dediğim ve sizlerin de duyduğunuz gibi, İsrail bu atlaşmalarla yetinmeyecektir;

(5) Şah rejimi, batılı hamileri ve patronlarıyla danıştıktan sonra, İmam Humeyni'nin -ks- başlattığı güçlü islami dirilişi bastırabilmek amacıyla, tek çıkar yolun İmam'ın tutuklanması olacağını düşünerek 1342 Hordad'ının 15'ine(5 Haziran-1963) rastlayan geceyarısı saat 0.3'te İmam'ın evine saldırarak onu tutuklayıp Kum'dan Tahran'a götürüyor.

İmam'ın tutuklanış haberi çok kısa sürede bütün ülke çapında yayılacak ve müslüman İran halkı, olayı protesto ve İmamın serbest bırakılması amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara dökülüp ülke çapında geniş gösterilere girişecekti. Bu protesto gösterilerin en geniş çaplısı Kum'da gerçekleşmiş ve şah memurlarının silahlı müdahelesi neticesinde çok sayıda müslüman şehid olmuştur. Şah rejiminin Tahran'da sıkıyönetim ilan etmesiyle birlikte o gün ve ertesi gün gösteriler kanlı şekilde bastırıldı ve şah'a bağlı kuvvetler binlerce masum insanın kanını döktüler. Onbeş Hordad (1342) faciası ülke sınırları dahilinde kalmayacak kadar büyüktü. Nitekim her yıl şah'ın propaganda için harcadığı milyonlarca dolara rağmen bu facianın dünya kamuoyundan saklı tutulması mümkün olmadı.

İslam inkilabının zaferle sonuçlanmasının ardından İmam-ks- Onbeş Hurdad faciası munasebetiyle yayınladığı bir bildiride (1358/1979) İslam inkilabın başlangıç tarihinin 1342 Hordad'ının 15. günü (5 Haziran 1963) olduğunu vurgulayarak bu tarihin bütün yıl dönümlerini genel yas günü ilan etti.

42

o Nil nehrinden Fırat'a kadar Arap ülkelerinin gasbedilmiş olduğuna inanmaktadır ve er veya geç Amerika'nın yardımıyla Allah göstermesin fırsat bulursa ve Arap ülkeleri ağır uykularından uyanmazlarsa bu çirkin planını gerçekleştirecektir. Amerika'nın dünyanın diğer tarafından mukeddaratlarına hükümet etmesi ve kafir, gasıpçı İsrail'in vasıtasıyla hepsini tuzağa düşürmesi ve bedbaht etmesi müslümanlara ve İslami ülkelerin başlarında olanlara bir kusur ve leke sayılmaz mı?

(İmam Humeyni'nin 15 Hurdat yıldömümü münasebetiyle 15/3/1362 tarihli mesajından; SN; a 18, s.12.)

Nil'den Fırat'a Kadar

Bölge ülkelerinin tüm güçlerini İsrail'i coğrafyadan kaldırmak için seferber etmeleri gerekir. Mazlum Filistinlileri bugüne düşüren ve kahraman Lübnan'a onca zulmeden ve bölge ülkelerine tecavüz eden fasit İsrail'i... Bölge ülkelerinin elele vererek bölgeyi İsrail ve onu destekleyen Amerika'nın şerrinden kurtarmaları kadar güzel bir şey var mıdır? Ben defalarca İsrail'in Nil nerhrinden Fırat'a kadar olan bölgeyi kendisine ait bildiğini ve sizin tarafınızdan bu toprakların gasbedildiğine inandığını hatırlattım; tabii ki, şimdi açıkça bunu söylemeye cüreti yok; İsrail'in kardeşi Saddam da bölgeye musallat olmaya çalışmaktadır ve farzen güç kazanırsa herkesin huzurunu kaçıracaktır.

(İmam Humeyni 'nin büyük ibadi-siyasi hac kongresi ve Mübarek Kurban bayramı münasebetiyle verdiği mesajdan, 7/6/1363; SN;

c. 19,48.)

43

3. FASIL

YAHUDİLER SİYONİSTLERDEN AYRIDIR

3. FASIL

İran Yahudileri

Bazen, İsrail'den uzman getireceğiz diyorlar. İsrail'den getirecek olurlarsa onlara karşı vazifemizi biliyoruz. İsrailli bir kişi (yahudi değil, İran'da olan yahudilere dokunmaya hiç kimsenin hakkı yoktur, onlar İslam ve müslümanlara sığınmış durumdalar; ne yahudileri ve ne de hiristiyanları, resmi bir dini olanları hiç kimsenin rahatsız etmeye hakkı yoktur. Son zamanlarda Bahailer'e sataştılar, hükumet sataştı. Onların şeytanca fikirleri var, onların şeytani düşüncelerine müslümanlar itina etmesin; onlar diğer tabakaları müslümanların aleyhine ayaklandırmak istiyorlar, siz aldırmayın. Devlet kurullarının dahalet ettiği şeye siz muhalefet edin, zira onların kötü niyetleri var) İran'a gelerek petrolü götürmek isterse onları dışarı çıkarmak ve hepsini öldürmek bütün müslümanların üzerine farzdır. Onlar İslam'la savaş halindeler, müslümanlarla savaşmaktalar, biz onlara ulaşabilirsek sonlarını keseceğiz (köklerini kurutacağız). İran'a ayaklarını basacak olurlarsa, bir İsrailli İran'a ayağını basacak olursa onları ortadan kaldırmak farzdır İran halkına. İsrail mi geliyor? Halt ediyor!

(İmam Humeyni'nin konuşması, 21/9/57; SN; c.4, s.79.)

İsrail'le her türlü ilişki kesilecektir, ancak yahudiler serbesttir, İran'da kalarak sizin saltanatınızın döneminde olduğundan daha özgür bir ortamda yaşayabilirler, zira islam bütün dinlere saygı duymaktadır.

(İmam Humeyni'nin yabancı haber ajanlarıyla röportajı, 25/9/57; SN; c. 4, s.219.)

Yahudilerin Hesabı Siyonistlerin Hesabından Ayrıdır

Soru: Sizin istekleriniz İsrail'in ortadan kalkmasıdır; bu -isteğiniz gerçekleşir de- İsrail ortadan kalkar ve Filistinliler zafere ulaşırşa o zaman yahudilerin hali ne olacak?

46

Cevap: Yahudilerin hesabı Siyonistlerden farklıdır. Müslümanlar Siyonistlere galip gelecek olurlarsa -siyonistler- şahın akibetine uğrayacaklar; fakat yahidilere dokunulmayacak, yahudiler diğer milletler gibi bir millettir, onlar hayatlarını yaşarlar ve kendilerine dokunulmaz.

(İmam Humeyni'nin Batı Almanya radyo-televiziyonuyla röportajı,

17/8/1358; SN; c. 10, s. 170.)

Siyonistler Dinsizdir

Sadr-ı İslam'da Mekke'nin fethinden sonra müslümanların arasında olan dini azınlıklar, suikast düzenleyen müşrikler veya insanlar birbirinin canına salmak için komplo hazırlayan diğer bazı kesimlerden farklıdırlar; bu dini azınlıklara İslam saygı duymaktaydı. (Nakledildiği üzere) bir olayda zahiren Muaviye'nin askerlerinden birisi gelerek Yahudi bir kadının ayağındaki halhalı çıkardı ve bunun üzerine hz. Ali -a.s- buyurdu ki, İslam'ın emanında olan yahudi bir kadının ayağındaki halhalı çıkardıklarını duydum; insan (bunu duyacağına) ölse (buna yakın bir anlamda) daha iyidir.(6) Bütün kesimlerin -azınlıkların- salahını işte böyle gözetiyorlardı. Biz yahudilerin hesabını siyonizmin ve siyonistlerin hesabından ayrı biliyoruz; onlar kesinlikle din ehli değillerdir. Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerden daha fazla zikredilen ve Kur'an'da tarihi söylenilen Hz. Musa aleyhisselam'ın ilahi talimatı değerli bir talimattır; hz. Musa'nın -as- Firavun'a karşı davranışı... -Musa- güçlü ve iradeli bir çobandı ve o haliyle Firavun'un büyük gücüne karşı kıyam etti ve Firavun'u ortadan kaldırdı.

İlahi güç ve ilki Firavun olan müstekbirler karşısında mustazafların çıkarlarını göz önünde bulundurarak müstekbirlere karşı kıyam etmek hz. Musa'nın -as- yoluydu ve bu siyonistlerin programladıklarının tam aksinedir. Onlar müstekbirlere ulaştılar (onlarla bağlantı kurup bir oldular), onların (müstekbirlerin) casusudur (siyonistler), onların uşağıdırlar ve hz. Musa'nın -as- tam aksine mustazafların aleyhine

(6) Hazret-i Ali -s-nin hilafet günlerinde vuku bulan Süfyan bin Avf 'ın Anbar şehrine saldırmasına işaret edilmekte. Bu olayda bir asker; biri müslüman ve diğeri yahudi olan iki kadının önünü keserek bileziklerini, küpelerini ve ayaklarındaki halhalları zorla almıştı.

47

hareket etmekteler; hz. Musa -as- diğer peygamberler gibi bu sıradan halkı, bu cadde ve sokaktaki sıradan halktan adam toplayarak Firavun'a ve Firavun'un gücüne karşı kıyam etti. Müstekbirlerle ilişki ve bağlantısı olan ve mustazafların aleyhine hareket eden siyonistlerin tam aksine mustazaflar müstekbirleri istikbarlarından aşağı düşürmek için onlara saldırı düzenlediler. Aldanarak dünyanın her köşesinden oraya toplanan yahudiler belki de şimdi pişman olmuşlardır; Yahudi olup da hz. Musa'nın -as- yüce taliminden başka bir şey istemiyen kesimler oraya gittiklerine pişman olmuşlardır. Zira oraya giderek onların programlarını gören, yersiz yere nasıl adam öldürdüklerini, Amerika ve diğer kesimlerle nasıl bağlı olduklarını gören bir kimse, bir göruhun "ben yahudi toplumundanım", adıyla hz. Musa'nın -as-dini aleyhine böyle hareket etmesine tahammül edemez. Biliyoruz ki, yahudiler onlardan (siyonistlerden) farklıdır; biz onlara (siyonistlere) karşıyız, karşı olmamızın sebebi de onların bütün dinlere karşı olmalarıdır; onlar yahudi değillerdir; onlar yahudi adına bir takım işler yapan siyasi kişilerdir, yahudiler de onlardan nefret etmekteler; bütün insanlar onlardan nefret etmelidirler.

(İmam Humeyni'ninİranKelimileri Camiası üyelerine yaptığı konuşmadan, 24/2/1358; SN; c.6, s.164.)

Yahudiler Siyonistleri Kabul Etmiyorlar

Bugün görüyorsunuz ki, yahudi olduğunu iddia eden, ancak yahudileri kabul etmeyen siyonistler halkın başına neler getiriyorlar ve bununla birlikte hz. Musa'ya -as- tabi olduklarını iddia etmekteler.

(İmam Humeyni'nin İslami Şura Meclisinde dini azınlıkların temsilcileri topluluğunda yaptığı konuşmadan, 28/8/61; SN; c.17,

s. 78.)

Hz. Musa'ya -as- Tabi Olduklarını İddia Eden Yalancılar

Ve şu noktayı da arzedeyim ki, insanlar arasında bilinen, hz. Musa'nın -as- dini, hz. İsa'nın -as- dini, İslam dini gibi meşhur dinleri getirenlerin tarihlerine baktığımızda, mesela hz. Musa'nın -as-yaşamına, tebliğ metoduna ve tağutla nasıl mücadele ettiğine

48

baktığımızda ve sonra da "biz hz. Musa'nın -as- ümmetiyiz* ve onun izleyicileriyiz" diyenlerin hallerini göz önünde bulundurduğumuzda bu ikisinin arasında büyük bir fark görmekteyiz. Hz. Musa -as- tağutla savaşıyordu, ancak "biz hz. Musa'nın -as- ümmetiyiz" diyen (siyonist)lerin kendileri tağuttur, bununla birlikte biz hz. Musa'nın -as-izleyicileri olduklarını ileri sürmekteler. İsrail radyosu oldukça fazla bir oranda hz. Musa'nın nasihatlarını da nakletmekte, ancak İsrail'in gerçek yüzü nedir? Durumu nasıldı? Onlar kendilerini hz. Musa'ya istinad etmekteler, (oysa) hz. Musa'nın -as- durumu, yaşantısı bellidir; Musa bir çobandı ve bir asası vardı, çobanlığının durumunu da tarih anlatmaktadır. O durumda yerinden kalkarak zamanın en büyük gücüne karşı koyarak onunla mücadele etti ve kesinlikle dünyaya hiç ilgi duymadı. Oysa kendilerini hz. Musa'nın -as- ümmeti bilenler (İsrail) sıkı bir şekilde dünyaya yapışmışlar. Amerika'nın büyük sermayeleri onların elinde, Amerika'nın maddi gücü onların elindedir ve yine de (utanmadan), biz hz. Musa'nın -as- izleyicileriyiz demekteler.

(İmam Humeyni'nin konuşması, 1/10/1362; SN; c.18, s.192.)

Maksat hz. Musa'nın (a.s) izleyicileri olduklarını iddia eden ancak yahudilerden ve hz. Musa'nın (a.s) gerçek izleyicilerinden farklı olan siyonistlerdir.

49

4. FASIL

İSRAİL'İ HİMAYE EDENLER

İsrail'in Büyük Hâmisi: Amerika

İsrail'i ve taraftarlarını savunan Amerika'dır; müslüman arapları avare etmesi için İsrail'e güç ve kudret veren Amerika'dır.

(İmam Humeyni 'nin Kapitülasyonun tasvib edilmesi münasebetiyle verdiği mesajdan, 4/8/1343; SN; c.1, s.111.)

İsrail'i Tüm Sömürgeci Güçler Himaye Etmekte

İsrail, batılı ve doğulu sömürgeci ülkelerin antlaşma ve danışmalarından türemiş olup müslümanları ezip sindirme ve sömürme amacıyla ortaya çıkmış ve bugün tüm sömürgeci güçler tarafından himaye ediliyor, destekleniyor. İngiliz ve Amerika askeri ve siyasi destekleriyle, İsrail'e öldürücü silahlar vererek onu Arap ve müslümanların aleyhine ardarda tecavüzlere, Filistin'i ve diğer İslam topraklarını işgale devam etmeye teşvik ediyor. Sovyetler Birliği müslümanların silaha sarılmasına engel olarak, müsülümanları aldatarak, onlara ihanet ederek ve uzlaşma siyaseti izleyerek İsrail'in varlığını tazmin ediyor.

(İmam Humeyni'nin Amerika ve Kanada'daki üniversiteli öğrencilerin mektubuna verdiği cevaptan, 22/4/1351; SN; c.1, s.186.)

Amerika'nın Şah ve İsrail'i Desteklemesi

Amerika bu unsurları (Şah Rıza Pehlevi'yive İsrail'i) desteklemekle müslümanlar açısından tarihin zalim ve canilerinin başında yeralıyor. Amerika, müslümanların zengin yeraltı kaynaklarından bedava yararlanmak için milyonlarca şefli insanı alçak ve insaniyetten uzak olan unsurların elinde tutsak etmiştir... Yüzbinlerce müslümanın haklarını görmezlikten gelmek, bir avuç serseriyi onların mukadderatına musallat etmek, müslümanların hukukunu gasbetme, onların özgürlüğünü ellerinden almak için, kanuni ve resmi olmayan

52

İran -şah- rejimine ve temelsiz İsrail hükumetine fırsat vermek ve orta çağa yakışır hareketlerde bulunmak Amerika cumhurbaşkanlarının dosyasına kaydedilen cinayetlerdir; bir takim vaadler veren şimdiki cumhurbaşkanın geçmiştekilerin cânice hareketlerinden sakınması gerekir.

(İmam Humeyni'nin Amerika ve Kanada'daki üniversiteli öğrencilerin İslami encümenine yazdığı mektuptan, Mehr, 1356; SN;

c.1, s.243.)

İsrail'e Giden Petrol Boruları Kapatıldığı İçin Amerika'nın İran'a Karşı Komplo Düzenlemesi

Gazetede Amerika senato meclisinin İran'da olan idamları kınadığı ve bu projesi siyonistlerden olan bir İsrail dostunun verdiği yazılmıştı.(7)

Onların, İran'da olan idamları kınamamaları yersiz bir beklentidir. Bizim Amerika'dan böyle bir beklentimiz yok; özellikle İran, İsrail'e giden petrol borularını kestikten sonra... Artık İsrail'e petrol vermiyoruz, o da Amerika'nın yakın dostlarındandır, (dolayısıyla ondan da) bizim beklentimiz yok.

(İmam Humeyni'nin 2/2/1358'de yaptığı konuşmasından; SN; c.6,

s.55.)

(7) İran İslam inkilabının zafere ulaşmasıyla birlikte, büyük bir ekseriyetin fasık, zalim, çapulcu ve vatan haini unsurların teşkil ettiği "şah rejimi büyükbaşları"nın yargılanması amacıyla devrim mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemelerde yargılananlardan biri de, "Alganyan" adlı tanınmış bir siyonistti ki idama mahkum olmuştu. Bu fasık elamanın idam edilmesi üzerine Amerika Senatosu, Jakob Cavtis adlı siyonist senotörün İran devrim mahkemeleri aleyhine hazırlayıp sunduğu senato bildirisini alelacele onaylamıştı.

Amerikalı senatörlerin bu garazkar tavırları rahmetli imam'ın seri ve oldukça sert tepkisiyle karşılaştı. O günkü İran hükümeti de Amerika'yı sert bir dille uyardıktan sonra bu garazkar tutumun İran'ın içişlerine karışma anlamı taşıdığını hatırlatarak ABD'nm Iran'a göndermek üzere olduğu yeni büyükelçisinin bu durumda kabul edilmeyeceğini bildirip yeni büyükelçinin İran yolculuğunu erteletti. Çeşitli şehirlerde büyük gösteriler tertipleyen İran halkı da İmam'ın -ks- antiemperyalist bu tavrına destek vererek ABD'li senatörlerin sözkonusu girişimini pretesto etti.

53

Amerika Siyonizmi Destekliyor

Bütün bu başımıza gelenler Amerika'dandır, müslümanların başına bütün bu müsibetler Amerika'dan gelmektedir; siyonistleri o şekilde destekleyen ve kardeşlerimizin kitleler halinde katliam edilmesine sebep olan Amerika'dır.

(İmam Humeyni'nin 7/8/1358 yılında yaptığı konuşmadan; SN;

c.10, s.76.)

Amerika İsrail Anlaşması

Ben defalarca İsrail'in tamahı hakkında sizleri uyardım ve İsrail gasbetmiş olduğu yerlerle yetinmeyecek dedim; şimdi Kudüs'ü başkent yaptığını gördünüz mü? Amerika, insan hakları taraftarları ve yurtdışında olan bütün bu konseyler ve toplantılarda olan şeylerin hepsi ve hepsi hece uyumu olmayan şiirlerdir, safsatadır; dolayısıyla onların inkar ettiklerini ve İsrail'in ise hiç aldırmadığını, tenbih ettiklerini ve İsraili'in ise onları kınadığını görüyorsunuz. Bütün bunlar mesele ciddi olmadığı içindir; Amerika'nın, İsrail'in başkentinin Kudüs'te olmasına gerçekten karşı olması ve bununla birlikte yine de İsrail'in böyle bir işe kalkışabilmesi ciddi bir olay değil; bütün bunlar bir tatbikattır veya örneğin o beldelerde bu türden olan insan hakları ve benzeri konseyler, bunların hepsi el ele vermiş biz müslümanları ve Asya'da, Afrika'da ve o beldelerde olanları sömürmek için düzenlenmişlerdir, ama maalesef müslümanlar bir türlü uyanmamaktalar.

(İmam Humeyni'nin 1359/5/15 tarihinde yaptığı konuşmadan; SN;

c.12, s.271.)

İsrail Amerika'dan İzinsiz Cinayet İşleyemez

54

Olayın sadece Golan tepeleri(8) olduğunu sanmayın; olay bunların ötesindedir ve hiç kimse milletlerarası konseyle, insan hakları vb. konseylerin milletlerin lehine bir adım atacaklarını sanmasın; hiç bir zaman bu konseylerin muhalefetinin İsrail ve benzerlerinin cinayetlerinde bir etki bırakacağını sanmasın. Amerika da Golan tepelerinin İsrail topraklarına karışmasına muhalefet etmiştir; ancak İsrail'in Amerika'dan izin almaksızın, onunla anlaşmadan bu işleri yapacağına hangi akıllı insan inanır?

(İmam Humeyni'nin 1360/9/25 tarihli konuşmasından; SN; c. 15,

s.263.)

Bu Müslümanların Amerika'dan Yediği Bir Şamardır

İslam'ın bu durumu ve müslüman olduklarını iddia edenlerin bu durumları gerçekten üzücü bir olaydır. İslam mütecavizlere ve başkalarının haklarını çiğneyenlere karşı o kadar sert bir tavır almışken, biz islama tabiyiz diyenler onları teşvik de etmekteler. Bütün cinayetkarların başında yer alan Amerika ve bir süre önce Beyrut'ta işlenen cinayet(9) siyonistler tarafından işlenmiş görünmesine rağmen perde arkasında asıl cinayeti Amerika işlemiştir. Onların kendileri de bunun Amerika'nın projesi olduğunu itiraf ettiler. Amerika olmasaydı, İsrail'e "halt etme, çekil kenara" deseydi, çekilirdi. Bu Amerika yok mu... Bu müslümanların Amerika'dan yediği darbelerdir. Durum böyleyken beyler müslüman olduklarını iddia etmekteler, müslümanları savunduklarını iddia etmekteler, herşeylerini Amerika'ya takdim etmekteler ve peşinden onlardan özür de diliyorlar. Bu milletler için, islam için ve herkes için üzücü bir olay değil midir?! Bu milletler onların ne yaptıklarını görmüyorlar mı?! Onların Beyrut'a, kadınlara, çocuklara, fakir ve zavallı halka ne

(8)     Golan Tepeleri'nin 1967 Haziran'ında siyonist İsrail tarafından işgaline değiniliyor. Birleşmiş Milletler'in, israil'in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi gerektiği yolundaki resmi bildirisine rağmen siyonist İsrail bu topraklardan çekilmediği gibi onları da, işgal ettiği diğer topraklara eklediğini resmen açıklamaktan çekinmedi (Bkz:Filistin'in tarihçesi).

(9)   Siyonist İsrail'e bağlı birliklerin 1982 Haziran'ında Lübnan'daki Filistinlilere saldırmasına işaret ediyor. Bu saldırılar sırasında beyrut'un batı kesimi İsrail hava ve topçu birliklerinin yoğun ateşlerine maruz kalmış ve Sabra'yla Şatila kamplarında bulunan binlerce Filistinli korkunç bir katliama uğramıştı (Bkz:Aynı bölüm).

55

yaptıklarını görmediler mi?! Her şeyi yaptılar, ortalığı karıştırdılar ve herkes oturup buna seyirci kaldı; bir grubu da onlara taraftar oldular ve eğer bir kelime bir şey söyledilerse de sadece -boş- bir kelime idi, bıraktılar ve gittiler ve bütün cinayetler vuku buldu.

ABD Silahlı Kuvvetlerinin İsrail'i Savunmak İçin Bölgeye Girmesi

Bakınız bugün Lübnan'da neler oluyor. Şimdi benle siz burada oturmuşken Lübnan'da nasıl kan döktüklerine bir bakın. Lübnan'ın gasıp ve zalim hükumeti, bu emin bilinen hain(10) , Lübnan halkının başına neler getiriyor. İsrail neler yapmıştı orada; şimdi onun yerine bunlar aynı işleri yapmaktalar. Ama Amerika'nın bir kelime konuştuğunu görmedik. Kendisi göndermiş oraya; bu cinayetlere yardım etmek için silahlı kuvvetlerini göndermiş oraya; bir ad altında yapıyor bu işi ve belki de sahneyi kendisi düzenliyor; farzedin bir iki silah atışı yapıyor, bir ikisini yaralayarak gürültü çıkarıyorlar veya onun yapmadığını farzedin, o zaman onlar ev ev arayıp gençleri yakalıyorlar, gençleri zindana atıyorlar, gençleri öldürüyorlar. Bu olaylar vuku bulmaktadır dünyada ve Amerika ise bu olayları tutuşturmakta ve hepsinden daha üzücüsü müslümanların bütün bunlara seyirci kalmalarıdır.

(İmam Humeyni'nin 1362/6/15 tar ihli konuşmasından; SN; c.18, s.

98.)

Filistin'e Karşı Süper Güçlerin Elbirliği

Bugün güçler ve süper güçler, müslüman Filistinlilerin hedeflerine ulaşmalarına engel olmak için elele vermişlerdir. Hatta Filistin'e ilgi duyduğunu iddia edenlerden bir çoğu, Filistinli müslümanların İsrail'e galip gelmesini istememektedir ve ne yazık ki, susarak, uzlaşarak ve

(10) İmam -ks- burada, kardeşi Beşir Cemil'i öldürerek cumhurbaşkanlığı ve Falanjist Parti liderliği makamına geçen Lübnan eski cumhurbaşkanı Emin Cemil'i kasdetmektedir. Emin Cemil'in cumhurbaşkanlığı döneminde Lübnan müslümanları defalarca korkunç katliamlara uğradılar ve yine onun döneminde, Lübnan'la İsrail arasında uzlaşma antlaşması imzalandı. "17 Mayıs Antlaşması" olarak bilinen bu yüzkızartıcı uzlaşma, Lübnan müslümanlarının toplu grevlere gidip orduyla çatışmaya girmesi üzerine feshedildi.

56

seyrederek Filistin müslümanlarının zafere ulaşmasına engel olmak için elele vermişlerdir; zira Filistin müslümanlarının zaferi İslam'ın zaferidir ve onlar, İslam'ın İran'da zafere ulaşıp ellerini kestiği ve çıkarlarına engel olduğu gibi Lübnan ve Filistin'de de İslam zafere ulaşırsa bütün menfaatlerini keseceğinden korkuyorlar. Dolayısıyla bütün şeytanlar islamın ilerlemesine engel olmak için birleşmişlerdir.

(İmam Humeyni'nin 1366/12/9 tarihli konuşmasından; SN; c.20,

s.183.)

57

2. BÖLÜM

ŞAH DÖNEMİNDE İRAN-İSRAİL İLİŞKİLERİ

1. FASIL

ŞAH REJİMİYLE İSRAİL'İN BAĞLANTILARI

Şah Rejiminin İktisadı Siyonistlerin Elinde

İstiklalimizi çalmak ve memleketin iktisadını dağıtmak için -muhtemelen- yahudi ve siyonist casusları tarafından hazırlanmış olan bu antlaşma vasıtasıyla islamı, istiklal ve memleketimizi tehdit eden büyük tehlike(11) Alem beye göre tüm gücüyle yerinde sabittir ve devlet, ona bağlı kalma hakkına sahip biliyor kendisini her ne kadar dinimize ve anayasamıza veya yirmi milyonluk İran halkının veya bütün müslümanların dini ve milli duygularına ters düşse bile...

Ben şer'i vazifem gereğince tehlikeyi İran halkına ve dünya müslümanlarına bildiriyorum. Kur'an-ı Kerim ve islam tehlikededir, memleketin istiklali ve iktisadı İran'da Bahailer partisiye ortaya çıkan siyonistlerin elindedir; çok geçmeden müslümanların ölüdürücü sükutlarıyla bu memleketin bütün iktisadını uşaklarının teyidiyle ele geçirecek ve İran halkını bütün alanlarda yere düşüreceklerdir. İran televiziyonu yahudilerin casusluk merkezidir ve devlet ise buna seyirci kalmakta, hatta onun desteklemekte. Müslüman halk, bu tehlikeler bertaraf olmayıncaya kadar sükut etmeyecek ve eğer sükut eden olursa kahredici olan Allah Teala'nın huzurunda sorumludur ve bu dünyada da ortadan kalkmaya mahkumdur.

Kum tüccar ve esnaflarının İmam Humeyni 'den sorusu

(İsfend, 1342; SN; c.1, s.34.)

(11) Hain şah dönemi başbakanlarından Emir Esedullah A'lem Ekim -1982'de Eyalet ve Vilayet Encümenleri'yle ilgili yeni bir yasa tasarısını meclisten geçirmeyi başardı. Hemen akabinde Kum'daki müçtehidlerle diğer şehirlerdeki islami mahfiller bu konunun islam şeriatına aykırı ve mevcut anayasaya da ters düştüğünü bildiren açıklamalarda bulundular. Bu yeni seçim kanununda hükumet seçmen ve adaylarla ilgili "müslüman olma" kaydını kaldırmış ve "Kur'an'a yemin" kaydı yerine de "Kutsal Kitab'a yemin" ibaresini getirmişti. ABD ve İsrail güdümlü Pehlevi rejimi böylece islami hassasiyeti azaltmak, islam bir adım daha geri itmek ve gayri müslimlere İran'ın kaderini belirleme yolunu açarak sapık batı kültürünü İran'da da hakim kılma amacını gütmüştü.

60

İran Siyonistlerin Çizmeleri Altında

Vicdan sahibi ordu mensuplarının bu cinayet ve vahşiliklere razı olmadığını biliyorum ben. Onlara uygulanan baskılardan benim haberim var ve bundan dolayı üzgünüm. Ben İran ve İslamı kurtarmak için onlara kardeşlik elini uzatıyorum. Onların İsrail karşısında teslim olmaktan kalben muztarip olup İran'ın yahudilerin çizmeleri altında ezilmesine razı olmadıklarını biliyorum. Ben islam memleketlerinin, Arap ve Arap olmayan ülkelerin başlarında olanlara ilan ediyorum ki: İslam alimleri, din önderleri, dindar İran halkı ve soylu ordumuz müslüman ülkelerle kardeştir, iyi ve kötü günlerinde onların yanındadır, İran'ın ve İslam'ın düşmanı olan İsrail'le anlaşmaktan nefret etmektedir. Ben bu konuyu açıkça söyledim; İsrail'in uşakları hayatıma son vereceklerse varsın versinler.

(İmam Humeyni'nin mesajı, 12/2/1342; SN; c.1, 47-48.)

İsrail Uşakları Her Alanda Nüfuz Etmiştir

Biliniz ki, bugün islamı tehdit eden tehlike Ümyyeoğullarının -Emevilerin- tehlikesinden(12) az değil. Zalim hükumet bütün gücüyle İsrail'in ve İsrail uşaklarının (sapık ve sapıtıcı fırkanın) yanındadır; tebliğ araçlarını onların eline vermiş, sarayda onların eli açık; orduda, kültür ve diğer bakanlıklarda onlar için yer açmış ve hassas makamları onlara bırakmış. İsrail ve uşaklarının tehlikesini halka açıklayın. Sine

(12) Emeviler ya da bir diğer adıyla Ümeyyeoğulları, hulefai raşidinden sonra hicri 40. yılda (mil:662'de) islam beldelerinin yönetimini ele geçirerek h. 132'ye (mil:750) kadar müslümanların kaderine islam adına hükmeden sözde islam halifeleri (gerçekteyse: sultanları) dır ki sülalelerinin adıyla tarihe geçmişlerdir.

Emevi devleti'nin kurucusu, kılıç zoruyla müslüman olan Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'dir ki bu zat, hz.Resul-ü Ekrem -sav- tarafından tarihe gömülmüş olan "babadan oğula saltanat" şeklindeki cahiliye töresini yeniden hortlatarak islam dinince tardolunan "sultanlık yönetimi"ni bu dine sokma bid'atinde bulundu. İslam tarihi, bu hanedan tarafından işlenmiş nice kanlı cinayet ve katliamlarla doludur. Ka'be'nin mancınığa tutulması, Medine'nin yağmalanması, hz. Resulullah Ehl-i Beyt'i -s- taraftarlarının en ağır işkencelere maruz bırakılıp hapis ve sürgün edilmesi, Muaviyeoğlu Yezid tarafından İmam Huseyin'in -s- şehid ve ailesinin esir edilmesi... bu elim hadiselerden birkaç örnektir.

61

dövme ve mersiyelerde islamın, fıkhın, diyanetin ve şeriat dostlarının başına gelenleri hatırlatın. Hain devletin bir kaç bin kişilik bir islam, millet ve vatan düşmanını islam zıddı toplantılara katılmaları için Londra'ya göndermesine nefretlerinizi bildirin.

(İmam Humeyni'nin 28/2/1342 tarihli mesajından; SN; c.1, s.52.)

İsrail'i Eleştiri Yasağı

Bugün bazı din hatiplerini gizli emniyet teşkilatına(13) götürerek onlara "siz şu üç şeye karışmayın bunun dışında istediğinizi söyleyin" dediklerini duydum: "Birincisi Şah'a ilişmeyin, ikincisi İsrail'e sataşmayın ve üçüncüsü "din tehlikededir" demeyin. Bu üçüyle sizin işiniz olmasın bunun dışında istediğinizi söyleyin." Pekâlâ, eğer bu üçünü çıkacak olursak başka ne söyleyelim? Bizim başımıza gelen herşey bu üçündendir; başımıza gelen bütün şeyler...

(İmam Humeyni'nin konuşmasından, 13/3/1342; SN; c.1, s.56.)

Şah İsrailli mi ki?!

Gizli emniyet teşkilatı, "İsrail hakkında konuşmayın" diyor, Şah'la İsrail arasındaki ilişki nedir ki, "Şah hakkında da konuşmayın" deniliyor; bu ikisinin birbiriyle ne ilişkisi var? Şah İsrailli midir? Gizli emniyet teşkilatına göre acaba Şah yahudi midir? Böyle değildir; zira o -Şah-, "ben müslümanım" diyor... Müslüman olduğunu iddia ettiğine göre, görünüşünden -İsrail'le ilişkisinden- anlaşıldığı kadarıyla bunun

(13) "Sazman-ı İttilaat ve Emniyet-i Keşver"in (Devlet İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı)nın kısaltılmış adı olan "SAVAK" sabık İran şahı Muhammed Rıza'nı direktifi üzerine 1336'da resmen kuruldu. SAVAK gizli teşkilatının görevi, şah rejimi karşıtlarını sindirmek ve islamcı muhalifleri ortadan kaldırma veya uzlaşmaya çekmekti. Şah rejiminin gizli istihbarat teşkilatı SAVAK, ABD istihbaratı CIA ve siyonist İsrail istihbaratı MOSAD'la yakın bir işbirliği içindeydi. SAVAK'ın siyasi tutuklamalara uyguladığı akıl almaz insanlıkdışı işkenceler öylesine bir boyuta varmıştı ki Uluslararası Af Örgütü genel sekreteri 1354'te resmen şu açıklamada bulunacaktı : " Hiçbir ülkenin insan hakları dosyası, şah İran'ınınki kadar siyah değildir."

62

bir felsefesi vardır elbet. Gizli teşkilatların onu -Şahı- ortadan kaldırmak istedikleri söylentisi doğru olabilir; acaba sen bu ihtimali hiç vermiyor musun? İhtimal veriyorsan bir çare düşün, bu meseleyi bir vesileyle ulaştırın şuna, belki uyanır...

(İmam Huyeninin 13/3/1342 tarihli konuşmasından; SN; c.1, s.57.)

Şah Rejminin İsrail'le Sıcak İlişkisi

Bundan daha kötüsü, İsrail ve uşaklarının memleketin birçok hassas makamlarına musallat olması ve zalim düzenin uşaklarının yardımıyla memleketin iktisadını ele geçirmesidir. İsrail islam ülkeleriyle savaş halindedir ve İran hükumeti ise ona mümkün olduğu kadar sıcak davranmakta, her türlü tebliğ araçlarını ve mallarının içeriye girmesini sağlamaktadır.

Ben defalarca bu tehlikeye karşı uyardım, kutlu diyanet için tehlike, memleketin istiklali için tehlike, ülkenin iktisadı için tehlike...

Ben teşkilatlardan yükselen ve ağızdan ağıza dolaşan "Küfür tek millettir" cümlesine çok üzgünüm; bu söz kelamullahın nassıyla çelişmektedir ve bu söz İsrail ve uşaklarını desteklemek içindir; İsrail'i -resmi olarak- tanımak için mukaddimedir; İsrail uşaklarını ve sapık fırkayı desteklemek için.

(İmam Humeyni 'nin memleketin istiklali hususunda İran halkına

ikazı, 18/1/1343; SN; c.1, s.62.)

İsrail'le Şah Rejiminin İlişkilerine Diğer Şahitler

Hedef islamdır, memleketin istiklalidir, İsrail'in uşaklarını tardetmektir, islam ülkeleriyle birleşmektir. Şimdi memleketin bütün iktisadı İsrail'in elidedir(14) ; İsrail'in uşakları İran'ın iktisadını ellerine

(14) Sabıt Pasal ve Elganıan ailesi, dünya siyonizminin İran'daki irtibatların sağlayan iki aileydi. Pehlevi hanedanının yanısıra dahili ve harici sermaye şebekeleriyle yoğun bir işbirlikleri vardı. İran ve İngiltere bankası, İran ve Ortadoğu bankası, İran Sanayi bankası,İran sanayi ve Maden Gelişme Bankası,Pepsi Cola, Fulex Vagon, Meşhed Çimento Fabrikası, Plasco-Car, General Tıer ve Raber, İran Farragh, Sakup, France Pake... gibi banka, fabrika ve büyük kuruluşlar; Sabit Pasal adlı siyonist hanedanın İrandaki ticari faaliyetlerinin sadece bir kısmını yansıtır. Leyland Motor İran, Goudrıch İran, Pars ve Amerika Fabrika ve üretim atölyeleri, SRS...vb. onlarca büyük şirket ve kartel de sırf siyonist kökenli Elganıan ailesine

63

geçirmişler. Fabrikaların çoğunu onlar idare etmekte, televizyon, döviz, pepsi fabrikası...

Hacıları Mekke'ye götürecek olan iki uçak İsrail'in uçağıydı, sonra Arabistan'ın itirazı üzere bu işten vazgeçmek zorunda kaldılar. Bugün tavuk yumurtasını bile İsrail'den getirmekteler, safları sıklaştırmak zorundasınız, bunlar sömürgenin uşaklarıdır, sömürgenin kökünü kazımak gerek.

(İmam Humeyni'nin 21/1/1343 yılındaki konuşmasından; SN; c.1,

s.64.)

Şah Rejiminin Programları İsrailliler Tarafından Hazırlanıyor

Rahatça patronlarına itaat edebilmek için bu çirkin planlarıyla (halkı ruhaniyet ve din hocalarından ayırmakla) bize karşı halkın nefretini kazandırmak istiyorlar. Keşke -bir tek- patronlara itaat etmek olsaydı, bunlar İsrail'e itaat etmek istiyorlar...

Biz fesatlara karşıyız, biz diyoruz ki sizin ıslah programlarınızı İsrail hazırlıyor. Siz kendiniz bir program hazırlamak istediğiniz zaman da elinizi İsrail'e açıyorsunuz. Siz askeri uzmanı da İsrail'den bu memlekete getiriyorsunuz. Siz öğrencileri buradan İsrail'e gönderiyorsunuz. Keşke diğer yerlere gönderseydiler, keşke İngiltere'ye gönderseydiler, Amerika'ya gönderseydiler; İsrail'e gönderiyorlar! Biz bunlara karşıyız.

Biz diyoruz ki, bütün islam ülkeleri bir tarafta -yeralarak- küfür ve İsrail'in karşısında durmuşlar, siz ve Türkiye de diğer tarafta ve İsrail'in yanındasınız. Biz diyoruz ki, bu salah değil, milletlerin duygularını bu kadar zedelemeyin, vallahi zararlıdır. Bütün müslümanlar bir tarafta, İran da diğer tarafta? O zaman İran halkı bulaşıverir, o zaman sünni kardeşlerimiz şiilerin yahudiperest olduğunu sanırlar!...

Gelin oturup bakalım bunun neresi irtica. İki bin beşyüz yıllık bir memleketiniz olduğunu söyleyen ve devamlı çürümüş, yokolmuş kemiklerle övünüp duran ve islamın karşısında bu kemikleri toprağın altından çıkarmak isteyen sizler ömrünüzün son anlarında islam

aitti ki bunlar İran sanayi ve üretim piyasasının candamarlarından sayılabilecek kuruluşlardı.

64

ahkamı ve müslümanlar karşısında İsrail'le birleşmek mi istiyorsunuz? Biz İsrail'le işbirliği yapmayın diyoruz, şimdi, siz, bizim de İsrail ile anlaştığımızı mı söylemek istiyorsunuz yani?! "coco" geldi de ne getirdi?! Yuh olsun bu siyah mantığınıza, yüzünüz siyah olsun!...(15)

Şimdi her alanda dışarıya muhtaç olan bu memleket ileri bir memleket mi? İsrail'den işadamı getiriyor, öğrenmesi için İsrail'e gönderiyor... Bu yıl bu Kum'dan da bazıları gittiler, yani onları gönderdiler, gönderdiler ki orada öğrensinler, onlardan sahtekarlık öğrensinler, onlardan hile ve aldatma öğrensinler; onlardan ne öğrenmek istiyorlar? Biz diyoruz ki, onları gönderdikleri bu merkezlerde fesattan başka bir şey yoktur ve siz sonra deneyin bakın on, yirmi yıl sonra, yirmi, otuz yıl sonra sonucunun ne olacağını göreceksiniz! Bunları gönderin bakalım, fesattan başka birşey görecek misiniz?!

(İmam Humeyni'nin 25/2/1343 yılındaki konuşmasından; SN; c.1,

s. 77.)

(15) İslami hareketin başlangıçlarından itibaren İmam'a sempati besleyenler onu desteklediklerini bildirmek veya kendisiyle görüşebilmek için yurtiçi ve yurtdışından akın akın onu ziyarete gelmedeydi. Bunlar arasında tanınmış milli ve inkilabı çehreler de göze çarpmadaydı. Bu cümleden olmak üzere bir gün; kendisini Lübnan'daki bir Mısırlı diplomat olarak tanıtan bir şahıs, İranlı bir dinadamı vasıtasıyla İmam'la -ks- görüşerek kendisinin, "Siyonist İsrail'e karşı verdiği mücadele nedeniyle İmam'a teşekkürde bulunmak üzere Mısır devlet başkanı Cemal Abdunnasır tarafından gönderildiğini "söyledi. Mevcut şahid ve karinelere göre bu adam muhtemelen şah rejimi tarafından gönderilmiş bir casustu. Cemal Abdunnasır İsrail'in bir numaralı düşmanlarından; şah ise gasıp İsrail'in bir numaralı hami ve destekleyicilerindendi ve bu nedenle de yoğun propagandalara girişerek Mısır'ı İran'ın düşmanı olarak göstermeye çalışmaktaydı. Bu nedenledir ki şah rejimi İran halkının zihnini bulandırarak İmam'ı -ks- güya Mısır'la ilişkiliymiş gibi gösterebilmek amacıyla 1342 Hordad tarihli matbuatta şu haberi yayınlayacaktı:".Onbir Hordad günü, Abdulkays Coca (veya namıdiğer: Muhammed Tevhik El Kıyas) adlı şahıs Lübnan'dan kalkan bir uçakla Tahran'ın Mehrabad havaalanına indi. Sözkonusu şahıs gümrük memurlarınca şüpheli bulunarak arandığında, yanında 1 milyon tümen para bulunduğu görüldü. Mezkur şahıs, bu meblağın İran'da belli şahıslara verilmek üzere Cemal Abdunnasır tarafından gönderildiğini itiraf etti!"

65

İran ve İsrail'in Örnek Tarlası

Şimdi oturup sizinle konuştuğumuz şu sırada İran'ın birçok iyi tarlaları İsrail'in elindedir.(16) İlam'dan, oranın çok iyi topraklarını şeker pancarı ekmesi için İsrail'e verdiklerini bildirdiler. İsrail'le ilişkilerimizi kestik diyen şu beyefendiler yolun kenarına İran ve İsrail'in nümune tarlası diye tabelâ asmışlar. Elime geçen bir İsrail gazetesinde İsrail büyükelçisinin İran'da, Tahran'da olduğu yazılmıştı. (oysa ki, şu beyefendiler bizim İsrail'le bir işimiz yok diyorlar!!) Bundan iki üç gün önce Şehriver ayının onaltısında Tahran'da "Dervaze Devlet" mahallesinde bir yahudi tezgâhı düzenlenmişti. Dörtyüz beşyüz hırsız yahudi bir araya toplanmışlardı, birilerine sologan attılar, birilerine küfür savurdular ve sonra da izzet ve üstünlüğün yahudilere ait olduğunu, yahudilerin Allah'ın seçkin kulları olduklarını yazdılar ve "dünyayı bizim milletimiz yönetmelidir" dediler; biz diktatörlüğe karşıyız, biz Hitlerliğe karşıyız, biz falanız, biz filanız vs... Bu grup hükumetin gözleri önünde orada toplanarak bunları söylüyorlar... Bir memleketin yahudilere dayanması utançtır; bizim bu sözümüz kötü bir söz mü?! Elbette acıdır, bu sözler acıdır size; ancak şimdi islam düşmanı olarak, islamın karşısında duran ve Filistin'i gasbeden bir devlete dayanmak veya onunla ilişki kurmak, anlaşmak bir islam beldesinin bedbahtlığıdır, müslümanların bedbahtlığıdır.

(İmam Humeyni'nin 18/6/1343 yılındaki konuşmasından; SN; c.1,

s.95.)

Şah Rejiminin Islahatı İsrail İçin Pazar

(16) Bilindiği üzere, şah dönemi İran'ında, ülkenin en verimli tarım kesimlerinden biri olan Gazvin ovası, modern tarım tesisleriyle donatılmak üzere İsrail'e devredilmişti. Öte yandan, Bocnord -Meşhed karayolu çevresindeki Horasan eyaleti'ne bağlı bütün verimli topraklar Hejber Yezdani adlı bir siyonistin mülküyetindeydi. Siyonistler "Hejber Yezdani Tarım ve Sanayi Şirketi "adı altında bu toprakları diledikleri şekilde ekip biçiyorlardı.

66

Bugün İran'ın iktisadı Amerika ve İsrail'in elindedir ve İran'ın pazarı İranlı ve müslümanın elinden çıkmış, iflas ve fakirlik tozu tacir ve çiftçilerin yüzüne konmuştur. Beylerin ıslahatı Amerika ve İsrail için karaborsa pazarı oluşturmuştur ve şu fakir milletin imdadına koşacak kimse yok.

(İmam Humeyni'nin kapitalisyonun tasvip edilmesi münasebetiyle yaptığı konuşmadan 27/1/1346; SN; c.1, s.112.)

İmam Humeyni'nin Şah'ı İkazı

İslam ve müslümanların düşmanı olan, bir milyonun üstünde sığınaksız müslümanı avare eden İsrail'le kardeşlik anlaşması yapmayın, bu kadar müslümanların duygularını zedelemeyin, İsrail'in ve hain uşaklarının ellerini müslümanların pazarlarına bundan fazla açmayın, memleketin iktisadını İsrail ve uşakları için tehlikeye düşürmeyin.

Soysuz İsrail'in isteklerine teslim olmak memleketin iktisadını tehlikeye düşürmek, zaaf ve köleliğin nişanesi, islam ve müslümanlara hiyanet etmenin senedidir.

(İmam Humeyni'nin Huveyda'ya hitaben konuşmasından,

27/1/1346; SN; c.1, s. 134.)

Şah'ın Fantomlar'ı İsrail Askerlerinin Emrinde

Zavallı millet fakir ve açken İran'a hakim olan heyet her gün o kadar maliyatı halktan alarak saçıp savuruyor. İsrail ve uşaklarının ülkemizde askerî eğitim görmeleri için Fantom uçağı satınalıyor.(17)

(17) İran İsrail arasındaki siyasi ilişki hş.1332'li yıllardan sonrasına dayanır. Hş. 1339'da şah dönemi İran'ının hükumet kabinesi İsrail'i resmen tanıyarak şahla İsrail arasında dostça ilişkiyi başlatmış oldu. Bu yıllar zarfında İran gizli emniyet teşkilatı SAVAK ve ordu subaylarının önemli bir kısmı güya "tecrübeden faydalanmak"! ve MOSAD tarafından eğitilmek üzere İsrail'e gönderildi. Aynı şekilde israil ordu ve istihbaratından da yüzlerce kurmay subay ve memur, şahın gizli istihbaratı SAVAK'la orduya yeni bir çeki düzen verip reorganize etmek ve rejime bağlı önemli unsurları eğitip müslümanlara karşı teşkilatlandırmak üzere İran'a geldi. Şah rejiminin son dönemlerinde İran'ın İsrail'le olan ticari bağlantıları yıllık 400 milyon doları aşkın bir rakama ulaşmıştı. Bizzat şah bir tek ticari bağlantıda İsrail'e 600 milyon dolarlık bir sipariş vermiştir. İran İslam İnkilabı'ndan sonra casusluk

67

İsrail'in -ki şimdi müslümanlarla savaşmaktadır ve onu destekleyenler de müslümanlarla savaş halindedirler- memleketimizde eli öyle açılmış ki ve hakim düzen tarafından öylesine destekleniyor ki askerlerî eğitim görmek için bizim ülkemize geliyorlar! Memleketimiz onların üssü olmuş, pazarımız da onların elinde; eğer böyle devam ederse ve müslümanlar da böyle gevşek davranırlarsa müslümanların pazarını yok edeceklerdir.

(Velayet-i Fakih kitabından, s. 167.)

İsrail'in Cinayetlerinin Eserlerini Ortadan Kaldırmayın

Mescid-ül Aksa'yı yaktılar. Biz, bırakın Mescid-ul Aksa öylece yarım yanmış haliyle kalsın, bu cinayeti ortadan kaldırmayın diye bağırıyoruz. Ancak Şah rejimi cebini doldurmak ve aynı zamanda İsrail'in bu cinayetinin eserini ortadan kaldırmak için bankalarda hesap açıyor ve yollara sandık bırakarak Mescid-ul Aksa adına halktan para topluyor!

(Velayet-i Fakih, s.38.)

Şah Rejimi İsrail'in Askeri Üssü

Bugün İslam ve müslümanların tanınmış düşmanı olan ve uzun zamandır müslümanlarla savaş halinde olan İsrail İran'ın bütün iktisadî, askerî ve siyasî alanlarında dahalet etmektedir ve İran, İsrail'in ve gerçekte Amerika'nın askeri üssü haline gelmiştir!

(İmam Humeyni'nin 19/11/1349 yılındaki konuşmasından, Sahife-i

Seccadiye, c.1, s.157.)

İsrail İşadamları Şehinşahlık Kutlamalarında

yuvasında (eski ABD büyükelçiliği -çev-)ele geçirilen gizli belgelere göre şah rejimi 1958'den itibaren Türkiye -İran - İsrail üçlüsünün gizli emniyet teşkilatlarından müteşekkil "Üç Başlı Mızrak " adlı resmi bir güvenlik teşkilatına üye olmuştur.

68

Memleketin her tarafı bu müsibete boğulmuş olup ve milyonlarca tümen Şahinşahlık törenleri(18) için harcanıyor. Bir yerde, Tahran'da düzenlenen kutlama töreni için 80 milyon tümen tahsis edildiği yazılmıştı, bu sadece Tahran'da düzenlenen kutlama töreni için harcanıyor. İsrail işadamları bu teşrifat için davet edilmişler. Öyleki bu kutlama törenini İsrail işadamlarının düzenlediğini yazdılar bana. İslam'a düşman olan ve şimdi müslümanlarla savaş halinde olan şu İsrail, Mescid-ul Aksa'yı harap eden ve işledikleri cinayetler birileri tarafından örtbas edilmek istenen şu İsrail'e İran'dan petrol gitmiştir. Dünyanın büyük radyolarında da söylendiği gibi müslümanlarla savaş halinde olan İsrail için İran'dan petro yüklü gemi gitmiştir, onlar işte bu işleri için kutlama töreni düzenliyorlar!

(İmam Humeyni'nin 6/3/1350 yılında yaptığı konuşmadan; SN; c.1,

s.168.)

İsrail'in Yolunun Açılması İçin Şah'ın Girişimleri

Kanuni ve şer'i hiç bir ruhsatı olmaksızın yapılan hapisler sömürgecilerin ve onların başa geçirdikleri kimselerin İslam'dan ve müslümanlardan aldığı intikamdır... Yolun sağ ve sol ecnebiler için ve onların İsrail gibi izleyicilerine daha fazla açılması için sizlerin kışlalara gitmeniz,(19) dini medreselerin saygısı çiğnenip sizin itham

(18)    "Şadmani-ye Şahane" adı verilen kral şenlikleri, İran halkını oyalamak ve zihinleri iğfal amcıyla tertiplenen şenliklerdi. Bunların ilki İran şahı Muhammedrıza'nın tahta geçişinin 15. yılı 1345'te, "şahın saltanattaki çeyrek asrı " olarak kutlandı. Bunu, ertesi yıl şahla kraliçenin taç giyme merasimi şenlikleri ve dört yıl sonra da 2500 yıl şehinşahlık şenlikleri ve benzeri müsrif kutlamalar izledi. Astronomik rakamların harcandığı ve İran halkının varının yoğunun çar - çur edildiği bu iğrenç şenliklere yapılan harcamaların gerçek rakamı millete asla açıklanmıyordu. Bu şenlikler alelade şenliklerden, hatta sarayda yapılan diğer kutlamalardan farklıydı. Bu savurganca şenliklerin en bariz masraflarından biri, Hollanda'dan dünyanın en pahalı çiçeklerinin günlük ve taze olarak Tahran'a getirilmesiydi! Fransız yazar Pıer Blancher "İran- inkilab- Allah'ın Adıyla " adlı kitabında 2500.yıl şenlikleriyle ilgili olarak şöyle yazar:"...Her gün, özel bir Boeing uçak,Hollanda'dan İran'a taze çiçek taşırdı..."

(19)   Şah rejimi, İmam Humeyni'nin başlatmış olduğu islami harekete darbe indirip inkilabi güçleri zaafa uğratabilmek için başvurduğu hapis ve işkence gibi yöntemlerin yanısıra, kanun dışı bir diğer uygulamaya daha giderek 1.2.1342 tarihinden itibaren dinadamlarını asker kaçağı olarak yakalayıp askere göndermeye

69

edilmeniz, hapis, sürgün ve idam cezaları uygulanması gerekiyor!... (Şah rejmi) memleketin mukaddesatını İsrail ve onun efendilerinin eline vermeye memurdur.

(İmamHumeyni'ninİran halkına mesajı, 20/6/1351; SN; c.1, s.189-

190.)

Şah Rejimi Filistin'i İşgal Eden İsrail'e Karşı Olanları Sindirmekle Görevli

Bugün biz devamlı artmakta olan İslam'a inen ağır darbeler ve müslüman halkın günden güne daha bir artan müsibet ve kötü durumlarıyla karşı karşıyayız. Bir taraftan Filistin, Mescid-ül Aksa ve suçsuz halkının avareliği meselesi ve (bir taraftan da) büyük sömürgeci ülkelerin işgalci yahudileri desteklemesi ki bu fesad kaynağı devam edecek olursa Allah göstermesin bütün İslam ülkelerini ve özellikle Arap ülkelerini büyük tehlike tehdit ediyor...

Bugün sömürü memurlarının gerçek yüzünü ve onların memuriyetlerinin keyfiyetini gösteren daha geniş projeler var. Onlar o planlarla sömürüye karşı olanları ezerek siyonizm ve uşaklarının hizmetinde olan siperlere dönüştürmek istiyorlar; büyük alimleri, muhterem hatipleri ve islam hizmetçilerini geri püskürterek onların yerine uydurma hocaları ve fasit teşkilatların memurlarını İslam ve Resulullah'ın -sav- mihrab ve minberine geçirmek istiyorlar... Amerikalı askerlere ve onların yakınlarına dokunulmazlık kanunu çıkarmak, memleketin haysiyetini beş para etmek, adliye istiklalini ortadan kaldırmak, Amerika ve İsrail yağmacılarını bütün askeri, ticari, sanayi, zıraat alanlarına ve pazarlara musallat etmek bu zalim tezgahın iftihar duyduğu inkılabının uğursuz sonuçlarındandır...(20)

başladı. Bu işle görevlendirilen şah memurları Kum sokaklarına dökülerek dinadamlarını yakalamaya koyuldular; dönemin "Kültür Bakanlığı " tarafından kendilerine verilen öğrenci kartı yırtılıp hemen oradan asker olarak kışlalara gönderilen dinadamlarıgerçekte kışlalarda tebliğ görevini sürdürmeye devam ederek İmam Humeyni'nin -ra- fikir ve kıyamını ordu personeline aktarma fırsatı buldular. Böylece gerçekte rejimin bu kanundışı uygulaması da neticede islami uyanışa yardımcı olmuş oldu.

(20) Şah dönemi meclisinin 20 Mehr 1343'te tasvib ettiği kapitulasyon kanunu esasınca Amerikalı siyasi görevliler, diplomatlar, müsteşarlar ve askeri görevlilere ilaveten onların aileleri de İran'da siyasi ve yargı dokunulmazlığı kazanmış oldu.

70

Acaba İran'ı kendilerine askeri üs haline getirdiği ve ellerini memleketin bütün askerî, siyasî ve iktisadî alanlarında açık bıraktığı kendisini işbaşına geçiren efendilerini ve sömürgecileri dışarı çıkarmak için mi bu kadar silah satınalınıyor; yoksa gerçekten iktisadî bütçelerinin zayıflığı ve siyasetlerinin "milletleri onların kendi gücü ve servetleriyle yoketme" diye dönüştürülmesi sonucu İran'daki merkezlerini sağlamlaştırarak zavallı İran halkını ve Filistin'i işgal eden yahudilere ve diğer sömürgecilere karşı mücadele veren bölgenin diğer özgür halkını bastırmak isteyen Amerika'nın yağmacı projelerini mi icra etmekteler?

(İmamHumeyni'nin mesajından, 1352 Ferverdin; SN; c.1, s. 200-

202.)

Şah-İsrail İlişkilerini İfşa Etmek

Müslümanlar kafir siyonistlerin arasında savaş ateşinin alevlendiği ve islam ümmeti, haklarını gasıp İsrail'den almak için kelle koltukta savaş meydanlarında fedakarlık gösterdiği bu durumda Şah'ın emriyle İran hükumeti -şah rejiminin- ikibinbeşyüzüncü yıldünümü münasebetiyle bütün İran'da kutlama töreni düzenlemiştir, -o da-örneğini bugün gördüğümüz hunhar şahlar için kutlama töreni... Müslümanlar islamın azamet ve yüceliği için ve Filistin'in istiklali için kan içinde çırpınırken İran Şahı alçak şehinşahlık rejimi için kutlama töreni düzenliyor.

Büyük islam milleti ve araplar islam ve müslümanların namuslarını savunurken bu habis adamın emriyle İran kızlarının islami okullarına hücum ederek muhterem bayanlara saygısızlık edip özgürlüklerini ellerinden aldılar. İslam düşmanlarının müslüman ülkeleri tehdit ettiği ve gayretli erkeklerin kendi haklarını savunmak ve -düşmandan- geri almak için yiğitçe kıyam ettikleri bir durumda İran Şahı senaryolar tertipleyerek bütün İran'da gösteri düzenleyip saray mollaları, vakıf ve emniyet teşkilatlarının islam uleması ismiyle uydurduğu kimselerin imzasıyla tebrik telgrafları gönderiyor.

Müslümanlar Filistin'i ve kendi topraklarını kurtarmak için canlarını feda ederken Şah ilmiye havzalarının alimlerinden, seçkin üstadlarından ve diğer İranlı aydınlardan bir çoğunu zindana atmış, sürgün etmiş ve en vahşi işkencelere maruz kılmıştır.

71

Bu senaryo ve tutuklamalar İran halkının başını kendi müsibetleriyle karıştırmak, islam ümmetinin İsrail'le savaşından zihinlerini uzak tutmak içindir. Şah mücadelenin genişlemesinden, bütün tabakalar arasında uyum sağlanmasından ve bütün İran halkının Arap halkının, adilane savaşını desteklemesinden ve "niçin İran rejimi müslümanların başına gelen bu hayati duruma karşı ilgisiz davranıyor veya niçin İsrail'i destekliyor" diye itiraz etmesinden korktuğu için ulema ve aydınları kanunsuz ve sebepsiz yere tutuklayarak sürgün etti ve hemen bütün müslüman ülkeler ve bir çok müslüman olmayan ülkeler savaş halinde olan arapları destekledikleri halde İran hükumeti ve haysiyetsiz Şah tamamen Amerika'ya teslim olduğundan ve ona daha fazla itaatini göstermek için zahirde sessiz kalıp gerçekte İsrail'i destekliyor.

İsrail'in elini bütün İran'da açık bırakan, İran'ın iktisadını tehlikeye düşüren ve bazı yabancı gazetelerin yazdığına göre ordu personelini eğitim görmeleri için İsrail'e gönderen bu İran Şahı'dır.

İran'ın petrolünü, gayretli müslümanlara ve araplara karşı savaşta kullanması için islam ve insanlık düşmanlarına teslim eden, utanç verici son anlaşmasıyla ve petrol çıkarmayı artırarak Amerika'nın aleyhine petrol silahını kullanmak isteyen petrol ülkeleriyle mücadeleye girişen Şah'tır ve nihayet bu yağmalar, milyarlarca dolar silah satınalma ve Şah'ın devamlı düzenlediği tahammül edilmez kutlama törenleridir yaşam giderlerini artıran ve eşyaların aşırı derecede pahalanmasına sebep olan... Ben onun, dünyayı yağmalayan patronlarından milyarlarca dolar karşılığında satınalarak İran'ı iflas ettirdiği silahları şimdi İsrail'e göndermesinden korkuyorum. Ben onun, İran ordusunu kıtlık, açlık ve nihayet mahrum İran halkının kanının pahasına satınaldığı silahlarla islam mücahidlerinin sıcak ve duygulu göğüslerini hedef almaya zorlamasından korkuyorum.

Ben şu kayıtsız şartsız Amerika hizmetçisinden islam dünyası için endişeleniyorum. Şimdi muhterem İran halkının şu zalimi bu cinayetlerden alıkoyması ve İran ordusunun ve subayların bundan fazla zillete boyun eğmemeleri ve kendi vatanlarının istiklali için bir çare bulmaları gerekir.

Yiğit İran halkının vazifesi, onun ortadan kalkmasına sebep olsa bile Amerika ve İsrail'in İran'da menfaatlerini engellemek ve ona saldırmaktır. Mescidlerde ve dini toplantılarda İsrail'in cinayetlerini halka hatırlatmak büyük alimlerin ve mübelliğlerin vazifesidir. Yüce

72

alimler ve şerefli İran halkı bu konuda sessiz kalmamalı ve mümkün olan her yolla Şah'ı müslümanların safında yeralmaya, Kur'an-ı Kerim'e ve izleyicilerine daha fazla hiyanet etmekten sakınmaya zorlamalıdır ve bu kana susamış ifritin gerçek yüzünün daha iyi açıklığa kavuşması için onu daha fazla tanıtmalıdırlar; eğer İran'daki yahudiler İsrail'e yardım için faaliyet gösterirlerse (ki faaliyet ediyor ve şüphesiz Şah'ın desteğinden de yararlanıyorlardır) İran halkı bunun önünü almalı, kan ve ateş içinde olan mücahidlere yardım kampanyası kurmalı, -ellerinden gelen- hiç bir şeyi esirgememelidirler.

Ben, defalarca İsrail'in ve başta Şah olmak üzere onun uşaklarının tehlikesini hatırlattım. İslam ümmeti bu fesat kaynağının kökünü kazımadıkça iyi bir gün görmeyecektir ve İran bu utanç verici sülaleye giriftar olduğu müddetçe özgürlük yüzü görmeyecektir.

Allah Teala'dan müslümanların zaferini, İsrail'in ve uşaklarının zelaletini niyaz ederim.

Ruhullah-il Museviy-yil Humeyni

(İmam Humeyni'nin 23/6/1352 tarihli mesajı; SN; c.1, s.206.)

İsrail'in, Planlarını Uygulamasından Korkuyorum

Biz şuna şahid idik ki, müslümanlar İsrail kafirleriyle savaş halindeyken, Şah'ın emriyle İran hükumeti İsrail'i resmen tanıdı ve ulema da buna muhalefet etti. Biz şu siyah kalpli kişinin İsrail'e yardımına şahit idik. Müslümanları avare edip kanlara buladıkları halde bütçesi İran halkının kanından ve el emeğinden temin edilen petrol, silah ve diğer yardımları onların emrine bırakıyordu... Ben Lübnan meselelerini önemle ve sorumluluk duyarak izlediğim için, İran'ı Amerika'nın sömürgesi haline getirdikleri gibi, konsolosluğun habis uşaklarının hilesiyle Lübnan'da da İran'da yaptıkları gibi yapmalarından ve İsrail'in rahatça bölgede projelerini uygulamasından korkuyorum. Sizler son derece uyanık davranarak İran konsolosluğunun hareketlerini gözaltında bulundurmalı ve onun hilelerinin önünü almalısınız.

(İmam Humeyni'nin mektuba cevabı, 13/8/1356; SN; c.1, s.248.)


Şah İlk Baştan Beri İsrail'i Resmi Olarak Tanıdı

73

Bu herif* İsrail'i bundan yirmi yıl önce -resmi olarak- tanıdı, tâ ilk baştan biz Kum'dayken bütün müslümanların karşısında, Kur'an'ın karşısında İsrail'i resmi olarak tanıdı; bir küfür hükumetini, hem de yahudi kafririni... Bunu resmi olarak tanıdı. İlk önce ismini rahatça ağızlarına almıyorlardı, -ama- sonra pekâlâ, ismini -ağızlarına- aldılar. Tâ ilk başından bu adam onların uşağıydı, sonraları kendisi -de-açıkladı, daha ilk baştan mesele böyleydi. İsrail'i başından beri resmi olarak tanıdı Kur'an'ın karşısında, islamın karşısında, müslüman ülkelerin ve müslümanların karşısında...

(İmam Humeyni'nin 29/11/1356 yılındaki konuşmasında; SN; c.2,

s.32.)

Şah'a Karşı Olmanın Sebebi

Soru: Acab Şah'ın İsrail karşısında olumlu siyaseti, sizin rejime karşı olmanızın sebeplerinden midir?

Cevap: Evet, zira İsrail müslüman bir kavmin topraklarını işgal etmiş ve sayısız cinayetler işlemiştir; İsrail'le siyasi ilişkilerini korumada Şah'ın tutumu ve ona iktisadi yardımda bulunması islam ve müslümanların menfaat ve maslahatlarıyla çelişmektedir.

(İmam Humeyni'nin Lemond Dergisi'yle röportajı, 16/2/1357; SN;

c.2, s.48.)

Şah -Memleketin Kaynaklarını- Milli Etmek Adına Onları Siyonistler'e Verdi

Ormanları millileştirme, otlakları, suları, nehirleri, yeraltı sularını millileştirme adına bütün iyi yerleri Amerika, siyonist ve İngiliz şirketlerine verdi... Kazvin'in çevresinde yeralan İmran çölünün ziraat için en iyi yer olduğu söylenmektedir; oranın bütün ahalisini oradan sürüp dışarı çıkararak orasını yahudilere teslim ettiler, Avrupa'ya verdiler, onlar şimdi oradan yararlanmaktalar; Amerika şirketleri ve siyonistler oradan istifade etmekteler ve zıraat için en iyi yer olan bu topraklar -şimdi- onların elindedir.

*- Maksat Şah'tır. 74

(İmam Humeyni'nin 1031357 tarihli konuşmasından; SN; c.2,

s.69.)

Şah'ın İsrail'i Desteklemesi Halkın Kıyam Etmesine Sebep Oldu

Soru: Filistin halkının mücadelesi konusunda görüşünüz nedir? İsrail'in petrolünün hemen hemen yarısı İran'dan temin ediliyor; bu konuda İran tarafından takınılması gereken tavırlar nelerdir?

Cevap: İran halkının Şaha karşı kıyam etmesinin sebeplerinden birisi de onun gasıp İsral'i desteklemesidir; İsrail'in petrölünü temin ediyor, İran'ı İsrail mallarını kullanma pazarı haline getirmiş ve diğer manevi destekleri... Ve sırf kamuoyunu yanıltmak için sadece İsrail'i kınamakla yetiniyor. Müslüman İran halkı ve -diğer beldelerden olan-hiç bir müslüman ve esasen hiç bir özgür insan İsrail'i resmi olarak tanımaz ve biz her zaman Filistinli ve Arap kardeşlerimize destek olacağız.

(İmam Humeyni 'nin Orta Doğu haber ajansıyla röportajı,

26/8/1357; SN; a 3, s.178.)

İsrail Şah'ı Savunuyor

Şimdi siz herşeyi yurtdışından getiriyorsunuz; gelen herşey ya islam düşmanı İsrail'den geliyor... Allah bilir bu adam islama ne gibi hiyanetler etti, islamın düşmanı olan İsrail, şimdi müslümanlarla savaş halindedir; bu -Şah- başından beri bunu -İsrail'i resmen- tanıdı, başından beri, bundan yirmi küsür yıl önce, bundan takriben otuz yıl, yirmi beş yıl önce müslümanlarla savaş halinde olan İsrail'i bunlar resmen tanıdılar ve ilk başta açığa vurmuyorlardı, sonra da şimdi gördüğünüz gibi, Muhammed Rızahan için, onun bekası için çırpınan kişilerden biri de İsrail'dir; pertol elimizden gider diyor, zira ona pertolü bunlar veriyorlar; yani müslümanların memleketlerinin petrolünü müslümanlarla savaşması için müslümanların düşmanlarına veriyorlar. Böyle bir haindir bu adam bozması, bizim petrolümüzü kendi tankerleriyle, kendi araçlarıyla onlara gönderiyorlar, bu petrolle müslümanlarla savaşan ve müslümanların topraklarını gasbedenlere -gönderiyorlar-, müslümaların herşeyini yokettiler, Filistin'i ne ettiler;

75

Beyt-ül Mukaddes'i gasbettiler. Bu, bu adamın islam ve müslümanlara yaptığı hıyanetlerden sadece biridir; İran'da da aynı şekilde... bana bildirdiklerine göre İran'ın en iyi toprağı İsraillilerin elindedir. En iyi topraklar şu İsrail yahudilerinin elindedir; onlar kullanıyorlar, bütün menfaatini onlar götürüyorlar.

(İmam Humeyni'nin 4/9/1357 tarihli konuşmasından; SN; c.3, s.

253-254.)

Öteden Beri Süregelen Şah - İsrail İlişkisi

Soru: Bildiğiniz gibi uluslararası siyonizm, İran gibi ülkelerle yakın ilişkiler kurarak ve yine Şah'ın İran rejimini destekleyerek İsrail'e karşı savaşında İran'ı araplardan uzak tutabilmiştir, bu konuda görüşünüz nedir?

Cevap: Şah'ın karşısında yeralmamıza sebep olan etkenlerden biri de onun İsrail'e yardımıdır; ben devamlı konuşmalarımda İsrail'in ortaya çıktığı ilk günlerden beri Şah'ın onunlar işbirliği yaptığını söylemişimdir ve müslümanlarla İsrail arasında savaş zirveye ulaştığı dönemde bile Şah yine müslümanların petrolünü gasbederek İsrail'e veriyordu ve bu konu da Şah'a karşı olmamın sebeplerinden biri idi.

Müslüman İran halkı hiçbir zaman İsrail'i desteklememiştir ve bu açıdan devamlı Şah düzeninin zulüm ve sitemlerine maruz kalmıştır.

(İmam Humeyni'nin Emel hareketiyle röportajı, 16/9/1357; SN;

c.4, s.30.)

Şah Rejiminin Basın-Yayını İsrail'i Destekliyor

Soru: Bildiğiniz gibi Filistin islam inkılabı 1956 yılında Ocak ayının başlarında başladı ve 1967 yılında yenilgiye uğradıktan sonra güçlendi ve yaygınlaştı. Acaba bu haberler İran halkına ulaştı mı? -Ulaştıysa- hangi vesileyle ulaştı?

76

Cevap: Evet, haberler diğer ülkelere hangi vesileyle ulaşıyorsa İran'a da aynı vesileyle ulaşıyor. Elbette İran rejimi müslümanlarla kafirlerin savaşlarını kafirlerin lehine yansıtmaya çalışıyordu ve bu işi her zaman yapmıştır ve her zaman arapları meseleleri anlamayan bir avuç insan olarak tanıtmıştır. Rejim, İsrail'in en büyük destekçilerinden birisidir. İster rejimin olsun ister rejimin baskısı altında olsun İran radyosu ve kitle haberleşme araçları İsrail'in lehine çalışıyorlardı; biz ise ilk baştan bütün -bu- programlara karşı çıktık ve şimdi de karşıyız.

(İmam Humeyni 'nin Filistin Vefâ haber ajanıyla röportajı,

24/9/1357; SN; c.22, s.152.)

Genel Boykotlarda İsrail'in Petrolünü Temin Etmek

Ulemadan bazıları Abadan'a giderek araştırdılar, çıkarılan altıyüz bin varil petrol söylenildiğine göre İsrail'e gönderiliyormuş.(21) Bunlar biraz olsun boykot etmediler ve söylendiğine göre önceleri on milyon veya dokuz milyon karşısında altıyüz bin varil çıkarılıyordu. Bu memleket içindir, bu bizim kendimiz içindir, diyerek onları oyuna

(21) O yıllarda İsrail'in bütün petrol ihtiyacını İran karşılıyordu. Dahası İran, İsrail mallarının en fazla satışa sunulduğu piyasalardan biriydi. her iki devlet te, araplara ve islama olan düşmanlıkları nedeniyle güçlü ortak tavırlar almışlardı. Bu nedenledir ki İsrail, İran'da rejimin herhangi bir tehlikeye uğraması, hele islamcıların eline geçmesi ihtimalinden dehşete kapılmaktaydı. Zira rejimin müslümanların eline geçmesi halinde artık İran petrol yataklarını gönlünce yağmalayamayacağını ve islami bir İran devletinin Filistin müslümanlarını himaye edeceğini çok iyi biliyordu. Binaenaleyh İsrail devleti şaha tam destek vermekte ve onunla sıkı ilişkiler kurmaktaydı. Şahla İsrail arasındaki güçlü işbirliği konusunda batılı bir yazar şöyle demektedir:" David Ben Gurıon'dan Menahem Begin'e varıncaya kadar bütün İsrail başbakanlarının Tahran'a bizzat gidip geldiği pek çoklarınca bilinmez... Daha birçok İsrail'li üst düzey yetkilileri de yapmıştır bunu. Mesela İshak Rabin'le Moşe Dayan defalarca İran'a gezilerde bulunmuş ve İran'lı mestektaşlarıyla ortak çıkarlarını görüşerek şah İran'ıyla İsrail arasında güçlü irtibatlar oluşturmuşlardır. İran, İsrail için en cömert ve en güvenilir petrol temin kaynağı olmuş, buna karşılık İsrail de Tahran'a askeri yardım konusunda daima hazır olduğunu ilan edip belli sınırlara kadar kendi istihbarat ve güvenlik servislerine İran'ı da dahil etme ve hatta teknik yardımlarda bulunma suretiyle bu yakınlaşmaya cevap vermiştir.

77

getirdiler, o zavallılar da çalıştılar, ama şimdi (söylendiğine göre) bunun İsrail'e gittiği belli oldu. Diğerlerinin boykotuna ehemmiyet vermemeleri caiz değil diyoruz. Petrolü yurtiçi için istiyoruz -sözüne-aldandılar ve eğer bu pertolü İslam ve Kur'an düşmanı olan İsrail için istediklerini anladılarsa boykot etmemeleri haramdır, Allah katında sorumludurlar, halk yanında sorunludurlar onlar, bir damla petrol dışarı çıkmaması için hepsi boykot etmeli. İran halkı -soğuktan-hastalanmaya hazırdır ama petrollerini, islamı dağıtan ve o kadar müslümanı öldüren İsrail'in götürmesine -razı değil-.

(İmam Humeyni'nin 25/9/1357 tarihli konuşmasından; SN; c.4,

s. 77-78.)

İsrail Şah'ın Cinayetlerine Ortaktır

Soru: Eğer halka zulmeden bir ülke olduğu için İsrail'le ilişkinizi kesecek olursanız aynı sebepten ötürü bazı batı ülkeleriyle de ilişkilerinizi kesmeniz gerektiğini düşünmüyor musunuz?

Cevap: Biz zulmeden her ülkeye karşıyız, bu ülke ister doğuda olsun ister batıda... İsrail Arap halkının haklarını gasbetmiştir, onun karşısında duracağız. İsrail Şah'ın en büyük destekleyicisi olup Savak'ın propagandasından sorumludur, dolayısıyla İsrail Savak ve Şah'ın cinayetlerine ortaktır.

(İmam Humeyni'nin ABD'li Üniversite Hocası Dr. Jim Kulkor Reeft

ile röportajı, 7/10/1357; SN; c.4, s.104.)

İsrail Askerleri Şah Rejiminin Emrinde

İşlenilen bu cinayetler hakkında -cinayeti işleyenlerin- İsrail'den geldiğini söylemişlerdi(22) , ancak elimde doğru-dürüst bir belge ve

(22) İsrail matbuatı, bu devletin İran'da inkilabın gerçekleşmek üzere olduğu kıyam günlerinde şah rejimine bol miktarda çeşitli gaz silahları vermiş olduğunu ifşa etti. 23 Ekim 1978 tarihli Ha- Artes, 10 ve 23 Ekim tarihli Davard, 3 Kasım tarihli askeri dergi Siykrahodişt, 22 Aralık tarihli Gulam hezye, 17 Aralık tarihli Meariyo,...vb. İsrail gazete ve dergileri; İran'da başlayan islami kıyamları bastırabilmek için şahın isteği üzerine İsrail'in İran'a özel askerler gönderdiğini ifşa

78

tutanak yoktu. Bundan birkaç gün önce bir kişi yanıma gelerek dedi ki, "biz Abadan'a gitmek istiyorduk, yolda, -Abadan'a- nereden gidildiğini sormak için bir yerde durduk, bir askerin durduğunu gördük. Onu çağırdık ama Farsça bilmiyordu, onunla arapça konuştuk ve onun Arap olduğunu, İsrail arabı olduğunu gördük, kendisi de buraya İsrail'den getirildiğine itiraf etti, orada içinde aynı tipten askerlerin olduğu bir araba da durmuştu." Bunlar milletimizi İsrail askerleriyle öldürdüler.

(İmam Humeyni'nin 24/10/1357 tar ihli konuşmasından ; SN; c.4,

s.225.)

İsrailli İşkence Uzmanları Şah'ın Hizmetinde

Yırtıcı -hayvan-lar bize musallat olarak gençlerimizi zulüm ve işkenceleriyle zindanlarda yokediyorlardı ve onları feci bir şekilde öldürüyor, işkence ediyorlardı; hatta işkence için İsrail'den -adam-getiriyor(23) ve işkence yöntemlerini -onlardan- öğreniyorlardı.

(İmam Humeyni 'nin yabancı sefir ve diplomatlara konuşması,

22/11/1359; SN; c.14, s.67.)

edecekti. İşte bu yahudi katiller, müslüman Tahran halkını Jale meydanı'nda kurşun yağmuruna tutmuş ve sonradan "Siyah Cuma" adıyla anılacak olan katliamları meydana getirmişlerdir. Yine aynı tarihlere yakın günlerde yayınlanan İsrail gazete ve dergileri İran'daki islami hareket , yürüyüş ve gösterileri bastırabilmek için İsrail'in "Lod" ve Hayfa yakınlarındaki askeri "Ramad David"havaalanlarından Tahran'a özel bazı silahlar gönderebilmek için acil olarak bir hava köprüsü oluşturduğunu da yayacaklardı. Bu silahlardan biri de, felce yol açan gazlı tüfek ve tabancalardı. Ayrıca, El-Al havayolları şirketi İsrail'den Tahran'a özel bir komando bölüğü getirmişti ki bu bölük şehir operasyonları ve sabotaj uzmanlarından oluşmaktaydı ve personelin tamamı İsrail ordusunun istihbaratında görevliydi. Bu bölüğün komutanıysa 1960'lı yıllarda Orta İsrail'de askeri komutanlıkta bulunan ve daha sonra da "İsrail Terörle Mücadele ve ilgili özel silah ve teknikleri kullanma" dalında başbakanlık danışmanlığı yapan Rihbeam Zibki'ydi. (23) Onyedi no'lu açıklamaya bkz.

79

2. FASIL

İSLAM İNKILABI ZİRVEYE ULAŞMADAN ÖNCE İMAM HUMEYNİ'NİN İSRAİL'E KARŞI TUTUMLARI

(H.Ş. 1357'den önce)

İsrail Uşağı Bahailer

Beyler, birçok hassas makamların gerçekte İsrail uşağı olan bu fırkanın (Bahailer'in) ellerinde olduğuna dikkat etmeliler. İsrail tehlikesi islam ve İran için çok yakındır; müslüman ülkeler karşısında İsrail'le ilişki ya -şimdiye kadar- kurulmuş ya da kurulacaktır. Zamanında önünü alabilmemiz için değerli alimler ve saygı değer hatipler diğer kesimleri biliçlendirmeliler. Bugün geçmiştekilerin metoduyla davranma günü değildir. Bir köşeye çekilip sessiz kalırsak herşeyi kaybedeceğiz.

(Yezd şehri alimlerine cevap, Ordubeheşt 1342; SN; c.1, s.44.)

Şah-İsrail İlişkisine Nefret

Ben müslüman ülkelerin, Arap ve Arap olmayan devletlerin başındakilere şunu bildiriyorum ki: İslam alimleri, din liderleri, dindar İran milleti ve asil ordu müslüman ülkelerle kardeştir, iyi ve kötü günlerinde onların yanındadır, İslam ve İran'ın düşmanı İsrail'le ilişkiden nefret ediyor; ben bu noktayı açıkça söyledim, bırakın İsrail uşakları hayatıma son versinler.

(İmam'ın Mesajı, 12/2/42; SN; c.1, s.48.)

Tarihi İkaz

Bugün müslümanların ve özellikle yüce alimlerin Allah Tebarek ve Teala karşısında büyük bir sorumluluğu var; bizim susmamızla gelecek nesiller ebediyyen dalalet ve küfre maruz kalacaklar ve bunun sorumlusu da biziz. İsrail ve alçak uşaklarının tehlikesi islam ve İran'ı yokolmakla tehdid ediyor. Birkaç gün zillet ve horlukla yaşamak değersizdir; ben yüce alimlerden ve diğer müslüman kesimlerden

82

yardımlaşarak islam ve Kur'an'ı önünde olan tehlikeden kurtarmalarını bekliyorum.

(İmam'ın Hemedan alimlerine cevabı, 16/'/42; SN; c.1, s.50.)

Filistin İşgal Edilmişken Siz Petrol İçin Kavga mı Ediyorsunuz?

Ben müslüman ülkelere diyorum ki, beyler niçin petrol için kavga ediyorsunuz? Filistin işgal edilmiş; yahudileri dışarı çıkarın, ey beceriksizler. Birbirinin canına düşmüşler. Filistin işgal edilmişken siz petrol için kavga mı ediyorsunuz? Mal için kavga edince, İsrail hükumeti Filistin'de sağlamlaşır, bu hükumet mi? Şu zavallı arapları dışarı dökmüşler ve şimdi bir milyon veya daha fazla -halkı- aç ve zavallı -halleriyle- yatmışlar çöllerde, o kadar zavallı ve âvâre olmuşlar, müslüman ülkelerin bu konuda itiraz etmeleri gerekmez mi? Bir şey söylemeleri gerekmez mi? Bir milyon veya daha fazla insanı dışarı çıkarmış ve derbeder etmiş olan böyle bir hükumetle siz koalisyon mu ediyorsunuz?! Eğer koalisyon etmiyorsanız -o halde-gazetelerde yazın, eğer koalisyon etmiyorsanız bırakın bu söylediklerim bir matbaada basılarak yayımlansın, bırakmazsanız bilin ki koalisyon etmişsiniz; bilin ki koalisyon yapmışsınız yahudilerle, İsrail'le. İsrail uşaklarının bu memlekette neler yaptığını, neler olduğunu görüyorsunuz ya.

(İmam'ınkonuşması, 18/3/43; SN; c.1, s.95.)

Şah-İsrail Uzlaşmasından Beraat Bildirisi

Ben tüm müslüman ülkelere ve dünya müslümanlarına bildiriyorum ki aziz şia milleti İsrail ve uşaklarından ve İsrail'le uzlaşan devletlerden nefret ediyor. İsrail'le uzlaşmakta olan İran milleti değildir, İran milleti bu büyük günahtan uzaktır; -İsrail'le anlaşma yapan- kesinlikler milletin teyid etmediği bu hükumetlerdir.

(İmam Humeyni 'nin islamın tehlikeye düşmesi konusunda milleti

ikazı, 18/1/1343; SN; c.1, s.63.)

83

İslamın İleri Gelenleri Küçük İhtilafları Bırakmaya Mükelleftir

Şimdi İslam -i ülkelerin- başında olanlar, islam -i ülkelerin başındaki- sultanlar, İslam Cumhuriyeti'nin başındakiler bu ihtilafları, bazen aralarında çıkan bu küçük ihtilafları bırakmakla mükelleftirler. Arap ve acemi, türk ve farsı yoktur, -var olan tek şey- islamdır, islam kelimesidir. Resulullah'ın -sav- mücadele metodu neyse bunlar da ona uymak zorundadırlar, islama uymalılar. Söz birliklerini korur da bu küçük ihtilaflara son verecek olurlarsa, herkes elele verirse; bu topluluk yediyüz milyondur diyorlar, ama dağınık yediyüz milyon(24) bir milyon kadar da yoklar. Dağınık -olan- yediyüz milyon -luk bir cemiyet- bir işe yaramaz, binlerce milyon dağınık grup da bir işe yaramaz; ancak bu yediyüz milyondan ikiyüz milyonu, dörtyüz milyonu elele verecek olursa, -birbirlerine- kardeşlik elini uzatırlarsa, hududlarını korurlarsa, sınırlarını korurlarsa, ancak herkesin ortak olduğu islam toplumunda, herkesin ortak olduğu tevhid kelimesinde, herkesin müşterek olduğu islamın maslahatlarında aralarında söz birliği olursa, eğer bunlar -ın arasında- sözbirliği olursa yahudiler Filistin'e tamahlanamaz, Hindistan Keşmir'e tamahlanamaz, bu sizin birleşmenize engel oldukları içindir. Bilsinler -ki- bunlar (biliyorlar da) kaynaklarınızı elinizden almak isteyenler, servetinizi bedava götürmek istiyorlar, yeraltı ve yeryüzü zenginliklerinizi yağmalamak istiyorlar; bunlar Irak'la İran'ın, İran'la Mısır'ın, Türkiye'yle İran'ın

(24) Bu konuşmanın yapıldığı günlerde dünya müslümanlarının sayısı tahminen 700 milyonu geçiyordu. Bugün bile dünyadaki müslüman nüfusunun sayısı tam olarak belli değildir. Bu konuda yayınlanan istatistiklerin asla gerçeği yansıtmadığını da hemen belirtelim. Zira bugün dahi birçok ülkede müslüman nüfusun henüz bir sayımı yapılmamıştır. Bazı ülkelerde ise insanlar müslüman olduklarını gizlemek zorunda bırakılmakta, kimi ülkelerde de sayım memurları birtakım siyasi ve ideolojik nedenlerden dolayı, o ülkenin müslüman nüfusunu olduğundan daha az göstermektedirler. Öte yandan Avrupa'yla Amerika gibi yerlerde ise nüfus sayımlarında sadece fertlerin cinsiyet, meslek ve yaşları kaydedilmekte ve dinleri hakkında hiçbir soru sorulmamaktadır. Bu nedenle, sözkonusu ülkelerde ne kadar müslümanın yaşadığını tam olarak söyleyebilmek mümkün değildir. Keza Amerika'yla Hindistan gibi bazı ülkelerde müslüman olanlar sayıma dahil bile edilmemektedir. Bütün bunlara istinaden halihazırda yeryüzünde 1 milyarı aşkın müslüman bulunduğu şüphesiz. Son on yılda ise müslüman nüfusun artış kaydettiği bilinmektedir.

84

birleşmesine, hepsinin arasında sözbirliği olmasına engel oluyorlar, bırakmayacaklar -bunlara engel olacaklar- ancak sizin göreviniz, başta olanların vazifeleri oturup anlaşmak, sınır ve hududlarını korumaktır, herkesin sınır ve hududu muhafaza edilmeli, ancak size bu kadar zarar veren dış düşman karşısında söz birliğiniz olsun. (-aranızda- söz birliği olursa) bir avuç hırsız yahudi Filistin'dedir, bir milyondan fazla insanları on yıldır, on yıldan fazladır, dağıtmıştır ve müslüman ülkeler ise oturup matem tutmuşlar. Söz birliği olursa nasıl yapabilirler bunlar, bu bir avuç hırsız yahudi Filistin'inizi nasıl elinizden alarak müslümanları Filistin'den çıkarabilir ve siz ise hiç bir şey yapamazsınız?

(İmam'ın konuşması, 23/8/1344; SN; c.1, s.120.)

İsrail'e Ambargo ve İsrail'i Red

Bismillahirrahmanirrahim
 

Defalarca müslüman ülkeleri, müslümanlar ve müslüman devletlerin arasında nifak ve tefrika yaratıp aziz memleketlerimizi esirlik ve sömürü altında tutarak maddi ve manevi zenginliklerinden istifade etmek isteyen ecnebilerin ve uşaklarının karşısında birlik ve kardeşliğe davet etmişimdir. Defalarca ülkeleri ve özellikle İran hükumetini İsrail'den ve onun tehlikeli uşaklarından sakındırmışımdır; büyük ülkelerin desteğiyle müslüman ülkelerin kalbine -merkezine-yerleştirilmiş olan ve fesat kökleri her gün müslüman ülkeleri tehdid eden bu fesat kaynağının müslüman ülkelerin ve büyük müslüman milletlerin çaba ve azmiyle kökü kazınmalıdır. İsrail müslüman ülkelere karşı silahlı harekete geçmiştir, -dolaysıyla- müslüman devlet ve milletlerin onun kökünü kazıması ve bastırması gerekir. İster silah ve patlayıcı maddeyle olsun ve ister petrolle olsun İsrail'e yardım etmek haram olup islam -yasaların-a ters düşmektedir; İsrail ve uşaklarıyla ilişki kurmak ister ticari ilişki olsun ve ister siyasi haram olup islam -yasaların-a ters düşmektedir, müslümanlar İsrail mallarını kullanmaktan sakınmalılar, Allah Teala'dan islam ve müslümanların zaferini niyaz ederim.

Vesselamu ala men ittebe-el huda Ruhullah-il Museviy-yul Humeyni

85

(İmam'ın müslüman millet ve ülkelere mesajı, 18/3/46; SN; c.1,

s.1 39.)

Filistinli Mücahidlerin Himaye Edilmesinin Farz Oluşu ve Şer'i Vücühatın Onlara Tahsis Edilmesi

İmam Humeyni'nin el-Feth Temsilcisiyle el-Feth Mücahidlerine Yardım Konusunda Röportajı

Soru 1: Sn. mücahid rehber, zekat ve imam hakkı -humusun yarısı-gibi şer'i hakların "Feth" hareketi adı altında savaş ve şeref meydanında cephelerde düşmana karşı mücadele veren mücahidlere verilmesi konusunda görüşünüz nedir?

Cevap: Bismillahirrahmanirrahim. Kesinlikle iyi -bir iş-tir. Hatta zekat ve diğer sadakalar gibi şer'i haklardan Allah yolunda -cihad eden-savaş ve fedakarlık saflarında insanlık düşmanı kafir siyonizmi ortadan kaldırmak, islamın kaybettiği şeref ve yüceliğini ihya etmek ve geri getirmek ve şerefli islam tarihini yüceltmek için savaşan bu mücahidlere verilmesi farzdır; Allah'a ve kıyamet gününe imanı olan her müslümana bütün güç ve kuvvetini bu yolda kullanmak ve sonunda iki iyilikten birine: şehadet veya zafere ulaşmak farzdır. Ve -şehid düşen müslüman kardeşlerinin- kanına kan istemek, utanç lekesini temizlemek için ateş hattına yönelmek, Allah tarafından yakın olan yardıma ve parlak zafere kavuşmak farzdır size; ve "ve müjdeleyin müminleri ki, Allah -alınan- yiğitçe ve haktan yana -olan-kararın desteğidir "Allah'tan yardım ve zafer (nusret) ve yakın bir fetih -vardır-. Müminleri müjdele"(25) . Ve Allah niyetin arkasındadır.

Nihai zafer kendilerine ait olan kardeşlerimiz, yani "Feth" hareketinin seçkin kişilerine, savaşçılarına, "el-Asife" güçleri ve diğer hür fedailere, Allah yolunda -cihad eden- mücahidlere bütün güç ve imkanatla yardım etmek farzdır. "Ve muvaffakiyet Allah'tandır."

Soru 2: Kutlu inkılab ateşi Filistin'de patladıktan sonra ve "Feth" hareketinin rehberliğinde birçok inkılabi şeylerin elde edilmesinden sonra işgal edilmiş -Filistin- topraklarında mukavemet eden kardeşlerimiz hakkında görüşünüz nedir?

(25) Saf Suresi'nin 13. ayetinden bir bölüm. 86

Cevap: Bismillahirrahmanirrahim. Mücahid kardeşler hakkında ilk ve son görüşümüz -şudur ki- devamlı ve yorgunluk bilmeden mücadelelerini sürdürsünler, zira hayat onun yolunda ülkü ve mücadeledir: "Doğrusu hayat akide ve cihaddır"(26) . İslami düşünce tarzı açısından, ölümün bu zillet dolu hayattan daha iyi olduğu konusunda hiç şüphe yoktur. Binaenaleyh -içinde bulunduğumuz- bu durumda tarih boyunca islamî azametle kendimizin ve gelecek nesillerin izzet ve şerefini ve elde etmek için bütün güç ve imkanatımızla mücadeleyi sürdürmekten başka bir yolumuz yoktur. "Ve onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla, Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği diğer -düşmanları- korkutup-caydırasınız." (Enfal/60) "Ey iman edenler, eğer siz Allah'a (Allah adına islam ve müslümanlara) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır." (Muhammed/7). "Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz." (Âl-i İmran/139). "(Düşmanınız olan) Topluluğu aramakta gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da, sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Oysa siz, onların umud etmediklerini Allah'tan umuyorsunuz." (Nisa/104). Öyleyse ey "Fetih" yiğitleri Allah'a yardım etmeye, yakın olan zafere koşun ve müminleri müjdeleyin.

Soru 3: Bütün ülkelerde müslüman halkımız tüm maddi ve manevi güçlerini seferber ederek kutlu cihada iştirak etmeleri için mukaddes Flistin'de cerayan eden ve devamlı -çapı- genişlemekte olan silahlı mücadeleyle Arap ve müslümanlara karşı siyonistlerin yaptığı vahşi hareketler ve onun sonuçları hakkında görüşünüzü açıklar mısınız?

Cevap: Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce de hatırlattığımız gibi bu mesele islam ve müslümanların bulunduğu bu durum ve şartlarda bir farzdır. Kutlu islam dininin hükümlerine teslim olduktan sonra can ve malıyla islamın izzeti yolunda cihad kadar hiç bir şeyi farz bilmiyorum. Mukaddes Filistin topraklarında suçsuz bacı ve kardeşlerinizin kanlarının aktığını, topraklarımızın siyonistler tarafından virane edildiğini görürken bu ortamda cihadı sürdürmekten

(26) Bu hadis-i şerif, Ehl-i Beyt'in 3. imamı Hz. Hüseyin selamullah aleyh'ten nakledilmiştir.

87

başka hiçbir yol kalmıyor ve müslümanlara bu mukaddes savaşta maddi ve manevi yardımlarda bulunmaları farzdır ve "Allah Teala bu niyetin arkasındadır."

Soru 4: Siyonistlerin müslüman İran'ın bütün hayati alanlarına nüfüz etmiş olduğu bu durumda sizce müslüman halkın siyonistlerin kökünü kazımak için izleyebilecekleri en iyi yol nedir?

Cevap: Bismillahirrahmanirrahim. En iyi yol -şu ki- müslüman İran halkı bütün imkanatıyla, dahili ve harici siyonistlerle ilişkilerini kesmeli, madden ve manen onların kökünü kazımaya ve yoketmeye çalışmalı ve tüm hayatî alanları onlara daraltmalı, onlara karşı iktisadi savaşa girişmeli ve yine İran ve müslüman halkıyla tamamen ilişkisini kesmek zorunda kalması ve sonuçta İran halkı bütün maddi ve manevi imkanatlarını bu hür mücahidlerin emrine bırakması için diğer alanlarda da onlarla savaşmalıdır. Bu acı şartlar her müslümanın işgal edilmiş toprakları kurtarmak ve işgalcilerden intikam almak için bütün imkanatını kullanmasını gerektiriyor. "Muvaffakiyet Allah'tandır" Kuşkusuz müslüman Filistin halkının vazifesi dünyanın en uzak noktasında bulunan her müslümanın hakkında da geçerlidir.

"Müslümanlar bir tek el gibidir..."(27) Küçük tefrikalar, ırkçılık

ve miliyetçilik sözkonusu değildir; müslüman milletler arasında takva ve sakınma dışında hiçbir imtiyaz yoktur. "Hiç şüphesiz, Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileri olanınızdır. Ve Allah bize yeter ve O ne güzel vekildir."(28)

(İmam'ın el-Feth temsilcisiyle el-Feth mücahidlerine yardım hakkında röportajı, Mehr 1347; SN; c.1, s. 136-137.)

Bu Fesat Kaynağı Mümkün Olan Her Yolla Defedilmelidir

Daha önce de gasıp İsrail hükumetinin izlediği hedeflerin islam ve müslüman ülkeler için büyük tehlike olduğunu hatırlattım. Eğer müslümanlar ona aman verirlerse fırsatın kaçacağından ve onların önünün alınmasının mümkün olmayacağından korkulur; tehlike ihtimali islamın esasına yönelik olduğu için mümkün olan her vesileyle bu fesat kaynağını defetmek, ona karşı savunma konumunda

(27) Bu hadis-i şerif hz. Resul-ü Ekrem'den -sav- nakledilmiştir.

(28) Hucurat Suresi'nin13.ayetinden.

88

olan -savaşan- mücahidlere yardım etmekte kusur etmemek müslüman ülkelere özellikle ve diğer müslümanlara umumen farzdır; bu hayati konuda zekat ve diğer sadakalardan istifade etmeleri de caizdir.

Allah Teala'dan -bu vesileyle- müslümanların tenbih olmalarını, uyanmalarını sağlamasını, islam düşmanlarının şerrini müslüman beldelerden defetmesini niyaz ederim.

(İmam Humeyni'nin fedailerden bir grubun mektuplarına cevabı,

6/6/1347; SN; c.1, s. 144-145.)

İsrail'e Ambargo

Sizin bu ülkeler için gördükleri uykudan -tasarladıkları planlardan-haberiniz yok, bendeniz defalarca İsrail ve uşaklarının tehlikesini millete hatırlattım -ve dedim ki İsrail'e karşı- mukavemet etmeleri ve onunla ilişki kurmaktan sakınmaları gerekir.

(İmam'ın telgrafı, Murdad 1349; SN; c.1, s.155.)

Müslümanları Filistin Mücahidlerini Desteklemeye Davet

Ve bu da müsibetlerin başı olan Filistin. Bazı müslüman ülkelerin başlarında olanların görüş farklılığı ve satılmış olmaları maden, servet ve tabii imkanlara sahip olmalarına rağmen yediyüz milyon müslümana sömürü ve siyonizmin elini kesmeye ve ecnebilerin nüfuzunu kısıtlamaya fırsat ve imkan vermiyor. Bazı Arap ülkelerinin ecnebilerin direkt nüfuzu karşısında bencillikleri, onlar tarafından başa geçirilmeleri ve -onlara- teslim olmaları onlarca milyon arabın Filistin topraklarını İsrail'in işgal ve gasbından kurtarmalarına engel oluyor.

Herkes bilmeli ki, büyük devletlerin İsrail'i ortaya çıkarmaktan hedefleri sadece Filistin'i işgal etmekle son bulmuyor; onlar -Allah'a sığınırım- bütün Arap ülkelerini Filistin'in akibetine uğratmayı planlıyorlar ve bugün biz Filistin'in kaderini Filistinlilere bırakmak yolunda Filistinli mücahidlerin cihadını görüyoruz, kelle koltukta işgal ve tecavüze karşı, Filistin ve işgal edilmiş toprakları kurtarmak için kahramanca kıyam eden mücahidleri görüyoruz; sömürünün başa geçirmiş olduğu kimselerin dün Ürdün'de ve bugün Lübnan'da bu mücahidlerin başlarına neler getirdiklerini görüyoruz, müslüman

89

grupları Filistinli mücahidlerden ayırmak ve mücadeleyi stratejik bölgeden (ki İsrail ve siyonist güçlere derbe indirmek için çok uygun stratejiye sahiptir) dışarı çıkarmak amacıyla sömürge uşaklarının tahriki ve elleriyle, çeşitli şekillerde onların aleyhine yapılan tebliğ ve komploları görüyoruz.

Acaba müslümanlar ve müslüman ülkelerin başında olanlar böyle bir ortamda Allah katında, akıl ve vicdanlarının yanında me'sul ve sorumlu değiller mi? Filistinli mücahidler sömürgenin sultasında olan bölgelerde sömürge uşaklarının elleriyle öldürülürken diğerlerinin sessiz kalması, hatta bu özgürlük verici cihadı en uygun stratejik bölgeden uzaklaştırmada onlarla yardımlaşmaları ve komplo hazırlamaları yakışır mı? Arap ülkeleri ve bu bölgelerde oturan müslüman halk bu cihadın yok olmasıyla diğer Arap ülkelerinin de bu napâk -iğrenç- düşmanın şerrinden amanda olmayacaklarını bilimiyorlar mı?

Bugün genelde bütün müslümanların, özelde Arap ülkelerinin istiklallerini korumak için bu cihad grubunu koruma ve destekleme girişimlerinde bulunmaları ve bu mücahidlere silah ve azık gönderme yolunda -ellerinden gelen- hiçbir şeyi esirgememeleri gerekir; ve mücahid fedailerin Allah'a tevekkül ederek, Kur'an'ın emirlerine bağlı kalarak, tam bir sebat ve ciddiyetle mukaddes hedefleri yolunda cihadlarını sürdürmeleri gerekir; bazı unsurların soğuk davranma ve gevşekliğinden dolayı üzülmemeleri ve neticede özgürlük veren kıyamlarının darbe görmemesi gerekir. -Şu noktayı önemle vugruluyorum ki- Mücahidler ve mücahidlerin bulunduğu bölgenin ahalisi birbirlerine karşı iyi davranmalı, islami kardeşlikle hareket etmelidirler.

Bütün uyanık ve bilinçli müslümanlardan, özellikle Allah'ın muhlis kulları, yüce alimlerden bu mübarek günlerde müslümanları sümürünün iğrenç sultasından kurtarma doğrultusunda Allah Teala'nın yardımını niyaz etmelerini istiyorum. Mübarek Ramazan ayı toplantılarında ve Cuma namazları, hac kongresi gibi diğer büyük islami toplantılarda gerçekleri tüm müslümanlara tebliğ etmek ve yaymak için çalışmalarını, halkı (herkesi vahdet ve birliğe çağıran) Kur'an-ı Kerim'i izlemeye davet etmelerini, Filistin'in kurtuluşu, islam dünyasını saran kahredici müşkülatın halli için elele vermelerini -istiyorum-. Allah Teala'dan ecnebilerin ellerini müslümanların

90

topraklarından kesmesini niyaz ediyorum. "O işiten ve icabet edendir"

(İmam'ın Filistin'i himaye doğrultusundaki mesajı, 19/8/1351; SN;

c.1, s.193.)

İsrail'i Yoketmek İçin Saflarınızı Sıklaştırın

Bismillahirrahmanirrahim
 

"Onları, bulduğunuz yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, öldürmeden beterdir... Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın."(29)

Gasıp İsrail'in, daha fazla fitne çıkarmak, Arap topraklarını daha fazla işgal etmek, hak sahipleri karşısında gasbını sürdürmek için harekete geçmiş ve savaş ateşini bir kez daha alevlendirmiş olduğu ve müslüman kardeşlerimizin bu fesat kaynağının kökünü kazımak, Filistin'i kurtarmak için kelle koltukta şeref meydanında savaş halinde olduğu bu durumda müslüman ülkelerin başında olanlara, bilhassa Arap ülkelerine Allah'a tevekkül edip lâyezal kudrete dayanıp bütün güç ve kuvvetlerini seferber ederek savaş meydanının ön safında gözlerini müslümanlara dikmiş olan fedakâr kardeşlerinin yardımına koşmaları, Filistin'i kurtarmak ve islamî şeref, yücelik ve azametin ihyası için bu mukaddes cihada iştirak etmeleri farzdır; kahredici ve zillete düşürücü nifak ve ihtilaflardan el çekerek, birbirlerine kardeşlik elini uzatmaları, saflarını sıklaştırıp düzen vermeleri -gerekir-; siyonizm ve İsrail'in kudret gösterisinden korkmamaları, süper güçlerin vaadlerinden gururlanmamalı, kendilerini zelil etmemeleri ve utanç verici yenilgi ve tehlikeli sonuçları olan gevşeklik ve müsamahadan sakınmaları gerekir. Müslüman ülkelerin başlarında olanlar bilmeliler ki, müslüman ülkelerin merkezine yerleştirmiş oldukları bu fesat kaynağı sadece Arap milletini sindirmek için değil; bilakis bütün ortadoğu için zararlı ve tehlikelidir. -İsrail'in- projesi, siyonizmin islam dünyasını sulta ve egemenliği altına alması, müslüman ülkelerin paha biçilmez topraklarının ve zenginlik kaynaklarının birçoğunu sömürmesidir ve su siyah sömürge

(29) Bakara Suresi'nin 190 ve 193. ayetinden.

91

kabusunun şerrinden ancak ve ancak fedakarlık, mukavemet ve islami ülkelerin vahdetiyle kurtulmak mümkündür; islamın başına gelen bu hayati konuda bir ülke kusur edecek olursa diğer islami ülkeler uyarı, tehdit ve icabında ilişkilerini keserek onu kendilerine uymaya zorlamalıdırlar. Müslüman petrol ülkeleri ellerinde olan petrol ve diğer imkanları İsrail ve sömürücülere karşı kullanarak İsrail'e yardım eden ülkelere petrol satmaktan sakınmalıdırlar.

(İmam'ın mesajı, 16/8/52; SN; c.1, s.209.)

İsrail Uşaklarını Musallat Etmek Memlekete İhanettir

Ecnebiler için askerî, haberleşme ve casusuluk merkezleri oluşturmak meşrutiyete ters düşmektedir. İsrail gibi ecebileri ve onların alçak uşaklarını memeleketin en iyi topraklarına musallat etmek ve milleti oradan uzaklaştırmak anayasayı çiğnemek ve memelekete ihanettir.

(Rastahiz partisine(30) baykot uygulama konusunda halktan bir

grubun sorusuna cevap, 21/12/53.)

(30) Şah, "Milliyun" (milliyetçiler) ve "İrannevin"(yeni İran)gibi çeşitli partiler kurulmasını emretmişti; ama hş. 1353'te Restağiz Partisi'ni ülkenin tek resmi partisi olarak ilan edip bütün İran vatandaşlarının bu partiye üye olmasını emretti. Hatta bu partiye karşı olanların İran'ı terk etmeleri gerektiğini hatırlatmayı da ihmal etmedi !!! Bu partinin üç ana prensibi vardı: Anayasaya bağlılık, şehinşahlık düzenine bağlılık, şah ve milletin inkilablarına bağlılık. Şah bu partiyi kurar kurmaz İmam Humeyni -ks- onu şeriata aykırı bir parti olarak ilan edip sözkonusu partiye üye olmanın haram olduğunu açıkladı ve halkı bu partiye üye olmaya zorlamanı anayasaya ters düştüğünü vurguladı.

93

3. BÖLÜM

İMAM VE İSLAM İNKILABI, İSRAİL'E KARŞI DİRENİŞ SİPERİ

1. FASIL

MÜSLÜMANLARIN ZAAF NEDENLERİNİN BEYANI

(Saflarda Tefrika ve Ülkenin Zaafı)

Eğer Müslüman Ülkeleri Yönetenler Bir Tek El Olsalardı...

Müslümanlar "Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın."(31) ayetine amel eder de islam hükumeti oluşturup geniş hazırlıklarda bulunarak savaşa tamamen hazır vaziyette olsalardı, bir avuç yahudi, topraklarımızı işgal ederek Mescid-ul Aksa'mızı tahrip etmeye, yakmaya cüret ederken halk -ona karşı- hemen karşılık veremeyecek halde olmazdı. Bütün bunlar müslümanların Allah'ın hükmünü icra etmeye yanaşmadıkları ve liyakatli ve salih bir devlet oluşturdukları içindir. Eğer islami ülkelere hükumet edenler mümin halkın temsilcisi olup islamın hükümlerini icra edecek olsalardı, küçük ihtilafları bir kenara bırakıp, fitne ve tefrikaya sebep olacak şeylerden el çekerek birleşseler ve "tek el" olsalardı o zaman Amerika, İngiliz ve ecnebilerin uşağı olan bir avuç bedbaht yahudi Amerika ve İngiliz'in desteğinde olsaydı bile yine de bu işi yapamazdı. Bu, müslüman millete hükumet edenlerin beceriksizliğindendir.

(Velayet-i Fakih, s.38.)

Müslüman Ülkelerin Yöneticileri Arasındaki İhtilaflar Filistin Sorununun Kaynağıdır

Eğer müslüman ülkelerin başlarında olanlar iç ihtilaflarını bir kenara bırakır da yüce islami hedeflerle tanışır ve islama yönelecek olurlarsa sömürge karşısında böyle zelil olmazlar. Filistin sorununu yaratan ve -bu sorunun hallolmasına- engel olan müslüman ülkelerin başında olanların ihtilafıdır. Eğer yediyüz milyon müslüman bu uzun ve geniş ülkelerle siyasi açıdan ilerleyerek birleşip bir safta yeralsalardı sömürge uşaklarından olan bir avuç yahudi bir kenara

(31) Enfal Suresi'nin 60. ayetinden. 96

dursun hatta büyük sömürü ülkelerinin bile onların ülkelerine sızması imkansız olurdu.

(İmam'ın mesajı, 9/11/49; SN; c.1, s.157.)

İslama Dayanmayışları Bu Müsibetlere Neden Oldu

Eğer islami ülkeler ve müslüman milletler doğu ve batıya dayanacaklarına islama dayanarak ve Kur'an'ın nurlu ve kurtarıcı talimleri doğrultusunda hareket etselerdi bugün siyonizm işgalcilerinin esiri olmaz, Amerika'nın Fantom -uçakları-ndan korkmaz, Sovyetler Birliği'nin uzlaşma politikası ve şeytani hileleri karşısında kahrolmazlardı.

İslami devetlerin Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşması, müslüman milleti bu utanç verici kara güne düşürdü ve müslüman milletleri ve islami ülkeleri sol ve sağ sömürünün uzlaşmacı siyasetine alet etti.

(İmam'ın üniversite öğrencilerine cevabı, 22/4/51; SN; c.1, s.186.)

Baştakilerden Bazısının Satılmış Olması

Filistin müsibetlerin başıdır. Müslüman ülkelerin görüş farklılığı ve bazılarının başındakilerin satılmış olmaları: maden, tabii zenginlik ve imkanatı olmalarına rağmen yediyüz milyon müslümana sömürü ve siyonizmin ellerini kesme, ecnebilerin nüfuzunu sınırlama fırsat ve imkanını vermiyor. Bazı Arap ülkelerinin bencillikleri, -ecnebiler tarafından- başa geçirilmeleri ve ecnebilerin doğrudan doğruya nüfuzu karşısında teslim olmaları onlarca milyon arabın Filistin'i İsrail'in işgal ve gasbından kurtarmasına engel oluyor.

(Filistin'i destekleme konusunda İmam'ın mesajı, 19/8/1351; SN;

c.1, s.192.)

Başta Olanlardan Bazılarının Kendilerini Kaybetmesi veya -Başkaları Tarafından- Görevlendirilmesi Sömürünün Musallat olmasına sebep Oldu

Defalarca uyarmış olduğum gibi islam milleti uyanıp vazifesini bilmezse, islam alimleri sorumluluk hissederek kıyam etmezlerse, bütün islam fırkaları ecnebiler karşısında vahdet ve aksiyondan

97

kaynaklanan, müslüman milletlerin ve islami ülkelerin saadet ve istiklalini tazmin eden gerçek islam, ecnebilerin ve uşaklarının elinde öylece sömürünün siyah perdesi altında örtülü kalır, ihtilaf ve dağınıklık ateşi müslümanların arasında alevlenirse islam toplumu ve Kur'an-ı Kerim için daha siyah ve daha bedbaht günler vardır.

İslam düşmanlarının ve uluslararası mütecavizlerin Kur'an-ı Mecid ve islamın kurtarıcı hükümlerine açık ve gizli saldırıları her taraftan devam etmektedir ve müslüman ülkelerden birçoğu kendilerini kaybetmeleri veya -başkaları tarafından- görevlendirilmeleri sonucu onların uğursuz ve haince programlarını icra ediyorlar; ister islamın lafını ederek sözde islami konfrans düzenleyenler ve ister islam ülkesinde dini ortadan kaldırıp islamı resmiyetten düşürenler olsun hepsi bilerek veya bilmeyerek aynı doğrultuda hareket ediyorlar ve o da islam toplumunun bu utanç verici durumunun devam etmesini, İsrail'in islam milletinin canına, malına ve topraklarına musallat olmasını, sömürü sultasının islam dünyasına her zaman hakim olmasını, siyonizmin yıkıcı yayılmacılık politikasının islami ülkelerde icra merhalesine geçmesini, islamın ve islami ülkelerin hükumetlerinin her zaman zelil, hor ve uluslararası mütecavizlerin esiri olmasını, cinayetkar sömürücülerin yardımına göz dikmek isteyen ve istiklal, özgürlük, huzur ve emniyet yüzü görmek istemeyen islam düşmanlarının uğursuz ve sömürgeci projelerini icra etmektir.

(İmam'ın üniversite öğrencilerine cevabı, 24/12/51; SN; c.1, s.195-

196.)

Hükumetin İlerlememesi Üzücüdür

Diğer birçok müslüman memleketlerin de haddinden fazla sorunlar var; işte bir avuç toprağa dönüşen Lübnan; müslümanlar ve özellikle şiiler birçok mali ve cani zararlar gördüler, ecnebiler ve hain uşakları yıkıcı savaşları körüklüyorlar; halkı varlıktan düşürmüşler; ve işte bu da Filistin ve onun günden güne artan sorunları. Herşeyden daha fazla insanı üzen şey ecnebilerin elleriyle birbirleriyle muhalefet eden hükumetlerin ve kavim reislerinin kalkınmamasıdır.

(İmam'ın mesajı, 16/8/52; SN; c.1, s.210.)

98

Müslüman Ülkelerin Birçoğu Hiçbir Sonucu Olmayan Müzakerelerle Meşguller

Lübnan'ın üzücü durumu ve mazlum din kardeşlerimizin Güney Lübnan'da uğradığı müsibetler son derece acı ve üzücü -bir durum-dur. Şimdi cinayetkar İsrail (bu fesat kaynağı) binlerce asker silah, top, tank ve uçaklarla din kardeşlerimizin merkezi olan Güney Lübnan topraklarına musallat olmuş, mazlum ahalisini evlerinden çıkarmış, evlerini tahrip etmiş ve otlakları yakmışlar; müslüman ülkelerin geneli ise bu cinayetler karşısında ilgisiz oldukları gibi bazen de -bu-cinayetlere yardım ediyor veya oturup kalkmakla, netice ve faydası olmayan müzakerelerle meşguller ve İsrail'in karşısında yiğitçe direnen cesur Filistin mücahidlerini yalnız bırakmışlar ve belki de bu süper güçlerin komplosunun göstergesidir. Şimdi kardeşlerimiz ve -onların- sığınağı olmayan evlatları ateşte yanıyor ve birçok tehlikelerle karşı karşıyalar.

(İmam'ın Lübnan'ın üzücü durumu münasebetiyle mesajı, 2/1/1357;

SN; c.22, s.123.)

Eğer Birleşirlerse Amerika Hiçbir Şey Yapamaz

Bu ihtilaflar ya müslüman ülkelerin başında olanların ihtilafından kaynaklanıyor ya da birbirleriyle anlaşıp birlikte kükrer dalgalarıyla önüne çıkan her şeyi yıkan bir deniz gibi -olamayan- onların cehalet ve bilgisizliklerindendir.

Filistin'de bir avuç siyonist ve yahudi, nüfusu yüz milyonun üzerinde olan Arap ülkelerini öyle bir hale getirmiş ki onlardan bazıları ona -İsrail'e- teslim olmuş, hiç bir şey yapamıyorlar. Şimdi bir kaç yıldır İsrail gelip Filistinlilerin topraklarını gasbetmiştir ve bu kadar Arap milleti ve Arap ülkeleri Filistin'i kurtaramayacak kadar beceriksizler. Amerika İsrail'i destekliyor diyorlar. Çok beceriksizsiniz, beceriksizler...

Eğer bu güç; yüz milyonluk Arap gücü birleşirse, Amerika hiçbir şey yapamaz, Avrupa da yapamaz, hiç kimse bir şey yapamaz; ancak Arap ülkeleri bir değiller. Evet, onların yaptığı iş bunların birleşmesine engel olmakta. Onlar, Arap ülkelerinin birleşmek istediklerini hissedince onların birleşmesine engel olacak bir iş yapıyorlar. Örneğin Mısır cumhurbaşkanını Amerika'ya götürerek

99

onunla bir anlaşma yapıyor, onu diğerlerinin sahip olmadığı bir yola götürüyorlar... Ve diğerini de diğerlerinin sahip olmadığı bir yola götürüyorlar... Bu bizim anlayışımızın kıt olmasındandır. Böyle esir ve sulta altında olmamız ve -arada- doğunun bütün menfaatlerini Amerika, Sovyetler Birliği ve benzerlerinin götürmesi bizim beceriksizliğimizdendir.

(İmam'ın konuşması, 9/8/57; SN; c.2, s.246.)

Devletler İstiklal ve Vahdeti Koruyamadılar

Arap ülkeleri hakkında iyi bir görüşe sahip değilim. Arap ülkeleri istiklallerini koruyamadılar ve kendi aralarında bir vahdet oluşturarak İsrail'i ortadan kaldıramadılar. Kendi aralarındaki ihtilaflar ve Arap ülkelerinin başında olanlardan bazılarının ihaneti siyonistlerin orada yerleşip yerlerini sağlamlaştırmasına sebep oldu ve son zamanlarda da ne yazık ki, Mısır'ın reisi -başında olanlar- bu işi yapıyorlar*, elbette bazıları nispeten kötü olmayabilirler, ancak genel olarak kendilerini hem sömürüden ve hem de sömürünün uşaklarından -ki İsrail de bu cümledendir- kurtaracak bir vahdet oluşturamadılar. Ama Arap milletine gelince hepsi bizim kardeşimizdir ve biz onlara karşı bir kardeş gibi davranırız.

(İmam'ınMısır haber ajanısyla röportajı, 21/6/1357; SN; a3,

s.1 18-119.)

Müslümanlar Amel Ehli Olsalardı İsrail'in Karşısında Zelil ve Perişan Olmazlardı

İslam düşmanlarının, islama ve müslümanlara musallat olan memleketlerin sadece söz değil amel ehli olduklarını, ancak müslümanların ise; sadr-ı evvelden beri amel değil söz ehli olduklarını itiraf etmemiz gerekir; çok iyi şiir okur, çok iyi hitabe eder ve sorunları da çok iyi dile getirir ama -bütün bunlar- sözden öteye geçmez ve amel -merhalesine- ulaşmazdı. Sözden öteye geçseydi yüz milyon arabın İsrail karşısında öyle aciz olmasına insan inanamıyor; her şeye sahip oldukları halde ve bir çok alanda batının, müslüman

- Maksat Camp Davıd antlaşması'dır. 100

memleketlere muhtaç olmasına rağmen onların sayıca çok ve daha zengin kaynaklara sahip olmalarıyla birlikte yine de hepsinin onların sultası altında olmasına inanamıyor -insan-. Bu ise, sadr-ı islamda olup da -müslümanların- galip gelmesine neden olan morali kaybetmemizden kaynaklanıyor ancak.

(İmam'ın müslüman ülkelerin elçilerinden bir gruba yaptığı

konuşma, 19/4/58; SN; c.8, s.95.)

Müslümanların Müşkülatının Kaynağı

Müslümanların müşkülatının birçoğu müslüman ülkelerin hükumetlerinden kaynaklanıyor. Söz birliği ve fikir birliği içerisinde olması gereken müslüman memleketler, hepsi bir diyanette, bir kitaba sahip ve hepsi de aralarında olan ihtilaflardan başkalarının yararlandığını gördükleri halde; derdi bildikleri halde deva peşine gitmiyorlar; bilakis her gün ihtilafları daha fazlalaşıyor ve birbirlerinden daha fazla uzaklaşıyorlar; büyük devletler de bizim birbirimizden uzak olmamızı, hatta birbirimize düşman olmamızı ve kendimizle uğraşıp durmamızı ve bundan da faydalanmak istiyorlar. Müslümanlar kendileri için temel bir çare bulmalılar, müslüman devletler esas bir çare bulmalıdır. Bir kaç gün dünya hayatında rahat olup kendi ülkelerine musallat olmayı düşünmesinler, bu ayrılık derdini kendileri deva etmelidir; aksi takdirde ortada başka bir ilaç yoktur, hiç bir konferans ve hiç bir toplantının etkisi olmayacaktır. Ben Allah Tebarek ve Teala'dan müslümanları ve bilhassa müslüman devletleri uyandırmasını ve -onların- kendi sorunlarına galip gelmelerini ve islamın, olduğu gibi, sadr-ı islamda olduğu gibi müslüman memleketlerde gerçekleşmesini niyaz ederim.

Müslümanların sorunlarından bir diğeri de hükumet ve millet problemidir; bildiğimiz kadarıyla sizin de bildiğiniz gibi hükumetler milletleriye gerekli uyumu olmayan hükumetlerdir; iki düşmanın birbirine karşı takındığı tavırdır; millet hükumete sırtını dönüyor ve hükumet de millete zorla yüklenmek istiyor; işte bu yüzden milletler hükumetlere destek olmuyor, bilakis iki düşmanın birbirine davrandığı gibi davranıyor ve bu da hükumetlerin zaafına sebep oluyor.

(İmam'ın müslüman ülkelerin elçilerinden bir gruba yaptığı

konuşma, 9/4/58; SN; c.8, s.95-96.)

101

Tefrika Muamması!

Şu nokta benim için bir problemdir: bütün müslüman hükumetler ve müslüman milletler derdin ne olduğunu, ortada kendilerini tefrikaya düşüren ecnebi ellerin olduğunu bildikleri halde; bu tefrikalarla zaafa uğrayacaklarını ve yok olacaklarını, İsrail gibi temelsiz bir hükumetin müslümanların karşısında durduğunu ve müslümanlar birlik içinde olup da her biri İsrail'e bir kova su dökse onu sel götüreceğini gördükleri halde yine de onun karşısında zelil ve perişandırlar. Problem ve soru şu ki, bütün bunları bildikleri halde niçin tek gerçek ilaç ve çare olan birlik, beraberlik ve vahdete yönelmiyorlar? Niçin sömürücülerin onları tezyif etmek için kullandıkaları komploları etkisiz hale getirmiyorlar? Bu problem ne zaman halledilecek acaba? Kimin yanında halledilmeli? Bu komploları müslüman devletlerden ve müslüman milletlerden başka kimin halletmesi gerekiyor? Bu probleme cevabınız varsa, halletmişseniz bize de söyleyin -Allah aşkına-

(İmam'ın konuşması, 25/5/58; SN; c.8, s.235-236.)

Müslümanların İki Temel Problemi

Biz biliyoruz ki, hatta bütün müslümanlar ve müslüman devletler ve herkes biliyor ki karşılaştığımız ve -ilerde de- karşılaşacağımız problemler iki şeydir: Biri müslümanların kendi aralarındaki problem ve ne yazık ki şimdiye kadar halledemedikleri kendi aralarındaki ihtilaflardır ve kendileri de müslümanların problemlerinin bu ihtilaflardan kaynaklandığını biliyorlar ve biz de hemen hemen yirmi yıldır devamlı bu konuda tavsiyelerde bulunduk, devamlı söyledik, yazdık ve ülkelerin başında olanları bu vahdete davet ettik, ancak ne yazık ki şimdiye kadar -vahdet- oluşmuş değil. İkinci problem de hükumetlerle milletlerin problemidir; hükumetler milletlere öyle davrandılar ki milletler onlara destek olmuyor. Hükumetlerin karşılaştığı problemler milletler vasıtasıyla halledilmesi gerekirken onların arasında uyum yoktur; milletler hükumetlerin problemlerini körüklemiyorlarsa da en azından -buna karşı- ilgisizdirler. Ben,

102

hükumetlerin bizim -başımızda olan- eski hükumetimizden ve şimdiki hükumetimizden ibret almaları gerektiğini defalarca dedim. Tağut rejiminde eski hükumet eğer bir problemle karşılaşsaydı millet ya onun problemlerini çoğaltır ya da -ona karşı- ilgisiz davranırdı.

(İmam'ın İnkılap Şurası ve Filistin Mukavemet Teşlilatı üyelerinden bir gruba yaptığı konuşma, 24/6/58; SN; c.9, s.133.)

Bütün Problemler Hükumetin Başında Olanların Kusur Etmelerinden Kaynaklanmaktadır

Bu uzun müddet boyunca Kudüs'te kardeşlerimizin karşılaştığı bütün bu problemler Arap reislerinin kusurundan kaynaklanmaktadır. Ve ben yirmi yıldan fazladır hitabelerimde, konuşmalarımda hükumetlerin başında olanlara bu küçük ihtilafları bırakmalarını, islam ve islamın hedeflerini ileri götürmek için fikir birliğinde ve vahdet içinde olmalarını tavsiye ettim. -Şunu söyleyeyim ki- ben, yüz milyon Arap milleti ve takriben sekiz yüz milyon müslümanın karşısında küçük bir grubun gelip onların karşısında öyle şeyler yapmasından utanıyorum; onu Amerika'nın desteklediği bahanesi de geçerli değil, zira Amerika Şah'ı* da destekliyordu; ancak bir millet bir konuda birleşince ne şahın şeytani gücü mukavemet edebildi ve ne de süper güçlerin desteği; bilakis mutlak güçler birleşirlerse, Arap milleti ve bu milletlerin önemli başları birleşecek olursa şüphesiz ne Amerika onların karşısında bir şey yapabilir ve ne de diğer güçler.

(İmam'ın Ebu Cihad'la görüşmesinde yaptığı konuşma, 22/7/58;

SN; c.10, s.5.)

Hükumetlerin Teslimiyeti

Müslümanların problemi onların hükumetleridir. Müslümanları bu güne düşüren hükumetlerdir, müslümanların problemi milletler değildir; milletler sahip oldukları zati fıtratlarıyla meseleleri halledebilirler, ancak problem hükumetlerdir. Müslüman ülkelere

- İran şahı Muhammedrıza Pehlevi.

103

şöyle bir göz attığımızda -milletlerin- problemlerinin kendi hükumetleri tarafından doğmadığı az yere rastlayabilirsiniz. Süper güçlerle ilişkileri, sağ ve sol süper güçlere teslimiyetleri yüzünden bizlere ve bütün müslümanlara problem doğuran hükumetlerdir. Bu problem müslümanların yolundan kaldırılırsa müslümanlar kendi arzularına kavuşacaklardır ve bunu halletmek de müslümanların elindedir.

(İmam 'ın Kudüs 'ü kurtarma kongresine katılan üyelerden bir gruba yaptığı konuşma, 18/5/59; SN; c.12, s.278.)

Niçin Arap Ülkeleri Siyonizmden Dayak Yiyorlar?

Niçin müslümanlar bu güçten gafiller? Niçin müslüman ülkeler islamın bu gücünden gafiller? Neden uzun yıllar boyunca Arap ülkeleri siyonizmden dayak yesin? Niçin ecnebi güçlerin sultası altında olsunlar? Ne yazık ki kendi aralarında ihtilaf var, müslümanların problemi -de- işte budur.

(İmam'ın konuşması, 28/7/59; SN; c.13, s.126.)

Amerika'dan Bu Kadar Yakınmamalıyız!

Biz Amerika'dan gerçi Ümm-ül fesad olsa bile bu kadar yakınmamalıyız; bilakis müslüman ülkelerden ve müslüman hükumetlerden yakınmalıyız ve onlardan yana feryat etmeliyiz. İslam, vahdet ve söz birliği için hem bu kadar tebliğ etmiş ve hem de amel etmiştir; yani Aşura ve Arbein gibi vahdeti sağlamlaştıran günler yaratmıştır ve Kur'an-ı Kerim de halkın dağınık olmamasını, müslümanların birlik içinde ve tek el olup -hep birlikte- Allah'ın ipine sarılmaları konusunu önemle vurguluyor. Amerika, müslümanlar arasına ihtilaf düşürmek ve bundan yararlanmak, müslümanların bütün haysiyetini, zanginliklerini ve nesi var, nesi yoksa hepsini yağmalamak ve müslümanları tüketicileştirme tezine göre elbette çirkin hedefleri doğrultusunda bu meseleleri yaratacaktır; ve biz de onlardan böyle olmamalarını beklemiyoruz; ancak müslümanlar, yani müslümanların başında olanlar -var ya- bu konularda biz onlardan şikayetçiyiz ve kendilerini islamın taraftarı tanıtan, ama Kur'an-ı

104

Kerim'in nassının ve yüce Resulullah'ın -sav- sünnetinin aksine davranan, egemenlikleri altındaki ülkelerin çıkarlarının aksine hareket edenlerden yana feryat etmeliyiz. Müslümanların problemleri başlarındaki hükumetlerdir ve bunlar onların kendi elleriyle, kendi aralarında ortaya çıkan ihtilaflardır. Amerika'nın bu projesi* olmasaydı ve Amerika'nın ikinci projesi Fahd'ın** elinde ve ilerde hazırlayacakları diğer projeler olmasaydı İsrail gelip de Golan Tepelerini kendi topraklarına katma cesaretini bulamazdı kendisinde. Bu projeler ihtilafa sebep oldu ve İsrail için zemin hazırladı.

(İmam'ın konuşması, 25/9/60; SN; c.15, s.262.)

Başta Olanlardan Bazılarının İhaneti

Problem, kendi kaynaklarını veren, zenginliklerini sunarak onun karşısında kendileri ve milletleri için zillet getiren hükumetlerin umursamazlığıdır. İslamın ve bütün müslümanların problemleri bu ehemmiyetsizlikte veya bazı ülkelerin başlarındakilerin ihanetinden kaynaklanıyor. Milletlerin oturup da kendileri için bu hükumetlerin İsrail ve kendilerini zelil ve perişan ederek zenginliklerini yağmalamak isteyen diğer güçlerin önünü almalarını beklemeleri yersiz bir beklentidir. Bakın -işte- bu planlarla arapların kendi arasında ihtilaf yarattılar, bizim islam hükumetimizde de propaganda yoluyla ihtilaf yaratmak istiyorlar; "İsrail'den silah satın alıyorlar(32), terörizmi bunlar yaratıyorlar ve Bahreyn'de neler yaptılar(33) " diye...

Maksat Camp David planıdır.

Maksat Arabistan kralı Fahd'ın barış planıdır.

(32)  İngiltere'de yayınlanan El-Destur dergisi 9 kasım 1981 (18.8.1360) tarihli sayısında İran İslam Cumhuriyeti'ne muhalif gruplardan birinin lideriyle yaptığı bir danışıklı röportajda İran'ın İsrail'den bazı silahlar satın aldığını ilan etmiş ve 5 kasım 1981'de de (14.9.1360) Küveyt'te yayınlanan Essiyaset adlı gazete, dünya istihbaratına bağlı diğer iletişim organlarıyla özdeşleşerek uyduruk bir haberde İsrail'in İran'a 360 tonluk bir silah satışında bulunduğunu yazmıştı!

(33)  İmam burada;o günlerde çeşitli haber ajansları tarafından güya Bahreyn'de gerçekleşen, ancak hemen alt edilen ihtilal haberine değiniyor. Bu hadise öylesine suni ve danışıklıydı ki 1-8 Ocak 1982 tarihli Fransız Expres dergisi ondan "Bahreyn'deki Gülünç İhtilal" şeklinde sözedecekti. Keza yine Fransa'da yayınlanan Afric Easy dergisi 14 şubat 1982 tarihli sayısında şöyle yazacaktı: "...Bahreyn'de vuku bulduğu iddia edilen ihtilal, aslında muhalifleri ezebilmek için kasten yaratılmış bir bahane ve fırsattı...'

105

Bunların hepsi müslümanlar için öngörülmüş planlardır; ihtilaf yolunu bugün daha da fazla açıyor ve hükumetler arasındaki uzaklığı her gün daha çoğaltıyorlar ve -bu vesileyle onlar- almaları gereken neticeyi almaya başladılar. Golan Tepelerinin gasıp İsrail topraklarına katılması meselesi meselenin başıdır ve İsrail Amerika'nın desteğiyle, Amerika'nın eliyle oluşturulan teşkilatlara itina etmiyor; istedikleri kadar muhalefet etsinler, o kendi bildiğini yapıyor.

(İmam'ın konuşması, 25/9/60; SN; c.15, s.263.)

Kutsal Haremeynin İddiacısı Niçin Teyid Ediyor?

İslam'ın bugün müptela olduğu şey, meseleleri dinlemesi gereken kulakların sağır oluşu, müslümanların maslahatı için hareket etmesi gereken dillerin söylemez oluşu ve müslümanların başına gelen müsibetleri görmesi gereken gözlerin kör oluşudur. Biz bu dilsiz, sağır ve körlere ne söyleyelim? Bölge ülkeleri Lübnan meselesini bir facia bilmiyorlar mı? -Bu meseleyi- İslam için bir facia bilmiyorlar mı? Dünya müslümanları için bir facia bilmiyorlar mı? İsrail'in Lübnan'a saldırısı ve haddi hesabı olmayan katliamı facia değil mi? İslam için facia değil mi? Müslümanlar için facia değil mi? Bu işin Amerika'nın istişaresiyle yapıldığına tasrih edilmesi bunların beynine girmiyor mu? Eğer sağır değillerse Lübnan'da azizlerimizin feryat ve iniltisini niçin duymuyorlar? Eğer kör değillerse niçin her gün Lübnan ve İran'da üstüste yığılan ölüleri ve cephelerde şehid düşen gençlerimizi ve cephe gerisinde ve şehirlerde kanlara boyanan kadın, çocuk ve yaşlıları görmüyorlar? Eğer görüyor ve -bunu bir- facia biliyorlarsa niçin -bunlardan hiç- bahsetmiyorlar? Eğer islamın varlığına ilgi duyuyorlarsa, Kur'an-ı Kerim'e ilgi duyuyorlarsa, Haremeyn-i şerifeyn'e sevgileri varsa bugün bu dini değerler ayaklar altına alınırken ve islamı, Kur'an'ı ve Haremeyn-i şerifeyni tehdit ederken -bu konuda- niçin hiç bahsetmiyorlar? Niçin yine yardım ediyorlar? Onların gözleri önünde bu müsibetler vuku bulurken, herkesin gözü önünde bu cinayetler işlenirken ne oluyor da bunlar susmaları yetmiyormuş gibi -o canileri- teyid de ediyorlar?! Yine Camp David anlaşmasını teyid etmek istiyorlar. Yine Fahd'ın projesini teyid etmek istiyorlar, Yine İsrail'i -resmen- tanımak istiyorlar! Bu faciaları biz kime açalım? Göz ve kulaklarını kapayarak iradesiz bir şekilde

106

Amrika'ya teslim olan ülkelere mi?! Bu devletlerin baskısı altında can vermekte olan mazlum milletlere mi?!

(İmam Humeyni'nin konuşması, 23/3/61; SN; c.16, s.197.)

Bu Hükumetleri Kime Şikayet Edelim?

Biz bu ülkeleri Allah Tebarek Teala'nın kutlu zatından başka kime şikayet edelim? Mukavemet eden ve islamı dünyaya hakim kılmak için bütün güçler karşısında durmak isteyen İran aleyhine cihad(!) projeleri verenleri ve islama karşı savaşan, açıkça Nil -nehrinden-Fırat'a kadar benimdir diyen ve Haremeyn-i şerifeyni kendisine ait bilen İsrail karşısında susanları nasıl şikayet edelim? Biz bu dertlerimizi kime söyleyelim, bu musibetleri kime açalım? Bu öldürücü sessizlikleri, canileri teyid eden bu sessizlikleri, zalimleri teşvik eden bu sessizlikleri kime söyleyelim, kimden lütfederek bu sessizlikleri kırmasını isteyelim? Nüfusunuz mu az? Servetiniz mi az? Az mı petrolünüz var? Az mı toprağınız var? Stratejik açıdan çok önemli olan bölgeler sizin elinizde değil mi? Bütün imkanlar var ama -sadece- bir tek şey yok -ki- o da imandır. İman yok!

(İmam Humeyni 'nin Dünya hürriyetperver kıyamlar temsilcilerinden bir gruba konuşması, 23/3/61; SN; c.16, s.198.)

İktidar İçin İsrail'in Zilletine Tahammül Etmek

Bismillahirrahmanirrahim
 "Biz Allah'tanız ve yine O'na dönücüleriz"

1361 yılında Kudüs günü yıldönümünde, en üzücü ve en acı günleri geçiriyor, en elemli ve en hüzünlü günleri geride bırakıyoruz. Sadece mazlum Lübnan'ın suçsuz ve kimsesiz şehidlerinin keder ve elemi değil, sadece binlerce suçsuz yaşlı, genç, kadın, erkeğin şehadetine ve yaralanmasına yolaçan cani İsrail'in salkım bombaları ve ateşli bombalarla arap halkına ve Beyrut müslümanlarına saldırısının acısı değil, Büyük cani Amerika'nın, İran'da ve diğer ülkelerde islamın temelini yıkmak için döktüğü projeler değil, yalnız Mısır, Ürdün ve diğer yandaşlarının, yırtıcılık ve canilik özelliğine sahip olup maddi hayatları milletlerin ve dünya mustazaflarının hakkına tecavüz etmeye bağlı olan, zulmetmek ve mazlum milletleri bastırmak ve ezmekten

107

iftihar duyan, Begin ve Saddam gibi azgın canilere yardımları için değil, sadece gaddar Saddam'ın ve Irak Baas rejiminin İslami İran'a acımasızca saldırısı ve binlerce çocuk, yaşlı ve kadını katiam etmesi ve Abadan şehrini, İran'daki Arap ve Farsların oturdukları bölgeleri yıkması değil; aynı zamanda bu müşrik rejim islama tahammül edemiyor ve yegane amacı islam ve taraftarlarını alaşağı etmektir. Dert, teessüf, hüzün ve acı verici -durum- müslümanların, bu satılmış ve Amerika süper gücüne gönül vermiş, islam ve müslümanların düşmanlarının emrine göz ve kulaklarını kapamış olan hükumetlere müptela olmasıdır. Bunlar İslam Cumhuriyeti'ne muhalefet etmek ve islamı kendisine düşman bilen Saddam'a askeri, silah, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak için bahane arıyor, islam ve Kur'an-ı Mecid'in emri hilafına davranarak Arap-Acem meselesini ileri sürüyor ve propaganda borazanlarında, basın-yayında; süper güçlerin hizmetinde İsrail'in İran'ı desteklediği yalanını öne sürüyorlardı. Bugün İsrail müslüman bir Arap ülkesine saldırarak müslümanları kanlarına boyarken bunlar bu öldürücü suskunluklarına hangi bahaneyi getiriyorlar? İsrail'e ve cani patronlarına yardım ederken, Kahredici olan Allah'ın ve müslüman milletlerin yanında özürleri nedir? Camp David ve -Kral- Fahd'ın zillet dolu planını uygularken özürleri nedir? Bizzat canilerle ve uzman kan emicilerle uzlaşmalarına bahaneleri nedir? Acaba -şu- Amerika'nın bizi yalan yere kendisiyle uzlaşmayla suçlayan eski Amerika'yla farkı mı var veya -bu- İsrail, İsrail İslam Cumhuriyeti'ne silah veriyor yalanıyla Saddam'ın yardımına koşup bize düşmanlık ettikleri, Baas rejimini kurtarmak için yırtınan İsrail'le farklı mı?

Ya Rabbi! Bölge müslümanları; imamları Ali b. Ebi Talib'in güya maslahatı gözeten münafıklarla pençeleşmesi ve bu -yaslı- günlerde onların eliyle senin likana ulaşarak ellerinden kurtulduğu gibi bu -münafık- özelliğine sahip egemenlerle pençeleşmekteler.

İlahi! Bugün müslümanlar islamın adıyla islamı yıkan, islam adına islam düşmanlarıyla ve gerçekte mazlum ve mahrum milletleri yağmalamak ve özgür milletlerin ellerini kollarını bağlamak için uzlaşan Nehrivan'lılardan(34) daha câni olan münafıklarla karşı karşıyadır.

(34) Nahrevanlılarla kastedilen, İslam tarihine "hariciler" olarak geçen "Marikin"dir. İslamın özünü ve ruhunu idrak edememiş yobazlardan oluşan bu

108

Allah'ım! Bu cahil egemenler üç-beş gün müslüman milletlere hükmedebilmek için İsrail'in zillet yükünü omuzlarına alıyorlar.

Allah'ım! Bu cahil hükumetler süper güçlere üstün gelmek için bütün imkanlara sahip olmalarına rağmen Amerika ve İsrail'in cinayetlerini teyid ediyor ve küfrün temellerini sağlamlaştırmak için gece gündüz uğralıyorlar!

(İmam'ın mesajı, 25/4/61; SN; c.16, s.226-227.)

Bazı Ülkeler İsrail'in Elinden Amerika'ya Sığınıyorlar!!!

Kudüs günü eşiğinde ve insanlık tarihinin büyük insanının şehadetinin yıldönümünün eşiğinde bulunduğumuz şu sırada milletlerin vazifesi şudur: Toplantı ve yürüyüşlerinde iktidarların başında olanlardan ciddi olarak askeri güçleriyle ve petrol silahıyla Amerika ve İsrail'in karşısında durmalarını istesinler ve bu istek reddedilirse ve bütün bölgeyi ve hatta Haremeyn-i şerifeyni tehdid eden ve isteklerinin derinliği şimdi açıklığa çıkmış olan İsrail'i desteklerlerse baskı, boykot ve tehditle onları bu işe mecbur etsinler; islam ve mukaddes -islami- mekanlar tecavüzle tehdid edilirken hiç bir müslüman onun karşısında ilgisiz olamaz ve şimdi İsrail'in müslümanların beldelerine geniş bir şekilde tecavüz eylemi başlatarak suçsuz ve sığınaksız müslümanları kanlara boyadığı bu durumda bölge ülkelerinin yaptığı muhtevasız ve uzlaşmacı bir sözden başka bir şey değildir. Herşeyden daha acısı şu ki, İsrail'den kaçarken; asıl cinayetkâr olan Amerika'ya sığınıyorlar ve gerçekte yılandan kaçarken ejderhaya yöneliyorlar, onlarla karşılaşmak için araçları ve imkanları

mukaddes görünümlü sözde dindarlar Sıffin savaşında hakemlik hadisesini zorla hz. Ali'ye -s- kabul ettirmiş olan gruptur. Muaviye'nin Me yaptığını anlayınca ise, kendi tahmil ettirdikleri hakemiyeti küfür olarak telakki edip, kendileri gibi hz. Ali'nin de -s- tövbe etmesini istediler. Hz. Ali'nin -s- verdiği öğütler ve yaptığı konuşmalar bu ruhsuz canlar üzerine etki bırakmadı. Hz. Ali'nin onlara boyun eğmediğini görünce yaptıkları biatı bozarak tuğyan edip müslümanları öldürmeye ve anarşi yaratmaya başladılar. Bu tehlikeli fitneyi bastırmak için hz. Ali onlarla savaşmak zorunda kaldı. İki ordu Nahrevan denilen yerde karşılaştılar. Hz. Ali ileriye çıkıp önce onlara nasihatte bulundu. Bu nasihat haricilerin çoğunu etkiliyerek savaştan vazgeçmelerine yol açtı. Hatta bunların pek çoğu hz. Ali'nin safına geçti. İnadında direnenler ise çetin bir savaştan sonra ağır bir yenilgiye uğradı. Bu savaşta haricilerin pek azı sağ kurtulabilmeyi başarmışlardır.

109

olduğu halde sert bir söz söylemeye veya tehdit etmeye hazır değiller ve bu durumda herkes yokolmaya hazır olmalı ve hayatları boyunca her zillete teslim olmalıdır.

(İmam'ın mesajı, 25/4/61; SN; c.16, s.228.)

Baştakilerden Bazılarının Bencillik ve Egoistlikleri

Müslüman ülkelerin, müslüman ülkelerin başında olanların bu güçlerin ve bağımlılarının işlediği cinayetler karşısında ilgisiz olmaları onların bencilliklerinden dolayıdır. Müslüman ülkelerin başındakilerde egoistlik, makam hırsı ve kudretpereselik olmasaydı İran'da ve daha kötüsü Lübnan'da vuku bulan facialar ve zulümler karşısında otutup seyirci kalmazlardı. Herkes hiç değeri olmayan bu iktidar hayalinin kendilerinden alınmasından korkuyor; dolayısıyla Amerika'nın karşısında ve ondan daha kötü ve daha fecisi İsrail'in karşısında öyle huzu ve huşu ediyorlar; şimdi çoğu müslüman ülkelerdeki bütün bu hareket ve toplantılar İsrail'i resmen tanımak ve Camp David antlaşmasını sağlamlaştırmak içindir. Eğer bu birkaç günlük iktidar, birkaç günlük sulta sevgisi olmasaydı -sıradan- her insan -gibi onlar da-İsrail'in müslüman ülkelere böyle davrandığını ve herkesin karşısında herkesi böyle tahkir ettiğini idrak ederdi.

(İmam'ın konuşması, 9/6/61; SN; c.16, s.272.)

Allah Teala Bu Devletleri Uyandırsın

Ve Allah Tebarek ve Teala bu devletleri hidayete kavuştursun; müslüman ülkelerin bu hükumetlerini uykudan uyandırsın. Bunlar İsrail'in kendilerine destek ve yardımcı olduğunu sanarak ona yardım ediyorlar. İsrail; Arap ülkelerini ele geçirmeyi amaç edinmişken bunlar onun -İsrail'in- kendilerine destek olduğunu veya Amerika'nın kendilerine destek olduğunu sanıyorlar; Amerika sizden petrol istiyor, sizden faydalanmak istiyor ve sizin kendisine pazar olmanızı istiyor.

(İmam'ın konuşması, 27/6/62; SN; c.18, s.109.)

Bazı Ülkelerin Gaflet Uykusunda Olması Üzücüdür

110

Şimdi Arap ülkelerinin başında olanların bu müsibet karşısında ya susarak yolu bu uğursuz proje için açık bırakmaları veya Amerika'ya yaranmak veya geçici makam ve mevki için İsrail'i desteklemeleri üzücü değil mi? Ben islami vazifemi yerine getirmek için her fırsatta bölge mazlumlarının ve mahrumlarının içlerindeki feryadı başta müslüman ülkelerin başında olanlar olmak üzere dünyaya duyurdum ve bundan sonra da fırsat bulursam inşallah ulaştıracağım o zaman belki kimi ayyaşlıkla meşgul olan, kimi kendi kardeşleriyle kavga edip cedelleşmekte olan ve kimi de Amerika'nın korkusundan kendini kaybeden bu ülkelerin hükumetlerinde etkisi olur, bu gaflet uykusu islamî-insanî bir uyanışa dönüşür de bu feci durumlarına son vererek kahraman İran gibi bütün bu güçleri reddederler. Şimdi Lübnanlı müslüman kardeşlerimiz İsrail'in, Lübnan'ın kana susamış hükumetinin ve daha kötüsü mütecaviz Amerika'nın elinde esir olup her gün bir grubu şehid veya âvâre olmakta ve bölge hükumetlerinin çoğu; İsrail'le uzlaşmakla veya Lübnan hükumetini teyid etmekle meşguller.

(İmam'ın mesajı, 31/6/62; SN; c.18, s.121.)

İslam Ülkeleri Yöneticilerinden Bazılarının Ahmaklığı Onları Birbirinin Canına Düşürmüş

Ne yazık ki başta olanlardan bazılarının ahmaklığı, herkesi birbirinin canına düşürüyor. Birini İran'a saldırmaya, o kadar zarar verip, o kadar ıstırap çektirmeye, o kadar darbe indirmeye zorluyorlar... Neymiş; onlar, "git de Kadisiye'nin(35) serdarı ol" demişler diye bir ahmaklık için... Diğer taraftan da Filistinlileri birbirinin canına düşürmüşler; gördüğünüz gibi kendi aralarında savaş var ve diğer taraftan da müslüman ülkelerin kendi arasındaki ihtilaf... Niçin böyle olsun ki? Bunlar eğer gerçekten uyanarak ne kadar büyük bir güce sahip olduklarını ve hangi kaynaklara sahip olduklarını,

(35) Miladi tarihiyle 6352e rastlayan hk.14. yılda islam ordusu 4 günlük bir savaştan sonra İran kralı 3. Yezdgerd'i yendi. Savaşın vuku bulduğu yerin adı "Kadisiye"ydi. Saddam Hüseyin müslüman İran halkına karşı bu hadisenin milli boyutlarını tahrik etmeğe çalışmış ve İran'ı hala bir mecusi ülke olarak göstererek müslüman İran'ı yenilgiye uğratacağını iddia etmişti. Saddam, bu kavmiyetçi batıl zihniyetten hareketle kendisine "Kadisiye serdarı"(!) ünvanını vermişti .

111

onların hayat damarlarının bunların elinde olduğunu anlarlarsa tabii ki birbirleriyle ilişki kurarlar, dostluk ilişkisi kurarlar. İşte, biz bağırarak beyler gelin dost olalım, diyoruz; ama onlar hayır diyorlar, İran bütün dünya ülkelerini yoketmek istiyor -diyorlar-. İran niçin yoketmek istesin, İran herkesi ıslah etmek istiyor, hepsinin bir ve beraber ve kardeş olmasını istiyor. Ama onlar bunu anlamıyor işte... Yavaş yavaş milletlerin uyanmasını ve bunların milletler vasıtasıyla ıslah olmasını ümid ederim.

(İmam'ın konuşması, 29/8/62; SN; c.18, s.169.)

112

2. FASIL

HAİNCE KOMPLO VE PROJELERİN İFŞASI

Camp David, İsrail'in Tecavüzlerini Meşrulaştırma Komplosu

Soru: Siz de diğer islam ülkeleri devlet başkanları gibi Camp David anlaşmasına(36) karşı mısınız?

Cevap: Camp David anlaşması ve benzerleri, İsrail'in tecavüzlerini meşrulaştırmak için düzenlenen komplolardır ki sonuçta şartlar İsrail'in lehine ve arap ve Filistinlilerin zarasına değiştirmiştir. Bu durumu bölge halkı kabul etmeyecektir.

(İmam'ın Assoscheted press haber ajansıyla röportajı, 16.8.1358;

SN; a 3, s.56.)

Camp David'i Kınıyoruz

Soru: Camp David anlaşması ve Sedat'ın Beyt'ul Mukaddes konusunda gerilemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap: Ben katiyetle onu kınıyorum.

(İmam'ın Libya haber ajansıyla röportajı,; SN; c.3, s.181.)

(36) Camp David antlaşması, dönemin ABD cumhurbaşkanı Jimmy Carter aracılığıyla 1987 Eylül'ünde Mısır cumhurbaşkanı Enver Sedat'la gasıp İsrail başbakanı Menahem Begin arasında yapılan barış antlaşmasıdır. Taraflar, Amerika'ya ait Camp David denilen üstte biraraya geldiklerinden söz konusu antlaşma bu adla anıldı. Camp David antlaşması, araplarla siyonist İsrail arasında süren kanlı savaşlardan sonra atılan ilk ihanet ve uzlaşma adımıdır ki arap ülkelerinin sert tepkisiyle karşılaşmış ve Mısır'ın Arap ülkeleri birliğinden atılmasıyla sonuçlanmıştır. Müslüman milletlere küfür dünyasına karşı atağa geçme ve fevkalade bir kendine güven duygusu verirken İsrail ve hamilerini zarar ve korkuya uğratan İran İslam İnkilabının hemen arefesinde yapılan bu ihanet bütün müslüman milletleri İsrail'le bu zilletli uzlaşmaya itmeyi amaçladığından müslümanların hışmına uğramaktan kurtulamadı ve hain Enver Sedat, İslam İnkilabı taraftarı olan bir grup Mısırlı subay tarafından terör edilerek öldürüldü.

115

Camp David Bütün Bölge Ülkelerinin Zararınadır

Soru: Camp David anlaşması ve Sedat'ın ihaneti İran İslam İnkılabın'da ne gibi etkiler bıraktı?

Cevap: Camp David anlaşması veya İsrail'in tutum ve tavrını sağlamlaştıran her hareket esasen sadece arap ve Filistinlilerin zararına değil, bilakis bütün bölge ülkelerinin zararınadır ve sonuçta-bu- bölgedeki bütün irticai güçlerin güçlenmesi demektir.

(Lübnan es-Sefir gazetesiyle röportajı, 2.9.57; SN;, c.3, s.238.)

Camp David Siyasi Bir Oyundur

Soru: Camp David anlaşmasıyla ilgili görüşünüz nedir ve Filistin sorununun çözümünü nasıl görüyorsunuz?

Cevap: Camp David, İsrail'in müslümanlara karşı tecavüzünü sürdürmek için yapılan komplo ve siyasi bir oyundan başka birşey değildir. Ben 15 yılı aşkın bir süre boyunca mesaj ve konuşmalarımda İsrail'i kınıyor, Filistin halkını ve topraklarını savunuyorum. İsrail gaasıptır ve en kısa zamanda Filistin'i terketmesi gerekir. Huzurun bölgeye tekrar dönmesi için tek çözüm yolu, Filistinli kardeşlerin en kısa zamanda bu fesat kaynağını yok etmeleri ve bölgeden sömürü kökünü kazıyıp atmalarıdır.

(Afrika'nın Yarını dergisiyle röportajı; SN; c.4, s.26.)

Camp David, İslam ve Müslümanlara İhanet

İran kendisini arap ülkelerindeki müslüman kardeşleriyle birlikte bilip onların alacakları kararda kendisini ortak saymaktadır. İran Sedat'ın barışını islama, müslümanlara ve arap kardeşlerine ihanet saymakta ve bu anlaşmaya muhalif ülkelerin siyasi tutumlarını desteklemektedir.

(İmam'ın mesajı, 5.1.58; SN; c.5, s.208.)

Camp David Planı Sedat'ın Bağlılığının Nişanesidir

Ben 15 yılı aşkın bir süredir gaasıp İsrail tehlikesine değinmiş ve bu gerçeği arap milleti ve ülkelerine ilan etmişimdir. Şimdi Mısır ve

116

İsrail barışı sömürü planıyla bu tehlike daha bir fazlalaşmış, yaklaşmış ve ciddileşmiştir. Sedat bu barışı kabul etmekle Amerika sömürüsüne bağlılığını daha fazla ispatlamıştır; İran şahının eski dostundan -zaten-bundan fazlası beklenmez!

(İmam'ın mesajı, 5.1.58; SN; c.5, s.208)

Camp David Planı Müslümanların Tefrikasına Sebeptir

Biz 20 yıl öncesinden şimdiye kadar bu meseleleri sözkonusu etmiş, arap ülkelerine ve diğer müslümanlara bu meseleler hakkında ortak çalışmaları olmasını nasihatta bulunmuşuzdur. Eğer arap ülkeleri, nüfus ve cemiyetleri çok olan arap ülkeleri birleşselerdi Filistin ve Kudüs'ün başına bu musibetler gelmezdi. Ama ne yazık ki arap devletleri nasihatlarımızı dinlemediler, ecnebi ellerin aralarında çıkarmış olduğu ihtilaflara dikkat etmediler. Bu ihtilaf şimdi de vardır ve günden güne -de- artmaktadır. Mesela ecnebi eller tarafından Mısır ve İsrail arasında gerçekleşen anlaşmayla ortaya çıkan ihtilaf, müslümanların ve islam ülkelerinin aralarındaki ihtilafları daha da fazlalaştırdı; aralarında siyasi gelişme de olmadığı için meseleleri çözümleyemediler ve böyle büyük bir ihanete yanaştılar. Öyle bir ihanet ki, peşinden müslümanlar ve islam devletleri arasındaki ihtilaf çoğaldı ki bu da büyük bir üzüntü kaynağıdır.

(İmam 'ın Somali büyükelçisiyle görüşmesinde yaptığı açıklama,

17.2.58; SN; c.6, s.125.)

Camp David Anlaşması Yüzünden Mısır'la İrtibatın Kesilmesi Emri

Mısır ve İsrail'in haince anlaşmaları ve Mısır devletinin kayıtsız şartsız Amerika ve siyonizme itaatine istinaden İran İslam Cumhuriyeti geçici hükumeti Mısır devletiyle diplomatik ilişkilerini kessin.

117

(İmam'ın Mısır'la ilişkilerin kesilmesiyle ilgili emri, 11.2.58; SN;

c.6, s.1 08.)

Hain Sedat'ın Eli Mısır'dan Kesilmelidir

Mısır milleti bu hâin'in (Sedat'ın) elini ülkelerinden kesmeli ve siyonizm ve Amerika uşaklığı haysiyetsizliğini milletten gidermelidir.

İmam'ın Libya lideri Kaddafi'nin mesajına cevabı, 17.2.58; SN;

c.6, s.123.)

Mısır, İsrail ve Amerika Komplosu

Birçok sıkıntıları İsrail'in eliyle gerçekleşen islami ülkelerin İsrail'e karşı düşmanca tutumları olmalı ve bütün güçleriyle aziz Filistin ve Lübnan'ın ülkülerini savunmalıdırlar. İslami ülkeler dünyadaki tüm kurtuluş örgütlerini savunmalıdırlar. Biz, mücadeleci Filistin halkının büyük hareketini yok etmek için -başlatılan- İsrail, Amerika ve Mısır komplosunu şiddetle kınıyoruz. -Ey- Cezayir'de toplanan ülkelerin temsilcileri ve başları!(37) Gelin birleşelim. Başında Amerika olmak üzere sağ ve sol cânilerinin ellerini kesip İsrail'in kökünü kazıyıp atalım ve Filistin halkının haklarını kendilerine bırakalım. Yüce Allah'tan müslümanların uyanmasını, -aralarında- söz birliğini ve islami ülkelerin azametini dilerim.

(İmam'ın mesajı 8.8.58; SN; c.10, s. 79.)

İslam Düşmanlarıyla Birleşme Üzüntüsü

Evet, Sedat tabidir, Amerika'ya tabidir; o -da- bizim şah gibi körükörüne teslim olmuştur. Ne kadar üzüyor beni; bir islam ülkesinde devletin başıyım diyen birisinin iki islam düşmanıyla (İsrail rejimi islamın düşmanıdır, Jimmy Carter de onun kardeşidir) bir masaya oturmaları ve islama karşı sözleşmeleri, bizlerin ise oturup

(37) Cezayir'in kurtuluşu'nun 25. yıldönümü münasebetiyle diğer İslam ülkeleri devlet başkanı ve temsilcilerinin de katıldığı kutlama merasiminde İmam'ı oradakiler ve Cezayir halkına gönderdiği mesajdan.

118

dinlemesi -seyirci kalması-. Ne kadar üzücüdür bu; ne kadar üzüyor beni bunların islam düşmanlarıyla, müslümanların üzerine ateş açan kimselerle böyle bir bağlantısı olması, bir masaya oturarak müslümanların aleyhine anlaşma yapmaları ve ondan daha kötüsü müslümanların oturup seyretmesi, islami ülkelerin oturup seyretmesi ve milletlerin oturup seyretmesi!

(İmam'ın Haseneyn Heykel ile röportajı, 28.9.58; SN; c.11, s.54.)

Amerika Uşakları Aracılığıyla Tefrika Yaratmak

Câni İsrail'in aziz Lübnan ve Filistin müslümanlarına karşı her yönlü saldırısıyla, İsrail'in başkentini Beyt'ul Mukaddes'e intikali için canice planıyla, cinayetlerinin ve vatanlarından dışarı salınmış müslümanların feci bir şekilde katliamlarının genişlemesiyle ve müslümanlar her zamankinden daha fazla sözbirliğine muhtaçlarken Sedat; Amerika'nın bu cani uşağıyla Begin ve tahtından düşürülmüş şahın dostu ve kardeşiyle Saddam; tüm varlığıyla Amerika'ya teslim olan bu herif müslümanların arasında tefrika çıkarmaya çalışıyor ve câni efendilerinin emrettiği bu yolda hiçbir cinayetten çekinmezler de... Amerika'nın İran'a peşpeşe saldırıları, İslam İnkılabımızı yenilgiye uğratmak için casuslar göndermesi, tefrika yaratmak için Sadat aracılığıyla komplo düzenlemesi ve Irak'ın islamî hükumetin başındakiler hakkında iftira ve yalanlar yayması, kötü propagandalar yapması, -hepsi- aynı şeylerdir. Müslümanlar bu Amerika uşaklarının islam ve müslümanlara ihanetlerine dikkat etmelidirler.

(İmam'ın mesajı, 21.6.59; SN; c.13, s.81.)

Filistin Meselesini Halledeceklerine Şia Ve Sünniyi Birbirinin Karşısına Geçiriyorlar

Biz Saddam'ın Taif konferansında(38) faydasız ve boş şeyleri söylemesine şaşmıyoruz -boş şeyler ondan zaten beklenir-. Bizim

(38) Suudi Arabistan kralı Halid'in davetiyle 28 Ocak 1981'de İslam ülkeleri devlet başkanları 3. konferansı Mekke yakınlarındaki Taif şehrinde 38 ülkenin katılımıyla gerçekleşti ve bu zirveye Taif konferansı adı verildi. Camp David antlaşmasını imzaladığı için Mısır'a ve Sovyet güdümlü bir komunist rejim olduğu için Afganistan'a bu konferansa katılma hakkı tanınmadı. İran'la Libya da bu

119

onların eline düşmüş bazı devlet başkanlarından ve şah zamanında şah taraftarı olmuş ve onun cinayetlerine ortak olmuş başlardan beklentimiz yoktur. Onlar gayri insani fıtratları üzere hareket ederler; onlar biraraya geldiklerinde islam hakkında düşünmek, islami ülkeler için düşünmek, Filistin hakkında düşünmek, islami hareketimiz için düşünmek yerine, bu memlekette bütün meselelerin islami olmasını isteyen, islam hükümlerini uygulamak isteyen -islami bir ülkeye karşı-proje hazırlayarak muhtelif taifeleri birbirlerinin canına düşürmek istiyorlar, çeşitli plânlar hazırlayarak sünni ve şii kardeşleri birbirlerine düşürme peşindeler.

(İmam'ın beyanatından, 15.11.59; SN; c.14, s.39.)

Taif Konferansında Ne Oldu?

Bu sözde islamcılar, islamın bütün islami ülkelerde süper güçlerin ve uşaklarının çizmeleri altında çiğnendiğini görmüyorlar mı? Bilmiyorlar mıydı ki Güney Lübnan'da, Filistin'de, İran'da, Irak'ta ve diğer islam ülkelerinde neler oluyor; oranın halkına neler yaptılar ve nice masum yavrucakları babasız bırakmışlar? Evlerinden dışarı çıkarılmışlar? Taif konferansı bunları bilmiyor muydu? İslam adına o konferansta toplandılar -oysa- orada islam kokusu bile yoktu -islamdan en küçük birşey bile yoktu-. Orada olan şey sadece ağır masraflar ve lüks yaşantılardı; islamın ve müslümanların sorunlarını hiç önemsemeden. Onlar Resulullah'ın -sav- "Her kim müslümanların sorunlarını önemsemeden sabahlarsa          -ilgi

duymazsa- müslüman değildir" şeklindeki hadisini duymamışlar mıydı? Onlar müslümanların işlerini önemsiyorlar mıydı acaba? Taif konferasında, bir zamanlar Resulullah'ın -sav- orada yaşayıp tebliğde bulunduğu o ülkede toplanan başlar islam hakkında ne söylediler acaba? müslümanlar ve müslümanların işlerine nasıl önem verdiler, ne yaptılar? -Bu- hadis-i şerifin nassına göre onları müslümanlardan sayabilir miyiz?

(İmam'ın beyanatından, 29.11.59; SN; c.14, s.90.)

konferansa katılmadılar. Bu konferansta Afganistan konusunda ve İsrail'le mücadelenin devam etmesi gerektiğine dair bildiriler yayınlandı.

120

-Enver- Sedat Ve -Kral- Fahd'ın Planını Kınamak Farzdır Bize

Mücadelenin başından -beri- Filistin ve Lübnan hadiseleri temel amaçlarımızdan olup İran meselelerinden ayrı -birşey- değildi. Genel olarak müslüman -bir kimsenin- nazarında sadece müslümanlardan bir taife olmamalıdır...

Bölge, genel islami bir hareketin eşiğinde olduğundan Amerika sığınmasız bölge halkının kaderlerini değiştirmek için bir takım şeyler planlamaya başladı ve ne yazık ki, bazı devletler de onlara yardım etmekte. Sedat ve Fahd'ın projesi birdir. Amerika'nın yüzdeyüz islami ve insani bir proje hazırladığını farzetsek bile onların bizim çıkarlarımıza uygun ve barışa -doğru- bir adım atacaklarına inanmayız. Amerika ve İsrail "la ilahe illallah" -da- deseler biz kabul etmeyiz; çünkü onlar bizi aldatmak istiyorlardır. Onlar barışa ilişkin konuşmak istediklerinde bölgeyi savaşa sürüklemek istiyorlardır. Sizler bölgeyi sindirmek isteyen Amerika, İsrail ve diğer süper güçlerin karşısında çekimser ve ilgisiz -seyirci- kalmamızı mı bekliyorsunuz?! Hayır! Biz hiçbir güçle ve hiçbir süper güçle uzlaşma niyetinde değiliz. Biz müslümanız ve müslümanca yaşamak istiyoruz. Biz fakirlik çeksek de özgür ve müstakil -bağımsız- olmak istiyoruz. Bizim elimizin yabancılara uzanmasına sebep olacak ilerleme ve medeniyeti istemiyoruz, biz şeref ve insaniyet temelleri üzerine kurulan ve bu temel üzerine barışı koruyan medeniyeti istiyoruz. süper güçler insanların insaniyetlerini kendi sultalarına almak istiyorlar; biz, siz ve müslüman olan herkes onlara karşı durmak ve uzlaşmamak, Fahd ve Sedat'ın projelerine benzer her türlü projeyi reddetmekle görevliyiz. Mustaz'afların lehine olmayan böyle projeleri kınamak zorundayız. Emin olun ki, bizim meselelerimiz sizlerden ayrı değildir. Ancak, biliyorsunuz ki, Amerika ve -yurt- içindeki elemanları bir an bizi rahat bırakmıyorlar, dolayısıyla eğer size gereğince yardım yapamadıysak bu canilerle meşgul olduğumuz içindir. Biz Lübnan'ı kendimizden biliyoruz. Lübnan ve İran şiileri ve bütün dünya müslümanları birdirler. Biz vahdetimizi koruyacağımızı ümit ederiz.

(İmam'ın Emel Teşkilatı üyelerine beyanatı, 6.8.60; SN; c.15,

s.209.)

121

Camp David Anlaşması Mekke Ve Medine'yi de Müslümanların Elinden Çıkarabilir

Bölge sorunları içinde şimdi sözkonusu olan en önemli şey Amerika, siyonizm ve onların bazı uşaklarının eliyle hazırlanan projelerdir. Bu projeleri fiilen uygulamak ve -müslümanlara- tahmil etmek isteyen islam ülkeleri ve arap ülkeleridir. Bu projelerin hiç müspet noktası yoktur. Bu planda müspet noktalar olduğunu sananlar ya meselelere dikkat etmiyor, ya da olay başka bir şekildedir. Bu planlarda hiç müspet nokta yoktur. Bu kadar şehit vermiş, şimdi bir çoğu burada olan bir çok malul ve gaziler takdim etmiş ülkemiz, milletimiz... Allah onlara -malullere- şifa versin... -bütün bunlar-islam içindir ve biz islamı İran'a munhasır bilmiyoruz. İslam, her yerde islamdır. Mısır'da da aynı islamdır. Hicaz'da da aynı islamdır. Suriye ve diğer yerlerde de. Kendi hesabımızı diğer müslümanların hesabından ayıramayız biz. Bize gelen bu kadar zarar, verdiğimiz bu kadar şehid, bu kadar malul, evsiz barksız kalan -insanlar-; bunların hepsi islam içindi; İran da islami bir ülke olduğu için bu zahmetleri çektik. Biz arapları ve arapların mukadderatını kendimizden ayrı bilemeyiz; diğer ülkelerin mukadderatını kendimizden ayrı bilemeyiz. Her yerde islam vardır. (Biz de dahil) bütün müslümanlar her yerde islamı korumayla görevlidir; biz gücümüz dahilinde bugün çok zararlı olan bu planı onaylamak isteyen bu ülkeleri hidayet etmeyle mükellefiz. Müslümanları, islam milletlerini ve islam ülkelerini uyarmak zorundayız biz. Ben bu proje vasıtasıyla bu mesele için ve islam için tehlike uyarısında bulunuyorum. Bu projeyi ileri sürenler ya cahildir, ya da Amerika ve siyonizmden etkilenmiştir. Bu planın müsbet yönünün var olduğunu söyleyenler de aynı şekilde... İsrail'in resmen tanınmasından başka hiçbir dertleri yok... Bu önerilerin maddelerinden biri de israil'in resmen tanınması ve İsrail'e güven verilmesidır; eğer bundan başka bir şey olmasaydı ve diğer bütün noktalar müsbet noktalar olsaydı o müsbet noktaların hepsi aksine olurdu. İsrail'e güven verilmesinin anlamı, uzun yıllar müslümanların topraklarını gasbetmiş, Filistin, Lübnan ve diğer yerlerde katliamlar yapmış, müslümanları evsiz barksız bırakmış müslümanların canlarını ve namuslarını tehlikeye düşürmüş ve çirkin emellerine kurban etmiş böylesine bir İsrail'e şimdi bütün müslümanlar güvence versin demektir! Yani eğer birisi bu gasıba, gasıb ve cani devlet olan bu -

122

İsrail-e yan bakacak olursa bütün müslümanlar ve bütün bölge devletleri İsrail'i korumak için ona karşı olmak zorundadır, hem de müslümanların kanını emen, Filistin ve Kudüs'ü o duruma düşüren, Lübnan'ı o hale getiren, müslümanları öldürüp yağmalayan bir İsrail'i... Şimdi -ise- bundan dolayı ona bir ödül vermek için hepimiz onun koruyucusu olamak ve ona güvence vermek zorundayız! Filistin ve Kudüs'e girdiği günden itibaren tek yaptığı gasp ve zorbalık olan bir güruhu şimdi biz resmen tanımak zorunda mıyız? Yani arap ülkeleri, bu bozuk, fasık ve kafir rejimi resmen tanıyarak o kadar cinayetlerinden sonra onu ödüllendirsinler -demektir bu-! Bazılarının söylediklerine göre bu müsbet maddelerden biri "İsrail'in falan savaştaki sınırlara geri çekilmesidir"dir ki bu da menfi bir noktadır, zira bunun anlamı, İsrail'in aldığı bu kadar toprak onun olacak ve sadece bir kaç yeri bırakacak demektir. Bu şuna benziyor: Biz Irak'la anlaşalım ve Huzistan'ın bir miktarı bizim ve gerisi Irak'ın olsun. Bu nokta onun menfi noktalarındandır ve diğer noktalar da tamamıyla İsrail'in lehine ve İsrail'i araplara hakim kılmaya yöneliktir. Ve ben müslüman milletlere ve bilhassa arap milletlerine, islami ordulara ve arap devletlerinin ordularına ihtar ediyorum -ve diyorum ki- bu proje sizleri İsrail'e esir etmekten ve sizlere ömrünüzün sonuna kadar İsrail'in uşağı olmaktan, körükörüne ve kayıstız şartsız Amerika ve İsrail'in hakimiyetine girmekten başka bir şey değildir. İslam milletleri ve araplar için bozuk, zararlı ve yüzdeyüz islama ters düşen bu projeye teslim olmaktan daha utanç verici bir şey olamaz. İsrail'i kabul etmek araplar için bir yüz karasıdır!. Ben herkesi uyarıyorum; bu proje onaylanacak olursa yarın İsrail Mekke ve Medine'yi de sizin elinizden çıkaracaktır.

Milletler uyanmalı ve devletleri de uyarmalı, bu facir ve kafirin planına karşı gelmelidirler. Bu projeyi hazırlamak istediklerinde onları teslim almak için -İsrail- aba altından sopa gösterdi, Bölge halkına gözdağı vermek için tatbikat yapıyor, gövde gösterisine kalkışıyor, komondo çıkarıyor... Devletler korksa da milletler korkmasınlar ve uyanık olsunlar. Bizler yokedilsek de siyonizmin eli altında ve Amerika'nın eli altında zelil olmamızdan daha iyidir bu. Bu girişim, arabın zilleti ve müslümanların zilleti için Amerika'nın emriyle atılan bir adımdır. Üç günlük bir iktidar için böyle bir zillete katlanan araplara yazıklar olsun ve -yine yazıklar olsun bütün bizlere eğer sessiz oturursak. Eğer devletler de meselelerin farkında olmazlarsa

123

veya islama, arap milletine ve müslümanlara ihanet için kasıtlı olarak bu projeyi onaylarlarsa hiç bir değeri yoktur.

(İmam'ın beyanatı, 26.8.60; SN; a 15, s.224-225)

Uzlaşmacı Planlar İsrail'in Tecavüzlerine Ortam Hazırlıyor

Eğer Amerika'nın bu projesi -Capm David anlaşması- ile Kral Fahd eliyle hazırlanan ikinci proje -Kral Fahd'ın barış projesi- ve gelecekte hazırlanacak projeler olmasaydı, İsrail Golan tepelerini kendi toprağına katma cesaretini bulamazdı. Bu projeler ihtilafa sebep oldu ve yolu İsrail'e açtı.

(İmam'ın beyanatı, 15.9.60; SN; c.15, s.262.)

Zihinleri Asıl Düşmandan Saptırmak İçin Yapılan Muhtelif Planlar

Hain Saddam bugün iyice anlamıştır ki, kendisi için hazırlanan tuzaktan kurtulamayacak, kendisinin ve kafir Irak Baas partisinin akibeti helaket ve yenilgiden başka bir şey olmayacaktır; dolayısıyla onca recez okuma, kof Kadisiye serdarlığı iddiasında bulunma, inkılabîlik iddiaları tasalama ve İsrail'le barışılması mümkün olmayan bir düşmanlığı olduğunu söyleme... vb. girişimlere rağmen bugün kendi eliyle hazırladığı akibetten onu kurtarması için İsrail'in dostu ve iş ortağı olan efendisi Amerika'ya sığınmış ve sonra da dikkatleri islamın büyük düşmanı gâsıp İsrail'den başka yana çevirerek Hüsnü Mübarek'i arap topluluğuna geri getirme ve utanç verici Camp David anlaşmasını veya arap milleti için ve hatta islam için utanç olan Fahd planını uygulamak için arap ve islam düşmanlarına zilletle el uzatmıştır.

Ben bölgedeki arap ülkelerini uyarıyorum -ve diyorum ki- böyle projeler karşısında teslim olmayı ve Amerika'nın ve ondan daha çirkini İsrail'in elinde esir olmayı kabul etmekle her zaman için İran milleti, devleti ve güçlü silahlı kuvvetleriyle düşmanlığa sebebiyet vermiş olursunuz ve eğer bugün islamın kucağına dönmezseniz yarın -artık- geç olacaktır. Amerika'nın hileleriyle; gerçekten de kendilerini idare edecek bir kimseye muhtaç olan ve İsrail'in pençesinden

124

kurtulmak için kullanmaları gereken gençlerini, silahlarını ve ordusunun teçhizatını aptalca -onlara teslim eden- Hüsnü, Hasan, Hüseyin ve Kabus'un(39) recezleri sizi aldatmasın, devrik şahı, o şeytani gücü ve büyük ve küçük şeytani güçler tarafından himaye edilmesine rağmen ve devrilmiş şahtan daha cani olan Saddam'ı cehenneme gönderen bir islam ülkesiyle savaşa düşürmesin.

(İmam'ın mesajı, 6.3.61; SN; c.16, s.158)

İsrail'i -Resmen- Tanımak Müslümanlar İçin Bir Faciadır

İran milleti dünyanın diğer milletleri gibi; islam için icra edilen zorluklar ve tehlikeler karşısında Kadir Allah katında sorumludur. Bugün en tehlikeli şey İsrail'in işlediği cinayetlerin sağlamlaşmasına sebep olan Camp David anlaşması ve Fahd planıdır.(40) Hepimiz, bilhassa Arabistan; islam, Kur'an-ı Kerim ve gelecek nesillerin karşısında sorumluyuz ve ben Allah göstermesin bir gün islami devlet ve milletler kendilerine geldiklerinde Amerika'nın eliyle İsrail'in zalimane ve canice isteklerine kavuşmasından ve -artık-müslümanların elinden bir şey gelmemesinden korkuyorum. Ben İsrail'i resmen tanımayı ve İsrail'in istiklal planını desteklemeyi müslümanlar için bir facia ve islam ülkeleri için bir patlama ve ona

(39) Mısır cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Fas kralı Hüseyin, Umman kralı Sultan Kabus.

(4°) Miladi tarihle 3 Ağustos 1981'e rastlayan hş. 1359'da Mısır, ABD ve İsrail, o günlerde İsrail tarafından işgal edilmiş bulunan Sina yarımadasından israil'in geri çekilmesiyle birlikte, bir yıl sonra (1982'de) burada askeri birlikler bulundurma konusunda birtakım antlaşmalar yaptılar. O günlerde, yani 7 Ağustos 1981'de, Suudi krallığının veliahdi olan şimdiki kral Fahd, konuyla ilgili olarak bir proje önerdi; Fahd'ın önerileri özetle şöyleydi:

a- İsrail'in işgal ettiği bütün topraklardan ve bu cümleden olmak üzere araplara ait bulunan Beyt'ul Mukaddes'ten tamamen geri çekilmesi

b- Vatanlarına dönmek isteyen Filistinlilerin uğradıkları maddi zarar ve hasarları onlara ödemek suretiyle haklarını garanti altına almak.

c- Ortadoğu'daki ülkelerin yekdiğeriyle barış içinde yaşamasını sağlayacak şekilde haklarının garanti altına alınması.

Fahd projesinin ana prensiblerini gösteren bu önerilerin bilhassa 3. şıkkı, uzman politikacılar tarafından İsrail'i gelecekte resmen tanımanın yollarını açmak için ustaca hazırlanmış bir proje olarak değerlendirildi. Fahd'ın bu uzlaşmacı planı radikal arap ülkeleri tarafından muhalefetle karşılandı.

125

karşı çıkmayı ise büyük bir islam farizası biliyorum ve müslüman görünümündekilerin islam için hazırladıkları plandan Allah Teala'ya sığınıyorum.

(İmam'ım mesajından, 15.3.61; SN; c.16, s.181.)

Bazı İslam Devletleri Kurda Sığınıyorlar!

Cahillerin; insandışı cinayetler işleme ve değerli şahsiyetlerini şehid etme neticesinde sahnedışı edebileceklerini sandıkları ve sahnede daima hazır bulunuşunun sırrını anlayamadığı ve hiçbir zaman da anlayamayacağı aziz İran milleti bugün ilahi gücüyle ilerlemeye devam etmektedir ve biz ümid ediyoruz ki Amerika'nın Saddam'ı ve Eflakçı -Baas Partisi'ni -ne pahasın olursa olsun-korumaya yönelik son planının da başarısızlıkla sonuçlanması ve cesur kuvvetlerimizin Irak devletine nihai yenilgiyi tattırmasıyla birlikte Beytulmukaddes'e doğru şahlanışın yolu açılmış olacak ve müslüman bir ülke olan Lübnan'a İsrail'in saldırıları ve son katliamlar ve çapulculuklarıyla birlikte herşeylerini kaybetme tehlikesiyle yüzyüze gelmiş bulunan bölge ülkelerinin kayıtsızlıklarına bir daha şahit olmayacağız. Müslüman milletler şunu bilsinler ki bölgedeki bazı ülkelerin öldürücü suskunluğu ve Amerika'yla İsrail'e kayıtsız-şartsız teslim olmuş bulunmaları neticesinde azizi Lübnan bugün bu insanlık yamyamı ve onun artığının -İsrail'in- kursağına inmektedir ve hiç de uzak olmayan bir yarında sıra bir başka aziz islam ülkesine gelecektir. Eğer bölgedeki ülkeler bugünden itibaren petrol silahı ve ateşli silahlarla bu cânilerin karşısına dikilirse İsrail meselesi ve onun ardından Amerika ve çapulcu her zorba sorunu çözülmüş olacaktır. Bazı islam ülkelerinin başındaki devletlerin ellerini, asıl cani ve perde gerisindeki asıl kuklacı olan Amerika'ya açıp yırtıcı kurttan medet umuyor olması gerçekten üzücüdür, bunu şiddetle kınıyoruz. Bugün müptelası olduğumuz komployu düzmemiş ve Irak'la savaşmak zorunda bırakılmamış olsaydık, -ve bu olay- her iki cephede de bizi yenilgiye uğratma projesi olmasaydı İran'ın inkılabi devleti ve yiğit milleti çok daha başka şeyler de yapabilirdi. Biz nice defadan sonra tekrar islam ülkelerine, bilhassa bölgedeki ülkelere sesleniyor ve onlara şu tavsiye ve uyarıda bulunuyoruz: Müslüman milletlerin haysiyet, şeref, can ve namusunu müdafaa için kıyam edin; bizimle,

126

Suriye ve Filistin'lilerle elele vererek tek saf halinde islamın ve arabın izzet ve şerefini koruyup bu canilerin elini, nice servetlerle dolu ülkelerimizden kesin, fırsatı kaçırmayın; zira yarın geç olacaktır.

(İmam'ın mesajı, 6.4.61; SN; cç16, s.217.)

İsrail'i Resmen Tanıyacak Olurlarsa O -günün birinde-Herkese Egemen Olacaktır

İsrail bugün bu islam beldelerinin komutanı olmak üzere ve eğer bu ilgisizlik, bu yardım ve İsrail'i resmen tanımak için yapılan bu sapmalar... Eğer bir sonuca ulaşırsa, o hepsine egemen olacak ve Amerika'nın emriyle, Amerika'nın planıyla onları şimdi tahkir ettiği, alçalttığı gibi bu konu genişleyecek ve her tarafta kök salacaktır.

(İmam'ın beyanatı, 9.6.61; SN; c.16, s.272.)

Fas Konferansı'nda İsrail'i Sigortalamak

Biliyor musunuz Fas -konferansın-da neler olduğunu siz?(41) Ve ondan sonra İsrail'in neler yaptığını? Fas hakkında çok konuşulmuştur, ben onları tekrarlamayacağım -şimdi-. Bir kelime -konu- hakkında konuşacağım -sadece-: Acaba bu madde... İddia ettikleri yedinci madde... Onlardan bazıları İsrail'in resmen tanınmadığını iddia ediyorlar; acaba gerçekten -resmen- tanınmadı mı? Sadece -resmen- tanınmış mıdır yoka başka bir şeye ilaveten mi -resmen- tanınmıştır? İslam ülkeleri -yerlerinde- oturarak Güvenlik Konseyi'nin gelip bölge ülkelerinde ve burada güvenliği sağlamasını istiyorlarsa; İsrail bölge ülkelerinden değil mi? Bölge ülkelerindendir.

(41) Fas konferansı, 25 Kasım 1981'de Tunus'un Fas şehrinde İslam ülkeleri devlet başkanları katılımıyla gerçekleşen zirve konferansıydı. Burada, Fahd'ı yukarıda bahsi geçen 8 maddelik proje önerisi görüşüldü. Bu konferansa; başladıktan bir kaç saat sonra Fas kralı Hasan tarafından son verildi. Gerekçe, Suudi tarafından önerilen yakın doğu barış projesi konusunda tarafların henüz fikir birliğine varamamış olmalarıydı. Cezayir, Suriye, Irak, Umman, Sudan, Moritanya ve Tunus bu konferansa katılmamışlardı. 9 Eylül 1982'de İslam ülkeleri zirvesi Fas'ta yeniden toplandı ve bu toplantıya FKÖ başkanı Yaser Arafat da katıldı.

127

Eğer bölge ülkelerindense -o halde- Fas konferansında istisna oldu mu olmadı mı? Peki, istisna olmadı ve bölge ülkelerindendir deniliyorsa Hicaz gibi, Lübnan gibi ve diğer yerler gibi İsrail'de de güvenlik sağlansın diyorsunuz o halde!... Yani biri diğerine tecavüz edecek olursa Güvenlik Konseyi'nin bunun önünü alması gerekir; yani birisi İsrail'e bir zarar dokunduracak olursa, onun aleyhine birşeyler yapacak olursa Fas'ta toplanan şu beylerin hükmü gereğince Gk'nin bunu engellemesi gerekir. Bu israil'i -resmen- tanımaya ilaveten -onu-sigartalamaktır...

İsrail: Fas Konferansı'nın Sözünü Bile Etmeye Değmez!...

İsrail sonra ne yaptı? Daha sonra İsrail parlementosunda denildi ki, bu planın değeri yoktur, okumamıza değmez! Peşinden de İsrail'in bu iki gün içinde işlediği ve şimdi de süren malum cinayetleri... Şu beylerden bazıları ve Amerika'nın söylediği şey "İsrail kasap dükkanı açmış" demektir. Bakın; Amerika bile böyle demeye getiriyor; "kasaplık yapıyorlar" bir yerde, eğer kasapların başı, "kasaplık yapıyorlar" diyorsa orada nasıl -büyük- bir hadisenin vuku bulduğunu varın siz düşünün artık!... Beyler itina etmedikleri bu devleti sigortaladılar. Ve ben -şurada- bir tek şey söylemek istiyorum: Eğer İsrail bütün ömrü boyunca bir tek doğru konuşmuşsa o da, "bu anlaşmanın lafını bile etmeye değmez" sözüdür. Niçin -mi- değmez? Çünkü bunu imzalayanların değeri yoktur, onların bir değeri olacak olsaydı İsrail böyle bir söz söyleyebilir miydi? Birine böyle bir hakaret edilecek olursa, senin sözlerin dinlemeye değmez, yazıların görülmeye değmez, denilirse; sıradan normal bir kimseye birisi böyler yaparsa ömrünün sonuna kadar ona düşman olur o adam. Bu beyler kendilerine böylesine hakaret eden, kendilerini böyle tahkir eden ve peşinden de Beyrut'u, Lübnan'ı ve Güney Lübnan'ı öyle -feci bir şekilde- yakan bir kimseye taraftarlık ettiler... Onları öyle tahkir ettiği halde, Hicaz polisi yine de Amerika ve İsrail'in tarafını tutarak, gençlerimizi, yaşlılarımızı, kadınlarımızı, çocuklarımızı tutukluyor, geri çeviriyorlar. Ne yapmışlar onlar? Onlar müslüman değil mi?! Ne söylediler ki? Kahrolsun Amerika! Kahrolsun Rusya! Kahrolsun İsrail! demişler; öyleyse bunlar hiç müslüman -bile- değiller mi?! Bunlar Allah'a ibadet etmeye gelmemişler mi?! Ne yapmışlar ki, -Allah'a ibadet eden- Allah'ın merhamet ettiği bunlar ne yapmışlar -ki

128

siz- bu işler için gelmemişlerdir -söylüyorsunuz-? Onlar kahrolsun İsrail diyorlar. Kahrolsun İsrail ne demek? İsrail bizim dostumuz mu ki?! Sizin sözünüzü dinlemeye bile değer bulmayan bir dost, dost mudur?! Yoksa efendi ve patron mudur!? Amerika bile şimdiye kadar size böyle birşey söyleyebilmiş değildir! Amerika bile o gücüyle böyle bir şey söylememiştir size: "hepsi bilmem neyi idda eden bir grubun, dedikleri dinlemeye değmez, işitmeye değmez" -dememiştir size-. Amerika şimdiye kadar bunu söylememiştir size ve -ama- siz -bu sözü- İsrail'den duyduğunuz -ve ses çıkarmadınız-; dünya ve ahiret zilletini bekleyin -o halde-.

(İmam'ın beyanatı, 28.6.61; SN; c.17, s.22-24.)

İslam İddiasında Bulunan Devletler Amerika'yla İsrail'i Memnun Etmeye Çalışıyorlar

Mübarek Kurban bayramının eşiğinde bulunduğumuz şu sırada, -ki bu münasebetle- dünya müslümanlarının genelini, bilhassa Beytullah'il Haram hacılarını, Ebu'l Enbiya (peygamberlerin babası) hz. İbrahim Halilullah salavatullah aleyhi ve aleyhimin kurbangâhına doğru hareket edenleri tebrik etmem -kutlamam- gerekir; maalesef bu yıl müslümanlar -öyle- musibetlere uğradılar ki tebrik yerine onlara başsağlığı vermek gerekir. Başsağlığı sadece büyük şeytan cani Amerika'nın müslümanların harimine tecavüz etmesinden dolayı değil, sadece cani İsrail'in terörist ekiplerinin aziz islam ülkesi Lübnan'a saldırısı için değil, sadece, Amerika ve İsrail'in kayıtsız şartsız uşağı Eflakçı Saddam'ın ülkemiz İran'ın güney ve batısındaki arap ve arap olmayan müslümanlara -işlediği- cinayetler için, Mısır, Ürdün, Sudan, batı ve diğer ülkelerin başlarındakilerin islam ve insanlık düşmanlarının Lübnan ve Beyrut mazlumlarına zaferi, binlerce masum genç, yaşlı, kadın ve çocukları kanlarına boyamalarından dolayı neşe ve sevinçleri için değil; gerçi bunların hepsi musibettir ve başsağlığı verilmesi gerekir; ancak bütün musibetlerin, yanında hiç olduğu büyük musibet ve büyük facia, bir

129

avuç teröristin ve haysiyetsiz siyonistin -akla gelen- en kötü şekilde müslümanlara saldırısıdır. Hem de bir kızmasıyla İsrail bir kenara, Amerika'yı -bile- bölgeden geri püskürtecek kadar maddi ve manevi imkanları olan müslümanlara... Biz sadece topraklarından kovulan ve hiç sığınağı olmayan mazlum bir grubun avareliği için matemli değiliz; asıl büyük musibet, bu cinayetlerin, islam iddiasında bulunan bu devletlerin gözleri önünde vuku bulmasıdır. Büyük musibet islam iddiasında bulunan devletlerin Camp David ve benzeri anlaşmaları kılı kılına uygulamak ve bu büyük cinayetin peşinden açıkça İsrail'i ve onun efendiliğini resmen tanımak amacıyla Amerika ve İsrail'i memnun etmeye çalışmalarıdır. Müslümanların uğradığı asıl facia, sözde müslüman olan bazı devletlerin bu büyük faciayı göre göre mazlumların zalimlerin elinden inlemesine -bile- engel olmalarıdır.

(Kurban bayramı münasebetiyle İmam'ın mesajı, 29.6.61; SN; c.17,

s.27.)

Bir Esaret Olan Camp David Projesi Zillet Ve Utanç Damgasıdır

Dünya müslümanları, insan yetiştirici en son kitap Kur'an-ı Kerim'de, insanların kalplerini zulmet ve nur perdelerinden kurtarmak ve alemi nur içinde aydınlatmak için, bu nur kaynağından "Allah göklerin ve yerin nurudur" resullerin sonuncusu sallahu aleyhi ve âlihi vesellem'in kalbinin çırağında parlayan bu hidayet kitabında kısacası geçmiş bütün enbiya aleyhimisselam'ın hedeflerine bakacak ve nur okyanusuna kavuşacak olurlarsa, hiçbir zaman şeytan ve şeytan evlatlarına esir düşmez ve bir kaç günlük bir hayali mevki ve makam için alınlarına zillet ve utanç damgası vurulmasını kabul etmez ve büyük şeytana, bir esaret olan Camp David ve onun akibetine yaklaşmak için çırpınmazlardı. Şimdi ey Kur'an ve islam okyanusundan ayrı damlalar! Kendinize gelin ve bu ilahi okyanusa dolun ve bu mutlak nurdan nur alın; tâ ki, dünyayı sömürenlerlerin tamahları sizlerden kesilsin, tecavüz eli kopsun ve şerefli bir yaşantıya ve insani değerlere kavuşasınız. Bir avuç sapık İsrailli'nin size hakim olacağı ve mazlum müslümanları sizin gözlerinizin önünde ezeceği alçak yaşantıdan kurtulasınız. Ya rabbi! Uykuda olan bizleri uyanmaya muvaffak kıl, islam ülkelerinin başındakileri kendilerine

130

getir ki müslümanlara islam ölçüleriyle hükumet etsinler ve uğursuz tağut putlarını kırsınlar.

(İmam'ın mesajı, 29.6.61; SN; a 17, s.30.)

Amerika'nın Elini Öptüğü İçin Mısır'ın Mükafaatlandırılması

Mısır'ın Arap Birliği'ne dönmesi için Amerika ve bağımlılarının her yola baş vurmaları hayret verici değil mi? Üzücü ve şaşırtıcı olanı arapların başında bulunanların durumlarıdır; o kadar uzun mukaddimelerden, propagandalardan, gizli ve açık görüşmelerden, acaip ve garip gürültülerden, o şatafatlı oturumlardan ve islam ve müslümanların meselelerini özetledikten sonra İsrail'le anlaşmış olan Mısır'ın Arap Birliği'ne geri dönmesi... O gün Mısır'ı İsrail'le anlaştığı için Birlik'ten attılar. Ve bugün ise İsrail'i tespit etmek ve resmen tanımak için geri getiriyorlar... O gün Mısır'ı arapların isteklerine sırt çevirdiği için çıkardılar ve bugünse onu Amerika'nın elini öpmek için geri getirdiler. O gün Mısır'ı Filistin'in ülküsüne ihanet ettiği için çıkardılar ve bugün ise o ihaneti topluca imzalamak için geri getirdiler ve bundan daha üzücü ve daha utanç vericisi şu ki, Mısır tam bir umursamazlıkla hiçbir şartı kabul etmedi. Ve Kahire'nin üst düzey yetkililerinden biri dedi ki: Arap yöneticiler kendi hatalarını itiraf etmelidirler! Lübnan meselesi, Afganistan meselesi ve diğer milletlerin meseleleri... vb. şeyler sözde islam ülkelerinin başındakilerin değerli vakitlerini harcaması gereken bir sorun değildi! Mazlum ve muhterem arap ve arap olmayan ve müslüman milletler bu zillete nasıl tahammül etsinler; bunlar onlara hüküm sürenlerdir. İslam milletlerinin kıyam ederek baştakileri ya islamın şerefi karşısında eğdirmelerinin veya onlara İran (şahı) gibi davranmalarının zamanı gelmedi mi?

(İmam'ın mesajı, 22.11.62; SN; c.18, s.227.)

İntifada'nın Devamını Önlemek İçin Komplo

Herkes Filistin milletinin şimdi izlediği yolu bırakması için elele vermiş... Güya Filistin'e acıyorlar... Yazık! Filistin'e neler oluyor... İşlerin düzelmesi için birazcık uyum sağlamaları -uzlaşmaları- iyi olur

131

-diyorlar-; Filistin milleti bilmelidir ki, şimdi tuttukları bu yoldan geriye bir adım alacak olurlarsa yeniden eski hallerine dönerler. Ve şimdi Filistin yahudileri (siyonistleri) ezmek üzere ve -bunu-yapmasını ümit ederim. İylik yaptıklarını sanan kimselerin veya aldatmak isteyen kimselerin sözleri; biraz ateşkes olsun, şöyle beş altı ay ateşkes olsun diyenlerin martavalları... Biliyorsunuz hepiniz, bu sözlerin hepsi, bu Filistin'in başlattığı işin ilerlemesine engel olmak içindir, susturmak ve tekrar ezmek istiyorlar.

(İmam'ın beyanatı, 21.11.66; SN; c.20, s.179.)

İnkılapçı Görünen Bazı Satılmışlar Amerika Ve İsrail'e Yanaşmış Durumda

Müslüman milletler Filistin'i kurtarmayı düşünmeliler ve Filistin ve işgal altındaki toprakların ve müslümanların ülküsü adına bu gidişatı bozan alçak ve satılmış liderlerin anlaşma ve uzlaşmasından duydukları nefret ve kinlerini dünyaya ilan etmelidirler ve bu hainlerin müzakere masalarında, git-gellerde kahraman Filistin milletinin haysiyet, itibar ve şerefini lekelemelerine müsade etmemelidirler; kendilerini içkılapçı gösteren bu şahsiyetsiz satılmış kişiler Kudüs'ü kurtarma adına Amerika ve İsrail'e yanaşmışlar.

(İmam'ın mesajı, 6.5.66; SN; c.20, s.114.)

Haremeyn'in Hadimi(!) İsrail'e Güvence Veriyor!

Müslümanlar bu derdi kime söylesinler: Âl-i Suud ve Haremeyn'in hadimi, biz silahımızı size karşı kullanmayacağız diye İsrail'e güvence veriyor ve bu sözünü ispatlamak için İran'la ilişkilerini kesiyor! Gerçekten islam ülkelerinin başlarındakiler siyonistlerle ilişkileri ne kadar sıcak ve samimi ki islam ülkeleri zirve konferansında İsrail'le mücadele ediyormuş gibi görünmek bile yok!... Eğer bunların birazcık gayretleri, islam ve arap taassupları olsaydı böyle çirkin bir siyasi skandala, kendilerini ve vatanlarını satma zilletine razı olmazlardı.

(Kanlı Mekke katliamının yıldönümü münasebetiyle İmam'ın

mesajı, 29.4.67; SN; c.20, 231.)

132

3. FASIL

İSRAİL'İN VARLIĞINI RED; MÜSLÜMANLARI BİRLİĞE VE İSRAİL'E KARŞI MÜCADELEYİ DESTEKLEMEYE DAVET

Şer'i Vücuhlarla Filistinli Ve Lübnanlı Savaşçıları Him ay eye İcazet

Hayırsever müslümanlar, bilhassa hayırda öncü olan muhterem İran halkı bu hayati hususa önayak olmalı ve kimsesiz savaş göçmenlerine mümkün her yolla bir an önce yardım etmeli ve Allah Teala huzurunda sorumluluk duyup hürmetle yapılabilecek hiçbir yardımı esirgememelidirler. İmam aleyhisselamın vücuhuna ait miktarı savaşzede ve savaş göçmenlerine harcamak isterlerse üçte birini harcayabilirler; caizdir.

(Lübnan hadiseleri münasebetiyle 2.1.57/ SN; c.22 s.123)

Müslümanların Büyük Baş Belası: İsrail

Müslümanların en büyük baş belalarından biri, halihazırda müslümanlarla savaş halinde olan ve Lübnan topraklarında ilerlemeye başlayan ve şah tarafından da yardım gören mütecaviz İsrail'dir. Müslüman ülkelerin devletleriyse bu hayati konuda ne yazık ki lakaytlık göstermede... Bu şekilde ilerlemeye devam etmesi halinde diğer ülkelerin de aynı şeyi yapacağı gerçeğinden gafil olarak hem de... Başımıza sarılan bütün bu belalar hep Amerika'yla onun uşakları yüzünden.

(4.1.57./SN; c.2 s.41)

Müslümanların İsrail'e Karşı Birleşmesi Yolundaki Azim Ve Kararlılığımı Sürdüreceğim

Soru: İran'ın Arap ülkeleriyle aynı safa geçerek İsrail'e karşı çıkmasını ister misiniz?

Cevap:Ben daima ısrarla istedim ki dünya müslümanları elele vererek düşmanlarına, bilhassa İsrail'e karşı mücadele etsinler. Müslüman ülkelerin başında bulunan çeşitli rejimler maalesef benim

135

bu çağrılarımı duymadılar. Bu çağrılar nihayet duyulur ümidindeyim ve ben bu yoldaki azim ve kararlılığımı sürdüreceğim.

Soru: İsrail'in en son askeri operasyonu bir diğer Arap diyarının, yani Güney Lübnan'ın işgaliyle sonuçlandı; bu beldenin insanlarıysa Şia... Bu konuda söyleyecekleriniz?..

Cevap: Güney Lübnan halkı hangi yolla olursa olsun, kendi evlerine dönmeli ve topraklarını -düşmandan- geri almalıdırlar, İsrailliler oralara kendi adamlarını yerleştirmeden önce -Güney Lübnanlılar- bunu yapmakla mükelleftirler.

(Le-Monde'yle röportaj, 16.2.57; SN; c.2, s.48)

Yirmi Yıl Boyunca Vahdete Çağrı

Ben yirmi yıla yakın bir zamandır arap ülkelerine birleşmelerini ve şu kokuşmuş tümörün kökünü kazıyıp atmalarını tavsiye ediyorum; İsrail kuvvetlenirse Beytulmukaddes'le yetinmeyecektir diyorum, ama maalesef nasihat tesir etmiyor onlara... Allah Teala'dan müslümanları uyandırmasını dilerim.

(17.2.57 tar ihli konuşmadan; SN; c.6, s.116)

Biz Sizinle Hemsadâ idik, Aynı Şeyleri Söylüyorduk

Sn. Ebu Ammar Bey:

Biz Filistin konusunda daima şah, İsrail ve yandaşlarıyla muhalif ve sizinle hemsadâ idik, İsrail'in mezalimini dünya milletlerinin kulağına duyurduk. İran milletinin şahın cellatlarının çizmeleri altında olduğu ve müdafaasız İran milletini öldürmeleri için şahın; Tahran sokaklarını çepeçevre kuşatan tank, top ve makinalıların başına İsrail askerlerini geçirdiği şu sırada siz de bizim mazlum milletimizle hemsadâ olun ve elinizdeki propaganda imkanlarınızla bizim sesimizi, sadâmızı dünyaya duyurun.

(Yaser Arafat'a Cevap, 28.6.57.; SN; c.2, s.107)

İsrail'e Karşı Olan Arap Ülkelerini Destekliyoruz

Soru: Araplara karşı Tavrınız?

136

Cevap: İsrail'e karşı mücadelesini sürdüren arap ülkelerine elimizi uzatmış ve daima İsrail'e karşı onları desteklemişizdir. Umarız arap milletleri de İran milletinin mücadelesini destekler.

(El-Kavmiyy'el Arabi dergisiyle röportaj, 20.8.57; SN; c.3, s.103)

Filistinli Kardeşlerimizle Aynı Saflarda Olacağız

Genelde Filistin hareketiyle Filistin halkı ve özelde Beytulmukaddes konusunda zatıaliniz Ayetullah hazretlerinin görüşü nedir? FKÖ ile aranızda ne gibi bir ilişki var?

Cevap: Biz yıllar önceden beri İsrail ve onun işgalciliğinden sürekli sözettik. Tavrımız daima Filistinli kardeşlerimizden yanadır ve güç kazandığımız zaman, onlar haklarını savunma yolunda nasıl savaşıyorlarsa biz de kardeşleri olarak onlarla omuz omuza aynı safta savaşacağız. Beytulmukaddes mutlaka müslümanlara geri verilmelidir; İsrailliler gaasıptırlar. Arap ülkelerini anlayamıyorum, maalesef; nüfus açısından çok geniş ve her nevi maddi imkanlara da fazlasıyla sahip bulunmalarına rağmen yine de kendi haklarını kendi topraklarını geri alamıyorlar, vatanlarını müdafaa edemiyorlar... Bunun nedeni, kendi aralarında ihtilaflı oluşları... Umarım bu anlaşmazlıkları giderirler ve devletler islami meselelere dikkat gösterir de bu kanser tümörünü Allah'ın izniyle topraklarından söküp atarlar.

(Lübnan Ennehar gazetesiyle röportaj, 20.8.57; SN; c.3, s. 104-105)

20 Yıl Filistin'e Destek

Şah rejimi halihazırda İsrail'den yanadır ve ben 20 yıla yakındır konuşma ve bildirilerimde buna karşı çıkarak arap ve Filistin milletinin haklı mücadelesini desteklediğimi duyurdum.

Almanya'da yayınlanan 3. dünya gazetesiyle röpartaj, 24.8.57; SN;

c.3, s.161)

137

Hiçbir Hür İnsan İsrail'i Resmen Tanımaz

Müslüman İran milleti ve hiçbir müslüman ve esasen hür olan hiç kimse İsrail'i resmen tanımaz ve biz daima arap ve Filistinli kardeşlerimizi destekleyeceğiz.

(Ortadoğu haber bülteniyle röportaj, 20.8.57; SN; c.3, s.178)

Kudüs Müslümanlara Dönmelidir

Soru: Kudüs'ün kaderi konusunda görüşünüzü açıklar mısınız? Cevap: Kudüs müslümanlarındır ve onlara geri verilmesi gerekir.

(Lübnan, Essefir gazetesiyle röportaj, 2.9.57; SN; c.3, s.238)

İslamda Birleşin ve İslama Dayanın ki Size Hükmetmeye Heveslenmesinler

Soru: Arap milletine mesajınız var mı?

Cevap: Arap ve müslüman kardeşlerime mesajım şu: Gelin aranızdaki şu ihtilaf ve anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp birbirinize kardeşçe el uzatın; arap olmasa -da- bütün müslüman kardeşlerinizle birleşin, ahitleşin. Sadece islama dayanın. Elinizdeki haddi hesabı olmayan maddi zenginlikler ve hepsinden önemlisi islamdan ibaret olan manevi ve ilahi zenginliklerinizle; süper güçlerin size hükmetmeyeceği ve şimdi olduğu gibi sağınızdan solunuzdan sürekli size saldırıp varınızı yoğunuzu yağmalayamayacağı bir güç haline gelebilirsiniz.

(Lübnan'da yayınlanan Essefir gazetesiyle röportaj, 2.9.57; SN;

c.3, s.238)

Biz İsrailli Danışmanları Kovacağız

Biz Amerikalı danışmanları İran'dan kovacağız; ecnebi müsteşarları kovacağız İran'dan... İsrailli ordu personeli ve şu halkın arazilerini ellerinden alıp mahveden ve müslümanların çıkarlarını bir çırpıda götüren şu -satılmışları- İran'dan atacağız inşaallah ve bu işi yapan da Allah Teala'nın elidir elbet.

(28.8.57; SN; c.3, s.206)

138

İsrail'le Hiçbir İlişkimiz Olmayacak

Soru: Şah hükumeti yıkılır da sizin istediğiniz gibi bir devlet kurulacak olursa sizin İsrail'le ilişkileriniz nasıl olacak?

Cevap:Biz İsrail'i reddedecek ve onunla hiç bir ilişki kurmayacağız. İsrail gasıp ve bize düşman bir devlettir.

Soru: Yani İran İsrail'e petrol vermeyecek mi o zaman ?

Cevap: Vermeyecek!

(Amerikalımuhabirle röportaj 10. 9. 57/ SN c.3 s.275)

Biz Mazlum Filistinlilerden Yanayız

Soru: Sizin FKÖ'nün amaçlarından yana olduğunuz doğru mu?

Cevap: Biz mazlumlardan yanayız... Kim olursa, hangi kutuptan, takımdan olursa olsun, bizim tavrımız daima zulme uğrayandan yanadır ve Filistinliler de mazlumdurlar şu anda, İsrail'liler onlara zulmetmektedirler; bu nedenledir ki biz Filistinlilerden yanayız .

(ABD'li muhabirle ropörtaj 10.9.57/SN c.3 s.275)

Kudüs'ün İsrail'in Elinden Kurtarılması Bütün Müslümanların Şer'i Vazifesidir

Soru: İsrail'in aralıksız süren tavizlerine karşı Emel teşkilatı çok şehit verdi; Güney Lübnan için tavsiyeniz nedir?

Cevap: Herkes elele vermeli, birlik olmalı ve hep birlikte mütecaviz güruha karşı durarak amel etmeli ve onun gasıp elini kesmelidir. Esasen Kudus'ün kurtarılması ve şu fesat tümörünün şerrinin İslam beldelerinden sökülüp atılması bütün müslümanların şer'i vazifesidir.

(Emel'le röportaj 16.9.57/ SNc.4, s.31)

Müslümanların Malının İsrail'e Satılması Haramdır

139

Müslümanların malını, bir millete ait olan malları yele vermek, İsrail gibi İslam düşmanlarına satmak herkese haramdır. Şu anda müslümanlarla savaş halinde olan İsrail'in petrol ihtiyacının bir kısmının -şah dönemi- İran tarafından karşılandığı söyleniyor; buna karşılık; burada vuku bulan katliamların birçoğunu İsrail askerleriyle yapmışlar...

(18.9.57/ SN c.4 s.43-44)

İsrail'i Resmen Tanımamız Kesinlikle İmkansızdır!

İsrail bizim tarafımızdan dışlanmış, defterden silinmiştir, ebediyyen hemde!...Ona ne petrol veririz ne de resmen tanırız; asla.

(ABD CBC kanalıyla röportaj /SN c. 4 s.52)

İran Milleti Filistin'i Daima Desteklemiştir

Soru: Çeşitli arap ülkelerinde belli şartlar ve belli yöntemlerle Filistin halkı gibi istiklal, bağımsızlık, özerklik,siyasi serbesti, ekonomik ve ideolojik bağımsızlık için mücadele eden bütün kurtuluş hareketleriyle organik bağınız olduğunu söyleyebilir misiniz?

Cevap: Şu anda İran'daki mukaddes islami hareket yurtdışındaki hiç bir hareket ve akımla organik bir ilişki içinde değildir, ama İran milleti hürriyeti için çarpışan herkese bilhassa mütecaviz İsrail'e karşı savaşan Filistinli kardeşlerini daima desteklediği ve biz onbeş yılı aşkın bir süredir bütün konuşma ve bildirilerimizde onların bağımsızlık hareketini destekleyip imkanlarımız ölçüsünde daima yardımlarına koşmuş olduğumuz için şimdi de onlar ve dünyadaki bütün hürriyetperverlerin İran milletinin bu hak davasını destekleyeceklerini ümid ediyoruz; umarız bir an önce ve olanca imkanlarıyla yaparlar bunu.

(İtalyan komunist parti yayını Unita'yla röportaj 23.9.57 /SN c.4

s.70)

Filistin Bizim Vücudumuzun Bir Parçasıdır

140

Soru: 1948'de Filistin gaspedildi ve büyük sömürü devletlerinin yardımı sayesinde siyonizmin rüyası gerçekleşti. Bu facia o günlerde İran halkını nasıl etkiledi, ne gibi bir tepki gösterildi?

Cevap:Mütecaviz İsrail eliyle ve büyük sömürü devletlerinin yardımıyla Filistin'in gaspedilmesi hakikaten bütün müslümanlar ve bu cümleden olmak üzere İran müslümanları için bir faciaydı, çok acı bir facia hemde ... Şunu hemen söyleyeyim ki bu facianın asıl mütecavizi, bölgede müslümanlara bu komployu tertipleyen dönemin büyük sömürü devletlerinden çok şeyler çektik; bu da -İsrail- o büyük belalardan biriydi, ancak, siyonistlerin eliyle gerçekleşti tabi.

İran milleti -şah ve şah rejimi değil- taşıdığı derin islami duygu nedeniyle, Filistin'in kaybedilmesini kendi vücudundan bir parçanın kaybı olarak telakki etti. Bu nedenledir ki şah ve onun kukla kükumetlerinin İsrail'le işbirlikçilikte bulunmasına rağmen -İran milleti- en samimi duygularını daima Filistinli savaşçılara beslemiştir.

Ben onbeş yıldan fazla bir süredir şah ve onun hükumet kabinesinin İsrail'le işbirliğinde bulunmasına karşı çıkıyorum; ister dinadamı olsun, ister sivil olsun; pek çok İranlı, İsrail'in tecavüz ve saldırganlıklarına karşı çıktığı için hapislere düştü, işkenceler gördü. Biz islami bir vazife olarak, imkanlarımız elverdiği ölçüde Filistin'i daima destekledik ve Allah'ın izniyle daima diğer müslümanlarla omuz omuza verip bu ilahi vazifemizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Soru: Filistin'deki direnişle irtibatınız nasıl? Şahla İsrail arasında çeşitli konularda alenen işbirliği olduğu herkesçe bilinmekte. Özellikle, şah petrol vermek suretiyle İsrail'e önemli ölçüde yardım ediyor. İran şah rejiminden kurtulduktan sonra sizin İsrail'le ilişkileriniz nasıl olacak?

Cevap: Daha önce de belirttiğim gibi biz daima imkanlarımız elverdiği ölçüde İsrail'in tecavüz ve saldırılarına son vermek ve islam topraklarını işgalci İsrail'in elinden kurtarmak amacıyla Filistinli kardeşlerimize destek veririz ve İsrail'e en küçük bir yardımda bile bulumamız mümkün değildir; asla!

(Filistin'li Vefa muhabiriyle röportaj, 24.9.57; SN; c.22, s. 151-153)

141

En Küçük Bir İhmali Bile Caiz Görmüyorum

Müslümanların maslahatı, arap ülkeleri ve Filistinli kardeşlerimizin çıkarları aleyhine yaptıkları neticesinde Sedat, arap ve islam dünyası tarafından dışlanmış durumdadır artık. İslam, müslümanlar ve bütün uluslararası kurallar açısından İsrail gasıp ve mütecavizdir ve biz onun bu tecavüz ve işgaline son verme yolunda en küçük ihmalkarlığı bile caiz görmüyoruz ve ben yeri geldikçe Filistinlilerin haklarını elde etmeleri ve müslümanların kendi topraklarına kavuşması yolunda Yaser Arafat'ın gösterdiği çabaları desteklemişimdir.

(10.10.57; SN; c.4, s.114)

İsrail Gaasıptır

Soru: Sn. Ayetullah hazretleri, yeni İran devletinin İsrail'le Güney Afrika'ya karşı politikalarında bir değişiklik olacak mı? İran'ın dış ülkelere petrol satışı, bu ülkelerin İran'a karşı siyasi tavrına göre değişecek mi?

Cevap: İsrail bir gaasıptır ve İran'ın bu bir avuç gaasıpla hiçbir ilişkisi olamaz. Irkçı ve câni bir rejime kim petrol satar?!

(yabancı muhabirlerle röportaj, 14.10.57; SN; c.4, s.134.)

İsrail'e Petrol Vermeyeceğiz

Soru: İran'a dönerseniz İsrail'le Güney Afrika'nın petrol ihtiyacının temini hususunda görüşünüz nasıl olacak?

Cevap: İsrail halihazırda müslümanlarla savaş halinde olup bizim kardeşlerimizin topraklarını gasbetmiş durumdadır, biz ona petrol vermeyeceğiz. Bize karşı adaletli bir yöntemle davranabilecek olan ülkeler petrol alacaktır.

(BBC muhabirleriyle röportaj, 15.10.57; SN; c.4, s.140.)

Gasıp İsrail'le İlişkimiz Olmayacak!

Soru: Dış politika konusunda Amerika, Rusya ve İsrail gibi ülkelere karşı sizin tavrınız nasıl olacak?

142

Cevap: Gaasıp olduğu ve müslümanlarla savaş halinde bulunduğu için İsrail'le ilişkimiz olmayacak. Amerika'yla Rusya'ya gelince; içişlerimize müdaheleye kalkışmaz ve bizimle iyi ilişkilerde bulunacak olurlarsa onlarla ilişkilerimiz olur.

(Fransa 2. TV kanalıyla röportaj, 18.10.57; SN; c.4, s.172.)

İsrail Tövbe Edecek Olsa Bile Onunla İlişki Kurmayacağız!

Soru: Bugünkü İran İnkılabı sırasında şahı açıkça destekleyen ülkeler bu yaptıklarından pişmanlık duyduklarını söyleyecek olurlarsa onlarla ilişkiyi sürdürür müsünüz?

Cevap: Evet, ama İsrail hariç tabi! İsrail bundan müstesnadır! Güney Afrika ve ırkçılığı savunan diğer ülkeler de aynı şekilde tabi!

Soru: İsrail'in islama düşman olduğunu belirttiniz; islam devleti bu ülkeye savaş açacak mı?

Cevap: Zamanın şartlarına bağlı...

(3.11.57 tarihli röportaj; SN; c.4, s.260)

İsrail'e Varlık Hakkı Tanıyamayız

Soru: İsrail'le ilişki ve ordunuzun İsrail'e karşı arap ülkelerinin odusuyla birleşmesi hakkında görüşleriniz?

Cevap: Arap ülkelerinin İsrail'le savaşmak için bize ihtiyaçları olmayacaktır. İsrail'in varlığının bundan daha fazla kök salmasına müsaade etmemelidir onlar. Biz İsrail'le bütün ilişkileri keseceğiz, çünkü İsrail'e hiçbir varlık hakkı tanımıyoruz!

(Alman Spıgel dergisiyle röportaj, 16.11.57 / Keyhan gazetesi)

Arafat'a Uyarı: Süper Güçler Güvenilir Dayanak Değildirler!

Bismillahirrahmanirrahim

Bizim inkılabımızın maddi güçleri ne kadar zayıf olsa da bu maneviyat ilerlememizi sağlamaktadır. Bu nedenledir ki şeytani bir

143

güce, arkasında süper güçlerin durduğu büyük bir şeytani güce; şeytani bütün gereçlerle teçhizatlanmış böyle bir güce karşı bizim milletimizin sadece sıkılı yumuruğu ve -davası uğruna vereceği- kanı vardır; bu yumrukla kan, bütün şeytani güçlere galebe çaldı; daha önce şahı desteklediklerini ve ona sadık olduklarını söyleyen o güçlere... Milletimizin bu iman gücü, bu yumruk ve kanla bütün süper güçlere galip gelmesine yolaçtı. Bu galebe ve zaferin sırrı, iman kudretinin yanısıra milletimizin sözbirliği içinde bulunmuş olmasıydı ki iman gücü sayesinde bu sözbirliği zafere ulaştı. Bu kıyam ve şahlanış islami ve insani olduğundan en ücra köylerden en merkezi noktalara varıncaya kadar şimşek hızıyla İran'ın dört bir yanına yayıldı ve bu sözbirliği sayesindedir ki o şeytani güçler fazla direnmediler ve siperlerini ard arda boşaltıp çekildiler. Tabi şu da var ki bizim şu anda pek çok problemimiz var, müşkülatımız oldukça fazla; memleketimizi yağmalayıp götürdüler, medeniyetin bütün eserlerini tam tersine uyguladı onlar burada... Büyük medeniyet adına kendi kültürümüzü geri plana ittiler; ilerleme adına zıraat ve tarımımızı büsbütün yok ettiler; hürriyet ve serbestlik adına mahfillerimizi, matbuat ve basınımızı tam bir hafakana boğdular ve neticede şimdi perişan ve viran bir ülke miras kaldı bize; yeni baştan kurup düzeltmemiz gerekiyor bu ülkeyi. Ama Allah'ın fazlıyla elbet... Çünkü mesele ilahi bir meseledir ve hissetmekte olduğumuz kadarıyla Allah Teala'nın mustazafları yeryüzünde galip kılma yolundaki iradesi taalluk etmiş bulunmaktadır. Nitekim milletimizin bütün kesimleri mevcut müşkülatlarla mücadele konusunda elbirliği etmiş durumdadır ve biz müşkülatlarımızı milletimizin çaba ve emeği sayesinde halledeceğiz inşaallah.

Allah Tebarek ve Teala'dan, kardeşimiz Filistin milletini de müşkülatlara galip kılmasını istiyoruz. Biz onlarla kardeşiz. Ben bu hareketin -islam inkılabı- henüz başladığı 15 yıl öncesinden bugüne değin konuşma ve yazılarımda daima Filistin'den ve İsrail'in bu topraklarda işlediği cinayetlerden sözettim ve hep uyarıda bulundum. Nitekim şimdi de bu gaileden kurtulduğumuzda inşaallah o günlerde sizin yanınızda olduğumuz gibi şimdi de sizinleyiz, umarım hep birlikte kardeş gibi -olur ve- müşkülatların uhdesinden geliriz. Allah Tebarek ve Teala'dan islam ve müslümanlara izzet bağışlamasını ve Kudüs'ün kardeşlerimize dönmesini sağlamasını diliyorum.

144

Yaser Arafat (İmam'a hitaben): Orada dünyaya gelmemi bedbahtlığıma mı, yoksa saadetime mi yorumlamam lazım bilemiyorum, ama orası benim vatanım ve bu takdir-i ilahidir elbet. Ancak orada dünyaya gelmiş olmam, Beyt'ul Mukaddes'ten onun kurtarılmasından benim sorumlu olduğum manasına gelmez; siz hepiniz oranın kurtarılmasından sorumlusunuz. İran'daki bu zaferden sonra sizlerin sorumluluğu, orada dünyaya gelmiş olan benim sorumluluğumdan daha fazladır. Benim Kudüs'ü kurtarma yolunda kanımdan başka verecek şeyim yok; ama bu büyük başarıdan -islam inkılabı- sonra sizin artık çok geniş imkanlarınız var, bu nedenle de öyle davranmalısınız ki hepiniz inşaallah Kudüs'te namaz kılasınız...

İmam: İnşaallah!

Yaser Arafat: Şimdi deprem başlamış ve bize yaklaşmış durumdadır "... attığın zaman da sen atmadın, ama Allah attı."(42) Dayan'la Begin'e cevaben dedim ki sen gidip birilerine dayanır ve Amerika'ya sırtını verebilirsin, ama ben de beni destekleyecek birini bulabilirim ve buldum da; Ayetullah-il Uzma Musaviyy-il Humeyni liderliğinde İran milletine dayandım.

İmam: Şah da Amerika'ya, İngiltere'ye, Çin'e, İsrail'e ... ve bütün bunlara dayanıp güvenmişti, ama -bu- dayanaklar pek gevşek ve zayıftır. Gevşek olmayıp sağlam olan yegane dayanak Allah'tır. Allah dayan ve güven kaynağıdır. Ben size, sizin milletiniz ve kendi milletimize şunu tavsiye ediyorum: Daima Allah'ı hatırlayın; bu süper güçlere aldırmayın, maddiyata güvenmeyin, maneviyata güvenin. Allah'ın gücü bütün bu güçlerin üstündedir. Nitekim hiçbir şeyi olmayan mustazaf bir milletin bütün güçlere nasıl galebe çaldığını gördük ve inşaallah -bundan sonra da- galip olacaktır. Biz Allah'a dayandıkça hiçbir şeyden korkmayız. Çünkü öldürülür ve Allah'a kavuşursak mesut oluruz; öldürürsek -O'nun rızası doğrultusunda-yine mesut oluruz.

Yaser Arafat: Geçen yıl Filistin ve müslüman Güney Lübnan halkını öldürmek için büyük bir İsrail ordusu Güney Lübnan'a gönderildi. Bu tam teçhizatlı orduya karşı direnen gerilla sayısı 2000'i aşmazken İsrail askerleri 65 bin kişiydi. Savaşa tutuşan ve hazır bekleyen İsrail askerlerinin tamamında "bunların işini iki saatte bitiririz" inancı vardı. Çok zor durumda kaldık. Ben o sıkışık durumda

(42) Enfal Suresi'nin 17.ayetinden.

145

Allah'a yakınarak "Ya Rabbi!" dedim, "bu bir avuç gerilla öldürülecek olursa bu topraklarda sana kulluk eden kalmayacaktır artık"! işte bu sırada savaşı kazandığımızı gördüm. O Brjenski(43) beyefendi "güle güle FKÖ, senin işin bitik artık!" diyordu. Ama gördük ki Allah bize büyük bir zafer nasib etti: Güney Lübnan'da zafer! Ama bu küçük bir zaferdi yine de; nitekim bir yıl geçmemişti ki burada en büyük zaferleri kazandık ve "Hak geldi, batıl yok oldu, hiç şüphesiz batıl yok olucudur."(44) Düşmanın yüreğine korku saldık. Begin'in "İran'da islam deviriminin gerçekleşmesiyle birlikte bizim için karanlık günler başladı" şeklindeki itirafı oldukça düşündürücüdür. Bu onların dehşete kapıldıklarının ispatıdır. Öte yandan Kıssınger(45) "İkinci dünya savaşından sonra vuku bulan en büyük olay işte şu "İran İslam devrimi"dir" diyor. Şimdi; İran'da vuku bulan islam inkılabının zaferi neden Amerika için bu kadar tehlikeli? Eğer Amerika, Vietnam'da yaptığını İran'da yapmayacak olusa İran'daki inkılabi hareket giderek yayılacak ve İsrail'in kapılarına kadar ulaşacaktır." Bu cümleyi dün Kıssınger sarfetmişti. Bundan, İran islam inkılabının bölgedeki ABD çıkarları için ne kadar tehlikeli olduğu anlaşılıyor; keza gerçek konumumuzu düşmanın sarfettiği sözden anlamak kabildir.

Bağdad'a gittiğimde, orada Arap ülkelerinin ileri gelenlerine, başkanlarına "sizin sarfettiğiniz en minimum ifade, İran'la ne işiniz var, Ayetullah-il Uzma Humeyni'yle bizim ne işimiz var? şeklindedir" dedim. Bu onların en ılımlı ifadesiydi. Diğerleri, şahın kalması sizin çıkarlarınıza daha uygundur, şahı bırakmayın, bu sizin için daha iyi olur, diyorlardı. İnkılabın zaferinden birkaç gün önce Fars körfezi'ndeki ülke başkanlarıyla görüşüyordum; kendilerine verilen bilgiye göre Amerikalıların Bahtiyar(46) hükumetini ayakta tutabilecek güçte olduğunu ve ABD'nin Bahtiyar'ı iktidarda tutacağını söylüyorlardı.

(43)  Zebigin Brjinski: ABD cumhurbaşkanı Jimmy Carter zamanında (1977-81) ABD milli güvenlik barış danışmanlığında bulunan strateji uzmanı.

(44) İsra Suresi, 44. ayet.

(45)   Henry Kıssınger: Amerika'nın yahudi asıllı bir numaralı politikacısı . 1969'da ABD dış politika danışmanlığı yaptı ve 1973'te ABD dışişleri bakanı oldu. Dünyanın tanınmış zenginlerinden olan Kıssınger ABD'de politika sahnesinden resmen çekilmiş olmasına rağmen halâ her konuda görüş belirtmekte ve görüşleri ABD'li politikacılarca ilgiyle karşılanmaktadır.

(46)  Şahın son başbakan

146

İmam: Büyük devletlerin yaptığı bütün hesaplar yanlış ve kof çıktı, çünkü ilahi bir mesele vardı ortada.

Yaser Arafat: "... onlar bir düzen kurdular, Allah da bir düzen kurdu, Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır."(47)

İmam: Halihazırda yaptıkları ve gelecekte yapacakları hesapları da boşa çıkacak...

Yaser Arafat: Onlar, deprem oldu diyorlar, biz nur patlaması oldu diyoruz. Biz diyoruz ki bölgemizin ve ümmetimizin hürriyetine kavuşma zamanı gelip çatmıştır. Önümüzde zorluklar çok; ama sizin yanınızdayken gelecekten umutluyum, önümüzde daha büyük cihadlar ve yorucu çabalar gerektiren şeyler var: Savaşmak ve kazanmak... Bir toplumu yeniden kurmak çok daha zor şey, şah bu ülkeyi mahvetmiş.

İmam: Biz Allah'a bel bağlamışız; O'ndan umudumuzu kesmeyiz ve Allah'ın izniyle sorunlarımızın üstesinden geleceğiz. Maddiyata önem vermiyoruz. Galibiyeti maddiyatta görmüyoruz, galibiyet maneviyattadır. Binaenaleyh, bize bağlı olanlar sadece Allah'a güvendikleri sürece ilerleyeceklerdir; aksi takdirde, maazallah bir sapma olursa herkes mahvolur.

Yaser Arafat: Düşmanın komplolarının biteceğini sanmıyorum. Hadiseleri şöyle bir gözden geçirdiğimizde, düşmanın böyle bir kalenin düşmesine kolay kolay göz yummayacağını görürüz.

İmam: Düşman istemiyor tabi, ama Allah Teala bu isteğine ters istikamette irade edecektir inşaallah.

Yaser Arafat: Şu anda gülebiliyorum, dudaklarımda gülümseme var, ama İran'da şahın işlediği cinayetler karşısında kalbim kan ağlıyor.

İmam: İnşaallah sizin kalbiniz de ferahlar, rahatlar.

Yaser Arafat: Allah şahittir; sizin zaferiniz kadar hiçbir şey bunca sevindirmedi ömrüm boyunca beni.

İmam: Allah Teala müslümanları korusun inşaallah.

Yaser Arafat: Lübnan'da havaya ateş etmek yasak. Bir yıldan fazladır öylesine silah sıkmak yasak; FKÖ komutanı da kimsenin bir tek kurşunu dahi boş yere sıkmaması yolunda talimat vermiş. Buna rağmen Lübnan baştan başa kurşun sesleriyle çınladı; hatta Ebu Ammar da ömründe ilk kez 5 kurşun sıktı havaya ve sevincinden bu kanunu çiğnedi. Güney Lübnan köyleri, Şia yerleşim bölgeleri... Hava

(47) Âl-i İmran, 54.

147

saldırılarında bu şii köylerini İsrail kesinlikle bombalayacak tabi... İran'da vuku bulan hadiseler -inkılap- Begin'i(48) pek rahatsız etti. İsrail hava saldırıları karşısında Allah Güney Lübnan'ı korusun, arap ülkelerinin ordularını korusun; inşaallah Ayetullah-il Uzma -İmam-hazretleriyle onun milletini de koruyacaktır.

İmam: İnşaallah Allah koruyacaktır.

Arafat: Gerçi İsrail'in dostları var, ama bizim de dostlarımız ve kardeşlerimiz var.

İmam: Bizim umut ve güvenimiz Allah'adır.

Arafat: Geçen hafta yepyeni bir dönemdi...

İmam: İnşaallah.

(Filistin heyetiyle görüşme, 29.11.57; SN; c.5, s.92.)

Zaferin Şartı: Vahdet ve Allah'a Güven

Allah Tebarek ve Teala'dan arzum; milletimiz sözbirliği ve Allah'a güvenip O'na dayanma suretiyle nasıl zafere kavuşup kendisini bu hanedan -Pehlevi- ve destekleyicilerinin elinden kurtardıysa; Filistinli kardeşlerimizi de kurtarması... Ancak, önemli olan, Filistinli kardeşlerimizin söz ve elbirliği etmeleri ve yanlızca Allah'a bel bağlamalarıdır. Bizim zaferimizin sırrı gaye ve sözbirliği, Allah'a güven ve iman gücüydü. Milletimizin iman gücü öyleydi ki, şehadeti saadet bilmedeydi ve şehid olma arzusundaydı, ölüm korkusu yoktu; bu nedenledir ki bunların çıplak yumrukları tankları yendi. Diğer milletler; Filistin milleti, söz ve gaye birliğine ulaşmalı ve sadece Allah'a güvenmelidir. Bu zafer sırrı nerede olursa, orada muzaffer olacaklardır. Aziz Filistin milleti gaye ve sözbirliği, Allah Tebarek ve Teala'ya güven, uelamaya ilgi, maneviyata önem verme, Allah Tebarek Teala'ya teveccüh gösterme yolunu seçmelidir ki zafere

(48) Konuşmanın yapıldığı günlerde İşgalci siyonist rejimin başbakanı Menahem Begin'di. Dünyaca tanınmış "Orgun" terör örgütünün lideri olup "Davut Oteli"ne yapılan bomba suikastinin sorumlusudur. Begin aynı zamanda Deyr-i Yasin katliamının da baş sorumlusudur. Hatıralarını yazdığı kitabında şöyle der: "...İsrail devleti kurulmadan önce; her yahudinin vaadedilmiş Filistin topraklarına gitmesi gerektiğini, aksi taktirde ortadan kaldırılması lazım geldiği ülküsüne gönül vermişimdir... Nitekim Avrupa'dan göçen yahudileri taşıyan birçok gemiyi; Filistin'e yerleşmeyi kabul etmedikleri için bombayla havaya uçurdum..."

148

ulaşabilsin. Allah Tebarek ve Teala'dan, bütün mustaz'af milletlerin muzaffer olmasını dilerim.

Ben uzun yıllar önce, belki de 20 yıldır Filistin ve İsrail hakkındaki görüşlerimi defalarca söyledim, halâ söylüyorum: Biz İsrail'i kınıyor, reddediyoruz! İsrail gaasıptır ve bugün bulunduğu yeri gasbetmiş, oraya zorla gelip konmuştur. Kudüs kurtarılmalı ve İsrail oradan kovulmalıdır. Arap devletleri elele verip kendi topraklarını İsrail'den temizlemeli ve sömürgecileri oradan uzaklaştırmalıdırlar. Allah Tebarek ve Teala'dan bu emelimize ulaşmayı ve sizinle Kudüs'te buluşmayı nasip etmesini dilerim.

(Filistin'li grup ve Piskopos Kapuçi'yle görüşme, 13.1.58; SN; c.5,

s.242.)

Filistin'in Kurtuluş Yolu: Milletlerin Kıyam Etmesidir!

Başınızdaki hükumetlerin sizler için birşeyler yapmasını beklemeyin! Ben hepbirlikte elele verip Kudüs'ü kurtarmaları için Arap devletlerine onbeş yıldan fazla bir süre boyunca nasihat edip durdum, ama zerrece etki etmedi; çünkü bu gibi şeyler umurunda değil onların! Bunların hiçbiri halklarını düşünmüyor; halklar kendi başlarının çaresine bakmalıdır. Biz oturup da hükumet ve devletin bizim için birşeyler yapmasını bekleseydik şimdi halâ o geri kalmışlık üzereydik ve sâbık şah da bize hükmederdi. Millletimizin ruhunda meydana gelen iman gücüyle bu süper güçlere karşı ayaklandık ve elhamdulillah zaferi kazanarak onları kovduk. Siz eğer sorunlarınıza galebe çalıp Kudüs'ü kurtarmak istiyorsanız; Filistin'i, Mısır'ı ve diğer Arap ülkelerini kurtarmak istiyorsanız bu satılmış uşakların ve bu ecnebilerin elinden... Milletler kıyam etmelidir, bunu yapmak zorundadırlar. Devletlerin bu gibi konularla ilgilenmesini beklememelidirler. Onlar ancak kendi lehlerine olacak konularla ilgilenirler. Milletler kıyam etmeli ve sırrı keşfetmelidirler; zaferin sırrı şehadeti arzulamaktır; yaşama, şu maddi, dünyevi ve hayvani yaşamaya kıymet vermemektir. Milletleri ileri götürebilecek tek sır budur işte; Kur'an'ın öğrettiği sır budur.

(17.1.58; SN; c.5, s.262.)

149

Elele Verip Birleşsinler ve Bu Kanser Tümörünün Kökünü Kazısınlar

Maalesef bölgedeki ihtilaflar, bilhassa araplar arasındaki anlaşmazlıkları gören İsrail, nüfusça az olmasına rağmen o kalabalık ve nice silahlara sahip arapların karşısında direnebiliyor. Bu tehlikeli tümörün önü alınmayacak olursa bölgeyi yutacaktır; Filistin ve Mescid-i Aksa'yla yetinmez o; her yeri ister... Müslümanlar ve islam ülkeleri elele verip birlik içinde olmalı ve bu tehlikeli tümörün kökünü kazımalı ve onu destekleyenlere, artık destekte bulunmaya izin vermemelidir. Allah Tebarek ve Teala'dan islam ve müslümanlara güç ve azamet vermesini ve onları birbirlerine kenetleyerek birliklerini sağlamasını diliyorum.

(1.2.58; SN; c.6, s.5)

Milletler Uyanmalıdır!

Ben yıllardır İsrail ve onun canilikleri karşısında müslümanları yazılı ve sözlü olarak uyardım; bunun islam ülkelerinin bir köşesine yerleştirilmiş bir kanser tümörü olduğunu vurgulayıp durdum, Kudüs'le falan yetinmeyeceğini, alabildiğine yayılma niyetinde olduğunu söyledim... Yani İsrailliler Amerika'nın politikasını uygulamaktalar; Amerika da belli bir yerle yetinmez tabii. Nitekim bütün süper güçler böyledir, ellerinden gelse bütün dünyaya hükmetmek isterler... Kısacası, müslümanlar uyanmalıdır artık! Bugün her müslümanın kendi köşesine çekilip kendi hayatını yaşayacağı bir gün değildir, böyle şey olmaz! Süper güçlerin heryeri yutma niyetinde olduğu böyle bir sırada müslümanların uyanması gerekir. Milletler devletleri... Gerçi ben bu devletlerin çoğundan umudu kesmişim, ama milletler uyanmalı ve herkes islam ve Kur'an sancağı altında toplanmalıdır. Allah'a şükür müslümanlar hem sayıca bir milyarı aşkınlar, hem ülkeleri çeşitli yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip, hem de kendileri birey olarak değerli ve liyakatli insanlar... Fakat bu ülkelere musallat olmak isteyenlerin son birçak yüzyıl boyunca yaptıkları menfi propagandalar ve şartlanmalarla, müslümanların okul, üniversite ... vb. eğitim ve öğretim merkezlerine sızmış olmaları gibi nedenler, müslümanların kendi özlerini yadırgayarak kendilerini

150

beğenmemelerine yol açtı, yani müslümanlar kendilerini kaybettiler... Müslümanlar ciddiyet göstermeli, şan ve şereflerine kavuşmalıdırlar.

(Güney Lübnan şiilerinin temsilcileriyle, 31.2.58; SN; c.6, s.218.)

Biz Sizlerle Aynı Safta, İsrail'e Karşı Mücadele Etmekteyiz.

Kardeşlerim, selam ve duadan sonra; Lübnan'la ilgileniyor, kardeşlerimizin başına gelenleri biliyoruz. Amerika'nın yardımıyla siyonistler tarafından müslüman beldelerine, bilhassa Lübnan halkı ve kardeşlerimize yapılan bu insanlık dışı uygulamalara son derece üzülmekteyiz ve daima mustaz'aflarla mazlumlardan yana olan Allah Tebarek ve Teala hazretlerinin şimdi de size ve bütün diğer kardeşlerime yardımcı olmasını dilemekteyiz. Sizlerle aynı safta Amerika ve İsrail'e karşı savaş veriyoruz biz; ve hak ordusunun tağut ve şeytan ordularına galip gelmesini ummaktayız. İslam ve müslümanlar uğruna sizin çektikleriniz ilk çekilenler değil; tağuti güçler islama öteden beri karşı olagelmiş ve müslümanlarla savaşmıştır zaten. Allah'tan sizler ve bütün diğer müslümanlar için başarı dilerim.

(Lübnan şiilerine mesaj, 19.3.58; SN; c. 7, s.65)

Filistinli ve Lübnanlı Kardeşlere Dua

Bugün bütün müslümanlar, mustaz'aflar ve bilhassa İran, Lübnan ve işgal altındaki Filistin çok hassas ve kritik bir dönemde yaşıyor. İran'ın karşısında şah rejimine bağlı anarşist ve teröristler, yoldan sapmış olanlar ve dünya siyonizmi var; Lübnan ve Filistin de islam ve müslümanların düşmanı olan fitneci yamyam İsrail'le karşı karşıya... Halihazırda kardeşlerimiz Filistin ve Lübnan'da İsrail'in insanlıkdışı tecavüzlerine maruz kalmış durumdalar ve Allah göstermesin, İsrail orada galibiyet alacak olursa diğer ülkelere doğru yayılmacılığını sürdürecektir. Mübarek ayda yapılan toplantılarda Filistin ve Lübnanlı kardeşler için toplu dualarda bulunmak gerekir.

(30.5.58; SN; c.8, s.218)

151

Halk Arasında ve Her Yerde İsrail'i İfşada Bulunma Tavsiyesi

Bütün ülkelerdeki müslüman kardeşlerime, bilhassa islamda önayak olan arap kardeşlerle azim arap milletine büyük ecnebi tehlikesini, bilhassa siyonizm tehlikesini defalarca duyurdum. İslami toplantılar ayı olan mübarek Ramazan ayında müminler dünyayı sömüren bu canavarın komplo ve projelerini herkese anlatmalı ve bu insanlık düşmanının tehlikesini izah etmelidirler.

(3.5.58; SN; c.8, s.219)

Müslümanlar Biraraya Gelseydi İsrail Yok Olurdu

Eğer müslümanlar bir araya gelse ve her biri bir kova su dökseydi İsrail'i sel götürürdü. Oysa şimdi onun karşısında müslümanlar alçalmış vaziyetteler. Muamma şu: Bu durumu bildikleri halde müslümanlar neden tek ve kesin çözüm yolu olan birlik ve beraberliğe yönelmiyorlar?! Sömürücülerin, onları zaafa uğratmak için yaptığı projeleri neden suya düşürmüyorlar? Bu muamma ne zaman çözülecek acaba? Kim çözmeli bu muammayı?! Bu entrikaları etkisiz hale getirmek kimin vazifesi?! İslam ülkeleri devlet ve milletlerinin vazifesi değil mi bu?!

(25.5.58; SN; c.8, s.236)

Önceki Hatanın Giderilmesi İçin Müslümanların Birlik İçinde Olması Gerekir

Şunu esefle bildirmeliyim ki islam ülkeleri ve milletlerinin, bilhassa arap devletleri ve halkının, bütün müslümanların ve fakat özellikle arapların yaptığı bir hata oldu bu İsrail'e fırsat vermeleri... Arap devletleri arasındaki şahsi çıkar kavgaları; İsrail'in sesini daha ilk başta kesip onun güçlenmesine fırsat tanımamalarına engel oldu. Yirmi yıla yakın bir süre boyunca, İsrail' karşı elele verip birlik olmaları yolundaki nasihat ve feryatlarıma da maalesef garazları nedeniyle kulak asmadılar. Derken İsrail'e o kadar fırsat verdiler ki iş bugünkü noktaya vardı ve o şimdi dilediği gibi zulümde bulunabiliyor, Güney Lübnan'ı yakıp yıkıyor, Filistin'i geri sürmek

152

istiyor. Biz defalarca söyledik bunu, İsrail, bu kanser tümörü, Kudüs'le, Beyt'ül Mukaddes'le yetinmeyecektir, ona fırsat verilirse bütün islam ülkeleri tehlikeye düşecektir dedik. Müslümanlar birleşmeli ve müstekbirlere karşı mustaz'aflar partisi oluşturularak geçmişte yapılan bu hata telafi edilmelidir ki bu müstekbirlerin en başta geleni câni Amerika'yla onun bozuk mu bozuk uşağı İsrail'dir. Bu, islam ülkelerinin, bilhassa da arap ülkelerinin hatası oldu, bu hata giderilmelidir, sebep olanlar -bu hatayı gidererek- Allah Tebarek ve Teala'nın huzurunda tövbe etmelidirler.

(27.5.58; SN; a 8, s.250)

Her Müslüman, İsrail'e Karşı Kendisini Hazırlayıp Teçhizatlandırmakla Mükelleftir.

Aziz kardeşler ve bacılar! Hangi ülkede olursanız olun, islami ve milli haysiyetinizi müdafaa edin ve düşmanlarınızın, yani Amerika, uluslararası siyonizm ve doğuyla batı süperleri karşısında zerrece mülahaza ve korkuya kapılmaksızın islam ülke ve milletlerini savunun ve islam düşmanlarının mezalimlerini herkese anlatıp duyurun. Ey müslüman bacı ve kardeşlerim! Siz de bilmektesiniz ki hepimizin maddi ve manevi servetini doğu ve batı süper güçleri yağmalayıp götürmekte ve bizi fakirlik; ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri bağımlılık durumunda bırakmaktadırlar! Kendinize gelin! İslami kimlik ve kişiliğinizi bulun! Zulme boyun eğmeyin ve başta Amerika gelmek üzere dünyayı yutmak isteyen uluslararası bütün kaniçicilerin uğursuz projelerini tam bir uyanıklıkla ifşa edin.

Müslümanların ilk kıblesi bugün İsrail'in; Ortadoğu'daki bu kanser tümörünün pençesine düşmüştür; Lübnanlı ve Filistinli kardeşlerimizi ezmekte ve kanlara bulamaktadır. Bugün İsrail şeytani bütün vesileleri kullanarak bölücülük yaratmaktadır. Her müslüman, İsrail'e karşı hazırlanıp teşkilatlanmalıdır. Bugün Afrika'daki islam ülkelerimiz Amerika, diğer ecnebiler ve onların satılmış uşaklarının boyunduruğu altında can çekişmektedirler.

(7.7.58; SN; c.9, s.226)

Birlik Olmalı ve İsrail'in Kökünü Kazımalıyız

153

İslam ülkeleri, mevcut sorunlarının çoğunun ana sebebi olan işgalci İsrail'e karşı hemen tavır almalı ve olanca güçleriyle aziz Filistin ve Lübnan'ı savunmalıdırlar. Mısır -Amerika- İsrail üçlüsünün, Filistin halkının büyük direniş hareketini kırma yolundaki komplosunu şiddetle kınıyoruz.

Aziz Cezayir'de toplanmış bulunan islam ülkeleri devlet başkanları ve temsilcileri! Gelin birlik olalım ve başını Amerika'nın çektiği sağ ve sol katillerin elini kesip İsrail'in kökünü kazıyalım ve Filistin halkına kendi hakkını kazandıralım.

Allah Teala'dan müslümanları uyandırmasını, aralarında birlik oluşturmasını ve islam ülkelerine azamet ve büyüklük kazandırmasını dileriz.

(8.8.58; SN; c. 10, s.79)

Bir Milyar İnsan Niye Seyirci?

Herşeye sahip ve her nevi gücü bulunan ülkelere ne diye o küçücük İsrail gelip de tasallutta bulunsun?! Niçin böyle oldu bu? Devletlerin milletlerden, devletlerin yekdiğerinden kopuk olmasından başka sebebi var mı bunun? Bir milyarlık nüfusuyla müslümanlar, ellerinde o karad da teçhizat varken oturmuş... İsrail Lübnan'da o cinayetleri işlemekte, Filistin'de yapmadığını bırakmamakta; 1 milyar müslüman da oturmuş seyrediyor!.. Seyirci mi bu kadar müslüman? Kardeşlerimizin feryatları tâ oralardan kulağımıza gelirken bizler oturmuş seyrediyoruz... Gücümüze ne zaman kavuşacağız biz?!

(10.8.58; SN; c. 10, s.93)

Ey Uçsuz Bucaksız İnsan Deryası! Doğrulup Kalkın ve Vahyin Merkezini Savunun!

Ey dünya müslümanları! Ey ayaklanmış olan mustaz'aflar! Ey uçsuz bucaksız insan deryası! Kalkın, dorğulun; islami ve milli hudutlarınızı savunun! İsrail Beyt'ul Mukaddes'i müslümanların elinden aldı ve devletler müsamahakar davranıp göz yumdular buna! Alametleri de belli olduğu üzere Amerika ve onun bozuk dölü İsrail; Mescid'ul Haram'la Mescid'un Nebi'yi ele geçirmek istiyor şimdi de! Müslümanlar yine oturmuş vaziyete seyirci! Yine umursamıyorlar!

154

Kalkın! İslamı ve vahy merkezini savunun! Bu yaygaralardan da korkmayın, bugün islamın size ihtiyacı var ve siz Allah Teala katında mesulsünüz! Allah Teala'ya güvenip dayanın ve sözbirliğiyle ileri gidin. Biz büyük islamın emri gereğince bütün mustaz'afları savunuruz ve sizi de, ülkesini kurtarmak amacıyla kıyam etmiş olan her teşkilatı da destekleriz. Biz Filistin halkı ve Güney Lübnanlı kardeşlerimizin gasıp İsrail karşısında verdikleri mücadeleyi destekliyoruz ve Allah Teala'nın izniyle islam ve insanlık düşmanlarını yeneceğiz. Allah'ın yardımı ve müslümanların fethinin yakın olduğu ümidindeyiz.

(4.9.58; SN; c.10, s.228)

Umarım, Filistin'in Yoluna Dikilen Sorunları Gideririz

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Başkanı Sn. Yaser Arafat Sevgi dolu mesajınız hastahanede elime ulaştı. Hastalığım nedeniyle üzüntünüzü bildirmiş olan nezaketinize teşekkür ederim. Umarım bu küçük hastalık Allah'ın yardımıyla biter ve daha bir güçlü olarak, uhdemizdeki ağır vazifeleri yerine getirir ve islam düşmanları, işgalci İsrail ve siyonizmin uşaklarının yolumuza diktiği sorunları dünya müslümanlarının, bilhassa Filistinli kardeşlerimizin yolundan teker teker kaldırır ve onların daha büyük zaferlerine şahid oluruz. Bu yolda herkes için Allah Teala'dan tevfik ve başarı dilerim.

(İmam Humeyni'nin Arafat'ın telefongramına cevabı, 11.11.58; SN;

c.11, s.252)

Hepimiz Kıyam Edelim ve İsrail'i Ortadan Kaldıralım

Biz İsrail karşısında savunmasız durumdaki Lübnan ve Filistin halkını savunacağız.

İsrail; bu fesat tümörü daima Amerika'nın üssü olagelmiştir. Ben yirmi yıla yakın bir süre boyunca İsrail tehlikesini hatırlatıp durdum; hepimiz kıyam etmeli ve İsrail'i ortadan kaldırıp onun yerine kahraman Filistin halkını ikame etmeliyiz.

(22.11.58; SN; c.11, s.266)

155

Kahraman Filistin'e Destek

Biz, başta Amerika gelmek üzere dünyayı sömüren Batı'ya karşı oluğumuz kadar uluslararası kominizme de karşıyız ve siyonizm ve İsrail'e karşı var gücümüzle savaşırız. Ben, sağ ve sol emparyalizmlerin pençesinden kurtulmak için savaş veren bütün hareket, akım, cephe ve grupları destekelediğimi bir kere daha ilan ediyorum! Kahraman Filistin ve aziz Lübnan'ı desteklediğimi ilan ediyorum.

(1.1.59; SN; c.12, s.19)

Eğer Müslümanlar Birlik İçinde Olsalardı Kudüs Sorunu Doğmazdı

Kısacası eğer müslümanlar birleşir de elbirliği ederlerse ne Kudüs sorunu olur, ne Afganistan sorunu, ne de başka noktalarda müslümanların karşısına çıkan diğer sorunlar.

(15.5.59; SN; c.12, s.272)

Milletler Kıyam Etmelidir! Bu Kurtların Kucağına Sığınmayalım!

Müslümanlar hepimizin Allah'tan olduğumuzu ve sırf O'nun için var olmamız gerektiğini idrak edebilseler başımıza hiçbir şey gelmez artık, İsrail bir daha ileri adım atamaz... İsrail'i bu arap topraklarından kovma konusunda ciddiyet göstermeliyiz; şu veya bu şeyi Beyt'ul Mukaddes'e yerleştirme diyerek yetinmemeliyiz. Hayır! Amerika'ya ve bizi oyuna getirmek için düzenlenen bu göstermelik meclislere kanmamalıyız. Aldanmamalıyız. Herkes kıyam etmelidir; devletlerinin bir şeyler yapmasını beklememelidirler. Bu devletlerin hiçbir şey yapacağı yok! Müslümanlar bizzat davranıp -gerekeni-yapmalılar. "Şundan kurtulmak için bunun kucağına düşelim" gibi fikirlere kapılmasınlar. Hayır! hepsi kurttur onların, hepsi sizi yer... Kendinizi korumalısınız. Allah'a yönelmeli, islama yönelmeli, Allah

156

için ve islam için kıyam etmelisiniz; Allah için ve islam için ilerleyin, zafer sizinledir inşaallah!

(15.5.59; SN; a 212, s.177)

Filistin Sorununun Çüzümü İçin Milletler Sadr-ı İslama Dönmelidirler

Biz islama dönmedikçe, hz. Resulullah'ın -sav- islamına dönmedikçe sorunlarımız böylece kalacaktır; ne Filistin sorununu çözebiliriz, ne Afganistan ve ne de diğer yerlerin... Milletler sadr-ı islama dönmelidir. Devletler de bunu yapar ve ilk islama dönerlerse ne alâ ; aksi takdirde milletler hükumetleri bırakıp gerekeni yapmalı ve İran milleti devlete -şah- ne yaptıysa onlar da onu yapmalıdır ki sorunlar çözülebilsin. Yoksa biz hep Kudüs günü düzenleyelim, bağırıp çağıralım, efendiler ikide bir toplantılar düzenleyip nutuklar atsınlar... Bununla; sırf nutuk ve konuşmayla bir yere varılmaz; bu onları engellemez. Evet, kimi zaman engeller tabi; ama biz -müslüman milletler- bunu dahi yapmıyoruz ki!...

(18.5.59; SN; c. 112, s.282)

Herkes Hep Birlikte İslam Bayrağı Altında...

Müslüman cemiyet bir milyara yakın bir nüfusa sahip olduğu halde nasıl olur da siyonistler bizim Kudüs'ümüzü alıp götürür ve diğer devletleri de tahakküm altına alırlar? Halbuki bu islam ülkeleri elele verirlerse büyük bir devlet olurlar; herkes yine kendi ülkesinde tabi... Kendi yerlerinde devletleri yine olur ve hepsi islam bayrağı altında birleşmiş olurlar.

14.12.59; SN; c.14, s.116)

Ateşli Silahlarla İsrail'in Göğsünü Parçalamanın Zamanı Gelmemiş midir?!

Ey dünya müslümanları, sizlere sesleniyorum! Ve ey zalimlerin zulmü altındaki mustaz'aflar! Kalkın! Birlik olup elele verin, islamı ve kendi mukadderatınızı savunun ve süper güçlerin yaygaralarından ürkmeyin; zira bu çok Kâdir Allah Teala'nın da izniyle mustaz'afların

157

müstekbirlere ve hakkın batıla galebe çalma çağıdır! Dünya şunu bilmelidir ki İran, Allah'ın yolunu bulmuştur ve dünyayı sömüren vampir Amerika'nın çıkarlarını baltalamadıkça, dünya mustaz'aflarının bu kinci ve amansız düşmanının çıkarlarına bir son vermedikça, onunla barış kabul etmez mücadelesini sürdürecektir ve İran'daki hadiseler bize bir lâhza olsun geri adım attıramayacağı gibi Amerika'nın çıkarlarını yok etme yolunda milletimizin azmini daha da biler! Biz Amerika'ya karşı çetin ve amansız bir savaş başlattık ve çocuklarımızın hür bir şekilde ve zalimlerin boyunduruğunda olmaksızın tevhid sancağını bütün dünyada dalgalandıracaklarını ümid ediyoruz. "Câni Amerika'ya karşı savaşmak" olan vazifemizi tam anlamıyla ve gereğince sürdürebilirsek çocuklarımızın -gelecekte-zafer şerbetini tadacaklarından eminiz.

Maddi, manevi ve insani bunca sermayeye ve böylesine ileri bir okul ve ilahi bir dayanak ve güvenceye sahip oldukları halde müstekbir güçler ve çağın deniz ve kara korsanlarının boyunduruğu altına girmek dünya müslümanları için gerçekten bir utanç ve yüzkarası değil mi? Nefsani istekleri bir kenara bırakıp kardeşçe elele vererek insanlık düşmanlarını sahneden kovmanın ve o utandırıcı hayatlarına bir son vermenin zamanı gelmiş değil midir artık?! Kahraman Filistin halkının; İsrail'le mücadele iddiasında bulunanların bu siyasi oyunlarını sert bir dille kınayarak islamın ve müslümanların amansız düşmanı İsrail'in göğsünü ateşli silahlarla parçalamanın zamanı gelmemiş midir sahi?! Aralarında çekişme ve nizadan menedilip hep birlikte sımsıkı Allah'ın ipine sarılmaları emredilen müslümanlar Allah'a ne cevap verecekler acaba? Mübarek cihad yoluyla küfür sancağını alaşağı edip azametli islam sancağını dalgalandıran İran devlet ve milletini desteklemekle mükellef kabul etmiyorlar mı kendilerini? O sultanlar ve emirlerin vaizleri, İran İslam İnkılabı'nı ezmenin Amerika ve İsrail'e karşı çıkmaktan daha elzem olduğunu mu sanmadalar halâ?! Doğu ve batı müslüman beldelerinde yaşayan müslüman kardeşlerimizden İran İslam Cumhuriyeti'yle hemsâda olup aynı cihette hareket ederek Allah Teala'nın yardımıyla cânilerin şerlerini giderip yağmacılık düzenlerini islam ülkeleri ve müstaz'af beldelerde bozguna uğratmalarını ve Allah Teala'nın bu hayatî yoldaki emrine lebbeyk diyerek olumlu cevap vermelerini istiyoruz. Beytullah'il Haram hacılarından ricam şer'i vukuf yerlerinde, islamın zaferi için dua etmeleridir; İran milletinin sesini,

158

bu mazlum milletin "Ey müslümanlar..." nidasını kendi ülkelerinde duyursunlar. Allah Teala'dan acizane isteğimiz herkese birlik olma ve islami vazifelerini tanıma bilinç ve tevfiki inayet buyurmasıdır.

(15.6.60; SN; c.15, s.125)

Mısır Ordusu Bu Ayıp ve Zilleti Kabullenmesin!

Mısır milletinin elinde güç var bugün; ordunun devletle aynı safta olacağını sanmam; Amerika'nın paralı uşaklığını yapanlar hariç tabi... Mısır ordusunun şu noktaya dikkatini çekmek isterim: Mısır ordusu "Ben Amerika ve İsrail'e tabiyim, islam diyeni oracıkta boğarım!" deme cüreti gösteren bir devleti destekleme ayıp ve zilletini kabul etmesin! İsrail'in tekrar gelip size hükmetmesine; mukedderatınızı Amerika'yla İsrail'in belirlemesine fırsat vermeyin!

(17.7.60; SN; c.15, 184)

Kurtuluş Yolu

Müslümanlar oturup devletlerinin bir şeyler yapmasını beklemesinler; onların gelip islamı siyonizmin elinden kurtarmasını -umup- beklemesinler; milletlerarası kuruluşların birşeyler yapmasını ummasınlar! Milletler İsrail'in karşısına bizzat dikilmelidirler! Milletler İsrail'e karşı bizzat kıyam etmeli ve devletlerini de İsrail'in karşısına dikilmeye zorlamalıdırlar. Sırf kınama ve protestoyla yetinmemelidirler! İsrail'le sıkı-fıkı dost olanlar da İsrail'i kınıyorlar icab ettiğinde... Ama bunun geçekle alakası olmadığı ve ciddiyetten ziyade şaka mahiyeti taşıdığı ortadadır. Eğer müslümanlar oturmuş, Amerika veya onun işbaşına geçirdiği kukla hükumetlerin onlar için birşeyler yapmasını bekliyorlarsa bu işin düzeleceği yok... Öteden beri müslümanların, bilinçli müslümanların vahdeti için bazı gün ve münasebetler nazara alınmıştır; hz. Resul-i Ekrem'in -sav- doğum günü veya diğer mübarek mevlütler ya da daha başka eyyamullah ... vb. gün ve münasebetlere saygı gösterilsin, bu -gün ve münasebetler-saygıyla anılsın, -bu münasebetlerle- toplantılar düzenlenip vahdet ve birliğin pekiştirilmesi sağlansın.

(25.9.60 / c. 15, s.263)

159

Birlik İçinde Olursanız İsrail Cüret Bulamaz

Üzücü olan şu: Diğer ülkeler niçin İran'ı örnek almıyorlar? Niçin İran'ı örnek alarak yekdiğeriyle birlik içinde olmuyor, milletleriyle uyum sağlayamıyor, İsrail'in onları yenmemesi için elele verip birleşmiyorlar? Gördünüz işte, İsrail, Golan tepelerini aldı ve hiç birinize aldırış etmediği gibi onu bu kararından kimsenin vazgeçiremeyeceğini de ilan etti! İslam düşmanı, insanlık düşmanı olan, size, araplara, hepinize düşman olan bir İsrail'e karşı birbirinizi birlik içinde olmaya davet edeceğiniz yerde ne diye aranızda ihtilaf ve anlaşmazlık yaratıyorsunuz?! Niçin cemiyetler yekdiğeriyle anlaşmazlığa düşüyor? Devlet kuruluşlar neden ihtilaf yaratıyor? Neden gruplaşma yaratıyor? Bu gruplaşma ve tavır almalar islama karşıdır, Kur'an-ı Kerim'e karşıdır... Kur'an-ı Kerim vahdet ve birliğe davet ederken; sizler ihtilaf ve anlaşmazlığa davet edip birbirinize düşüyorsunuz?! Aklı ve islamı öncü edin kendinize; islam karşısında hepiniz saygıyla eğilin ve akla uygun davranın. Akıl ve islam size birlik içinde olun, diyor, birlik içinde olursanız hiçbir ülke size tahakküm edemez; siz yekdiğerinizle birlik içinde olursanız İsrail zorla işgal ettiği bu topraklarda kalma cüreti bulamaz kendisinde! Yekdiğerinizle anlaşmazlıklarınız olduğu için şimdi İsrail -rahatça-"Beni hiçbir güç durduramaz!" diye bağırabiliyor. Oysa onun arkasında Amerika varken, bizim milletlerimizin arkasında Allah var! Ne oluyor sizlere? Neden gruplaşıyor, birbirinize karşı tavır alıyorsunuz? Bu gruplaşmaların size hiçbir fayda sağlamayacağını, bilakis zarar getirdiğini biliyorsunuz... İslam sizden vahdet istiyor, birlik-beraberlik istiyor, Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp kendi aranızda bölük-pöçük olmamanızı istiyor. Niçin Allah'ın ipine sarılmıyorsunuz? Neden herkes bir dala; ya doğu, ya batı -bulokuna-asılmış durumda?! Bırakın böyle davranmayı artık; birbirinizle kardeş olun, birlik olun! Allah Teala müminlerin yekdiğeriyle kardeş olduğunu buyuruyor; siz de birbirinizle kardeş olup islama karşı olanların göğsüne red yumruğunu yapıştırın ve birlik olursanız muhakkak muzaffer olacağınızdan emin olun, bu durumda hiç bir doğu veya batı gücü size tahakkümde bulunamaz. Allah Tebarek ve Teala'dan müslümanlara birlik ve vahdet vermesini ve müslümanların başındakilerin islam ahkamını tanımalarını ve müslümanların maslahatlarını bilmelerini niyaz ederim.

160

(7.10.60 / c. 15, s.272)

Birlik Olup Bu Fesat Tümörünü Söküp Atın!

Bir de, müslümanlarla ilgili bir derdimiz var. İslam ülkelerini ilgilendiren bu dert, yine islam ülkeleri eliyle derman olmalıdır. Bunu herkes bilmekte ve -siz de- biliyorsunuz ki müslümanların başına ne geldiyse hep süper güçlerden geldi ve bu müşkülatları giderebilecek tek şey, müslümanların birlik olmasıdır. Devletleri ve milletleri bütünüyle elele verip islama saldıranları; islama saldıran, islamın yeminli düşmanı siyonizmi; sizi teker teker ele geçirmeyi bekleyen siyonzimi ortadan kaldırması gereken siz müslümanlar... Bu fesat ve kanser tümörünü islam topraklarından kazıyıp atmanız gerekirken ya oturup laf ebeliği yapıyorsunuz; ya da neticede onların -siyonizmin-işine gelecek laflar ediyorsunuz. bu ülkelerden bazılarının söyedikleri ve gocundukları tek şey var: "İran'da islam ve şeriat uygulanmak istiyor!" diyorlar... -İşte bu devletler- Başından beri "Filistin'i kurtarmalıyız, Kudüs'ün kurtarılması gerekir!" diye haykırıp duran İran'a karşı her gün yeni bir laf atmakta, töhmetler düzüp koşmakta ve meselâ "İran İsrail'le ilişki içinde!..." gibi laflar etmekteler.

(4..11.60 / c.16, s.20)

İsrail'in Bu Cüretkarlığı, Müslümanlar Arasında Ayrılık ve Tefrikanın Neticesidir.

Müslümanlar arasında bunca ayrılık ve tefrika olmasaydı İsrail o azıcık nüfusuyla böylesine küstahlaşıp müslümanların haysiyetini ayaklar altında alabilir miydi hiç?! İslam ülkeleri, islam devletleri arasında bunca ihtilaf olmasaydı Amerika bütün ülkelere egemen olup hepsini böyle yağmalayabilir miydi?

(20.10.60/a 15, s.280)

161

Kur'an Emrediyor: İsrail'le Savaşın!

Ey müslüman milletler! Ey islam ülkelerindeki mazlum milletler! Ey var-yoğu başındakiler tarafından Amerika'ya takdim edilirken kendisi yoksulluk ve zillet içinde yaşayan aziz milletler! Uyanın! Doğrulup kalkın! Ey dünya mustaz'afları doğrulup kalkın ve süper güçlerin karşısına dikilin; karşılarına dikilirseniz hiçbir şey yapamazlar! Müslüman İran milletinin birlik içinde elele vererek kıyam edip silahsız bomboş ellerle o büyük şeytani güçlerin; Muhammed Rıza -şah- ve onun arkasındaki süperleri nasıl saf dışı ettiğini ve o bozuk rejimle o bozuk ve kanun dışı saltanatı iman gücü sayesinde ve tekbirlerle nasıl saf dışı bırakıp cehenneme postaladığını ve -o bozuk düzen- yerine nasıl islami bir devlet kurduğunu gördünüz! Bugün İran'da müşahede ettiğiniz bu devlet bir islam devletidir; zayıflardan yanadır, dünya mustaz'aflarından yanadır... Böyle bir devlet kurdu İran'ın müslüman milleti. Halbu ki ne mali güçleri vardı, ne bedeni, ne de askeri... İman gücü vardı... Siz Allah Tebarek ve Teala'ya yardımcı olursanız O da size yardım eder elbet: "Ey İman edenler! Eğer siz Allah'a (Allah adına islama ve müslümanlara) yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı salğamlaştırır."(49) Allah'a yardım etmek, O'nun dinine, O'nun kullarına mazlumlara yardım etmektir. Siz eğer zalimlerin karşısına dikilir ve mazlumların hakkını onlardan alırsanız; size tasallutta bulunmak isteyen süperlerin karşısına dikilirseniz; dünyanın tâ öbür yanından, Amerika'dan okyanuslar ötesinden kalkıp gelerek bize, size, herkese egemenlik taslamaya, hükmetmeye kalkışan ve varımızı-yoğumuzu yağmalayanlar -ki maalesef baştaki hükumetler de onlarla elele vermekte ve daha beterini yapmaktadırlar- bunu yapamazlar elbet!

O halde islam bugün mazlum ve Kur'an mahcurdur. Şöyle ki; minarelerde ezan okuyorsunuz, namazınızı da kılıyorsunuz, ama islamın siyasi ahkamına genellikle itina göstermiyorsunuz; neticede Kur'an bir türlü bu mahcurluk ve kısıtlanmışlıktan kurtulamıyor. Evet, Kur'an'ın okunması ve her yerde bulunması gereklidir, ama yetmez bu... Kur'an, hayatımızın her bölümüne bilfiil girebilmiş olmalıdır. "Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılıp yapışın; dağılmayın,

(49) Muhammed Suresi, 7. ayetten. 162

ayrılmayın..."(5°) Ve: "Allah'a ve resulüne itaat edin, çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider..."(51)

buyuran bir islam, bu gibi ileri siyasi hükümler taşıdığına göre ona amel ederseniz elbetteki dünyanın efendiliği sizin elinize geçecektir. -Ama ne yazık ki böylesine bir- Kur'an'ı mahcur ettik biz; kısıtlama altına aldık; bu gibi meselelere hiç birimiz itina etmedik. Kur'an hayatın bütün bölümlerine girmelidir. Evet, Kur'an okunmalı, her yerde zikri olmalıdır -ama buna ilaveten- islamın insani bütün kısımlarına girmelidir. Kur'an "Kur'an -hükümlerinin- bir kısmı olsun, bir kısmı olmasın" derseniz bu olmaz! yoksa -sırf Kur'an okumaksa-hiç problem yok tabi! Kur'an, müslümanlarla kıtala giren -savaşan-kimselere karşı savaş emri veriyor ve bugün İsrail müslümanların karşısına dikilmiş savaşıyor onlarla, öldürüyor... Amerika dikilmiş müslümanların karşısına, savaşıp öldürüyor... Amerikan uşağı Saddam da -aynı şekilde- müslümanlarla savaşıp onları öldürmekte... Oysa ki Allah Teala böylelerine karşı; müslümanlara, müslüman bir tâifeye savaş açanlara karşı savaşılmasını emrediyor.

(21.11.60; SN; c.16, s.39)

İsrail'i Sürüp Kovmak İçin Kardeşçe Elele!

Bendeniz ve İslam Cumhuriyeti mesullerinin de defalarca belirtmiş olduğumuz üzere İran İslam Cumhuriyeti millet ve devletiyle mukaddes Kur'an hükümleri ve islama teslim olmuştur ve Kur'an-ı Mecid'in hükmü gereğince; çeşitli coğrafi ve kültürel konularıyla bütün islam ülkeleri ve müslüman milletlerle iman kardeşi bilmektedir kendisini. Keza bütün devlet ve milletlerle dostça ve barış içinde yaşamak istemekte; saldırganlık göstermeyen ve islam ahkamına saygı besleyen hükumetleri kendi kardeşi kabul etmekte ve bütün ülkeler ve milletlerden birlik olup elele vererek saldırgan ve mütecavizlere karşı, kim olursa olsun, kıyam edip dünyayı sömüren vampirlerden kendilerini kurtarmalarını ve islam hükmü gereğince hak ve hudutlarına yapılan saldırılar karşısında kendilerini kınayarak saldırganı cezalandırmalarını istemekte ve ancak bunu yapmalar halindedir ki, Allah'ın izniyle, hiçbir gücün onları bu kutsal müdafaa

(5°) Al-i İmran, 103 (51) Enfal,46

163

hareketinden caydırmaya güç yetiremeyeceğini söylemektedir. Devletlere kindarlık ve zorbalıktan el çekip İran devlet ve milletiyle kardeşçe elele vererek gaasıp İsrail'i islam ülkeleri ve gasbettiği topraklardan kovmalarını ve islama aykırı olan ırkçılık ve dil sultasını bir kenara bırakarak iki dünya saadetine ulaşıp hiçbir gücün onlara karşı duramayacağı bir hale -kardeşlik ve birliğe- ulaşmalarını öğütlerim.

(22.11.60; SN; c. 16, s.48)

İran Milletinin Ezeli Arzusu

Bugün İran, tâ ilk baştan beri söylemiş olduğu söze sadık durmaktadır; biz, müslüman veya gayrimüslüman; hiçbir ülkeyle savaşmak istiyor değiliz ve herkesin barış ve esenlik içinde olmasını arzu etmekteyiz. Şimdiye kadar da; herkesin ilahi vazifesi ve insani hakkı olan "kendini müdafaa"yla meşgul olduk; başka ülkelere saldırı gibi bir maksadımız yoktur asla! Müslüman ülkelerin elele, omuz omuza vererek islami sorumlulukları gereğince; saldırgan İsrail gibi küstah ve mütecavizlere karşı islam ülkeleri ve müslümanların hak ve hukuklarını müdafaa etmelerini istemekteyiz. İran millet ve devletinin bu ezeli arzusu gerçekleşecek olursa hiçbir ülke -ne kadar güçlü olursa olsun- islam ülkelerine veya bu ülkelerden herhangi birine saldıramaz ve herhangi bir yaptırımda bulunmaya kalkışamaz.

(12.1.61; SN; c.16, s.100)

İşgal Altındaki Toprakların Mazlumlarının Kıyamını Desteklemek

İşgal altındaki Filistin topraklarında kıyam etmiş bulunan mazlum halkla hemsadâ olup İsrail'in zulümleri karşısında giriştikleri kıyam ve gösteri desteklenmeli ve böylece İran'ın islami inkılap ve gösterilerle zalim şahlık rejimini devirdiği gibi onların da bu yamyam ve gasıp

164

mülhid canavarı alt etmesi sağlanmalıdır. Umarız işgal altındaki merkezlerin mazlum insanları siyonizme karşı giriştikleri eylem ve gösterileri sürdürür ve zafere kavuşurlar.

(12.1.61; SN; c.16, s.103)

Filistin Müslümanlarının Şahlanışa Geçtiği Bu Sırada, Hangi Özür ve Bahaneyle -meseleye karşı- Kayıtsız Kalınabilir?!

Bismillahirrahmanirrahim

Filistin meselesi kişisel bir mesele veya sırf belli bir islam ülkesi ya da sırf çağımız müslümanlarını ilgilendiren bir mesele değildir; bilakis bugün, geçmiş ve gelecek bütün muvahhid ve müminleri ilgilendiren bir hadisedir... Mescid'ul Aksa'nın temellerinin atıldığı günden, şu yeryüzü küresi dönüp durduğu sürece -var olacak bir sorumluluk-tur bu... Sahip oldukları bunca maddi ve manevi imkana rağmen gözlerinin önünde Allah'larına ve yüce peygamberlerine -sav-böylesine küstahlık ve hakarette bulunulması, üstelik bunu yapanın bir avuç cani ve serseriden ibaret olması çağımızda yaşayan müslümanlar için ne kadar da acı ve elimdir... Keza dünya süper güçlerinin can damarlarını ellerinde bulundurdukları halde islam ülkelerinin; tarihin süper canisi Amerika'nın beş para etmez bozuk bir unsuru onların karşısına dikerek üç-beş kişilik bir güçle onların mukaddes ibadetgah ve ilk kıbleleri -olan Kudüs-'ü gasbedip tam bir yüzsüzlük ve alçaklıkla hepsine karşı güç gösterisinde bulunmasına oturup seyirci kalması islam ülkeleri için ne de büyük bir utanç ve rezalettir!... Tarihin bu büyük faciası karşısında sessiz kalınması ne kadar da utandırıcıdır... Habis unsur İsrail'in bu büyük cinayete yeltenmeye kalkıştığı ilk anda Mescid'ul Aksa hoparlölerinin çın çın çınlaması ne güzel olurdu... İnkılabi ve gözüpek Filistinli yiğit müslümanların fevkalade bir gayret ve ilahi bir haykırışla, Hatem'ul Enbiya sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem'in miraç diyarında şahlanışa geçerek müslümanları kıyam ve vahdete davet edip dünya küfrü karşısında harekete giriştikleri şu anda, bu islami sorumluluk konusunda Kaadir Allah Teala ve uyanık insani vicdan karşısında hangi özür ve bahaneyle kayıtsız kalınabilir?! Kudüs Mescidi'nin duvarlarının aziz Filistin gençlerinin kanlarına boyandığı ve meşru haklarını talep

165

etmeleri karşısında bir avuç sahtekardan makinalı tüfeklerle karşılık aldıkları böyle bir zamanda onların mazlumane haykırışlarına olumlu cevap verip dertleriyle ilgilendiğini açıkça belirtmemek gayret sahibi müslümanlar için utandırıcı değil midir? Onların bu tavırlarını açıkça ortaya koyması umulur ki hükumetleri uyandırır da onlar, büyük islami gücü kullanarak dünyayı sömüren Amerika'nın; bu okyanuslar ötesinden kalkıp da zalimlerin desteğiyle İsraillilerin iğrenç elini sıkan tarihin cânisinin elini keser ve böylece hem kendilerini, hem dünyanın mazlum milletlerini kurtarmış olurlar. Mennân Allah Teala'nın insanoğluna lütufta bulunarak Kur'an'da vaad ettiğini bir an önce gerçekeştirip dünya mustaz'aflarını müstekbirlere galip kılmasını ümid ederiz.

Yaşasın Kudüs ve Mecid'i Aksa! Yaşasın câni İsrail'e baş kaldıran milletler! Yaşasın müslümanlar! Yaşasın dünya mustaz'afları!

(Ruhullah'il Museviyy'il Humeyni işgal altındaki topraklarda kıyam

eden Filistin halkının giriştiği kıyam münasebetiyle İmam'ın

yayınladığı mesaj, 25.1.61; SN; c.1, s. 128-129)

Ortak Düşman: İsrail

İran,islam devletlerini safdışı etmek istemiyor, islamın muvaffak olmasını istiyor; onlar da kendilerini islamla bağdaştırsınlar. Biz hepimiz -bu durumda- onlarla mufavıkız;haysiyetimizi yok edip bizi yeniden zulüm ve tasalutları altına almak isteyen bugünkü İsrail, Amerika ve benzeri ortak düşmanlarımızı önce bir defedin... Bu ortak düşmanı defettiniz mi, o zaman herkes kendi mıntıkasında kendi devletinin başında olur.

(13.3.61; SN; c.16, s.175)

Önce İsrail'i Yumruklayıp Dışarı Atın, Sonra Ateşkes-Olsun-!

166

Biz, sizler gibi1 savaş yanlısı değiliz derken, doğrusunu söylüyoruz ve buna şahidimiz , bizim şu anda müdafaada bulunuyor olmamızdır, barıştan yana olduğunu söyleyen sizlerin barışçılığı ise şimdi İsrail'in barışçılığına benziyor tıpkı! İsrail de şimdi "gelin barışalım" diyor. Ne demek yani!? Gelip Lübnan topraklarına girmiş, Lübnan'ın nice şehirlerini işgal etmiş, sonrada kalkmış "gelin ateşkes ilan edelim" diyor!... Ateşkes dediğin, İsrail'i yumruklayıp işgal ettiği topraklardan attıkları zaman olur... İşte ancak o zaman, "pekalâ aetşkes olsun, şimdi oturup kimin suçlu olduğuna bakalım" denilir. İsrail gelip her suçu işlesin, sonra da kalkıp "pekalâ"desin, "bizim işimiz yok sizinle artık. Siz işinize gidin, zorla işgal ettiğimiz buralar da bizim oldu artık!"... Ateşkes dediğiniz bu mudur?!

(23.3.61; SN; c.16, s.193)

Milletler Azimle karşı durmalı, Direnmelidirler

İslam ülkeleri ve müslüman milletler! İran'da vuku bulan bu hadiseyi kendiniz için örnek edinmediğiniz ve sokaklara dökülüp gösteriler yaparak devletlerinizi İsrail'e karşı durmaya zorlamadığınız sürece bu kör ve sağırların akıllanacağını zannetmeyin. Milletler azimle karşı durup direnmeli ve devlet ve ordularından, zulme uğramış bulunan bu Filistinli ve Suriyelilere yardım etmelerini istemelidirler ki böylece bu kanser tümörünün kökü kazınabilsin. Eğer milletler olaya seyirci kalır ve "bakalım ne olacak" derlerse; meseleye kayıtsız kalır ve devleti ilgilendiren bir olay olduğu özrünü öne sürerlerse Allah katında özürleri geçerli olmayacaktır. İran bütün ülkelere en açık bir delil ve örnektir. Allah Tebarek ve Teala, zalimle uzlaşan ve kıyam etmeyenlere ahirette İran'ı delil gösterebilir... Eğer Allah'a ve yeniden dirilişe inanıyorlarsa Allah Tebarek ve Teala katında cevap verebilmeye hazır olmalıdırlar. O gün Amerika'yla İsrail yardımınıza koşamayacaktır, bilin. Yok, eğer buna inanmıyorsanız, düşmanın mazlum milletine verecek cevap bulabilmek zorunda kalacaksınız; gelecek nesillere de... Bunların bugün izledikleri yöntemler neticesinde yarın, Allah göstermesin, onlar -gelecek nesiller- aldanıp tuzağa düşecekler. Cevap vermeye

1- Saddam'ın o günlerde öne sürdüğü sahte "barıştan yana olma" iddialarına atfen.

167

hazır olmalılar şimdiden... Eğer imanî değerleri hiçe sayıyorlarsa o zaman bari kendi rejimlerinin değerlerini, milli ve insani değerleri nazara alsınlar da üç-beş günlük bir iktidar için zillet ve alçalmaya boyun eğmesinler. Üstelik İsrail gibi birinin çizmeleri altında bir alçalışa... Mazlumlar kıyam etmeli, harekete geçmelidir artık. Allah Teala buyurmuyor mu ki: "Size tek bir öğüt veriyorum: Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam edin!"(52) Yalnız olduğunuzu söylemeyin, -ayette de buyurulduğu gibi- tek başınıza da kıyam etmekle mükellefsiniz, toplu olarak da!... Hep birlikte kıyam etmeliyiz. Allah için ve islam ülkelerini korumak için kıyam etmekle vazifeliyiz hepimiz. Biri Irak'ın koflaşmış Baas Partisi, diğeri İsrail olan -ki her ikisinin ana kaynağı Amerika'dır aslında- bu iki kanser tümörüne karşı kıyam edilmelidir.

(23.3.61; SN; c.16, s.200)

Filistinli Yetkililere Nasihat

Filistinli liderlere bu -müzakere ve görüşmeler için- gidip gelmeleri bırakmalarını ve sırf Allah'a dayanarak, Filistin halkına ve ellerindeki silaha güvenerek İsrail'le ölümüne savaşmalarını öğütlerim. Zira bu gidiş gelişler mücadeleci milletlerin sizden soğumasına neden oluyor. Şundan hiç şüpheniz olmasın: ne doğu yarar size, ne de batı. Allah'a imanla kendi silahınıza güvenerek İsrail'le savaşın; tıpkı hiçbir güce ve süper güce dayanmaksızın sırf Allah Teala'nın sınırsız gücüne dayanarak ve O'na güvenerek -savaşan- ve meşru haklarını elde etmedikçe de silahlarını bırakmayacak olan İran silahlı kuvvetleri ve milleti gibi...

(25.4.61; SN; c.16, s.228)

İsrail'in İşlediği Cinayetlere Susanların da Sırası Gelecektir

Bugün İsrail bütün islam ülkelerinin karşısına dikilmiş "siz halt etmeyin!" diyor. Bu üzücü değil mi? Şu baştakiler insan değil mi; nasıl oluyor da İsrail onların karşısına dikilip "kes sesini!" diyebiliyor

(52) Sebe Suresi, 46. 168

onlara?! Gelip Beyrut'u aldı, onca cinayet işledi, FKÖ'yü perişan etti, herkesi bir tarafa dağıttı... -Ama şunu bilin ki- Bu cinayetler karşısında gıkını çıkarmayıp susan ve İsrail'e karşı çıkmayan sizlerin de sıranız gelecek. İsrail sizin de icabınıza bakacak...

(31.5.61; SN; c.16, s.257)

İsrail'i Resmen Tanımak İsteyenlere Bizim Milletimizden Korkmalarını Salık Veririm

Şu hadiseye bakın bir, ne kadar alaycı ve esef verici... İsrail bunca sözümona islam ülkesinin gözleri önünde şu Lübnanlı müslüman kadın ve çocuklara, genç-ihtiyar herkese etmediğini bırakmadı; ne kadar insan öldürdü, ne kadarını evinden barkından etti... Şu anda da orada ve işine devam ediyor halâ... Bütün bunların, bunca sözde müslüman devletin gözleri önünde vuku bulması ne kadar esef vericidir... Daha da üzücü olanı Amerika'nın komlolarını, tamamı insanlık ve islama aykırı olan Camp David ve benzeri entrikaları -kabul ettikleri gibi şimdi de- kalkıp bunca cinayet işleyen İsrail'i müslümanlar bağımsız bir ülke olarak tanısın diyorlar. Ne kadar üzücüdür bu, ne kadar ağır geliyor insana... Ben şimdiden açıkça ilan ediyorum bunu; şu Fars Körfezi'nde, çevrede bulunan veya başka yerdeki devletler böyle bir şeyi onaylayacak olurlarsa, Amerika'nı önerdiği proje veya ondan sonra önerilen proje gibi önerileri kabul eder ve İsrai'i resmen tanıyacak olurlarsa bilsinler ki bizim milletimiz, ordumuz, devrim muhafızlarımız, islam ve Allah Tebareke ve Teala onları affetmeyecektir... Bu milletin, bu ordu ve devrim muhafızlarının; Camp David veya benzeri gibi İsrail'i resmen tanımaya yönelik bir anlaşmanın imzalanmak istenmesi halinde buna yeltenenleri cezalandırmayı şer'i bir vazife telakki edecekleri o günden korkmalarını salık veririm! Bu Lübnan meselesi, İran'a saldırma ve savaş meselesi, Lübnan'a saldırma hadisesi Amerika'nın planlarıyla uygulandı hep. Yani proje Amerika'nın planıydı. Çünkü burayı -İran'ı-elinden kaçırdığını görünce, İran için sorunlar yaratmak istedi. Elinden gelen sorunları da yarattı, ama hep halloldu o sorunlar. Sonra da -baktı olmayacak- bu savaşı çıkardı ki ülke savaşla uğraşsın ve hak tahakkuk bulamasın -islam devleti güçlenmesin- ve neticede Amerika parsayı toplasın. Lübnan'da da durum aynıydı, onlar bir de orası için

169

bir proje hazırlamışlardı; Amerika'nın çıkarlarını daha bir garantilemek ve ülkeleri ona esir hale getirmek için bu projesi İsrail'e uygulatarak onu Lübnan'a saldırttılar. Peki müslüman milletler ve şu sözde müslüman devletler bu zilletlere daha ne kadar katlanacaklar?! Parkları olan, ama şerefi olmayan bu tür yaşamlardansa şerefli yaşamın yeğ olduğunu daha ne zamana kadar anlamayacaklar böyle? Kendilerine gelsin bunlar, bu tür meselelere itina göstersinler. Camp David veya benzeri gibi İsrail'i resmen tanımaya yönelik bir anlaşmaya evet diyecek olurlarsa, buna evet diyen herkese karşı o zaman daha başka türlü davranmanın bizim için dini bir görev olacağını -unutmasınlar-.

(14.6.61; SN; c.17, s.5-6)

İsrail Sahneden Tamamen Silinmelidir

Lübnan'da -olanları- gördünüz; iki milyonluk kukla ve kof bir devlet, yani İsrail, tam bir milyar müslümanın karşısına dikilip saldırdı ve tarihte eşine ender rastlanan cinayetler işledi... Hal böyleyken bir bakıyoruz islam ülkelerinin başındaki devletler onu resmen tanımaya çalışıyorlar!... Biz diyoruz ki İsrail yeryüzünden silinmelidir; Beyt'ul Mukaddes müslümanlarındır ve onların ilk kıblesidir.

(17.6.61; SN; c.17, s.14)

İsrail'in Resmen Tanınması, Şeref Sahibi Her Müslümanı -Öfkeyle- Titreten Bir Faciadır

Muhterem dinadamları, dindar yazar ve konuşmacılar müslümanların bulunduğu yerlerde münasip fırsatlarda; Amerika ve İsrail'e bağlı kitle iletişim araçlarınca islama ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yapılan zehirli propagandaları gidermek amacıyla islam ve İran İslam İnkılabı'nı savunsunlar, onun gerçek yüzünü dünyaya tanıtsınlar ve dahili ve harici islam düşmanlarının bütün komplo ve oyunlarına rağmen dindar İran milletinin amansız cihadıyla kazanılan islami neticeleri hatırlatarak milletleri hazırlasınlar ve düşmanların propaganda borazanları aracılığıyla bu millete yakılan iftiraların gerçek yüzünü açıklama yonuna giderek Amerika ve bağımlılarının projelerini su yüzüne çıkarıp ifşa etsinler.

170

Amerika ve ona uşaklık yapan devletlerin yardımıyla Eflakçı Saddam ordusunun nasıl -İran'a- saldırdığını insanlara anlatsınlar. Amerikan uşağı bazı devlet başkanları eliyle islamın başına getirilenleri açıklasınlar, ki bunların en fecisi İsrail'in müslüman Lübnan ülkesine vahşice saldırarak onbinlerce masum insanı şehid veya malul düşürüp nicesini de evsiz barksız bırakmasıdır. Belki o zaman milletler Allah Teala'ya güvenle ve O'na dayanarak; müslümanların yüzünü dünyada ve gelecek nesiller karşısında maazallah kara çıkaracak olan tarihin bu büyük faciasını engeller de aziz islam ve müslümanları büyük rezaletten kurtararak hatırlanması bile şeref sahibi her müslümanı -öfkeyle- titreten bu zillet ve tahkirden kendileri de kurtulmuş olurlar.

(29.6.61; SN; c.17, s. 31)

Müslümanlar Seyirci

Bugün çeşitli müslüman ülkelerde müslümanlara sürekli zulmedildiğine şahidiz. Lübnan'da tutuşturulan o yangının müsebbibi Amerika'dır... Oradaki bir avuç mazlum şia ve mazlum müslümanları ezmek için Amerika, Fransa ve bağımlı uşakları(53) ordu üstüne ordu gönderirken diğer müslümanlar oturmuş seyrediyor... Bu yıl devletlerin maximum tepkisi bayram yapmamaları oldu. Bu yeterli midir sahi? Bu da bir iştir yani; ama onlar zulümlerine devam ediyorlar, Lübnan ve Filistin'de bizim gençlerimizi topluca katlediyorlar, Afganistan'da malumunuz o cinayetleri işliyorlar, Irak'ta

(53) Altı haziran 1982'de Lübnan topraklarına girerek Beyrut içlerine sızan İsrail birlikleri gerçekte Amerika, Fransa ve İtalya'dan oluşan çokuluslu sözde barış kuvvetlerinin memurlarıyla ve bu operasyonda bu birlikleri Lübnan sınırlarına iyice yığmak için oynanmış bir oyundu. Güya Beyrut'taki muhalif gruplar arasındaki çatışmalara son vermek ve huzur ve güvenliği sağlamak(! ?) için Lübnan da bulunma zahmetine katlanan sözde barış kuvvetleri gerçekte Beyrut'taki müslümanları sindirmekte ve müslümanları yıldırmaya çalışmaktaydılar. Bu nednle bizzat bu "barışçılar(!)" Beyrut'ta korkunç bir anarşi, terör ve dehşet ortamı yaratmışlardı. Rahmetli İmam -ks- bu konuşmasında sözkonusu Amerika ve Fransız barı birliklerine değinmekte ve onların, Lübnanın mazlum müslümanlarını yıldırma ve korkutma yolunda ifa ettikleri rolü hatırlatmaktadır (daha geniş bilgi için bkz: kitabın son bölümündeki Filistin'in kısa biyografisi)

171

o cinayetleri işliyorlar, İran'a bu cinayetleri işliyorlar... -Bütün bunlara karşılık bizim tepki olarak- bu yıl sadece bayram kutlamamış olmamız yeterli midir peki? İslam ülkeleri böylece vazifelerini yerine getirmiş mi oluyorlar? Onlar silahla ilerliyor, topla tankla geliyor; mazlumları yalnız yakalamış, alabildiğine eziyorlarken -halkı müslüman- devletler oturmuş seyrediyorlar. En büyük reaksiyonları da şu: Bayram etmiyorlar!

(4.7.62; SN; c.18, s.128)

Halk Oturup Seyirci Kalmayacaktır

Şu devletler milletleriyle elele verirse... Milletler hazır zaten; devletler de kendi milletlerine teslim olsa, o zaman onlar bu bölgede bu haltları edemezler, İsrail buraya gelip serserilik edemez! Ama ne yazık ki bizzat bunların kendisi büyük güçlere yardımcı olup yol açıyorlar... İşte bu bölgede -Ortadoğu- ne kadar servet olduğunu görüyorsunuz, süper güçler alıp götürüyorlar... İşte petrol, ne kadar var hesab edin, ülkeler buradan her gün yaklaşık 20 milyon götürüp yiyiyorlar... Bunlarsa hala oturmuşlar... Onlar bunların emrine girmiş...Lübnan arap diyorlar. Girmişler arabın evine ve kendi evinde böyle cinayetler işliyorlar, öte yandan arap milleti orada oturmuş seyrediyor, hiçbirşey demiyoz.

İran'ın lafı geçecek olsa onlar Fars'tır diyorlar, peki ya bunlar -Lübnanlılar- arap değil mi onlar? Sizin için ne arap önemli, ne fars; bütün gayeniz birkaç gün daha ayyaşlık etmek... Peki bu ayyaşlık ne zamana kadar beyler? Bu ayyaşlık için daha ne kadar haysiyetinizi, yüzsuyunuzu, her şeyinizi verip duracaksınız böyle?

Sizi kendi uşağı haline getiren o büyük güçler -ki şimdi Lübnan'da oranın zavallı halkının başına getirmediklerini bırakmıyorlar- ve hepsi şunu bilsinler ki halk hiçbir zaman oturup böyle şeylere seyirci kalmaz; İran'da gerçekleşen bu hadise -inkılab- başka yerde de gerçekleşecektir bir gün. Bunu şimdiden bilmiş olsunlar; Amerika da, o böyle zulmettikçe halkın oturup seyredeceğini zannetmesin... Amerika, Beyaz Saray'ın nasıl patladığını gördü... O kendi oturdukları yerdeki patlama... Bu gibi şeyler şimdi de var yine... Siz her ne kadar engellemek isteseniz de halk gına gelmiş durumda artık. Lübnan halkı gına gelmiş durumda, Filistin halkı gına gelmiş durumda... Bu

172

nedenledir ki -patlayıcılarla Amerika ve İsraillilere saldırıp- intihar ediyorlar.

(16.9.62; SN; c. 18, s. 176.)

Bizim Suçumuz, Filistin'i Savunmak

Bugün herkes biliyor ki dünyayı sömürenler ve mütecavizlerin nazarında bizim gerçek suçumuz islamı savunmak ve zalim şahlık düzeni yerine resmen islam cumhuriyeti kurmuş olmaktır. Bizim suçumuz ve günahımız hz. Peygamber'in sallahu aleyhi ve âlihi vesellem'in sünnetini ihya etmemiz ve Kur'an-ı Kerim'in hüküm ve emirlerini uygulamamız ve dünya küfrünün komplolarına karşı durma ve Filistin, Afganistan ve Lübnan'ın mahrum milletini destekleme yolunda sünni olsun, şii olsun, bütün müslümanların vahdetini ilan etmemiz, İsrail'in İran'daki büükelçiliğini kapatmamız, bu kanser tümörü ve dünya siyonizmine karşı savaş ilan etmemiz, ırkçılığa karşı mücadele edip Afrika'nın mahrum halkını savunmamız ve iğrenç Pehlevi rejiminin dünyayı sömüren Amerika'yla imzaladığı kölelik anlaşmalarını iptal etmiş olmamızdır.

(6.5.66; SN; a 20, s.116)

Müslüman Filistin'in Gerçek Evlatlarını Savunmak

Müslümanların namusunu savunmak, müslüman beldeleri savunmak ve müslümanların her nevi haysiyetini savunmak hepimize farzdır ve ilahi gayeler ve müslümanları savunma yolunda kendimizi hazırlamalıyız. Bilhassa müslüman Filistin ve Lübnan'ın gerçek evlatları, yani Hizbullah ve gasbedilmiş toprakların inkılabi müslümanlarının can ve kan vererek "Yetişin ey müslümanlar!" diye haykırdığı şu sırada maddi ve manevi bütün gücümüzle İsrail'e ve saldırgana karşı durmalı ve onca kandökücülük ve zulümlere karşı yiğitçe direnmeli, onların yardımına koşmalı ve uzlaşmacıları belirleyerek kimliklerini açıklayıp onları halka tanıtmalıyız.

(Lübnan Hizbullah'ının merkez konsey üyeleriyle görüşmesi,

9.12.66; SN; c.20, s.184)

173

İsrail'e Düşman Olmak Bizim İçin İftihardır

Bizim milletimiz, hatta müslüman diğer milletler ve dünya mustaz'afları Yüce Allah'ın, aziz islam ve Kur'an-ı Kerim'in düşmanı olan kimselerin düşmanı olmaları, bunların uğursuz canice emellerine varabilmek için hiçbir cinayet ve hıyanetten vazgeçmeyecek, başa geçmek ve istediği makamı elde edebilmek için dost-düşman tanımayacak yırtıcı vahşilerden oluşması ve baştanbaşa tüm dünyayı kasıp kavuran; iğrenç emellerine ulaşabilme uğruna; kalemlerin yazmaya, dillerin söylemeye utandığı cinayetler işleyen ve "büyük İsrail"(?!) gibi aptalca bir hayelle her cinayete sürüklenebilen dünya siyonizminin müttefiki durumundaki bizatihi terörist devlet Amerika'nın bunların başını çekiyor olmasıyla iftihar duyar. Keza müslüman millet ve dünya mustaz'afları, Amerika ve İsrail'e uşaklık yolunda bizzat kendi milletlerine her hıyaneti yapmaktan çekinmeyen Ürdünlü kaatil tellal Hüseyin ve kaatil İsrail'le aynı torbadan yem yiyen ahır arkadaşları Hasan ve Hüsnü -mübarek- gibilerinin(54) düşmanı olmakla övünürler.

(Vasiyetname, 15.3.68; SN; c.21, s.172) ve Son Mesaj (İmam'ın vasiyetinin tarafımızdan basılan türkçe tercümesi) 1. Baskı, s.12)

(54) İmam -ra- burada Ürdün kralı Hüseyn, Fas kralı Hasan ve Mısır devlet başkanı Hüsnü Mubarek 'i kastetmektedir.

4. FASIL

DÜNYA KUDÜS GÜNÜ'NÜN İLANI

Dünya Kudüs Günü'nün İlanı

Bismillahirrahmanirrahim

Ben uzun yıllar boyunca gâsıp İsrail tehlikesini müslümanlara hatırlatıp durdum; bugünlerde Filistinli bacı ve kardeşlerimize karşı saldırılarını artırmış durumda. Bilhassa Güney Lübnan'da; Filistinli savaşçıları ortadan kaldırabilmek için evleri teker teker bombalıyorlar. Ben bütün müslüman devletler ve dünya müslümanlarından bu gaasıp ve destekleyicilerinin ağzının payını verme amacıyla birleşmelerini istiyorum. Keza bütün dünya müslümanlarına; Filistin halkı için kader belirleyici olabilecek olan ve Kadir günlerinden de sayılan(55) mübarek Ramazan ayının son Cuma gününü "Kudüs Günü" olarak seçip bu günü müslüman Filistin halkının kanuni haklarını destekleme konusunda dünya müslümanlarının milletlerarası dayanışma günü olarak belli program ve merasimlerle geçirmeyi öneriyorum. Allah Teala'dan müslümanları küfür ehline galip kılmasını dilerim.

(Kudüs gününü ilan Mesajı, 16.5.58; SN; c.8, s.229)

Kudüs Günü: Müslümanların Müstekbirlere Karşı Direniş Günü

Kudüs günü cihanşumül bir gündür, sırf Kudüs'e münhasır bir gün değildir; mustaz'afların müstekbirlere karşı direniş ve başkaldırı günüdür de aynı zamanda. Amerika ve diğerlerinin zulüm baskıları

(55) Mevcut rivayetlere göre kutsal Kadir Gecesi, mübarek Ramazan ayını 19,21 veya 23. gecelerinden biri olsa gerektir. Kadir gecesinin önem, değer ve konumu, bin aydan daha hayırlıdır. Bir dahaki Kadir Gecesine kadarki 1 yıllık mukadderatı Allah Teala bu gece tayin buyurmaktadır. Bu gece, kainattaki işlerden birinin tedbirinde bulunmak üzere Ruh ve Melekler, Allah Teala'nın izniyle yeryüzüne inerler. Kadir gecesi rahmet ve bereket gecesi olup Allah Teala bu geceye özel bir ehemmiyet tayin buyurmuş olduğundan müminlerin bu gece yatmayıp dua, namaz, zikir, tefekkür ve en önemlisi Allah Teala'yla raz-u niyazda bulunmaları tavsiye edilmiştir.

178

altında bulunan milletlerin bu zulme karşılık verme günüdür. Süper güçlere karşı... Mustaz'afların müstekbirlere karşı hazırlanıp teçhizatlanmaları ve onların burunlarını ezmeleri gereken gündür, münafıklarla gerçek dindarlar arasında fark gözetileceği gündür. Gerçek dindarlar bu günü Kudüs günü bilir ve bu cihette gerekeni yaparlar; Münafıklarsa, yani perde gerisinde süper güçlerle anlaşıp İsrail'le dostluk kuranlarsa bugüne karşı ya kayıtsız kalırlar, ya da milletlerin gösteri ve protestoda bulunmalarını engellerler. Kudüs günü, mustaz'af milletin kaderinin belirlenmesi gereken gündür. Bugün mustaz'af milletler müstekbirlere karşı varlıklarını ilan etmelidirler; İran'ın kıyam edip müstekbirlerin burnunu ezmesi gibi bütün milletler kıyam etmeli ve bu fesat tümörünü çöplüğe atmalıdırlar. Kudüs günü, İran'daki eski rejim taraftarı olanlar ve bozuk rejim ve süper güçlerin diğer yerlerdeki, bilhassa Lübnan'daki entrikacılarının durumlarının aşikar olması gereken bir gündür; Kudüs'ü ve Lübnanlı kardeşlerimizi bu baskılardan kurtarmamız gereken gündür. Mustaz'afları müstekbirlerin pençesinden kurtarmamız gereken gündür, dünya müslümanlarının sahnede varlığını görmemiz gereken gündür. Bütün müstekbirlere, mustaz'afları rahat bırakmaları ve çekilip yerlerine oturmaları için ihtarda bulununması gereken gündür. İsrail; şu, insanın düşmanı; her gün yeni gaileler yaratıp Güney Lübnan'daki kardeşlerimizi yakıp kavuran insanlık düşmanının; efendilerinin bütün oyunlarının artık bozulduğunu ve yapayalnız kaldıklarını anlaması ve İran'da artık hiçbir halt edemeyeceklerini bilmesi gereken gündür. Bütün islam ülkelerinden onların elinin kesilmesi gerekir; islam ülkelerinden bütün satılmış uşak ve piyonları sahnedışı bırakılmalıdır. Kudüs günü, böyle bir gündür işte; islam milletlerini sahne dışı bırakıp süper güçleri sahneye çıkarmak isteyen şeytanlara bunu anlatır. Kudüs günü onların bütün emellerini boşa çıkaracak ve eski günlerin artık geçtiğini ihtar edecek bir gündür.

Kudüs günü islam günüdür; islamın ihya edilmesi, ona yeniden canlılık kazandırılması gereken gündür; islamı ihya edelim, islam kanun ve hükümlerinin islam ülkelerinde uygulanmasını sağlayalım. Kudüs günü bütün süper güçlere ihtarda bulunarak "bundan böyle islam, habis piyonlarınız aracılığıyla sizin tasallutunuzda olmayacaktır artık!" dememiz gereken gündür. Kudüs günü islamın hay at günüdür, müslümanlar akıllarını başlarına devşirmeli ve sahip oldukları onca

179

maddi ve manevi güç ve servetlerin farkına varmalıdırlar. Müslümanlar 1 milyarı -aşan- bir nufusa sahipler, Allah gibi bir dayanakları, islam gibi, iman gibi bir dayanakları var, neden korksunlar ki?! Dünyadaki devletler şunu bilmelidirler: İslam yenilmezdir! İslam ve Kur'an hükümleri bütün ülkelere hükmetmeli, galip olmalıdır, din, ilahi bir din olmalıdır; islam Allah'ın dinidir ve bütün beldelerde ilerlemelidir. Kudüs günü böyle bir konunun ilanıdır işte; "müslümanlar ileri!" diye haykırarak bunu ilan etmektir. Bütün dünyada ilerlemek yani... Kudüs günü sedece Filistin günü değildir, islam günüdür -de aynı zamanda- islam devleti günüdür, islam cumhuriyeti bayrağının bütün ülkelerde dalgalanması gereken gündür. İslam ülkelerinde artık ilerleyemeyeceklerini süper güçlere anlatma günüdür. Ben Kudüs günü'nü islam ve hz. Resul-ü Ekrem -sav- günü biliyorum. Bütün güçlerimizi hazır hale getirmemiz ve müslümanları itildikleri inzivadan çıkarak bütün güçleriyle harekete geçip ecnebilerin karşısına dikilmeleri gereken gündür. Biz olanca gücümüzle ecnebilerin karşısına dikilmişiz ve başkalarının bizim ülkemize karışmasına izin vermeyeceğiz; müslümanlar, başkalarının gelip onların ülkesine karışmasına müsaade etmemelidirler. Kudüs günü milletler ihanette bulunan devletlere ihtarda bulunmalıdır! Kimlerin ve hangi rejimlerin uluslararası komplocularla işbirliğinde bulunup islama karşı olduğunu anlayacağımız gündür bu! Bugüne katılmayanlar islama karşı ve İsrail'den yanadırlar; katılanlar ise dindar, ahdine sadık ve islamdan yana ve Amerika'yla İsrail'in başını çektiği islam düşmanlarına karşıdırlar. Hakk'ın batıla üst geldiği, hakkın batıldan ayrıldığı gündür.

Allah Tebareke ve Teala'dan islamı bütün kesimlere ve mustaz'afları müstekbirlere üstün kılmasını dilerim. Aynı şekilde Allah Tebarek ve Teala'dan dileğim Filistin, Güney Lübnan, -bütün-Lübnan ve dünyanın neresinde bulunursa bulunsun bütün kardeşlerimizi müstekbirler ve yağmacıların elinden kurtarmasıdır.

Vesselamu alâ Resulullah ve alâ eimmet'il müslimin.

(25.5.58; SN; c.8, s.233-234)

Kudüs Günü: Mustaz'aflar Partisi'nin Mukaddemesi

180

Kudüs günü islami bir gündür. Genel islami bir seferberliktir bu ve umarım bu girişim bütün dünyada -oluşacak bir- mustaz'af partisinin mukaddimesi olur ve dünya çapında "Mustaz'aflar Partisi" adlı bir parti oluşarak bütün müstaz'aflar bu partiye katılarak karşılarındaki engel ve sorunları ortadan kaldırıp müstekbirlerle doğu ve batı çapulcularına karşı kıyam eder ve müstekbirlerin dünya mustaz'aflarına zulmetmesine artık izin vermezler ve islamın; mustaz'afların müstekbirlere egemen olacağı ve mustaz'afların yeryüzüne hakim ve vâris kılınacağı yolundaki vaadinin gerçekleşmesini sağlarlar. Mustaz'aflar şimdiye değin bölük-pörçük durumdaydılar, tefrikayla hiçbir şey düzelmez. Bugün islam beldelerinde mustaz'afların birlik ve beraberliğine dair bir örnek oluşmuştur. Bu örnek tarihin bütün insanları, bütün kesimleri arasında çok daha geniş bir satıhta "Mustaz'aflar Partisi" adıyla gerçekleşmelidir ki bu da "Hizbullah"tan başkası değildir ve bu da mustaz'afların yeryüzünün vârisleri olması gerektiği yolundaki Allah Tebarek ve Teala'nın iradesine uygundur.

Dünyanın bütün mustaz'aflarını -bu- mustaz'aflar partisine katılmaya ve sorunlarını hep birlikte elele verip kararlı bir şekilde halletmeye ve hangi millete, nerede ve hangi mesele olursa olsun -bu-mustaz'aflar partisi vasıtasıyla halletmeye davet ediyoruz.

(27.5.58; SN; a8, s.250)

Kudüs Günü Canlı Tutulsun

Beyler dikkat etmeli, bütün müslümanlar dikkat etmelidir buna: Kudüs günü bütün müslüman milletlerin dikkat edip ilgi göstermesi ve canlı tutması gereken bir gündür. Eğer bütün müslüman milletler hep birlikte seslenip gürültü koparacak olursa, mübarek Ramazan ayının son Cuması olan Kudüs gününde bütün milletler hep birlikte kıyam ederlerse, şu bildiğimiz gösteri ve yürüyüşleri yapacak olurlarsa, bu girişim, bu fesatçıların önünü almamız ve islam beldelerinden bunların kökünü kazımamız için -iyi- bir başlangıç olur inşaallah. Gevşek davranıyoruz hep... Müslümanlar hep gevşek davranıyorlar... Milletler tarafsız kalıyorlar, çok az gösteride bulunuyor, bu hususlar için çok az harekete geçip çok az kıyam ediyorlar... Milletlerin birbiriyle iyiden iyiye muhalif olduğunu, Mısır devletiyle Irak

181

devletinin kendi yanında ve -onunla- kardeş olduğunu gören İsrail elbette ki adım adım ilerleyecektir. Şundan emin olunuz ki gevşek davranmanız halinde bunlar -siyonist İsrailliler- Fırat'a kadar ilerleyeceklerdir; bütün oraların kendilerine ait olduğunu söylüyorlar -görmüyor musunuz?- Bunların karşısına güçlü ve kararlı bir şekilde dikilmeniz gerekir; eğer müslümanlar, müslüman milletler bunların karşısına dikilir, ama başlarındaki devletler bunu engellemek isterse ağızlarının payını verip yumruğu vurun! İran -milleti-Muhammedrıza'nın -şah- ağzına nasıl yumruğu yapıştırdıysa -siz de öyle yapın- Muhammedrıza islam ülkelerinin başındaki devletler arasında en güçlü olanıydı, hepsinden fazla desteğe sahipti; ama bizim milletimiz kıyam etti ve islamı istedi, Allah-u Ekber feryadıyla bu gücü -şahı- ortadan kaldırdı. Diğer güçler -için de durum- aynıdır. Nitekim bütün güçler sonuna kadar elele verseler böyle bir millete hiçbir şey yapamazlar.

(15.5.59; SN; a 12, s.275)

İnşaallah Kudüs'te Namaz Kılarız!

İnşaallah Allah Teala bir gün Kudüs'te namaz kılmaya muvaffak eder bizi! Umarım müslşümanlar Kudüs gününü büyük bilir -gereken önemi verirler- ve mubarek Ramazan ayının son Cuma'sı olan dünya Kusüs gününde gösteri ve programlar düzenlerler, camilerde programlar güzenleyip feryatlarıyla ses getirir, ortalığı çınlatırlar. Bir milyarlık bir cemiyet ortalığı bir çınlattı mı İsrail neye uğradığını şaşırır, bizzat bu feryatlardan korkar. Bugün bir milyarı aşkın sayıda bulunan müslümanlar -Kudüs günü- evlerinden çıkıp sokaklara dökülerek "Amerika'ya ölüm!", "İsrail'e ölüm!", "Sovyetler'e ölüm!" diye haykıracak olurlarsa bizzat bu "ölüm" feryatları onlara ölüm getirecektir. Bir milyar nufus... Bunca yeraltı ve yerüstü zenginliğine sahip... Bütün devletler sizin zenginliğinize muhtaçtırlar; bu yüzdendir ki sizi daima birbirinize düşürmek, aranızda ihtilaflar yaratıp siz bu ihtilaflarla uğraşırken varınızı-yoğunuzu yağmalamak, sonra da "kimse sesini çıkarmasın" demek istiyorlar! Keşke diğer milletler İran'ı örnek alsalar; şu muhterem ve dürüst İran milletini... Amerika'da, İntiltere'de ve diğer batı ülkelerinde gösteriler tertipleyip

182

polisin karşısına dikilen, bunun için kelepçe ve zincire vurulan ve bu haliyle bile hakkı haykırmaktan vazgeçmeyen şu gençlerden ders alalım biraz, islam için haykıran o gençlerden ders alalım... Onlar haykırırken milletler tarafsız... Onlar öylece haykırırken bizler burada birbirimizle ihtilaf halindeyiz, anlaşamıyoruz. Gerçekten insaf değil bu.

(15.5.59; SN; c.12, s.276)

Kudüs Günü Herkes Haykırırsa Zafer Kazanılır

Eğer Kudüs günü bütün milletler kıyam edip haykırsalardı o ahmak devlet onların haykırmasına engel olamazdı -ama ne yazık ki herkes değil- sadece az bir grup kıyam ediyor... Eğer Kudüs günü bütün müslüman ülkelerin insanları hep birlikte kıyam ve feryat etselerdi, sırf Kudüs için değil, bütün islam ülkelerinde zaferi kazanırlar. Biz haykırıp feryat ederek Muhammedrıza'yı -şahı İran'dan- kovduk. Biz onu tüfekle mi kovduk sanıyorsunuz? Bağırarak, feryat ederek. Allah-u Ekber'lerle! Beyinlerine o kadar Allah-u Ekber balyozu çarptı ki neye uğradıklarını şaşırıp dehşetle kaçtılar bu memleketten. Müslümanlar feryat etmeli, bağırmalıdırlar; slogan ve bağırıp çağırmanın yararsız olacağı sanılmasın; hayır, slogan yararlıdır; ama herkes hep birlikte haykırırsa tabi. Benim tek başıma bağırmam hiçbir şey değildir. Bir mahalle veya bir şehirin bağırması da pek birşey değildir. Bakınız; İran'da yükselen feryatlar Tahran, Kum veya Ahvaz şehirlerine münhasır değildir; bilâkis; bir bakarsınız İslam İnkılabı -devrim- muhafızları millete "falan gece evlerinizin damına çıkıp tekbir getirin" der, herkes itaat eder.

(18.5.59; SN; c.12, s.282)

Kudüs'te Vahdet Namazı

Çeşitli yerlerden Kudüs günü münasebetiyle gelmiş bulunan siz azizler ve bütün müslümanların muvaffak olmasını dilerim ve inşaallah birgün bütün müslümanlar yekdiğeriyle kardeş olacak ve bütün islam ülkelerindeki hastalıklı kökler kazınıp temizlenecek ve İsrail -adlı- bu hastalıklı kök; Mescid'ul Aksa ve islami ülkemizden

183

sökülüp atılacak ve hep birlikte Kudüs'e gidip orada vahdet namazı kılacağız inşaallah.

(18.5.59; SN; c.12, s.283)

Kudüs Günü Mesajı: Politik Oyunları Bir Kenara Bırakmak ve Gücünü İmandan Alan Makinalı Tüfekleri Kullanmak Gerekir!

Mübarek Ramazan'ın son Cuma'sı Kudüs günüdür ve Ramazan'ın son on günü büyük bir ihtimalle Kadir gecesidir. İhyasının sünnetullah olduğu bir gece... Kadri ve kıymeti, münafıkların bin ayından üstündür bu gecenin; kulların mukadderatının temellerinin atıldığı gece... Kadir gecesiyle komşu olan Kudüs günü müslümanlar tarafından önemle ihya edilmeli, onların uyanma ve bilinçlenmelerine yol açmalı ve tarih boyunca; bilhassa son yüzyıllarda yakalandıkları gafletten silkinmelerini sağlamalıdır ki bu bilinç ve uyanış günü dünya münafıkları ve süper güçlerinin onlarca yılından daha üstün olsun ve dünya müslümanları kendi kaderlerini kendi güçlü elleriyle hazırlayabilsinler... Kadir gecesi müslümanlar Allah'a yalvarıp bütün geceyi dua ve ibadetle geçirerek Allah Teala'dan gayrısına -ki bunlar insanlarla cinlerden müteşekkil şeytanlardır- kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kulluk şerefine erişirler. Keza şehrullah-i A'zam'ın -mübarek Ramazan ayı- son günleri olan Kudüs gününde dünya müslümanlarının süper güçlerle büyük şeytanların kulluk ve esaretinden kurtulup Allah'ın sınırsız kudretine katılmaları ve tarihin canilerinin elini mustaz'afların ülkelerinden keserek iştahlarını kursaklarında bırakmaları gerekir.

Ey dünya müslümanları! Ey dünya mustaz'afları! Kalkın, harekete geçin ve mukadderatınızı kendi ellerinize alın. Ne zamana kadar oturup kaderinizi Washington veya Moskova'nın tayin etmesini bekleyeceksiniz böyle?! Sizin Kudüs'ünüz ne zamana kadar Amerika'nın artıklarının, gaasıp İsrail'in çizmeleri altında ezilecek daha?! Kudüs, Filistin, Lübnan ve bu beldelerin mazlum müslümanları daha ne zamana kadar canilerin egemenliği altında inleyecek ve sizler oturup seyredecek, başınızdaki kimi hain idareciler de onlara ateş koşturacak böyle?! Dünyadaki 1 milyarı aşkın müslüman ve yüz milyonu aşkın arap; sahip oldukları onca geniş ülkeler ve türlü sınırsız

184

zenginliklere rağmen doğuyla batının çapulculukları ve onlarla onlara uşaklık eden artıklarının insanlık dışı cinayet ve katliamlarına daha ne kadar seyirci kalacak?! Afganistan ve Lübnan'daki kardeşlerinin vahşice katliam edilmesine daha ne kadar susacak ve onların yardım isteyen seslerine ne zaman cevap verecek?! İslam düşmanlarına karşı durup Kudüs'ün kurtulması için askeri ve ilahi güçten, ateşli silah gücünden yararlanmak yerine daha ne zamana kadar politik oyunlar ve süper güçlerle uzlaşma yollarına giderek zaman öldürüp İsrail'e yeni cinayetler işleme fırsatı kazandıracak ve katliamlara şahit olacak böyle?!

Milletlerin başlarındakiler güçlü politikacılar ve tarihin canileriyle yapılan siyasi görüşme ve müzakerelerin Kudüs, Filistin ve Lübnan'ı kurtarmayacağını, bilakis, cinayet ve zulümlerin günden güne artacağını görmediler mi ve bilmiyorlar mı?! Kudüs'ün kurtulması için islam ve iman gücüne dayalı makinalı tüfeklerden faydalanmak ve süper güçlerin fincancı katırlarını ürkütmemeye çalışma ve uzlaşma kokusu veren siyasi oyunları bir kenara bırakmak gerekir artık.

Müslüman milletler, bilhassa Filistin ve Lübnan milleti politik oyunlarla vakit geçirmeye çalışanları cezalandırmalı ve mazlum millet için zarar ve ziyandan başka netice vermeyecek olan siyasi oyunlara gelmemelidirler. Doğu ve batının yapmacık mitolojileri daha ne zamana kadar güçlü müslümanları büyülemeye devam edecek ve içi kof propaganda borazanlarından korkacaklar böyle?! Bugün İran; ecnebi borazanlarıyla Amerika, siyonizm ve inkılaptan şamar yiyenlerin onca propaganda araçlarına rağmen nihaî yapılanmaya doğru ilerlemektedir ki bu; islami güçlerini bulmaları ve doğu, batı ve bunların artıkları olan bağımlı uşaklarının yaygaralarından çekinmeyerek Allah Teala'ya güven ve islam ve iman gücüne imanla harekete geçerek canilerin elini ülkelerinden kesmeleri ve değerli Kudüs'le Filistin'in kurtuluşunu birincil amaç edinerek Amerika'nın iğrenç artığı "siyonist sultanı"na boyun eğme alçaklığından kurtulup Kudüs gününü canlı tutma yolunda islam ülkeleri ve dünya mustazafları için -iyi bir- örnektir... Umarım bugünü canlı tutmak suretiyle kayıtsızlık ve gafletler giderilir ve değerli milletlerin kıyamıyla; müslümanlar ve islama rağmen İsrail'le elele verip Amerika'nın emirlerini bekleyerek müslümanların maslahatlarının aleyhine olan bu tavırla utanç ve cinayet dolu yaşamlarını sürdüren baştaki bazı hainler sahneden uzaklaştırılarak tarihin mezarlığına

185

gömülürler. İsrail'le Saddam gibi kafirlerin islama karşın açtığı savaşta küffarın yanında yer alarak islama ve müslümanlara darbe vuran gasıp yöneticiler islam -ve iktidar- sahnesinden uzaklaştırılmalı ve müslümanlara hükmetme kanunundan dışlanmalıdırlar.

(10.5.60; SN; a 15, s.73-74)

Kudüs Günü Mustaz'aflar Günü

İslami vahdet ve ilahi birlik sayesinde bugün bir tek safta birleşen İran millet, devlet, meclis, ordu ve diğer silahlı kuvvetleri insan haklarına tecavüzde bulunan her şeytanî güce karşı durarak mazlumları savunmaya ve Kudüs'le Filistin tekrar müslümanlara dönünceye kadar aziz Lübnan ve Kudüs'ü desteklemeye kararlıdırlar. Dünya müslümanları Kudüs gününü dünyadaki bütün müslümanların, hatta dünya mustaz'aflarının günü olarak kabul etmeli ve o hassas noktadan hareketle müstekbirler ve dünyayı sömüren yamyamların karşısına dikilerek mazlumları müstekbirlerin zulümlerinden kurtarıncaya kadar mücadeleden vazgeçmemelidirler.

(10.5.60; SN; c.15, s.75)

Kudüs Gününde Milletlere Düşen Vazife

Kudüs günü ve insanlık tarihinin büyük insanının şehadet yıldönümünün eşiğinde bulunduğumuz şu sıralarda milletlere düşen vazife; gösteri, yürüyüş ve programlar düzenleyip başlarındaki devletleri ciddi olarak petrol ve silah gücüyle Amerika ve İsrail'in karşısına dikmeye çağırmalı ve bunu kabul etmemeleri halinde; bugün bütün bölgeyi, hatta Haremeyn-i Şerifeyn'i tehdit eden ve gerçek emelleri artık tamamen anlaşılmış bulunan İsrail'i onaylamaları halinde toplu grev, tehdit ve -türlü- baskılarla onları -ABD ve İsrail'e karşı- tavır almaya zorlamaktır. İslam ve onun mukaddes mekanları tecavüz tehdidi altındayken hiçbir müslüman birey buna kayıtsız kalamaz. Bugün İsrail müslüman beldelere karşı geniş bir saldırıya geçip hiçbir sığınağı olmayan savunmasız müslümanları kanlı bir şekilde katletmekle meşgulken bölgedeki devletler tam anlamıyla manasızlık ve uzlaşmacılıktan başka bir şey yapmamakta... Daha da üzücü olanı, İsrail'in elinden Amerika'ya, yani asıl caniye sığınıyor ve

186

gerçekte yılandan kaçıp ejderhanın kucağına atılıyor ve onlara karşı çıkabilecek gerekli şeylere sahip oldukları halde bir çift sert laf söylemeye veya tehditte bulunmaya yanaşmıyorlar... Bu durumda herkes yok olmaya ve hayatı boyunca her nevi alçaklık ve zillete katlanmaya hazırlanmalıdır!...

(25.4.61; SN; c.16, s.228)

187

188

5. FASIL

HAC SİPERİNDE MÜŞRİKLERDEN BERÂET

Ey Beytullah'ı Ziyarete Gidenler! Amerika'yla İsrail'in Plan ve Komploların ı İnsanlara Duyurun

Ey Allah'ın evini ziyarete gidenler! Sağ ve solun; bilhassa mütecaviz ve yağmacı Amerika'yla cani İsrail'in komplolarını dünya insanlarına anlatıp duyurun, onlardan yardım isteyin, bu canilerin cinayetlerini sayıp dökün, izah edin insanlara ve müslümanların vaziyetini ıslah etmesi ve canilerin cinayetlerinin kesilmesi için Allah Teala'dan yardım dileyip O'na sığının ve ben Kaadir Allah Teala'nın izniyle; sizleri zafer ve Allah'ın yardımıyla müjdeliyorum.

(30.8.58; SN; c.10, s.222)

Suudi Hanedanı Hacda Filistin Meselesinin Gündeme Getirilmesini İslamda Bid'at Sayıyor!!!

...Hicaz da bir gün islamın merkeziydi ve orada islam kuvvetleri teçhizatlanmışlardı... "Dünyada neler olup bittiğinden ve İsrail'in ne yaptığından bize ne!" diyenler var... Sayın Musavi Hoiyniha Bey(56) oradaki Cuma imamlarına Filistin konusunda konuşmaları için müslümanlar tarafından yapılan onca baskıdan sonra onların "Allah müslümanları İsrail'in şerrinden kurtarsın" gibi birkaç kelimelik bir duayla yetinerek meseleyi geçiştirdiklerini anlatıyordu! Bizim hacılarımızın orada yediği onca dayak, çektikleri onca hapis ve uğradıkları onca hakaretin nedeni İsrail'e lanet etmiş olmalarıydı -Suudlular- İsrail'e laf edilmesini istemiyorlar... Suudlular, böyle haccın -Amerika ve İsrail'e karşı çıkılması halinde- Resulullah sünnetine aykırı olduğunu ve islamda bid'at sayılacağını söylüyorlar.

(22.7.61; SN; c. 17, s.53)

(56) Hüccet'il İslam Seyyid Muhammed Musavi Hoiyniha, rahmetli İmam -ks-tarafından 14.5.61/25.5.64'lü yıllarda hac işlerindeki temsilcisiydi ve Beytullah'ul Haram ziyaretçilerinin başkanlığına atanmıştı.

191

Müşriklerden Beraet -Teberride bulunma- Hadisesi Haccın Sırlarındandır

Bu misafirler -Beytullah'ı ziyarete gidecek olan İranlı hacı adayları- hac menasıklarının yanısıra hz. İbrahim Halilullah ve hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi vesellem'in çağrısına "lebbeyk" demek için gelmişler buraya, ki, onlara denilecek lebbeyk, zaten Allah Teala'ya lebbeyk demektir. Uzak-yakın dört bir yandan Allah ve O'nun şanlı resulüne hicret eden bu hacılara sevgi, samimiyet, vefa, sadakat ve islami kardeşlikle davranın; Allah ve resulünün misafirlerini incitmeyin. Bunlar hac menasıklarını yerine getirmek ve Allah ve resulünün teberride bulunduğu -kendilerinin ondan beri ve uzak olduklarını ilan ettikleri- kafirler ve müşriklerden berâet ve teberride bulunmak için geliyorlar oraya -Mekke'ye- Bu değerli ve dindar misafirlere hürmet gösterin ve islam ve islam ülkelerinin düşmanlarının en başta geleni gaasıp İsrail'le, onun patronu olan Amerika'nın elini kesme ve onları ortadan kaldırma yolunda güçlü bir islam devletinin gücünden faydalanın ve dünyanın dört bir yanından gelen hacılara katılarak Mekke-i Mükerreme'yi zalimler aleyhine haykırılan bir beldeye dönüştürün; işte bu, haccın sırlarından biridir ve Allah Teala, insanoğlunun lebbeykleri ve ibadetlerinden müstağnidir.

(12.6.62; SN; c. 18, s.94)

Berâet -Teberri- Haykırışı

Bismillahirrahmanirrahim
 

"Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde barınacak çok yer de bulur, genişlik (ve bolluk) da. Allah'a ve resulüne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah'a düşmüştür; Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir."(57)

Bütün nimetleri için Allah'a şükürler olsun ve O'nun selam ve selatı peygamberlerine, bilhassa en son seçkin peygamberiyle evliyaları ve has kullarına ve onların sonuncusu olan kıyam ediciye -hz. Mehdi as-ki ruhlarımız onun kademine feda olsun!

(57) Nisa, 100 192

Alemlere nasib olmuş ve olmakta olan sonsuz nimetlerin şükründen kelamlar ve diller, sözler ve yazılar acizdir. Baştan başa nurlu tecellisiyle gayb ve şehadet, sır ve aleni alemleri varlık nimetiyle süsleyip seçtiklerinin bereketiyle bizlere ulaştıran yüce yaratıcı "Allah yerin ve göklerin nurudur."(58) ve güzel tecellisiyle güzel yüzündeki örtüyü kaldırdı: "O evveldir, âhirdir, zahirdir, bâtındır..."(59) ve Safiyyetullah'tan Halilullah'a ve Halilullah'tan Habibullah salavatullah ve selamuhu aleyhim vesellem'e varıncaya değin peygamberlerine hz. Gayb'dan nazil olan mukaddes semavi kitabında kemallere erişme ve mutlak kemalde fani olmayı öğütleyip "Allah yolunda hicret edene yeryüzünde barınacak yer de çoktur, bolluk ve bereket de..." buyurarak Allah'a doğru yürümeyi hatırlatan ve "Muhammed Allah'ın resulü - elçisi- dir ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı zorlu ,kendi aralarında ise merhametlidirler..."(6°) buyruğuyla müminlere ve dostlarına olduğu gibi dinsizlere, müstekbirlere ve Allah ve din düşmanlarına karşı tavrını belirleyen yüce Yaratan'a binlerce şükürler olsun ki bizleri son peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in ümmetinden karar kıldı, bütün varlıkların en üstünü , en faziletlisidir o;bizi Kur'an'ı mecid'in izleyicileri kıldı, ki o da mukaddes kitapların ve yazılmış şeylerin en büyüğü ve en değerlisi ve hz. Gayb'ın bütün kemalleri derli toplu olarak bildirmiş olduğu , bütün kemalleri içeren ve cinlerle insanların şeytanlarından koruyacağına dair hz. Gayb'ın "Hiç şüphesiz zikr'i -Kur'an'ı- biz indirdik , onun koruyucuları da gerçekten bizizdir"(61) şeklinde söz verip garantilemiş olduğu kitaptır o. Ne bir harf azalmıştır Kur'an'dan , ne de bir harf eklenmiştir ona. Büyük ilahi peygamberlerin tarih boyunca dünya müstekbirleri ve dünyayı sömüren yamyamlara karşı tavırlarını bize bildiren ve resullerin sonuncusu hazreti Hatem'u resul sallallahu aleyhi ve alihi vesellem'in müşrikler, zorbalar ve hepsinden önemlisi, munafıklara karşı nasıl davrandığını -ki her asır ve mekanda geçerli esas davranıştır bu- bizlere öğreten kitaptır o.

(58) Nur, 35.

(59) Hadid, 3

(60) Feth, 29

(61) Hicr, 9.

193

Bu ölümsüz kitapta şöyle buyrulduğunu görmedeyiz: "De ki, eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz -veya yakınlarınız- ve kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah'tan, O'nun resulünden ve O'nun yolunda cihaddan daha sevimliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyedurun, Allah, fâsıklar topluluğuna hidayet vermez."(62)

Bu ayet-i kerimede hep işlerine gelen maslahatları düşünen, uzlaşmadan yana olan, gençlerin şehadetlerinden üzüntü duyup -bunu bir kayıp telakki eden- mal, can ve diğer şeyleri kaybetmekten rahatsız olanlara hitap edilmektedir. İlginç olan, Allah Teala ve hz. Resul-ü Ekrem sallallah-u aleyhi ve âlihi vesellem'e sevgiden hemen sonra, bütün ilahi hükümler içinde en sevimli olanın Allah yolunda cihad olduğunun belirtilmiş olmasıdır ki bu ayette Allah yolunda cihadın bütün diğer ilahi hükümlerin başında geldiği ve onun, esas ve prensipleri koruyucu nitelik taşıdığı hatırlatılarak cihaddan kaçılması ve bu vazifenin kaytarılması halinde bu ihmalin getireceği kötü sonuçlara hazırlanılması vurgulanmaktadır; zilleti, esareti, islami ve insani değerlerin kaybolup gitmesini, çoluk çocuğun, küçük-büyük herkesin katliam edilmesini, eşiniz, yakınlarınız ve çocuklarınızın esir düşmesini... Kısacası korktuğunuz herşeyin başınıza gelmesini bekleyin o zaman, denilmektedir. Bütün bunlar cihadı, bilhassa şu anda bizim de uğraşmakta olduğumuz savunma cihadını terketmenin âkibetlerindendir ki şu ayet-i kerime'de sarih bir şekilde buna değinilmiştir: "Allah sizden, bir diğerinizi siper ederek kaçanları gerçekten bilir. Böylece O'nun emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara acıklı bir azabın çarpmasından sakınsınlar."(63) İslam düşmanlarının, bilhassa bu zamanda islamın kökünü kazımak, zalim şahlık düzeni gibi devletler kurmak, yağmacı ecnebi müsteşarları geri getirmek, milletin varını yoğunu çalıp çırpmak ve Irak'la mazlum Irak milletinin şu birkaç yılda başına gelenlerin İran millet ve devletinin de başına gelmesi ...vb. gibi hadiselerden daha büyük bir fitne ve bundan daha acı bir azap tasavvur edilebilir mi?!

(62) Tevbe, 24.

(63) Nur, 63.

194

Rububiyetin mukaddes zatına sonsuz hamd ve şükürler olsun ki manevi eğitimleriyle İran milletini şahlık zulmünün girdabından kurtararak islamın görkemli sancağı altında bağımsız bir toprağa sahip olmanın yolunu-yordamını öğretti onlara. Nitekim bugün dünyada; süper güçlerin müdahele etmediği tek ülke İran'dır; sadece İran'dır ki kendi kaderini aziz islam esasınca kendi ele almış ve ağyarı kendisinden dışlayarak reddetmiştir. Bu nedenledir ki bu milletin sayesinde yaşıyor olmamızla Allah Teala bizlere lütufta bulunmuş, bizi minnettar kılmıştır. Keza Cell ve Âlâ Hakk'ın sınırsız inayetlerine şükürler olsun ki muhterem İranlı hacılar aşk mabedi ve sevgilinin makberine doğru yola çıkmanın eşiğinde ve Allah Teala'yla azametli resulü sallallahu aleyhi ve âlihi vesellem'e doğru hicret etmekteyken islamın sesi dünyanın dört bir yanında çınlamakta ve islamın manevi bayrağı bütün kıtalarda dalgalanmakta ve bütün insanların dikkati, kademine ruhlar feda olası hz. Veliyullah-i A'zam -a.s- ülkesine çevrilmekte ve bütün dünyaya rezil olan düşmanları ve sapmışların olanca düşmanlıklarına rağmen -ki İslam Cumhuriyeti'ni üç aya veya bir yıla kalmaz, düşürürüz, diye patronlarına ve kendilerine hayali vaadlerde bulunmadaydılar- bugün yıllar sonra aziz islam ülkesi İran her zamankinden daha güçlü, milleti daha bir alnı açık ve silahl kuvvetleri daha kudretli, gençleri ve yaşlıları daha bir kararlı ve dini ilmiye medreseleri büyük müçtehidler, merciler ve ulema -Allah benzerlerini çoğaltsın- sayesinde alabildiğine hareketli, medreselerle üniversiteler arasındaki bağlar iyiden iyiye sağlam; yasama, yürütme ve yargı organları faal; siyasi, kültürel ve askeri sahalarda giderek gelişen bir seyir izlemektedir. İslam ve ülke istiklalinin düşmanları olan düşmanlarımız ise günden güne daha zebun ve daha zayıf olmakta ve müstekbirlerin sarayları daha fazla sarsılmakta, CIA'nın sarayının rezalet ve kepazeliği daha bir aşikar olmakta, saraylarda oturanların tedirginlik ve hezeyanları artmakta, dünya kitle iletişim araçlarının şaşkınlık ve çaresizliği -ki gerçekte saraylarda oturan efendilerinin şaşkınlığını yansıtıyorlar- günden güne daha netleşmektedir. Bu ortam ve şartlardan müslümanlar ve mustaz'aflar bilinçli bir şekilde azami faydayı sağlama yoluna gitmeli ve bütün müslüman mustaz'af grup ve fırkalar elele vererek süper güçlerin boyundurluğundan kendilerini kurtarmalıdırlar. Şimdi bu cihette birkaç noktayı hatırlatmak istiyoruz:

195

Tevhidi erkân ve haccın siyasi fârizalardan olan "müşriklerden berâette -teberride- bulunma ilanı hac günlerinde olanca görkem ve azametiyle büyük gösteri ve yürüyüşler şeklinde yapılmalı ve İranlı ve diğer ülkelerin hacıları, hac temsilcim ve hac yetkilim sayın hüccet'ül islam Kerrubi Bey'le(64) tam bir uyum ve organize içinde bütün merasim ve programlara topluca katılmalı ve başta câni Amerika gelmek üzere dünya istikbarının müşrik ve mülhidlerinden teberride bulunup kendilerinin onlardan berî olduğunu tevhid evinin civarında yüksek sesle haykırmalı ve Allah ve Allah kullarına düşmanlık edenlere karşı duydukları kin ve nefreti dile getirmelidirler. Hakka sevgi ve sadakat, bâtıla karşı hışım ve onu dışlama -teberri- dan başka bir yolla dinin hükümlerinin gerçekleşmesi mümkün müdür ki?! Muvahhidlerin aşkı, münafıklarla müşriklere duydukları nefreti tam olarak haykırmaksızın samimi olamaz elbette! Nitekim her nevi tevazu, saldırganlı, alçaklık, sömürü, kölelik ve namertliğe karşı sözle ve fiille sırt çevirip itiraz etmek için Kâbe'den; insanlar için yapılmış bu temiz ve emin evden daha müsaid ve daha lâyık neresi var?! "Ben sizin rabbiniz değil miyim?"(65) sorusuna "evet, rabbimizsin, şahid olduk" cevabıyla ahdini yenileyip patronların tanrıçalar, putlar ve putçuklarını kırmak ve hz. Resul-ü Ekrem'in -sav- en büyük ve en önemli siyasi hatırasını canlandırmak "Ve büyük hacc (hacc-ı ekber) günü Allah'tan ve resulünden insanlara bir duyuru: "Kesin olarak Allah müşriklerden uzaktır, O'nun resulü de..."(66) -Müşriklerden uzak olduğumuzu haykırmak suretiyle- bu hatırayı tekrarlamak için Kâ'be'den uygun neresi olabilir?! Zira Resulullah'ın -sav- sünneti ve müşriklerden beraette bulunma -onlardan uzak olduğunu ilan etme- aslı, hiçbir zaman eskiyecek değildir. Hatta müşriklerden teberri ilanı sırf hac günleri ve merasimine münhasır değildir; bilâkis, müslümanlar dünyanın dört bir bucağını Hakk'ın zâtına sevgi ve aşkla ve Allah düşmanlarına karşı bilfiil kin ve nefretle doldurmalı ve hannasların vesveseleriyle şüphe yaratanların telkinlerinden, katı yobazlar ve sapmışların fısıltılarına kulak asmayıp

(64)  Huccet'il İslam Şeyh Mehdi Kerrubi bey, rahmetli imam -ra- tarafından 25.5.64'te İmam'ın hac işleri temsilcisi ve İranlı hac kervanlarının başkanlığına atanmış ve İmam'ın vefatına kadar bu görevini sürdürmüştür.

(65) A'raf, 172.

(66) Tevbe, 3.

196

bu cihanşumul islami ve tevhidi mukaddes nidadan bir an olsun ayrılmamalıdırlar. Zira dünyayı sömürenlerle milletlere düşman olanların bundan sonra kesinlikle rahatları kaçacak ve huzursuzlaşacaklardır; dolayısıyla yeni hileler, oyunlar ve türlü maskelerin arkasına gizlenerek kendisini dinadamı gösteren satılmışlar, saray mollaları, sultanlar ve iktidarlar tarafından ücret karşılığı vazifelendirilmiş ulema kılıklılar, milliyetçiler ve münafıklar kasıtlı olarak yanlış ve sapık yorumlar, düşünceler ve felsefelerle toplumların gündemlerini dolduracak ve bunlar, müslümanların ellerindeki silahları alıp ümmet-i Muhammed'in -sallallahu aleyhi ve âlihi vesellem- azim, bütünlük ve gücünü baltalamak amacıyla her yola başvuracak ve -din özünü kavrayamayan- yobaz dindarlar "Hakk'ın evi olan Kâ'be'nin kutsallığına aykırıdır, böyle yerlerde gösteri yapılmamalı, küfre -ve islam düşmanlarına- karşı slogan atılmamalı ve müşriklerden teberride bulunulmamalıdır, hac saflaşma ve mücadele yeri değil, ibadet ve zikir yeridir." diyeceklerdir. Keza Allah'tan utanmayan nice arsız âlim kılıklılar mücadele, savaş ve müşriklerden beraetin -dindar insanlara yakışmayacağını- böyle şeylerin dünya ve maddiyat düşkünü insanların işi olduğunu ve siyasi meselelere karışmamanın, hem de hac günlerinde böyle şeylerle uğraşmanın âlimlikle bağdaşmayacağı gibi telkinlerde bulunmak isteyeceklerdir. İşte bu telkin ve şartlandırmalar dünyayı sömürenlerin gizli taktik ve oyunlarından biridir! Bu nedenle müslümanlar gerekli bütün teçhizat ve imkanları seferber ederek ilahi değerler ve müslümanların çıkarlarını müdafaa etmeli ve bu mukaddes müdafaa saflarını alabildiğine sıklaştırıp muhkemleştirmeli ve bu -Allah'tan-habersiz, kalpleri ölü olan şeytan izleyicilerine; müslümanların izzet, onur ve inançlarına bunca saldırma izin ve cüreti vermemelidir; her yerden, dört bir yandan gelerek, bilhassa Hakk'ın Ka'be'sinde Allah'ın ordularına katılın ve aziz hacılar aşkın, bilincin ve cihadın en güzel ve en mukaddes beldelerinden yüceliğe ve daha yüce Ka'be'ye doğru yönelsinler ve şehidler kervanının öncü ve efendisi hz. Ebi Abdullah'il Huseyin -a.s- gibi(67) hac ihramından harp ihramına; Ev'in, Kâ'be'nin

(67) Hz. İmam Hüseyin -s- döneminin halifesi Yezid'e biat etmiyerek Medine'den ayrılıp Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke'de dört ay kaldıysa da Yezid rejimine bağlı memurların bu mukaddes şehirde yarattıkları baskı ve hafakan ortamı ve Irak'taki Kufe şehrinden gelen peyderpey biat mektupları neticesinde, hac

197

tavafından bizzat ev sahibinin kendisini tavafa; Zemzem'le yıkanıştan şehadet ve kan guslüne geçip yönelerek sağlam yapılı ve yenilmez bir ümmete dönüşsünler ki ne doğu süper gücü onların karşısında durabilsin, ne batı süper gücü... Nitekim haccın verdiği mesaj ve ruh da bundan başka birşey değildir: Müslümanlar -haccda- hem nefsle cihad için gerekli direktifleri alırlar, hem küfür ve şirkle nasıl savaşacaklarını...

Kısacası hacda -yapılması gereken- berâet -teberri- ilanı; küfür, şirk ve putperestlerle savaşmak için gerekli mücahidler yetiştirme eğitimi ve mücadeleye dair verdiğimiz ahdin yenilenmesidir ki sırf sloganla hülasa edilemez; bilakis, İblis ve İblis sıfatlıların ordularına karşı Allah'ın askerlerini aleni şekilde örgütleme ve mücadele mihverlerini açıkça belirtmenin başlangıcıdır ve bu da tevhidin birincil şartlarından sayılır. Zira müslümanlar Beytullah ve insanları evi -olan Kâ'be'de de Allah düşmanlarına karşı beraette bulunamayacaklarsa -onlara karşı düşmanlıklarını açıkça haykıramayacaklarsa- nerede yapacaklar bunu peki?! Beytullah, Kâ'be, cami ve mihrap; Allah askerleri ve mücahidlerin, Beytullah'ın ve peygamberlerin saygınlığını savunan mücahidlerin güvenli belde ve sığınakları değilse; neresi onların emin belde ve sığınağı olabilir peki?!

Kısacası müşriklerden beraet ilanı mücadelenin ilk merhalesi olup onlardan sonraki merhaleler de yine bizim vazifemizdir ve her zaman ve mekanda, o şartlara uygun program ve organizelerle yapılmalıdır. Küfür ve şirkin başında bulunanların tevhidin varlığını bütünüyle tehlikeye düşürmüş olduğu ve milletlerin dini, milli siyasi ve kültürel bütün esaslarını kendi heves ve şehvetlerine kurban etmiş bulunduğu bu çağ ve zamanda ne yapılması gerektiği üzerinde düşünülmelidir: Evlerde oturup yanlış yorumlar ve insanların değer ve kıymetlerine hakaretlerde bulunarak müslümanlara eziyet ruhu telkin edilmesine ve bizzat şeytan ve şeytan soylulara tahammüle gözyummak mı gerekir acaba?! İnsanoğlunun en nihai kemal ve emeli olan sadakat ve ihlasa

merasimini yarıda bırakıp hicri 60. senenin 8 Zilhicce'sinde Kufe'ye doğru yola koyuldu. Yezid orduları, biata boyun eğmediği için Kerbela denilen mıntıkada İmam Hüseyin'i eşitsiz bir savaşa zorladılar. İmam Hüseyn -s- sayısı 100'ü bile bulmayan bir avuç (72 kişi) adamıyla birlikte binlerce kişilik Yezidi ordunun karşısına mertçe dikilip yiğitçe savaştı ve şehadet şerbetini içti.

198

ulaşmaktan toplumu men etmek ve peygamberlerin putlar ve putperestlerle savaşının; sadece taştan ve ağaçtan yapılma birtakım cansız putlara motif olduğunu ve neuzubillah, hz. İbrahim gibi peygamberlerin bu tür cansız putlarla savaştığını, ama zalimler -olan canlı putlar-a karşı savaşta ise meydanı boş bırakıp kaçtığını nasıl tasavvur edebilirsiniz? Kaldı ki -hepimizin de bildiği gibi- hz. İbrahim'in -a.s- Nemrudiler ve aya, güneşe ve yıldıza tapanlara karşı verdiği bütün o mücadele, savaş ve putkırıcılıklar gerçekte büyük bir hicrete hazırlıktı ve onu izleyen bütün o hicretler, zorluklara katlanmalar; ekin ekilmez, bitki yeşermez bir beldeye yerleşme ve İsmail'i kurban etmeler... Hepsi ve hepsi, peygamberlik ve o özel görevi üstlenebilmek için bir başlangıçtır ki resullerin sonuncusu -sav-Kâ'be'yi ilk ve son inşa eden bütün peygamberlerin ortak sözlerini bir kez daha tekrarlayarak kendi üzerine de düşen o ebedi vazife ve görevi "... Ve gerçekten ben, sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım..."(68) şeklindeki ebedi buyrukla iblağ etmiş olmasına bundan başka bir yorum ve tefsir getirilmesi demek, halihazırdaki çağımızda hiç bir şekilde put ve putperestlik olmadığını iddia etmek olur ki akl başında hiçbir insan, çağımızdaki yeni putlar ve modern putperestliğin büründüğü büyüleyici maskeler, yeni şekil ve bu çağa has oyun ve hilelerinden habersiz değildir... Keza, aklı başında hangi insan bugün Siyahsaray* gibi puthanelerin; islam ülkeleriyle 3. dünya ülkelerinin namus ve kanlarına musallat olduğundan habersizdir?!

Bugün bizim kafirler ve müşriklerden uzak olduğumuz yolundaki haykırışlarımız; başta Amerika'yla yerli uşakları gelmek üzere doğu ve batıdan -çektikleri neticesinde- gına gelmiş ve vatanı, evi barkı ve varı yoğu yağmalanmış bir ümmetin haykırışıdır, zalimlerin zulümlerine karşı edilen feryatlardır.

Bizim beraet ve teberri feryadımız doğu ve batı süperlerinin, bilhassa Amerika'yla İsrail'in göz dikmiş ve bütün varlıklarını yağmalayıp götürmekle kalmayıp kendilerine bağlı uşaklarını onların başına geçirmiş ve binlerce kilometre ötelerden pençesini uzatarak kara ve su sınırlarını çiğneyip işgal etmiş olduğu Lübnan, Filistin ve benzeri bütün ülke ve milletlerin feryadıdır.

(68) En'am, 19.

Beyazsaray kastediliyor -çev-

199

Bizim beraet ve teberri feryadımız Amerika'nın büyüklük ve egemenlik taslayıp orta yerde boy göstermesine artık tahammül edemeyen, nefret ve hışımlarının ebediyen hançerelerinde düğümlenmesini istemeyen, hür yaşayıp hür ölmek ve bütün nesillerin haykırıcıları olmak isteyen herkesin haykırış ve feryadıdır.

Bizim berâet ve teberri feryadımız inandığımız okul, namus ve haysiyetimizi koruma; servetler, kaynaklar ve zenginlikleri müdafaadır; kalpleri küfür ve nifak hançeriyle parçalanmış olan milletlerin canhıraş feryatlarıdır.

Bizim beraet feryadımız gece-gündüz çalışarak döktükleri alın terinin bütün mahsülünün beynelmilel hırsızlar ve sermayedarlar tarafından yağmalandığı baldırıçıplak açlarla mahrumların yoksulluk ve fakirlik feryadıdır. Bu uluslararası hırsız ve sermayedarlar fakir milletlerle emektar işçi ve köylülerin kanını sosyalizm, kapitalizm ve kominizm adına hırsla emmekte ve dünyanın ekonomik candarmalarını hep kendilerine bağlayarak dünya insanlarını; kendilerine ait hakların asgarisinden dahi mahrum bırakmaktadırlar.

Bizim feryadımız öyle bir ümmetin feryadıdır ki bütün küfür ve istikbar onu ölüm tuzağına düşürmeye çalışmakta ve bütün oklar ve mızraklar -şanı- yüce Kur'an'la ıtrata -Ehl-i Beyt- yönelmiş bulunmaktadır. Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihi vesellem ümmeti; Aşura Kevser'inden kanasıya içenler ve salihler mirasçısını beklemekte olanlar ise elbette ki doğuyla batının boyunduruğu altına girmeyecek ve zilletli bir ölüme eğilmeyecektir! Canavar ruhluların, müşrikler ve kafirlerin Kur'an ve Resulullah ıtratına ve ümmet-i Muhammed'e -sallallahu aleyhi ve âlihi vesellem- ve hanif İbrahim -as-in izleyicilerine tecavüzde bulunmalarına karşı Humeyni seyirci kalacak veya müslümanların zillet ve hakaretlere uğramasını görüp de buna ses çıkarmayacak öyle mi?! -Böyle bir zehaba kapılanlara-yazıklar olsun! Ben şu naçiz canımı ve kanımı müslümanları savunma farizasını ifaya adamış olup büyük şehadet nimetine hazırlamış durumdayım kendimi. Güçler, süper güçler ve onların uşakları şundan emin olsunlar ki Humeyni yapayanlız ve tek başına kalsa da küfür, zulüm, şirk ve putperestlikle savaş olan yolunu sürdürecek ve Allah'ın izniyle, islam yolunda seferber olanlarla birlikte, diktatörlerin gazap ve zulmüne uğrayan bu baldırıçıplak yoksullarla elele vererek dünyayı sömürenlerin uykusunu kaçıracak ve onların zulümde ısrar eden kulağı küpeli yerli uşaklarının rahatının korkulu rüyası olmaya devam

200

edecektir! Evet; bizim "ne doğu, ne batı!" sloganımız günümüz açlar ve mustaz'aflar dünyasında İslam İnkılabı'nın vazgeçilmez prensip ve sloganı olup çok yakın bir gelecekte Allah'ın izniyle islamı, insanlığın yegane kurtarıcı okulu olarak kabul edecek ülkelerle, gerçek bağlantısızlık politikasının göstergesidir ve bu politikadan zerrece vazgeçilmeyecektir. İslam ülkelerinin ve dünya müslümanlarının ne batıya, ne Avrupa ve Amerika'ya, ne de doğuya, Rusya'ya bağımlı olmamaları gerekir ve inşaallah sadece Allah'a, Allah'ın resulüne ve İmam-ı Zaman'a -hz Mehdi'ye- bağlıdırlar. Hiç şüphe olmasın ki islamın bu beynelmilel politikasına sırt çevirmek islam okulunun ülküsüne sırt çevirmek olup Allah resulu sallallahu aleyhi ve âlihi vesellem'le hidayet edici imamlara -Allah'ın selamı onlara olsun-ihanet etmek demektir ve nihayet sadece bizim ülkemizle milletimiz değil, bütün islam ülkelerinin ölümüdür bu. Hiç kimse bunun belli bir döneme mahsus geçici bir slogan ve politika olduğunu zannetmesin; bilakis bu politika bizim halkımızın, İslam Cumhuriyeti'mizin ve bütün dünya müslümanlarının emellerinin ebedi ölçüsüdür. Zira bu; "beraette bulunma hakkı" nimetinin yoluna giriş şartı ve sapmışların yolundan uzak durma şartıdır ki bütün müslüman toplumlarda ve her zeminede uygulanması gerekir. Dünya müslümanları beraet ilan yürüyüşlerine katılıp yiğit İran milletiyle dayanışma içinde olduklarını açıkça ilan ettikten sonra kendi islam ülkeleri ve bütün diğer beldelerden sömürüyü taşlayıp kovmanın yollarını aramalı ve iblisin askerleri ve doğuyla batının askeri üslerini kendi topraklarından söküp atmaya çalışarak dünyayı sömüren güçlerin, onlara ait imkanları kendi menfaatleri için ve islam ülkelerine darbe yolunda kullanmalarına engel olmalıdırlar. Zira ecnebilerin, müslümanlara ait gizli ve askeri merkezlere girebilmesi islam ülkeleri ve bu ülkelerin başındakiler için en büyük utanç ve kepazeliktir. Müslümanlar, zalimane propagandaların yaygara ve boş gürültüsünden korkmasınlar -ve bilsinler ki- dünya istikbarının askeri ve siyasi güç ve sarayları tıpkı örümcek yuvası gibi kof ve zayıf olup parçalanmak ve yıkılmak üzeredir. Dünya müslümanları, bazı ülkelerdeki satılmış yöneticileri ıslah etmeye, terbiye ve kontrol etmeye çalışmalı ve onları, hem islam ülkelerini ve hem de kendilerini yok oluşa sürükleyecek olan bu ağır uykudan nasihat veya tehditle uyandırmalı ve bu satılmış uşaklara gereğince uyarıda bulunmalıdırlar. Bu arada müslümanlar gözlerini dört açıp basiretli davransınlar ve dünya istikbarının tellallarıyla

201

münafıkların oyunlarına karşı dikkatli olsunlar; müslümanların var-yoklarının, çeşitli zenginliklerinin, ırz ve namuslarının yağmalanmasını seyretmesinler.

Müslüman milletler Filistin'i kurtarmaya çalışmalı ve Filistin adına bu gasbedilmiş toprakların ülküsünü ve müslüman halkını yokoluşa sürükleleyen aşağılık liderlerin iğrenç uzlaşmacılıklarını nefretle karşıladıklarını dünyaya duyurmalı, bu hainlerin çeşitli gidip gelmeleri, müzakere ve görüşmeyle kahraman Filistin milletinin onur, haysiyet, itibar ve şerefini lekelemesine izin vermemelidirler. Zira kendisini inkılabî gösteren bu şahsiyetsiz satılmışlar, Kudüs'ü kurtaracağız diyerek gidip Amerika'yla İsrail'e sarılıyorlar! Filistin'in gasbı olan bu kanlı facianın üzerinden zaman geçtikçe islam ülkelerinin devlet başkanlarının meseleye daha sessiz kalmaları ve gasıp İsrail'le samimi görüşmelerde bulunma projesinin adım adım ilerlemesi oldukça şaşırtıcıdır. Hatta Beyt'ul Mukaddes'le ilgili slogan ve propagandalar da kulağa gelmez oldu artık... Hatta bizzat kendisi bu tahmili savaşta müdafaa savaşında bulunmakta olan İran gibi bir ülke kalkıp da Filistin halkının haklarından yana feryad edince bundan rahatsızlık duyup İran'ı kınıyorlar!!! Dahası, bir Kudüs günü ilan edilmesinden dehşete kapılmış durumdalar!... Yoksa bunlar, zaman geçtikçe siyonizmin cinayetlerinin aşıma uğradığını ve siyonizmin çehre ve huyunun değiştiğini ve hunhar siyonizm kurtlarının "Nil'den Fırat'a kadar" planına giren toprakları gasbetmekten vazgeçtiğini mi zannediyorlar?! İran'ın muhterem yöneticileri ve milletimiz ve diğer islam milletleri bu habis ağacın kökünü kurutma mücadelesinden asla vazgeçmeyecek ve Allah Teala'nın yardımıyla; islama inanan perakende damlalar ve ümmet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihi vesellem'in manevi gücü ve islam ülkelerinin mevcut çeşitli imkanlarından faydalanarak dünyanın dört bucağından Hizbullah direniş çekirdekleri -birimleri- oluşturmak suretiyle İsrail'i cinayetle dolu geçmişine pişman edip müslümanların gasbolunan topraklarını İsrail'in pençesinden kurtarmak gerekir. Ben daha önce; inkılap öncesi ve sonrası defalarca hatırlattığım gibi siyonizm; bu tehlikeli kanser tümörünün islam ülkelerinin vücuduna girme tehlikesi karşısında tekrar uyarıda bulunuyor ve Kudüs'ün kurtarılması yolunda mücadele verecek bütün yiğit müslüman gençler ve milletlere kendimin ve İran devlet ve milletinin samimi yardımda bulunacağını açıkça ilan ediyor ve dünyayı sömüren yamyamların zillet ve rezaletine, islam

202

ümmetininse izzet ve onura kavuşmasına yardımcı olan yiğit Lübnanlı gençlere teşekkür ediyor ve işgal altındaki topraklarda veya bu gasbedilmiş beldenin yanıbaşında iman ve cihad silahına dayanarak İsrail ve İsrail'in çıkarlarına darbe indiren bütün azizlerin muvaffak olması için dua ediyor ve kendilerini temin ediyorum: İran milleti sizi yalnız bırakmayacaktır! Takva, cihad, sabır ve direniş silahıyla düşmanlara saldırın; zira: "Ey iman edenler! eğer siz Allah'a -Allah adına islam ve müslümanlara- yardım ederseniz O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır!"(69)

(6.5.66; SN; a 20, s.109)

Berâetsiz Hac, Hac Değildir!

Bu yıl inşaallah 150 bin İranlı hacca gidecek ve hacılar müşriklerden, Amerika ve İsrail'den beraette bulunma vazifelerine amel edecekler. Bizim hacılarımızın hacca gidip de dünya istikbarına karşı gösteride bulunmaması mümkün değildir! Esasen müşriklerden teberride bulunma olayı haccın siyasi vecibelerindendir ve onsuz bir hac, hac değildir. Suudi hanedanı şunu bilsin ki buna aykırı davranacak olurlarsa bütün dünya müslümanlarını karşılarına almış olurlar; Binaenaleyh doğru davranmaları kendi lehlerine olacaktır!

(22.1.67; SN; a 20, s.202)

Filistin'deki İsami Hamâsî, Hacda Müşriklerden Beraette Bulunulmasının Semeresidir.

Aziz ve dilaver İran milleti şundan emin olsun ki Mekke hadisesi(7°) islam dünyasında köklü değişmelere yol açacak ve islam

(69) Muhammed, -sav- 7.

(7°) Mekke hadisesiyle İmam'ın-ks- kasdettiği olay, 1366 Zilhicce'sinin 6'sında; ABD ve İsrail başta gelmek üzere bütün İslam düşmanlarını protesto ederek müşriklerden beraette -teberride- bulunan İranlı ve diğer müslümanların Mekke'de Suudi polis ve emniyet memurlarının vahşi saldırısına uğramasıdır ki Allah'ın emin beldesinde Allah düşmanlarını kınayan yüzlerce hacı, Suudlular tarafından feci şekilde katledilerek şehadet şerbetini içtiler.

203

ülkelerinin başındaki bozuk rejimlerin çökmesini ve ulema kılıklı -münafıkların- dışlanmasını sağlayacaktır. Nitekim müşriklerden beraette bulunma hamâsi ve kahramanlığından henüz bir yıl geçiyor olmasına rağmen aziz şehidlerimizin pak kanlarının elvan kokusu bütün dünyayı sarmış ve bütün dünyada etkisini göstermeye başlamıştır. Filistin halkının sergilediği bu hamâsi tesadüfü bir vak'a değildir. Bu hamasiyi gerçekte kimlerin yarattığını ve siyonistlerin vahşi saldırıları karşısında tam bir pervasızlık ve bomboş ellerle direnen Filistin halkının bunu hangi ülküye dayanarak yaptığını hiç düşünen var mı?! Bugün Filistinlileri yıkılmaz bir dağ gibi azimli hale getiren şey mesela, sırf vatanprestlik duygusu mudur? Bugün Filistinlilere direniş meyvesi, nur ve ümit semeresi veren şey, satılmış politikacıların ağacı mıdır yoksa?! Eğer böyle olsaydı; bunlar yıllar önce de Filistin halkının içindeydi ve Filistin milleti adına epey yiyip semirdiler de! -Hayır!- Hiç şüphe yok ki bu hamasiyi yaratan şey, "Allahu Ekber" feryadıdır. İran'da şahı ve Beyt'ul Mukaddes'te gaspçıyı -İsraillileri- ümitsizliğe düşüren bu feryat, bizim milletimizin feryadıdır! İşte bu, beraet sloganlarının bilfiil gerçekleşmesidir; nitekim Filistin milleti hac gösterileri sırasında İranlı bacı ve kardeşleriyle aynı saflarda omuz omuza yürüyerek Kudüs'ün kurtarılması gerektiği yolunda var güçleriyle haykırdılar; "Amerika'ya ölüm! Rusya'ya ölüm! İsrail'e ölüm!" diye haykırdılar ve bizim azizlerimizin şehadet kanının döküldüğü yerde onlar da kanlarını vererek şehadet beşiğine uzandılar. Evet; Filistin; kaybetmiş olduğu yolunu bizim "beraet" yolumuzda buldu ve bu mücadele sırasında demir perdelerin nasıl ezilip yıkıldığını; kanın kılıca, imanın küfre ve haykırışın kurşuna nasıl galebe çaldığını, İsrailoğulları'nın Nil'den Fırat'a kadar(!) rüyalarının nasıl bozulduğunu ve Filistin'in inci yıldızının bizim "ne doğu, ne batı!" -sloganındaki- mübarek ağacımızla yeniden nasıl parladığını hepimiz gördük. Keza bugün bizi küfür ve şirkle uzlaşmaya sürükleyebilmek için dünya çapında nasıl yoğun bir faaliyet varsa; müslüman Filistin halkının hışım alevlerini söndürebilmek için de aynı oranda aynı faaliyetler sürmektedir ki bu, inkılabın nasıl -yayılıp- ilerlediğini gösteren örneklerden sadece birisidir.

(29.4.67; SN; a 20, s.233)

204

4. BÖLÜM

DÜŞMANLARIN İSLAM CUMHURİYETİ'Nİ MÜCADELENİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMAKTAN ALIKOYMA ÇABALARI

1. FASIL

İRAN'A ZORLA YÜKLENEN SAVAŞ VE BAZI ÜLKELERİN İNKILABİ İRAN'A KARŞI TERTİPLEDİĞİ KOMPLOLAR

206

İslam Çehresini Siyonizm Karşısında Zayıflatan: SADDAM

Saddam mahkemeye çıkarılıp yargılanmalıdır; tıpkı Carter'in de yargılanması gerektiği gibi! O -Carter- kendi menfaati için çalışıyordu; bu melunsa -Saddam- Amerika için çalışıyor! Saddam birkaç km2'lik kuru arazi için başlatmadı bu saldırıyı; o tarafdan ve bu taraftan bunca insanın ölümüne sebep oluyor, İran ve Irak'a milyarlarca tümen ve dinar zarar veriyor, düşmana karşı, siyonizm ve emperyalizme karşı kullanmamız gereken onca silahı birbirimize karşı kullanıyor... Saddam'ın Amerika lehine işlediği ihanettir bu!

(İslam ülkeleri büyükelçilerine karşı yaptığı konuşma / 29.7.59;

SN;, a 13, s.127)

Tahmili Savaş: Siyonizmle Baas Partisi'nin Şeytanca Elbirliği

Bize zorla yüklenen bu tahmili savaşın bizim için üzücü olan tarafı; İsrail'i yıkma ve büyük Beytulmukaddes'i kurtarma yolunda kullanılması gereken güç -ve imkanların- büyük şeytan -ABD-, dünya siyonizmi ve Irak Baas Partisi'nin şeytanca emellerle elbirliği etmesi sonucu; Amerika ve İsrail'in amansız düşmanına saldırma yolunda kullanılıyor olmasıdır.

Biz bunu şimdi de tekrarlıyoruz: İslam milletleriyel dünay mustaz'afları, dünya müstekbirleriyle onların -gayrimeşru- çocukları, bilhassa da gaasıp İsrail'e karşı kıyam etmediği sürece onların cinayetkâr elleri islam ülkelerinden kesilmeyecek ve bu kanser tümörü Beytulmukaddes ve Lübnan'dan atılamayacak, Saddam'la -Enver-Sedat gibileri işledikleri cinayetlere devam edecek, Mısır'la Irak'ı mahvedeceklerdir. Bu zalimleri defetmenin tek yolu islama sığınmak, samimi bir sadakatle Kur'an-ı Kerim'e yönelme ve tevhid bayrağı altında vahdet ve bütünlük içinde kıyam etmektir.

207

(27.6.60; SN; c.15, s.158)

İsrail'e Fırsat Yaratmak

İnsanı son derece üzen şey; süper güçlerin, bilhassa da Amerika'nın ve Saddam'ı kandırarak bizim üzerimize saldırtmak suretiyle güçlü İran devletini mecburen kendini müdafaa durumunda bırakması ve böylece gaasıp şeytah İsrail'e, "Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail" adlı uğursuz planını uygulama fırsatı yaratmasıdır.

Amerika'nın yeni piyonu İshak Şamir'in, diğer piyon Begin'in yerine başbakan adayı olur olmaz ilk yaptığı şey İsrail'in planını ifşa etmesi oldu. FKÖ'nün ortadan kalkması gerektiğini söyleyerek "hayatta kalması, ancak Büyük İsrail'in yanında yer almasıyla mümkündür." şeklinde vurguladı.

(31.6.62; SN; c.18, s.121)

Biz Her İki Cephede Savaşmaya Hazırız

Bugün burada -İran'da- böyle bir partiyle -Baas- savaşmak ve orada -Filistin ve Lübnan'da- İsrail gibi böyle bozuk bir rejimle uğraşmak durumundayız; -varsın olsun- biz her iki cephede de savaşmaya hazırız. Burası bizimdir ve savaşıyoruz; orası da bizdendir... Ama yol veriyorlar mı ki? Oraya gidebilmek için, yolu bize açmanız için size birşeyler mi vermemiz lazım yani?! Suçluyla artık uğraşmayalım, oturup barışalım, bunca suç işlediği halde kol kola girip -arkadaş olalım- neymiş; yol arkadaşıymışız, öyle mi?! Gel bize birşeyler ver, seninle aynı yoldan yürüyelim -diyor-! Hayır! Mantıksız birşey bu, asla olmaz öyle şey!

Yolu açık bırakma meselesi böyle mi olur? Bilakis, sizin gelip yalvarmanız gerekir; biz gelip o işleri halledelim diye... Biz gönüllüyüz bu işe; dolayısıyle, sizin "efendim gelin bize yardımcı olun da gidip şunun önünü alalım" diye bize rica etmeniz gerekir -yolu açık bırakmak için haraç istemeniz değil!- Eğer böyle derseniz bu doğrudur ve İsrail'e karşısınız demektir; yok, eğer böyle değilse İsrail'e karşı değilsiniz demektir -zaten- bu yüzden bizim geçip oraya gitmemizi istemiyorsunuz... Biz oraya gidemeyelim diye bu şartları öne sürüyorsunuz siz.

208

(23.3.61; SN; Cumhuri İslami gazetesi)

İsrail'le Savaşması İçin İran'dan Haraç ve Rüşvet İstenmesi...

Ülkemiz, en büyük sermayesi olan gençlerini, yürekten ve samimiyetle ortaya koymuş; islam için, Allah Tebarek ve Teala'nın dini için cihad etmededir... Müslümanların başına birşey gelecek olsa bunlar -hemen müdahele etmek için- sahnede hazırlar... İşin komik tarafı şu: Bizim devletimiz, yeter ki, yolu bize açık bırakın, biz gidip sizin düşmanlarınızla savaşalım diyor ve Saddam buna karşı şart öne sürüyor!.. Çünkü sizlerden ümidi kesmiş, asıl sizlerin şart koşmanız gerektiğini -biliyor-. Hal böyleyken; "bizim size yaptıklarımızı unutun, biz de yolu açık bırakırız size" diyor... Hem de ne açık bırakma!... nedir bu islamın başına gelenler?.. Olacak şey mi bu?! Fedakâr bir toplum çıkıyor; gidip islam düşmanlarıyla, arapların düşmanlarıyla, Haremeyn-i Şerifeyn'in düşmanıyla, bütün bölgenin düşmanıyla savaşmak istiyor (-araplar- kendileri oturmuşlar, meseleye aldırdıkları yok... Hatta onlarla -İsrail'le- muvafık durumdalar) ve durum böyleyken kalkmış bizden rüşvet istiyorlar; bunlar -gençlerimiz- gidip orada onların düşmanlarıyla savaşsın diye hem de!?! Tıpkı boğulmak üzere olan birisi gibi... Biri onu kurtarmaya gelirken o kalkmış "ben kurtarmana müsade etmem için ne verirsin baba?" diyor!!! Bunlar; Irak devleti, İsrail olayını bahane ediyor aslında... İlahi intikam ve adaletten kaçmak için... "Boğulmakta olan bizleri kurtarmanıza izin vermemiz için, şimdiye değin size ettiğimiz cinayetleri unutmalı ve görmezden gelmelisiniz" demeye getiriyor... Saddam'ın bize yolu açık bırakmak istemesi aslında kendi kurtuluşuna yolu açık bırakmasıdır, bizim İsrail'e yürümemize değil!... Saddam, meseleyi iyi planlamış; biz kabul edecek olursak barışmış olacağız ve bu durumda Saddamiler -işledikleri cinayetlerin- hesabını vermekten kurtulmuş olacaklar; eğer kabul etmezsek cihad etmek istemediğimiz anlamına gelecek, İsrail'le savaşmak istemiyormuşuz gibi bir konuma düşürüleceğiz!.. Biz onlara diyoruz ki, tamam, biz kabul ediyoruz, siz kenara çekilin, uzmanlar gelsinler, bu ülkede sizin yaptıklarınızı, ne suçlar işlediklerinizi bizzat görsünler; gelip görsünler bakalım kim işlemiş bu cinayetleri! Halbu ki siz, bizim bu cinayetlere göz yummamızı istiyorsunuz; hem de sizlere yardımcı olmamız için!!!

209

Tarihe geçecek derecede şaşılır şey bu! Tarih bu acaip durumu kaydedecektir elbet; "İran, arapların kurtuluşu için (çünkü İsrail bilhassa araplarla anlaşmazlık içindedir), Haremeyn'i Şerifeyn'in kurtuluşu için, islam ülkelerinin (ki hepsi İsrail'in tehdidi altındadır) kurtuluşu için bu kanser tümörüyle savaşmaya gitmek istiyordu, ama -komşu- devletler ondan haraç ve rüşve istedi." diye yayacaktır elbet tarih... Tarih yayacaktır bunları... Bu adamların alnına kazınacaktır bu rezillikler!

(23.3.1 / c., 16, s.194)

Irak'ın Tam Anlamıyla Yenilmesinin Ardından; Kudüs'e Doğru Şahlanış Yolu Açılmış Olacaktır

Cahillerin; insandışı cinayetler işleme ve değerli şahsiyetlerini şehid etme neticesinde sahnedışı edebileceklerini sandıkları ve sahnede daima hazır bulunuşunun sırrını anlayamadığı ve hiçbir zaman da anlayamayacağı aziz İran milleti ilahi gücüyle ilerlemeye devam etmektedir ve biz ümid ediyoruz ki Amerika'nın Saddam'ı ve Eflakçı -Baas Partisi'ni -ne pahasın olursa olsun- korumaya yönelik son planının da başarısızlıkla sonuçlanması ve cesur kuvvetlerimizin Irak devletine nihai yenilgiyi tattırmasıyla birlikte Beytulmukaddes'e doğru şahlanışın yolu açılmış olacak ve müslüman bir ülke olan Lübnan'a İsrail'in saldırıları ve son katliamlar ve çapulculuklarıyla birlikte herşeylerini kaybetme tehlikesiyle yüzyüze gelmiş bulunan bölge ülkelerinin kayıtsızlıklarına bir daha şahit olmayacağız. Müslüman milletler şunu bilsinler ki bölgedeki bazı ülkelerin öldürücü suskunluğu ve Amerika'yla İsrail'e kayıtsız-şartsız teslim olmuş bulunmaları neticesinde azizi Lübnan bugün bu insanlık yamyamı ve onun artığının -İsrail'in- kursağına inmektedir ve hiç de uzak olmayan bir yarında sıra bir başka aziz islam ülkesine gelecektir. Eğer bölgedeki ülkeler bugünden itibaren petrol silahı ve ateşli silahlarla bu cânilerin karşısına dikilirse İsrail meselesi ve onun ardından Amerika ve çapulcu her zorba sorunu çözülmüş olacaktır. Bazı islam ülkelerinin başındaki devletlerin ellerini, asıl cani ve perde gerisindeki asıl kuklacı olan Amerika'ya açıp yırtıcı kurttan medet umuyor olması gerçekten üzücüdür, bunu şiddetle kınıyoruz. Bugün müptelası olduğumuz komployu düzmemiş ve Irak'la savaşmak

210

zorunda bırakılmamış olsaydık, -ve bu olay- her iki cephede de bizi yenilgiye uğratma projesi olmasaydı İran'ın inkılabi devleti ve yiğit milleti çok daha başka şeyler de yapabilirdi. Biz nice defadan sonra tekrar islam ülkelerine, bilhassa bölgedeki ülkelere sesleniyor ve onlara şu tavsiye ve uyarıda bulunuyoruz: Müslüman milletlerin haysiyet, şeref, can ve namusunu müdafaa için kıyam edin; bizimle, Suriye ve Filistin'lilerle elele vererek tek saf halinde islamın ve arabın izzet ve şerefini koruyup bu canilerin elini, nice servetlerle dolu ülkelerimizden kesin, fırsatı kaçırmayın; zira yarın geç olacaktır.

(6.4.61; SN; c.16, s.217)

Mısır'la İsrail; İran'a Karşı Birleşik Cephe

Mısır devleti açıkça "bu İran İslam Cumhuriyeti var olmamalıdır" diyor ve islamı ortadan kaldırabilmek için İsrail'le birleşik cephe oluşturuyor. Mısır'la İsrail İran'a karşı Irak'ın yardımına koşmak için anlaşma yapıyor. Şu islam ülkelerinin hali neden böyle? İsrail Lübnan'a saldırıyor ve onlar umursamıyorlar bile! Hatta bazılar İsrail'le dostluk bile kurmuş! Biz kendi yolumuzu sürdürmeli ve direnmeliyiz.

(16.3.61 / c.16, s.185)

İsrail'e Karşı Olan Bir Ülkeye Karşı Cihad Hükmü!!!

Bismillahirrahmanirrahim.

"İnna lillah ve inna ileyhi raciun (hepimiz Allah'tanız ve hepimizin dönüşü -sonunda- O'nadır)"2

Burada "dönüş Allah'adır" meali mübarek ifadeyi kullanmamın sebebi İsrail'in cinayetleri ve aziz Güney Lübnan müslümanlarının pek çoğunun şehid düşüp yaralanması değildir; gerçi buna da üzülmek ve -faciayı bu ayetle anmak- yerinde olur... Keza; yine bu ayeti zikretmeye değse bile bu ifadeyi siyonist kafir katil İsrail rejimi tarafından işgal olunup harebeye çevrilen bu islam ülkesinin,

2- Bir acı, felaket ve ölüm haberi üzerine okunan ayet-i kerime -çev-

211

müslüman şehir ve köyleri için de kullanmadım; o islami mazlum çevreye ait binlerce bacı ve kardeşimizin evinden barkından olup perişan düşmesi de değil bunu söyleten; ki söylense yeri var; ya da İsrail zulmü altındaki mazlum Filistin'liler için de değil; ki onlar içinde söylense yine yeri var; veya hunlar Amerika ve İsrail aleyhine slogan atarken bombalanıp şehid düşen İlamlı 40'tan fazla kadın , erkek ve kundaktaki bebek için... Ki bu olayda 200'den fazla masum aşiret ahalisi çeşitli şekillerde yaralanmış, cami ve tekke harab olmuş, hastane ve evler yıkıntı haline gelmişti ve bu hadise için de mezkur ifadeyi kullanmak yerinde olur; ama ben burada -bunlar için değil -islam ülkelerinin başındaki hükumetlerin kayıtsızlığı için "innalillah ve inna ileyhi raciun" diyorum. Kaldı ki, kayıtsız kalmakla yetinselerdi keşke!...

Ben birçok devletin İsrail ve Saddam'ı; Amerika'nın bu gayrimeşru iki çoçuğunu desteklemesine üzülüyor, bu -ayeti- kullanıyorum. Ben ve her müslüman, nerede olursa olsun; İslam ülkeleri ve devletlerinin, canilerin başını çeken Amerika'yla siyonist İsrail ve bu ikisinin iğrenç emellerini gerçekleştirmeye çalışan Irak'ın Eflakçı Baas'ına maddi ve manevi yardımlarda bulunması konusunda Allah'a sığınmalı, bu ifadeyi kullanmalıyız. İsrail'le karşı olan bir ülkeye cihad açılması teklifi karşısında, onun İsrail'den silah aldığı iftirası karşısında; müslüman ülke Lübnan'a tecavüzde bulunan bu İsrail'in resmen tanınma çabaları ve Güney Lübnan'da binlerce müslümanın suçsuz yere İsrail tarafından şehid edilmesi karşısında, gayret sahibi her müslüman ölümü arzulayacak kadar üzülmelidir.

Cinayetkar mütecaviz İsrail desteklenmeli, mütecavizlerin başını çeken Amerika yoksul müslüman ülkelerin varı - yoğuyla samirmeli ve islam ülkelerinin basın - yayın ve kitle iletişim araçlarınca da manen ve siyasi açıdan desteklenmeli, ama Filistin'le Suriye yalnız bırakılmalı öyle mi ?!!

Allah Teala'dan; islam ülkelerinin maslahatlarına ilgisiz kalıp Kur'an-ı Kerim hükümlerine önem vermeyen bu devletleri gaflet uykusundan uyandırmasını; islamın ve müslümanların düşmanlarını zebun etmesini dilerim. Vesselamu aleykum verahmetullahi ve berekatü.

212

(Kudüs 'ü işgal eden siyonist İsrail rejiminin Güney Lübnan'a saldırısı münasebetiyle islam alemine mesaj/17.3.61/SN c.16 s. 186-

187)

Bölgedeki Devletler Bu Mıntıkayı İsrail'in Kirli Varlığından Temizleyecekleri Yerde ...

İran davlet ve milleti; bölgedeki devletlerin çoğundan yersiz muhalefetler görmüş olmasına rağmen, yine de islami kardeşlik ve uhuvveti görmezden gelip gücünü kabul ettirmek istemez asla! Bölgedeki devletler hep birlikte elele verip, onlara bağımlı uşakları gözüyle bakan süper güçlerden bölgeyi temizleyecekleri yerde; varlarını yoklarını, bilhassa petrollerini bedava alıp götürenlerin karşısında dikilip engel olacağı ve bölgeyi İsrail'in kirli varlığından temizliyeceği yerde, bütün güçlerini İran devlet ve milletiyle uğraşmaya harcamaktalar!...

(Hac ve Kurban bayramı mesajı, / 7.6.63; SN; c. 19 s.47)

214

2. FASIL

MAKSATLI SUÇLAMALAR: İRAN İSLAM CUMHURİYETİ'NİN İSRAİL'LE İLİŞKİSİ OLDUĞU SÖYLENTİLERİ

İran'la İsaril Arasında İlişkiden Sözetmek Kof ve Çocukça Bir Suçlamadır

Güçlü ülkelere uşaklık yapan, Amerika'ya kuklalık eden ve islam ülkesinde kafirlere, zalimlere; Amerika'ya askeri üs veren -ya da-onun o ülkelerde üs kurmasına müsaade eden Sedat ve Saddam gibilerinden hiçbir beklentimiz yoktur; çünkü onlar esasen islama inanmamakta ve uşaklık yapmaktadırlar; Amerika'nın uşağıdır onlar, Amerika ne emrederse onu yaparlar. Nitekim hiç bir bahane olmaksızın islam ülkesine -İran- saldırılması da yine büyük güçlerin, bilhassa Amerika'nın emriyle oldu. Onlardan elbette ki beklentimiz yoktur bizim; onlar elbette ki türlü yollarla bize muhalefette bulunacaklardır; biz de zaten, onların oyunlarını öğrenmek ve bozmak için buradayız. Ötedenberi bu melun siyonist taifeye karşı çıkmış bir ülkeyi; bu inkılaptan öncesinden, çökmüş Pehlevi rejimi döneminden beri o bozuk rejime -İsrail- daima karşı çıkmış olan bizi İsrail'den silah satınalmakla itham ediyor bunlar! Biz İsrail'i adam yerine bile koymuyor, onu muhatap bile kabul etmiyoruz ki onunla ilişkimiz sözkonusu olsun! Yirmi yıldır nerede konuşmuş, nerede bir bildiri yayınlamışsam hepsinde de değindiğim en önemli noktalardan biri daima İsrail ve İsrail'in işlediği zulümler olmuştur. Hem de islam ülkelerinin pek çoğunun İsrail'e muhalefet göstermeye cür'et etmediği bir dönemde...

Bu oyunları tezgahlayan şu Saddam ortada işte; denildiğine göre saplandığı bu bataklıktan kurtulmak ve islami İran'a açtığı savaşta aldığı bu yenilgiyi ve işlediği cinayetleri ört-bas edebilmek için oradaki bir merkezini İsrail'e bombalatıyor ki, İsrail'in Saddam'a karşı olduğu gibi bir imaj yaratabilsin!.. İsrail Saddam'a muhalifmiş -düşünebiliyor musunuz?- ?!! Irak Baas rejimine muhalif olduğu söylensin... Sonra da hemen kof bir bahane uydurup "aman efendim, İsrail Saddam'a karşı, ama bizimle ilişkisi var!" demeye başlıyorlar. İslam ülkelerinde bizi İsrail yanlısı gibi göstermeye çalışıyorlar yani; ne de kof ve çocukça bir lâf! Halbuki bu harekete başladığımız ilk

217

günden itibaren en önemli hedeflerimizden biri daima "İsrail'in ortadan kalkması gerektiği" aslı olmuştur. Gerçi böylesine sarih ve saçma bir iddiaya inanmak mümkün değil, ama yine de yurtdışından buraya gelen kardeşler bu meseleleri tahkik etsinler; araştırsınlar bakalım, biz İsrail silahlarıyla mı savaşmak istiyoruz, yoksa iman silahıyla mı savaşıyoruz!

(2.6.60 ; SN; c.15, s. 108-109)

İran'la İsrail İlişkilerinden Sözetme İftirası, Ayrılık ve Tefrika Yaratma Komplosudur

İslam mezhepleri arasında ihtilaf yaratma plânı; müslümanların arasında oluşacak ihtilaflardan çıkar sağlayan güçlülerle onların piyonları ve bilhassa sultanların kiralık vaizleri -ki onlar o zalim sultanlardan daha kara yüzlüdürler- eliyle işlenen cinayetlerden biridir. Bu meseleyi her gün körüklemekte, yaygaralar koparmakta ve müslümanlar arasındaki birlik ve vahdeti temelinden bozabilecekleri umuduyla ikide bir yeni ihtilaf komploları düzüp koşmaktadırlar. Bu son günlerde de; araplarla İranlılar arasında uçurum yaratma ve müslümanlar arasında düşmanlık yaratarak süper güçlere yol açıp onların egemenlik ve sultasını daha fazla kabul ettirme ümidiyle İran'ın İsrail'le ilişkisi olduğu ve güya ondan silah satınaldığı şeklinde yeni bir iftira oyunu başlatarak propaganda borazanlarında gürültü koparmaya başladılar. Ama, İslami İran'ın öteden beri İsrail'in amansız düşmanı olduğunu bilmeyen kim var? Şahla aramızdaki ciddi ihtilaf konularından birinin; onun İsrail'le kurduğu dostça ilişkiler olduğunu bugün bilmeyen var mı? Yirmi yıldan fazla bir süredir benim bütün konuşma ve bildirilerimde; zulüm işleme konusunda İsrail'i Amerika'yla bir gördüğümü, tecavüz ve çapulculukta onun devamı olarak tanımlayıp daima şiddetle kınadığımı; İslam İnkılabı sırasında milyonlarca kişinin katıldığı o muazzam gösterilerde müslüman İran milletinin İsrail'i Amerika'yla bir tutup ikisini de baş düşman ilan ettiğini, onlara petrol vermeyerek her ikisine de beslediği nefret ve düşmanlığı var gücüyle haykırdığını bilmeyen kim var bugün?! Bu uğursuz nağmenin, İsrail'in gayrimeşru anası Amerika ve Begin'in küçük kardeşi Saddam'ın ağzından çıkması ve onların, bilhassa Amerika'nın, propaganda borazanlarından kopmuş olması

218

elbette ki şaşırtıcı değildir. Zira bu ikisinin gerçek islamdan yediği darbeyi diğerleri yemedi, keza, müslüman arap kardeşlerle İran arasındaki vahdet ve birlik, bunları tedirgin ettiği kadar ötekileri etmedi... Amerika bölgedeki çıkarlarından endişeli, Saddam da her an devrilme ve ebediyen kepaze olma tehlikesinin dehşetinde. Bütün müslümanlar, bilhassa arap kardeşlerimiz şunu bilmelidir ki mesele İran'la İsrail meselesi değildir asla; dünyayı sömüren doğu ve batı süperleri için asıl mesele, dünya müslümanlarını şanlı tevhid bayrağı altında toplayarak canilerin ellerini islam ülkeleri ve mustaz'aflara zulmetmekten kesip değerli ve ileri ilahi okulu dünyaya sunabilecek olan "islam"dır! Arap dünyası şunu bilmelidir: Sedat'la Saddam'ın onlara indirmiş olduğu darbe öylesine dehşetengizdir ki bunu ancak vahdet ve birlikle giderebilirler. Bugün Sedat, Mısır'da geniş operasyonlarla müslüman kardeşleri tutuklayarak İsrail'e hizmet vazifesini tam anlamıyla yerine getirmiş bulunmaktadır. Onun Amerika ve İsrail'le birlik olması arap milletini rezil etmiştir... Üstelik; bölgede işlediği cinayetlere ilaveten bugünlerde büyük bir cinayete daha kollarını sıvayıp müslümanların ilk kıblesi Mescid'ul Aksa'da kazıya başlayan bir İsrail... Bu mescidin temelleri zayıflarsa, Allah göstermesin, müslümanların ilk kıblesi çöküp harap olacak ve İsrail iğrenç emeline ulaşacaktır.

(15.6.60; SN; c.15, s. 124-125)

Saddam'ın İran'ı Suçlayıp Zan Altında Bırakma Komplosu

Her geçen gün daha değişik oyunlar, her gün yeni bir komplo tertipliyor... Bir gün İsrail'le gizlice anlaşıp kendi ülkesindeki bir yeri bombalatıyor, hemen sonra da bir ajansı bombalayarak İran'ın üzerine yıkmaya çalışıyor, "İran İsrail'le muvafık durumda" dedirterek İran'ın İsrail'le dost olduğunu söylemeye başlıyor!... Daha inkılap öncesinden başlayarak İsrail'e karşı olagelen ve inkılabın ilk lâhzasından bu yana bu karşıtlığını sürdürüp açıkça ilan eden, ona ve yandaşlarına bütün kapılarını kapatan bir İran için "İsrail'e karşı değil, hatta İsrail'le dost bile!" diyor!!!

(17.7.60; SN; c.15, s.183)

219

İsrail'den Silah Satınalındığı Martavalları Amerika'nın Ağzından Çıkıyor

Onlar diledikleri iftirayı yakıyorlar bu islam ülkesi İran'a; ki İran milleti, bu inkılap boyunca ve inkılap öncesinde dahi İsrail'e karşıydı ve İran şahı Muhammedrıza'ya karşı çıkmasının önemli sebeplerinden biri de şahın İsrail'e yardım ediyor olmasıydı. Durum böyleyken Amerika'yla yardakçılarının Amerika lehine öttürdükleri propaganda borazanları şimdi kalkmış İran'ı İsrail'den silah satınalmakla suçluyor!?

(25.9.60; SN; c.15, s.264)

Müslümanların Başındakilerin, Müslümanlar Aleyhine Propaganda Yapması!

Ne oluyor bu müslümanlara, ne oluyor bu müslümanların başındakilere böyle?! Ne diye bütün şeref ve haysiyetlerini Amerika'nın ayakları altına seriyorlar?! Ne olmuş bunlara böyle; mustaz'af yalınayak -yoksul- milletlerin malı olan yeraltı ve yerüstü zenginliklerini Amerika'ya sunuyorlar ve Amerika ise buna karşılık İsrail'den yana tavır belirliyor ve açıkça "biz İsrail'i bunlara satmayız" diyor!! Ne oldu bu müslümanlara böyle?! Müslümanların hali niye böyle olsun ki?! Ecnebilerin ve beynelmilel hırsızların elinden kurtulmak isteyen müslümanlara karşı niçin diğer müslümanlar aleyhte propaganda yapıyor böyle? Propaganda araçlarını niçin bu müslümanlara karşı seferber ediyorlar? Neden İran'a karşı tavır takınıyorlar? İran ne yapmış ki?! Bazı saray mollalarının İran'ı tekfir etmesi niye? Kur'an-ı Kerim, müslüman olduğunu söyleyen birini kabul edin, onu dışlamayın diye buyurmuyor mu? Bunlar ne biliyor islamı? Biz müslüman olduğumuzu haykırıyoruz; Kur'an-ı Kerim ve hz. Resul-ü Ekrem'in -sav- düsturlarını bu ülkede uygulamak istiyoruz diye feryad ediyoruz; yirmi yıldan fazladır Amerika ve İsrail'e karşı olduğumuzu tekrarlayıp dururken bu gazete ve dergi yazarları, şu radyolar kalkmış bizim İsrail'le dost olduğumuzu söylüyorlar halâ! Biz mi İsrail'le dostuz, yoksa İsrail'in müslümanlara yaptıklarını oturup seyreden mi?! İsrail'in Lübnan'ı ne hale getirdiğini, Suriye'ye ne yapmakta olduğunu, Golan tepelerini kendi topraklarına kattığını ve çok daha iğrenç emelleri olduğunu bilmiyor mu bunlar?! Şimdi

220

kalkmış, biz İsrail'i resmen tanımak istiyoruz diyorsunuz. Yirmi yıldan fazladır "ey müslümanlar, gelin elele verip bu kanser tümörünü aranızdan atın, -gasbettiği- Beytulmukaddes'i geri alın, islam ülkelerini bu kanser tümöründen kurtarın!" diye bağırıp duran biz mi İsrail'le dostuz yoksa türlü hilelerle onu resmen tanımaya çalışan ve ettiği zulümleri bütün dünyanın bildiği böyle bir devletin yandaşları olup onunla birlikte islamın karşısında dikilmeye yeltenen sizler mi?! Sizler Allah'ın karşısına dikilme küstahlığı gösteriyorsunuz; Allah'a ve müslümanlara yeminli düşman olan -İsrail'i- bölgede egemen kılmaya, onun huzur ve emniyetini temin etmeye, onu resmen tanımaya çalışıyorsunuz. Varın İsrail'i resmen tanıyın bakalım, o sizi asla tanımayacaktır; -buna rağmen halâ- oturmuş, İsrail'in -Allah göstermesin- hepinize egemen olmasını bekliyorsunuz!

(21.11.60; SN; c.16, s.38)

İran'la İsrail Arasında İlişki Olduğu(!) Söylentisi Amerika'ya Yağcılık İçin Yapılıyor

Bir yerden bir uçak kalkıyor, bir yerlerde düşüyor; "İsrail refakat ediyordu, belgeleri var elimizde" diyorlar... Hangi belge? Ne belgesi?! Yirmi küsür yıldır İsrail'e karşı olagelmiş bir ülke, İsrail'in petrolünü kesmiş, onunla irtibatını tamamen kesmiş, onu gasıp ilan etmiş ve müslümanları birlik ve beraberliğe davet ederek "bunu aranızdan kovun" demiş bir ülke... İsrail müslümanlarla alay ediyor, fasid Amerika da aynısını yapıyor, yine de bu müslümanlar İsrail'e aldırmıyor, onunla uğraşmıyorlar, hatta bazıları onunla barışmayı ve anlaşmayı bile düşünüyor, tabi Amerika'nın direktifleri doğrultusunda oluyor bunlar. Hepsi de bütün propaganda güçlerini İran'a karşı yöneltmişler. Bir defa olsun olayın ne olduğunu kendilerine sormuyorlar; Amerika'ya uşaklık bu kadar mı olur?! Bu kadar korkaklık, bu kadar kulağı küpeli uşaklık mı olur?! Bütün zenginliklerinizi Amerika'ya tekdim ediyorsunuz, hem ondan özür de diliyorsunuz üstelik! Dalkavukluk da yapıyorsunuz, yağcılık tâ yapıyorsunuz!...

(24.12.60; SN; c. 16, s.77)

221

İran'dan Kaçan İnkılap Düşmanları, İsrail'den Silah Satınalındığı Söylentisini Yaymadalar

İran'dan kaçan veya öteden beri yurt dışında bulunmuş olan şu zavallılar kof şeytani tamahkarlıkları yüzünden şurada burada oturup laf geveliyor, yalan düzüyorlar; radyolarda her gece muhtemelen yayınlanan -ki dün gece 2-3 defa bu konuyu yayınladılar- büyük yalanlardan biri de İran'ın İsrail'den silah satınaldığı iftirası... Yirmi yıldır İsrail'le savaşmakta olan, İsrail'le amansız bir mücadeleye giren ve şer'i hükümler gereğince de onunla hiçbir ilişkiye girmeyen ve girmeyecek olan İran... Dün gece birkaç kez -radyodan- söylemiş, bunlar İsrail'den silah alıyorlar, diye; bunlar da Saddam'la ayn kafadalar...

(18.12.60; SN; c. 16, s.69)

Bizim İnkılabımızın Niteliği Amerika ve İsrail'e Karşı Olmak Olmuştur

Dünyada olup biten bu tür hadiseleri izleyenler bilirler; biz tâ ilk baştan beri İsrail'e karşı olagelmişizdir. Yirmi yıldan fazladır "İsrail adlı müstakil bir devletin kurulmaması gerekir, tehlikesi var bunun, tehlikeli olacaktır" deyip durduk ama kendilerinin müslüman olduğunu söyleyen bu ülkeler halâ bizim İsrail'le dost olduğumuzu söylüyorlar. Biz tâ ilk baştan beri Amerika'yı zalim tanıdık, onun zulmettiğini söyleyip durduk; buradaki rejimin ihaneti neticesinde ülkemizin Amerika'nın eline geçmiş olduğunu görüyorduk, bu nedenle ona karşı çıktık, halkımız kıyam etti "Amerika'ya ölüm!" dedi, dediğini de yaptı ve o casusluk yuvasını da -İran'da şah döneminde bulunan ABD büyükelçiliği- ele geçirip hepsini sepetledi, hepsi kendi işine gitti. Buna rağmen bugün bize "Amerikalılarla işbirliği yapıyor" diyorlar halâ! Öyle ya; belki de biz Amerika'yla amansız bir savaşa tutuşacağımıza dair yine Amerika'yla anlaşmışızdır!?! Şu devlet başkanlarının yaptığı, ahlaksızlık değil de nedir?! Bu ülkelerin çoğu, yokuş aşağı dereye yuvarlanmada aslında -ve bu nedenledir ki-Saddam'ı bu islam beldesine saldırttılar.

(14.1.61; SN; c.16, s.106)

222

İsrail Denize Dokunsa Deniz Necis ve Murdar Olur

Sizleri bir tehlike konusunda daha uyarıyorum; Saddam bunu yapar mı yapar... Tehlike şu: Halihazırda ölüm halinde olan şu Saddam sizlerden bir kısmını öldürüp İran'ın üzerine yıkabilir; sizi bize karşı kışkırtabilmek için yapabilir bunu... Büyük bir ihtimaldir bu...* Bu kaatil ruhlu adamın -size- hiçbir şey yapamayacağını zannetmeyin sakın; bu caninin işlemeyeceği cinayet yoktur. Bu cinayetleri sanırım işleyecektir; tıpkı bir yerleri bombalayıp "İran yaptı "demesi gibi... Ya da kendisi İsrail'le dost ve kardeş olduğu halde, -İran'ı bununla itham etmesi ve- İsrail'den silah aldığını söylemesi gibi... Nitekim şimdilerde de süper güçlerle onlara bağlı borazanlar bu saçmalığı sürdürüyor, biri bitirmeden öteki başlıyor aynı nakarata. Biri "ben Amerika'nın bilgisi dahilinde oradaydım" diyor, Amerika "ben o kadarını yap demedim" diyor, meclisleri "bunu niçin yaptınız?" diye soruyor! Bütün bu -yaygara ve oyundan sonra müslümanlara şunu demeye getiriyorlar: "ey ahali! Bilin ki İsrail İran'a silah göndermiş!" Hepsi, hatta bizzat İsrail de bununla itiraf etmiş oluyor ki "İsrail nereye dokunacak olursa, murdar olur"! Kendisi de hissetmiş bunu -baksanıza- "ben yardım ettim" gibi bir laf ortaya atarak İran'ı karalamaya çalışıyor. Çünkü -herhangi bir konuda- mutabakate varmış olmanın İran'ın adını kötüye çıkaracağını biliyor, bizzat kendisi de -kendisinin ne kadar kirli olduğunu- hissediyor yani!

(11.3.61; SN; c.16, s.170)

İslam Cumhuriyeti'ni Niçin Suçluyorlar?

İsrail'in bu kadarla yetineceğini mi sanıyorsunuz? İsrail'in emeli, bütün bu müslümanları ortadan kaldırmaktır; Amerika'nın da amacı islamın ortadan kalkmasıdır. Bunlar, sırf islam adı taşıyor ve islamı bilfiil uygulamak istiyor diye İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıktılar

Hş. 1361'de -1982- islam ülkeleri zirve toplantısının Irak'ta yapıldığı açıklanmıştı. Irak rejimi yabancı ülkelerin himayesini daha fazla kazanma, arap ülkelerini İran'a karşı kışkırtma ve ülke içinde de propaganda aracı olarak kullanma yolunda bu konferanstan epey faydalanmıştı. İmam'ın -ks- bu konuşmaları, bazı ülkeleri sözkonusu konferansa katılma konusunda tedirgin etmiş ve neticede konferans, Libya ve Suriye gibi bazı arap ve müslüman ülkelerin katılmamasıyla, onların gıyabında gerçekleşmişti.

223

;olumsuz propagandalar yaptılar, bizim Amerika ve İsrail yanlısı olduğumuzu dahi söylediler!Yirmi yılı aşkın bir süredir "dünya ne çekiyorsa Amerika ve İsrail'den çekiyor"diye feryad edip duran biz Amerika yanlısı, ama İsrail'in gelip topraklarını işgal etmesine seyirci kalan o efendiler, onlar Amerika ve İsrail'e karşılar, öyle mi?!!! Siz eğer karşıysanız -bu doğrultuda- neler yaptınız? Hangi girişimlerde bulundunuz yani ?!

(31.5.61; SN; c.16, s. 2589)

İran'a İsrail Yanlısı Diyenler Rezil Oldular!

Amerika ve siyonizme bağlı basın-yayın ve kitle iletişim aktörleri , -bu- komplocular geçen yıl -bir furya başlatarak- tam bir yüzsüzlükle ve utanmadan, İran'ın İsrail'den silah getirdiğini ve cani İsrail'in taraftarı olduğunu yazdılar -söylediler-. Halbuki Fas konferansında da belli ve ifşa oldu ki İsrail'in yandaşı, cani Saddam'la bölge ülkelerinin çoğunluğudur. Küstahça işlediği onca cinayet ve bölgedeki küçük devletlerin kendisine onca hizmette bulunmuş olmasına karşılık hepsiyle alay eden ve onlardan başka her insanın utanıp yerin dibine geçmesine sebep olacak kadar onları tahkir edip aşağılayan bir caninin yandaşları hem de!... Utandırıcı derken, bu ülkelerin başındakiler için değil tabi; onların islam adı taşımaları ve maalesef nice müslüman ülkelerin hal ve geleceğinin bunların elinde bulunuyor olması cihetiyle -utandırıcı bir olaydır bu-. Bunların bu caniye ettikleri hizmetlerin -bir- neticesi Beyrut'ta onca masum insanın katlolunmasıdır; bunun ne denli büyük bir cinayet ve facia olduğunu bilmiyoruz tabii -ama belli,- facia o kadar büyük ki haber ajanslarının da dediğine göre, bütün dünyanın öfkesini üzerine çekmiş; hatta Reagan ve Mübarek gibi dünyaca tanınmış caniler bile bu faciayı kınar görünmek zorunda kaldılar. Bu cinayetler o kadar feciymiş ki İsrail yanlısı haber ajansları ve iletişim organları bile bunu, ikinci dünya savaşından sonra işlenen cinayetlerin en büyüğü olarak tanımladılar. Hatta dünyanın "örnek katilleri" olan İsrail ve falanjistlerle yardakçıları bu toplu cinayeti birbirinin üzerine yıkmaya çalışıyor şimdi! Müslümanlar için acı olan tarafıysa bölgedeki devlet başkanlarının hiçbir tepki göstermeyip nefeslerinin kesilmiş olmasıdır... Bundan daha da utandırıcı ve daha acı olanı, bu devlet

224

başkanlarından bazılarının -tam bir arsızlıkla İsrail'den yana- kayıtsız şartsız tavır koyup onu desteklemesidir. İşte Hicaz'da, -her zaman olduğu gibi- şimdi de İsrail ve onun büyükbabası Amerika'nın işlediği cinayetlere itiraz, -hatta bunların sözünün bile- edilmesi yasak! Allah Teala'ya şükürler olsun ki islam ve İslam Cumhuriyeti'ne gaybi yardımları ulaşmakta olup, onların İran'ın İsrail yanlısı gösterme oyunlarını kendilerine çevirdi ve onları milletlere karşı rezil etti. Keza, İsrail'le karşılaşma konusunda bahaneler öne sürüp duran ve aslında bu yolla, ülkesini mudafaa eden yiğit İran savaşçılarının elinden kurtulmayı planlayan Eflakçı Saddam, Fas konferansında İsrail'i savunduğunu, emniyetini onun kendisinin garantilediğini ve İsrail'i resmen tanıdığını açıklayarak efendilerine yaranmaya çalıştı. "Mekeru ve mekerallah vellahu hayrul makiriyn (onlar ise bir düzen kurdular, -buna karşılık- Allah da bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.)"(71)

(31.6.61 / sn; c. 17, s.33)

Sömürü Borazanları, İsrail'den Silah Alımı Gibi Bir Söylentiyi Yaymada

...Bundan daha da üzücü olanı İsrail olayıdır; sömürü borazanları şu güne kadar İsrail'in -lehte- propagandasını yapmaktan vazgeçmediler; bir yandan da İran'ın İsrail'den silah satınaldığı gibi bir suçlamayı yaymayı da ihmal etmiyorlar; İran İsrail'in yanında diyor, bazen de "İran Amerika'nın yanında" gibi -komik- laflar ediyorlar. Niceden beridir, yirmi yılı aşkındır bütün konuşmalarımda İsrail'e karşı olmayı ana prensip edinmiş -ve bunu daima dile getirmiş- bir İran İsrail'den bilmem ne getirmekle suçlanıyor; ama İsrail'in onu ve onun da İsrail'i desteklediği Irak; İsrail'den yana sayılmıyor -öyle mi?!- Böyle bir Irak, İsrail'e karşı sayılıyor öyle mi?! Bunlar dert değil de nedir? Müslümanlar görüyorlar, duyuyorlar, ama umurlarında bile değil; ne yapmalı acaba?! Ey islam ülkeleri, Cuma imamları! Ne yapmak lazım?! Niçin bu hale getirildik biz?! Niçin Amerika dünyanın tâ öbür ucundan gelip bizim ülkelerimizin ve islam ulemasının mukadderatını tayin etsin?! Velev ki başkalarının eliyle

(71) Âl-i İmran , 5.

225

olsa bile!... Üstelik açıkça "benim bu bölgede çıkarlarım var" diyerek ve açıkça bölgede müdahelelerde bulunarak hem de! O bunlar yaparken müslümanlar da oturup seyretsinler öylece!... Ey islam beldelerinin Cuma imamları! Halkı aydınlatıp bilinçlendirin! Bu "niçin"i halkın arasında sorup gündemde tutun; bu "niçin" hem doğu için geçerlidir hem de batı için!

(12.10.61; SN; c.17, s. 141-142)

İsrail'in Adam Olacağı Yok

Biz sonuna kadar kararlıyız davamızda; Amerika adam olmadıkça, zulmetmekten vazgeçmedikçe, dünyanın öbür ucundan Lübnan'a uzanmaktan ve Fars körfezine çengel atmaktan vazgeçmedikçe onunla ilişki kurmayacağız asla! Amerika böyle oldukça, Güney Afrika öyle davrandıkça ve İsrail var oldukça bizim onlarla yaşayabilmemiz mümkün değildir! İsrail'in adam olacağı yok! Baksanıza; biz yirmi yıl önceden beri, tâ şah zamanında haykırarak müslümanları İsrail tehlikesine dikkat etmeleri konusunda uyardığımız halde şeytanlar "İran'la İsrail'in ilişkisi var" diyorlar! Biz, kimsenin bize karışmasını istemiyoruz, -müstakil bir devlet olarak- kendi hayatımızı sürdürmek istiyoruz; Allah Tebarek ve Teala'yla ilişkimiz sağlam olduğu sürece de hiçkimse bize dokunamaz!

(6.8.63; SN; c. 19, s.74)

226

ÖZETLE FİLİSTİN TARİHİ

İslam'ın Zuhuruna Kadarki Filistin Tarihine Bir Bakış

Eski adı "Ken'an" olan Filistin'in yüzölçümü 25000 km karedir. Akdeniz'in doğu sahillerinde yer alan bu ülkenin komşuları Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan'dır. Verimli toprakları olan Filistin'in ılıman bir iklimi vardır. Bu bölgede hz. İsa -as- hz. Musa -as- gibi büyük peygamberler zuhur etmiş ve hz. İbrahim -as- yaşamıştır; Jeoplitik açıdan da çok hassas ve stratejik bir bölgedir.

Eski adı Beyt-ul Mukaddes olan Urşelim şehri Murya dağında yer alan yahudilerin mabedinin bulunduğu tepede vaki olmuştur. Sahyun* ve Zeytun dağlarının kuşattığı Beyt-ul Mukaddes Filistin'in en önemli şehirlerindendir.

Filistin'in maceralı tarihi eski peygamberlerin adıyla başlar. Hz. Yakub'un ismi "İsrail"di. İsrailoğulları hz. Yakub'un çocukları olup milattan yaklaşık onüç asır önce o topraklarda yaşamış, Firavun'un Mısır'a hakim olduğu dönemlerde ve hz. Musa'nın -as- zuhurundan önce kalabalık bir kavim haline gelmişlerdir. Hz. Yakub -as- Mısır'a geldikten dörtyüzotuz yıl sonra hz. Musa -as- İsrailoğulları'nı Allah Teala'nın onları için vaadettiği topraklara -Filistin'e- götürmek için Mısır'dan çıkardı; ancak o topraklara kırk yıl sonra girebildiler ve bu arada bir çok olaylar vuku buldu; mesela, hz. Musa -as- kavmine hidayet levhlerini getirmek için onları kırk gün yalnız bırakınca kavmi eski putperestliklerine geri döndüler ve işte bu itaatsizlikleri yüzünden kırk yıl çöllerde başı boş dolaşıp durdular ve hz. Musa -as- bu süre boyunca bir an olsun kavmini hidayet etmekte kusur göstermedi, ama kavmi defalarca ona isyan etti. Hz. Musa'dan sonra yerine geçen hz. Yuşa b. Nun ve İsrailoğulları'nı Ürdün'den geçirmek üzere hareket etti. İsrailoğulları yeni şehirlere ulaşınca şehirleri yağmalamaya ve ahalisini öldürmeye başladılar. Bunun üzerine Urşalim padişahı diğer beş şehrin padişahıyla birleşerek Yuşa ve İsrailoğulları'yla savaştılar; ancak hepsi bu savaşta yenik düşerek İsrailoğulları tarafından asıldılar. Fakat Filistin kavmi onların karşısında direndi ve nihayet

Sahyun veya Siyon lügatta güneşli veya kurak dağ anlamındadır; bazen de Sahyun kelimesinden bütün Urşelim kastedilmektedir ki bu ad Ahd-ı Atik ve İncil'de de geçmiştir.

229

İsrailoğulları'nı bozguna uğrattılar. Birkaç kanlı savaşta Filistin kavmi onları yenilgiye uğrattı; ancak uzun savaşlardan sonra İsrailoğulları güçlenerek şehirleri ele geçirdiler ve yaklaşık milattan bin yıl önce hz. Davud -as- Urşalim'i Filistinliler'in elinden alarak orada Beyt-ul Mukaddes'in temelini atmaya muvaffak oldu ve hz. Süleyman da -as-onu tamamladı. Beyt-ul Mukaddes, Ka'be'nin Mekke'de hz. İbrahim -as- tarafından bina edilmesinden yaklaşık 1100 yıl sonra ve hz. İsa'nın -as- doğumundan 970 yıl önce yapılmıştır. Hz. Davud'un soyu -as-ondört göbekten hz. İbrahim'e -as- ulaşmakta ve Matta'nın İncil'inde rivayet edildiğine göre hz. İsa'nın soyu -as- yirmi sekiz göbekten hz. Davud'a -as- ulaşmaktadır. Dolayısıyla Ka'be tevhid ehlinin birinci haremi ve Mecsid-ul Aksa (Kudüs) ise ikinci haremi oldu.

Ahd Tabutu: Rivayet edildiği üzere hz. Musa'nın -as- annesinin Musa'yı içine bırakarak Nil nehrine bıraktığı ve daha sonra hz. Musa'nın -as- levh, zırh ve peygamberlik alametlerini içine bıraktığı, hiç kimsenin el sürmeye hakkı olmadığı sandıktır. Bu sandığı hz. Davud -as- zamanında içini ve dışını altın kaplayarak Sahyun dağına götürdüler ve kamuflaj edebilmek için de bir kurban yeri bina ettiler. Bu sandık bir müddet zafere ulaşmış olan Filistinliler'in eline geçti; ancak daha sonra onu tekrar İsrailoğulları'na geri verdiler ve hz. Süleyman'ın -as- zamanına kadar Sahyun dağında tutuldu; fakat Beyt-ul Mukaddes'in binası tamamlanınca sandığı Beyt-ul Mukaddes'e intikal ettirdiler. Hz. Süleyman'ın -as- saltanatı kırk yıl sürdü ve Kudüs'te huzur ortamı yarattı. Ancak hz. Süleyman'dan -as- sonra İsrailoğulları tekrar zulüm ve yağmacılığa başladılar. Yaklaşık milattan yediyüzotuz yıl önce Şalemnasr, İsrailoğulları'na saldırdı ve onlardan bir bölümünü esir alarak yerlerine Babiller'i yerleştirdi. Milattan önce 586 yılında Buhtnasr'ın zamanında yahudiler bir kez daha Aşuriler'in saldırısına uğradı. İsrailliler dağıldılar ve Babil'e esir düştüler. Bu arada hz. Süleyman'ın -as- mabedini de yerle bir ettiler.

Kudüs'ün binasından 470 yıl önce (yaklaşık milattan 1300 yıl önce) İsrailoğulları ve yahudilerin Filistin'e girmesiyle bu bölge huzur yüzü görmedi ve bugün ondan 3300 yıl geçmesine rağmen henüz huzura kavuşmuş değildir.

Armiya, Aşiya, Danyal (mezarı İran'ın Şuş şehrindedir) vb... gibi Urşalim'in yıkılmasına ve yahudilerin perişan ve esir olmalarına tanık olan ve onlara teselli veren diğer peygamberleri devamlı kurtuluşu ve büyük kurtarıcının zuhurunu vaad ediyorlardı ki onların bu konudaki

230

şiir ve konuşmaları ahd-i atik'de kaydedilmiştir. Bu arada Hehamenişi padişahı Kuroş'un doğudan kıyam ederek toprakları fethetmesi İsrailoğulları'nı sevindirdi. Nihayet Kuroş Babil'i de fethederek İsrailoğulları'nı kurtardı ve onları Filistin ve Urşalim'e geri çevirdi. Kuroş bütün kavim ve mezheplerle iyi geçiniyordu; onun emriyle Beytullah tamir edildi. Urşelim 3. Daryuş'un saltanatının sonuna kadar huzur içindeydi. Nihayet milattan önce 323 yıllarında Büyük İskender İran, Mısır, Suriye, Fenike ve Filistin'e saldırarak yakıp yıktı, katliamlar yaptı, İran'ın hazinesini yağmaladı ve Haşayar Şah'ın Atina'yı yıkmasına karşılık intikam almak için Cemşid tahtını yaktı ve şehirlere kendi hakimlerini yerleştirdi.

İskender'den sonra onun yerine geçenler Filistin'e egemen oldular. Milattan önce 63 yılından itibaren Romalılar'ın sultası başladı; uzun savaşlardan sonra Ermenistan'a, Asya'nın bir bölümüne, Afrika'ya ve sonra da Suriye ve Filistin'e saldırdılar. Onikibin yahudiyi öldürdüler, şehrin duvarlarını yıktılar.

Bu ortamda yahudiler hz. İsa'nın -as- zuhur ederek kendilerini kurtarmalarını ümitle bekliyorlardı. hz. İsa -as- öğrencileriyle birlikte Celil ilinde vaki olan Nasire'den (kendisiyle ailesinin yaşadığı şehirden) Urşelim'e doğru hareket edince İncil'de tafsilatı geçen bir çok kerametler gösterdi. Hz. İsa -as- mabede giderek eğitim -öğretime başladı; yahudi bilginleri kıskandıklarından onu ortadan kaldırmak istediler. Nihayet yahudi bilginleri şûrâsının verdiği fetva ve hazırladıkları ortam üzere hz. İsa Roma hükümdarı vasıtasıyla (hükümdarın kendisini sevmesine rağmen) asılmasına karar verildi. Kur'an-ı Kerim hz. İsa'nın -as- asıldığını redderek şöyle diyor: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri nedeniyle de -onlara böyle bir ceza verdik- Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara -onun- benzeri gösterildi." (Nisa / 157) Her halukarda hz. Mesih (İsa) -as- ebedileşti ve bir çok izleyicileri oldu. Hz. İsa'yı -as- seven Roma hükümdarları ondan sonra yahudilere sert davranmaya başladılar; sonuçta yahudiler defalarca ayaklandılar; onlardan bir çoğu Romalılar tarafından öldürüldüler.

Milattan sonra yetmiş yılında Roma İmparatorunun oğlu Titus seksenbin askerle Urşelim'i kuşattı. Yahudiler bir kaç ay direnmelerine rağmen sonunda Romalılara yenilerek tekrar perişan bir duruma düştüler. Hz. İsa'nın göklere yükselmesinden yaklaşık üçyüz yıl sonra Roma İmparatoru Kostantin'in (Büyük Kostantin, m.s. 306-

231

337) hıristiyanlığı kabul ederek resmi din ilan ettikten sonra tekrar dikkatler Urşelim'e toplandı. Zira Beyt-ul Mukaddes hz. İsa'nın -as-doğum ve kabrinin olduğu yer olarak tanınmaktaydı. Bundan sonra Urşalim hıritiyanlığın merkezi haline geldi, orada bir çok kiliseler yapıldı. M. 135 yılından beş yılı aşkın bir zaman süresinde Beyt-ul Mukaddes'te yahudilerden sadece küçük bir azınlığı yaşıyordu.

Sasan padişahı İkinci Husrov'un zamanında İran İmparatorluğuyla Roma İmparatorluğu arasında savaş patladı. Bu savaş 404 yılından 430 yılına kadar sürdü ve devamlı İran imparatorluğu, Roma İmparatorluğunu yenilgiye uğratıyordu, sonuçta İran'la işbirliği yapan yahudilerin sayesinde İran İmparatoru Urşelim'i (Filistin'i) fethetti; ancak Husrov'un ölümünden sonra Urşelim tekrar hıritiyanların eline geçti.

İslamdan Sonra Beyt-ul Mukaddes

Hz. Muhammed'in -as- bi'setinden sonra Mekke'de bulunduğu onüç yıl boyunca Beyt'ul Mukaddes'te vaki olan Mescid-ul Aksa müslümanların ilk kıblesiydi. Hicretten iki yıl sonra Medine'de Mescid-ul Nebi'de Allah Teala'nın emriyle müslümanlar kıblelerini Mescid-ul Aksa'dan Mescid-ul Haram'a (Ka'be'ye) doğru değiştirdiler. Bunun önemli sebeplerinden biri yahudileri susturmak olabilir. Çünkü onlar müslümanları kendi kıblelerine doğru namaz kıldıklarından dolayı sürekli tahkir ediyorlardı.

Resulullah'ın (s.a.a) irtihalinden sonra Birinci Halife'nin zamanında Suriye ve Filistin'in üzerine bir ordu gönderildi. Birinci halifenin ölümünden sonra ikinci halifenin zamanında Suriye ve Filistin müslümanların eline geçti ve Romalılar o bölgede yenilgiye uğradılar. Şehir halkının çok direnmesine rağmen kuşatmanın uzun sürmesinden, yemek sorunu, hastalıkların yayılmasından vs. olacak ki nihayet teslim olmak zorunda kaldılar. İkinci halifenin çok sade bir elbiseyle şehre girmesi şehrin ahalisini hayrete düşürdü ve barış antlaşması imzalandı. Halifenin şehrin ahalisine karşı davranışı çok yumuşaktı ve ondan sonra (hicretin 15. yılından itibaren) müslümanların elindeydi. İkinci halifeyle yahudiler arasında imzalanan antlaşmaya göre yahudiler kendi dinlerinde bâki kalmakta serbesttiler. Bu şehrin halkını genelde müslüman araplar teşkil ediyordu. İlk kıble olduğu için Kudüs müslümanların yanında çok aziz ve kutsaldı.

232

Miladi 1095 yılında (h.k.488) Avrupalıların müslümanlara karşı saldırısıyla Haçlı savaşları başladı ve yaklaşık iki yüz yıl kadar sürdü. Gerçi bu savaşın; hıristiyanlık dünyasının; müslümanların batıda ilerlemelerinden intikam almak istemeleri, doğunun zengin servetlerine göz dikmeleri, hz. İsa'nın doğduğu topraklara ulaşarak cennete girme inancı... vs. gibi sebepleri vardıysa da bazı tarihçiler bu savaşın en önemli sebeplerinden birinin de Filistin ve Beyt-ul Mukaddes şehrinin özel konumu, bu şehirdeki hıristiyanların müslümanlara haraç vermesi ve ihtimalen onlara kötü davranılmasının teşkil ettiğine inanmaktaları. M. 395'de, yani Roma İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı Roma'ya ayrıldığı zamandan itibaren başlayan ve m. 1453 yılında Bizans'ın (bugünkü İstanbul'un) Fatih Sultan Mehmet vasıtasıyla fethedilmesiyle biten Orta Çağda Avrupa kilisenin zorba hükümranlığının merkezi halindeydi. Papa müslümanlarla savaşı başlatmak için hileye başvurdu ve papazlar Filistin'de hz. İsa'nın zuhurunun belirtilerinin görüldüğünü yaydılar. İşte bu yüzden hıristiyanlardan bir çoğu hz. İsa'nın -as- zuhurunu müşahede etmek için Beyt-ul Mukaddes'e doğru hareket ettiler ve bu arada papazlar her yıl hz. İsa'nın zuhuru vadini gelecek yıla erteliyorlardı ve böylece ziyaretçilerin sayısı gittikçe çoğalıyordu. Daha ilk başlarda yediyüz ziyaretçiyle birlikte Beyt-ul Mukaddes'e giden papazlardan birisi Kıbrıs'tan Avrupa'ya geri dönerek müslümanların kendisinin Beyt-ul Mukaddes'e girmesine engel oldukları yalanını yaymaya başladı. Bu gibi düzmeler neticesinde savaş patlak verdi ve yaklaşık iki yüzyıl kadar bir süre kurbanlar aldı. Bunun peşinden fakir halk kitlelerinden yediyüzbin kişi bir grup şövelyeyle birlikte Kudüs'e doğru yola çıktılar; yol boyunca sayıları gittikçe artıyordu; bir rivayete göre sayıları milyonları geçti ancak üç yıl savaş, yağma ve tedrici ilerlemeden sonra o kalabalık kitleden sadece kırk bin kişi Beyt-ul Mukaddes'e ulaşabildi; gerisi ya müslümanlarla savaşta öldürüldü veya hastalığa tutularak öldü. Uzun kuşatma ve amansız savaşlardan sonra nihayet haçlılar Beyt-ul Mukaddes'e girerek katliam yapmaya başladılar, buldukları her şeyi ganimet götürdüler. Sonraları Filistin kralı komutan Godafer, papaya verdiği raporda şöyle diyecekti: "Beyt-ul Mukaddes'te elimize geçen düşmanlarımıza ne yaptığımızı bilmek istiyorsanız şu kadarını söyleyeyim ki, askerlerimiz hz. Süleyman'ın mabedinde müslümanların kan pıhtıları içinde düşmana saldırıyordu; kanlar atların dizlerine ulaşıyordu." Hıristiyanlar böylece 90 yıl

233

Filistin'i yönettiler. İkinci Haçlı savaşlarının son merhalelerinde h: 542-544 (m: 1147-1149) Selahaddin Eyyubi, Haçlılar'ı bozguna uğratarak Beyt-ul Mukaddes'i geri aldı ve onları Suriye, Mısır ve diğer beldelerden dışarı sürdü. Avrupa'dan sel gibi yardım güçleri gelerek Haçlılar'a kavuşuyor ve savaşı sürdürüyorlardı. Nihayet Üçüncü Haçlı savaşları başladı (m: 1189-1192 / h.k: 585-588) Beyt-ul Mukaddes'in müslümanların eline geçmesiyle hıristiyanların tahkir olacağına inanan papa cihad fetvası verdi. İmparatorlar ve papalar bu yenilgiden sonra kendi aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakarak Fıransa ve İngiliz kralları hep birlikte savaşa katıldılar, zaferler elde ettiler ve bir kez daha müslümanları katliama başladılar ki işledikleri bütün bu cinayetler başta Albrmale Tarihi ve Gustavlubun Tarihi vb... olmak üzere Avrupa tarih kitaplarında tafsilatlı bir şekilde geçer.

Selahaddin Eyyubi'nin ölümünden sonra Eyyubi hanedanı duraklama devrine girdi ve Avrupa'da da papazlarla kralların uzun uzadıya çekişmelerinden sonra nihayet papa 3. Anyusnan, kralların kafir olduğuna fetva vererek müslümanlara karşı cihad fetvası çıkardı ve üç yılı aşkın bir barıştan sonra savaş tekrar başladı. Haçlılar Kostantaniyye'yi fethederek buraya bir kral seçtiler ve dördüncü savaş da böylece son buldu.

Beşinci savaş (m: 1217-1221 / h.k: 614-618) Papa Anyusa ve onun yerine geçecek olan papanın tahrikiyle yeniden başladı. Papalar Avrupa krallarından Beyt-ul Mukaddes'i kurtarmalarını istedilerse de onlar kabul etmediler. Bunun üzerine papalar müslümanlara karşı yeniden cihad hükmü verdiler. Beşinci savaşta Haçlılar yenik düşerek topraklarına geri döndüler.

Altıncı savaş ise papa üçüncü Anuryus'un tahrikiyle vuku buldu. Alman padişahı Fredrik önce papanın davetini kabul etti, ancak daha sonra bu kararından dönünce papa tarafından tekfir edildi. Fredrik papayı tutuklayarak Beyt-ul Mukaddes'e doğru hareket etti. Eyyubi sultanları arasındaki sıkı ihtilaflar yüzünden müslümanlar Beyt-ul Mukaddes'i onlara bırakacaklarına ancak Mescid-ul Aksa'nın müslümanların elinde olacağına dair Haçlılarla barış anlaşması yaptılar.

Yedinci Haçlı savaşı (m: 1248-1254 / h.k: 646-652) Sen lui'nin m. 1248'de Mısır'a saldırmasıyla başladı. Haçlılar Gazze'de yenik düştükleri için Dokuzuncu Lui bunu telafi etmek istedi ama yenik düşerek esir oldu ve müslümanlara ödenen ağır bir fidye karşılığında

234

serbest bırakıldı. Yedinci Haçlı savaşından ve en son Eyyubi padişahının ölümünden sonra köleler yaklaşık üçyüz yıl hüküm sürdüler ve Beyt-ul Mukaddes'i de ellerinde tuttular. İslam topraklarına saldıran ve Beyt-ul Mukaddes'in üzerine yürüyen Moğollar'la savaşarak onları yenilgiye uğrattılar. Haçlılardan geriye kalanları Akada da ortadan kaldırdılar. Diğer taraftan, uzun savaşlardan sonra ve Osman Gazi'nin, Moğollar ve Yunanlılar'la yaptığı savaşlarda bir çok zaferler elde etmesiyle birlikte Osmanlı silsilesi kuruldu. Osman h.k: 727, m:1326'da öldü. Ondan sonra diğer Osmanlı sultanları tahta geçti. Fatih Sultan Mehmet m: 1453, h.k: 857 yılında Haçlı iktidarının en önemli merkezi halinde ve Doğu Roma'nın başkenti olan Kostantaniyye'yi fethederek Haçlılar'ı Avrupa kapılarına kadar sürdü ve fetihlerine Avrupa, Afrika ve Asya'da devam etti. Kostantaniyye'nin -Bizans- fethi Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıydı. Haçlı savaşlarıyla müslümanların bilgi ve medeniyeti Avrupa'ya geçti. Bu olay da orta çağların bitiş noktası, rönensans ve ondan sonraki büyük değişimlerinin kaynağı oldu. Kostantaniyye beş yüzyıl kadar uzun bir zaman Türk-Osmanlı İmparatorluğunun başkenti haline geldi. Ondan sonra Osmanlı topraklarında sanat, ilim, kültür, edebiyat ve devlet yönetiminde, imar, mimarlık, bayındırlık vb... önemli gelişmeler oldu ve bu müddet zarfında Avrupa ülkeleri daima Osmanlı korkusuyla yaşadılar.

Şia mektebini resmi din olarak ilan eden Safeviler'in İran'da ortaya çıkması ve Avrupa ülkelerinin; özellikle de İngilizlerin açık ve gizli komploları sonucu İran ve Osmanlılar arasında kanlı savaşlar patlak verdi ve bu savaşlar ikiyüz yıldan fazla sürdü. Avrupa, Osmanlı İmparatorluğu'yla barış antlaşması imzaladıktan sonra ilmi ve kültürel çalışmalarını (rönensas) başlattığı sırada İslam dünyası büyük bir tefrika ve parçalanma yaşadı; bu uzun savaşlar boyunca müslümanların güçleri gittikçe zayıfladı, islam medeniyetini savunacaklarına iç savaşlara ve mezhebî kinlere kapılmıştı müslüman milletler...

Yirminci yy.'da Beyt-ul Mukaddes ve Filistin

Teknoloji devriminden sonra Avrupa'nın çehresi her an değişiyor ve Avrupalılar muhtelif ilim dallarında müslümanlardan öne geçiyorlardı. Bu arada doğu derin bir uykudaydı, Avrupa ise teknoloji,

235

fazla üretim ve iç pazarı doyurduktan sonra ürettiği fazla malları ihraç etmek ve ham madde temini için dış pazara gereksinim duydu; dolayısıyla sömürü ve diğer ülkelere tecavüze başladı.

İsrail'i Ortaya Çıkarmak İçin Ön Girişimler Ve Filistinlilerle Arapların Tepkisi

Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında Filistin'de ayaklanmalar başladı. O zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nu desteklemekte olan İngiltere ansızın politikasını değiştirerek Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanan Filistinlileri desteklemeye başladı. Çünkü o dönemlerde Hindistan İngiltere'nin en önemli sömürüsü, güç, kudret ve servetinin kaynağıydı. Dolayısıyla Hindistan'ı kaybetmemek için Asya ülkelerine hakim olmak, Rusya ve Fransa'nın (Avrupa'da iki güçlü rakip) Hindistan'a saldırma tehlikesini önlemek zorundaydı; bu amacına ulaşmak için de Osmanlı imparatorluğu'nun elinde olan Süveyş kanalını ele geçirmesi gerekiyordu. İngiltere, arapları Osmanlı türklerine karşı tahrik ediyordu. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun Hicaz'daki temsilcisi ve aynı zamanda makam düşkünü bir kişi olan Mekke emiri Hüseyin'i Britanya kraliyetinin özel himayesiyle Osmanlı imparatorluğu'ndan ayrılmaya tahrik etti. 1916 (h.k:1334) yılında Avrupa'nın üç temel gücü olan Rusya, Fransa ve Britanya arasında "Saykos-Peyko" ve "Sazonuf" anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan toprakları kendi aralarında paylaşacaklardı. Ancak İngiltere bir müddet sonra bu anlaşmanın kendisinin Suveyş Kanalı'na sultasıyla çeliştiğini görünce 1917 (h.k:1335) yılında Rusya'nın zaafından ve bu ülkede vuku bulan inkılaptan istifade ederek bu anlaşmayı bozup Filistin'i kendi sultası altına aldı.

Bütün bu olaylar Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak ve zayıf düşürmek için uygulanan milliyetçilik düşüncesini yayma ve destekleme yolunda İngiltere tarafından yaratılan bir ortamda vuku buldu. Birçok müslüman ülkede islami hüviyetin yerine geçen milliyetçilik düşüncesi o zaman İngiltere'nin öncülğünü yaptığı sömürü hareketinin en büyük darbesi olarak sömürge politikalarının menfaatlerinin hizmetindeydi ve bu olay müslüman ülkelerde, bilhassa Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı topraklarda kavmiyetçilik ve ırkperestliğin gelişmesi, tefrika ve bölücülük taraftarı hareketlerin

236

körüklenmesiyle sonuçlandı. İşte bu arada hiç bir tarihi gerçeği olmayan "dünya yahudilerinin bir ırktan olduğu" görüşü İngiltere'de ortaya atılarak hızla körüklendi. Bu olaydan sonra bazı yahudiler "yahudilerin tek millet olduğu"! görüşünü ortaya atarak yahudilerin hepsinin bir arada olması için müstakil bir ülke kurma doğrultusunda bazı girişimlerde bulundular ve onların bu girişimleri İngiltere tarafından ciddi bir şekilde desteklendi. Bu grup zengin yahudilerden mali yardımlar almaya başladı. Amaçlarını yayabilmek için Filistin'de bir dağın adı olan (hz. Davud'un, hz. Süleyman'ın ve İsrailoğulları peygamberlerinden bir kaçının mezarı bu dağın başındadır) "Sahyon" (siyon) adlı bir parti kurdular. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında (1882-1898) nasyonalist yahudiler dünyanın her yerinden yahudileri toplayarak Filistin'e yerleştirme doğrultusunda girişimlerde bulundular; ancak yahudi dinadamları, bu partinin siyasi hedeflerinden ve bu hareketin sömürü devletlerinin programlarıyla ilişkisi olduğunu bildiklerinden sözkonusu harekete karşı çıktılar ve sonuçta bu "Sahyoni" hareket muvaffak olamadı. Ancak yirminci yüzyılın başlarında İngiltere'nin Filistin'e hakimiyetinden yararlanarak dünya yahudilerinin zulme uğradığı iddiasıyla yahudi bir ülke kurmayı sözkonusu ettiler; çünkü İsrail ülkesini kurma rüyası Siyonizm'in en büyük arzusuydu. İngiltere de bu arada bu bölgede hakimiyetini sürdürmek için bir üsse muhtaçtı. Siyonist partisi bu projeyle diğer yahudi teşkilatlarının muhalefetleriyle karşılaştıysa da Avrupa ülkelerinde oluşturduğu örgütlerle onlara karşı direniyordu. Birinci dünya savaşı cereyan ederken savaş bittikten sonra Almanya'yla müttefik olan Osmanlı imparatorluğu'nun yenik düşmesi halinde Amerika ve İngiltere'den Filistin'in bir Yahudi ülkesine dönüşmesini tazmin etmelerini istediler; çünkü birinci dünya savaşından önce Beyt-ul Mukaddes resmen Osmanl İmparatorluğu'nun hakimiyetindeydi. Yahudilerin bu çabası faydalı oldu ve İngiltere dışişleri bakanı "Lord Balfour"un ve Amerika ileri gelenlerinin dikkatini çekmeye muvaffak oldular. Sonunda 1917 Kasım'ında İngiltere kabinesinde, Filistin topraklarında "Milli Yahudi Ocağı" kurulma planının kabulü doğrultusunda bir bildiri yayınlandı. İngilizler'le müttefik olan Mekke kralı Şerif Hüseyin'in bu konuda İngiltere'den açıklama istemesi karşısında, "yahudilerin Filistin'e geri dönmesine yardımcı olmak Filistinliler'in hukuk ve özgürlüğüyle çelişmiyor" cevabı verildi. Bu cevapta İsrail devletinin kurulmasından

237

hiç bahsedilmiyordu. Birinci dünya savaşı sonlarında Filistin'in bir bölümü Siyonist teşkilatına bağlı olan yahudi ordusu tarafından işgal edildi ki bu olay Araplar arasında tepki yarattı. Daha önce de Filistin'e yerleştirilmiş olan küçük yahudi grupları yerli arapların topraklarını satınalarak yahudi tarlaları oluşturuyorlardı. 1920'nin 25 Nisan'ında müttefikler ve birleşmiş milletler Filistin'in yönetimini resmen İngiltere'ye bıraktılar ve bu ülkeyi, Milli Yahudi Ocağı'nın kurulması ve Balfour deklarasyonunun uygulanmasını sağlamakla görevlendirdiler. O zaman Filistin'de sadece 50 bin yahudi vardı, ancak İngilizler tarafından bir yahudiye bırakılan yeni hükumet vesilesiyle yahudi göçleri için kapılar açıldı ve Filistin'deki yahudilerin sayısı git gide artmaya başladı; işte bu olay arapların ayaklanmasına ve buna karşı çıkmasına sebep oldu. İngiltere sömürge bakanı Churechill bunun karşısında ilk önce derhal bir bildiri yayınlayarak Filistin topraklarının tamamını bir yahudi devletine dönüştürmeyi istemediklerini ve göçlerin sadece "Milli Yahudi Ocağı" kuracak kadar olacağını ve bunun da, Filistin'in iktisadi gücü kapsamınca gerçekleştirileceğini söyledi. Bağımsız yahudi ticari, iktisadi, içtimai ve hatta terörist teşkilatları büyük bir hızla Filistin'de kuruluyordu ve zengin yahudiler dünyanın dört bir yanından onlara yardım ediyorlardı.

Bu arada, araplar yekdiğeriyle anlaşmazlık ve tefrika içerisindeydiler; slogan dışında Filistinliler'e başka bir yardımları dokunmuyordu. Filistinli araplarla hıristiyanlar, aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakarak ortak düşmanları karşısında birleştiler. 1929 yazında Filistin araplarıyla göçmen siyonistler arasında ilk kanlı çarpışma vuku buldu; siyonistler ingilizlerle birlikte Filistinliler'e ateş açarak yaklaşık 351 kişiyi şehid ettiler, çok sayıda Filistinli'yi yaraladılar, birçoğunu da tutukladılar, çoğu müebbet hapisle cezalandırılırken, çoğunu da idam ettiler. 1920 sonlarından 1936'ya kadar Şeyh İzzeddin Kassam'ın silahlı kıyamı vuku buldu; Şeyh İzzeddin, İngiliz ve siyonist güçleriyle savaştı ve nihayet arkadaşlarıyla şehid oldu, bir grubu da tutuklandı.

1937 yılında Abdulkadir Hüseynî Filistin direniş hareketini yönlendirdi ve nihayet o da bir çok savaştan sonra adamlarıyla birlikte şehid oldu. 1944 yılında İngiliz - siyonist ortak güçleriyle savaşı Hasan Selame sürdürdü, ama çok geçmeden o da şehadet şerbetini içti. Kırkıncı yıldan sonra Filistin meselesi bir arap meselesi olarak

238

uluslararası meselelerin başında yer aldı. İngiltere, bu mücadeleler ve arapların siyasi tepkileri karşısında nihayet yahudi göçünü sınırlandırdı ama bu kez de siyonistlerin muhalefetiyle ve terörist hareketleriyle karşılaştı. İkinci dünya savaşı boyunca Filistin'de huzur hakim sayılırdı, ancak 14 Mayıs 1948'de (h.k.1367) İngiltere, işgaline son verip askerlerini Filistin'den çıkardıktan sonra aynı gün Telaviv'de milli yahudi şurası toplandı ve İsrail devletinin varlığını ilan etti. Önceden yapılan bir anlaşma üzerine olaydan bir kaç saat sonra Amerika cumhurbaşkanı Truman yeni İsrail hükumetini resmen tanıdı ve İngilizler de Filistin'i terkedince bütün teçhizatlarını yahudilere bıraktılar. Ondan sonra birleşmiş milletlerin Filistin konusundaki göstermelik girişimleri ve siyonistlerin Filistinliler'e saldırmasını önleme çabaları etkisiz kaldı. Gasıp siyonistler şehir ve köyleri işgal ederek Filistinliler'i ev-barklarından çıkarmaya başladılar, fakir ve mazlum halkın direnişiyle karşılaşınca da 1948 Nisan'ında Diryasin ve Keferkasım köylerinde olduğu gibi korkunç katliamlar yapmaya başladılar ve bu da zavallı Filistinliler'in korku ve dehşetinin daha da fazlalaşmasına ve Ürdün sınırlarına kaçmalarına sebep oldu. Filistinliler'i savunmak amacıyla arap orduları harekete geçti, ancak İsrailliler Avrupa ve Amerika'nın himayesiyle ve onların cömertçe gönderdikleri silah ve uçaklarla araplara karşı savaşmaya başladılar. Bu savaşta bir milyondan fazla Filistinli evsiz - barksız kaldı. İsrail hükumeti birleşmiş milletlerin Filistin'i bölme projelerine hiç önem vermiyordu; bu plana göre Filistin arap ve yahudi olmak üzere iki bölgeye ayrılacak, Urşelim onların hiç birisine ait olmayacak ve uluslararası bir idareyle yönetilecekti. Diğer taraftan Filistinliler doğal ve kesin haklarını savunmak için muhtelif direniş grup ve teşkilatları oluşturuyorlardı. 28 Mart 1964'te Kudüs şehrinde Filistin kongresi teşkil oldu ve "Filistin Kurtuluş Örgütü"nün kuruluşu ilan edildi ve böylece FKÖ oluşturuldu. Sonuçta direnişler yeni bir şekil aldı ve ondan sonra Filistin'in bağımsızlığı için binlerce şehid verildi. Bu arada hiç durmaksızın yahudi göçlerine rağmen yine de yahudi cemiyeti, araplarla müslümanlar karşısında azınlıktaydılar.

"Altı Gün Savaşları"

5 Haziran 1967 (h.k. 1387)de İsrail; Mısır, Suriye ve Ürdün gibi arap ülkelerinin hava limanlarına ansızın saldırarak onları gafil avladı

239

ve altı gün süren bu savaşta Ürdün nehrinin batısıyla Ürdün'e ait Gazze Şeridi'ni, Suriye sınırında ki Golan tepeleri ve Mısır'daki Sina çölünü işgal etti ve bu savaş "altı günlük arap-yahudi savaşları" adıyla meşhur oldu. Arapların bu yenilgiden aldıkları ilk ders şuydu: Arap rejimlerinin klasik savaşıyla İsrail'i yoketmek imkansızdır, İsrail; Amerika ve Avrupa'nın en gelişmiş silahlarıyla destekleniyordu, dolayısıyla gerilla gruplarını güçlendirerek onunla savaşmak mümkündü ancak.

Birleşmiş Milletler bir bildiri yayınlayarak İsrail'i işgal edilmiş topraklardan geri çekilmeye zorladıysa da İsrail buna aldırış etmedi. Ardından, İsrail hükumetinin onayladığı bir bildiriye göre Ürdün'ünelinde olan Beyt-ul Mukaddes'i, Beyt-ul Lahm'i ve 27 köyü kendi topraklarına kattı ve Beyt-ul Mukaddes'teki 3 bin yahudi azınlığını çoğunluğa çıkarmaya çalıştı ve nihayet bu sayıyı 190 bine ulaştırdı. İsrailliler 11 Ağustos 1969'da Mescid-ul Aksa'yı yaktılar ve bu yangının elektrik kablolarındaki bir kontaktan kaynaklandığını ileri sürdüler. İşgal edilmiş bölgelerde büyük bir hızla yahudi kasabaları kuruluyordu ve Beyt-ul Mukaddes gibi şehirlerin İslami çehresine yahudi şehri görünümü verilmeye çalışılıyordu. İsrail hükumeti; peygamberlerin ve geçmiş kavimlerin lehidlerini, yazılarını ve eserlerini arama bahenesiyle Mescid-i Sahra ve Mescid-i Aksa'nın etrafında bir çok kazılar yaptı ve bu yolla daha birçok Filistinli'yi yeniden yurdundan ederken bu kutlu mekanları yıkıp yeniden yapmak için ortam hazırlamaya çalışıyordu. İsrail, Amerika, İngiltere ve Avrupa'nın himayesiyle hızla ilerledi ve uzun bir çabadan sonra arapların, hatta Birleşmiş Milletler dahi onca muhalefete rağmen nihayet başkenti Telaviv'den Urşelim'e (Beyt-ul Mukaddes'e) aktardı.

Kerame Savaşı (1968)

Haziran 1968'de arapların tahkir edilmesine sebep olan Altı Gün Savaşların'dan sonra Ürdün, Suriye ve Lübnan karargahlarında eğitim gören ve orada yerleşen Filistin direniş teşkilatları eylemlerini daha bir şiddetlendirdiler. Filistinli savaş avarelerinin yaşadığı Ürdün'ün başkenti Umman'ın 25 kilometre ötesinde Ürdün Deresi'nde yeralan Kerame şehri Araplarla İsrail arasında vuku bulan Haziran 1967 savaşında Siyonistlerin yeni ateşkes hattının 4. kilometresinde ve atış alanında yer almış ve buradaki savaş avarelerinin sayısı 25000'den iki

240

katına çıkmıştı. el-Fetih Teşkilatı, Kerame siyonist güçlerin bulunduğu bölgeye yakın olması sebebiyle orayı kendisi için üs edindi. Siyonist rejimin savunma bakanı Kerame şehrinin Filistin direnişinin merkezi durumuna geldiğini ve İsrail'in tehdidleri karşısında Filistinliler son nefeslerine kadar direnmeye karar verdiklerini açıkladı. Bu konudaki izahlarından biri şöyleydi: Kerame'de direnerek orada Filistinliler'in kanının dökülmesi onlara orada kalma hakkı ve Ürdün Deresinden silahlı eylemlerini genişletme imkanı vereceğini Ürdün rejimine anlatacaklardı.

Tam techizatıyla İsrail zırhlı birliklerinin Kerame'ye saldırması üzerine 300 Filistinli gerilla şehri savunmak zorunda kaldı. Birçok siyonistin öldürüldüğü bu kanlı çarpışmada İsrail birlikleri bozguna uğrayarak geri çekildirler. Bu direniş Filistin halkı için taptaze bir kan olmuş ve birçok Filistin gencinin el-Fetih gerilla teşkilatına üye olmasını sağlamıştır.

Kerame savaşında Filistin direnişi, Ürdün başta gelmek üzere çeşitli arap ülkelerinden yardım görmüşse de; İsrail'in kof tehditleri ve direniş birliklerine katılan Filistin'li gerillaların hızla artması sonucu bu yardımın geçici ve "maksatlı" olduğu anlaşılmış ve neticede Ürdün rejimi, Filistinli gerillalara saldırarak 1970 "Kara Eylül" faciası yaratılmıştı.

Ramazan Savaşı (1973 Ekimi)

Mısır ordusu 1973 (h.k. 1393) Eylül'ünde ansızın "Allah-u Ekber" sloganlarıyla Süveyş kanalından geçerek o gün yenilmez savunma hattı adıyla meşhur olan Barlıow savunma hattını kırarak hava desteğinin himayesiyle Sina çölüne ve İsrail topraklarına girdi; aynı zamanda diğer taraftan doğudan da Suriye hava güçleri İsrail'e karşı saldırıya geçti. Daha ilk günlerde onlarca İsrail uçağı yok oldu ve binlerce İsrailli öldürüldü, bir o kadarı da esir edildi ve böylece İsrail'in yenilmezlik efsanesi ortadan kalktı. Ancak sonraki günlerde Amerika ve Avrupa'nın çok hızlı askeri himayesiyle savaşın tablosu aniden değişti ve diğer arap ülkeleri Mısır ve Suriye'ye yardım etmekten sakınırken İsrail ordusu Süveyş kanalının batısında küçük

241

bir bölgeyi işgal etmeyi başardı. Sonunda Kahire'nin 601 kilometre yakınlarında savaşa son vermek üzere müzakere edilmeye başlandı ve bir barış anlaşması yapılarak savaşa son verildi. Ramazan savaşından sonra Mısır'ın milli rehberi Cemal Abdunnasır'ın yerine geçen Enver Sedat cumhurbaşkanlığı makamına oturan Enver sedat Amerika ve Avrupa'yla uzlaşma yöntemine başvurdu.

1974 Yılında FKÖ'nün Resmen Tanınması

Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1974 (h.k.1394) yılında Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nı Filistin halkının tek temsilcisi olarak resmen tanıdı ve Yaser Arafat bir elinde makinalı tüfek ve diğer elinde barış sembolü olan zeytin dalı olduğu halde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na katıldı, üçüncü dünya ve modern ülkelerin temsilcileri tarafından iyi bir şekilde karşılandı.

Filistinlilerin Lübnan'da Çatışması

Filistin direnişinin 1970 Eylül'ünde Ürdün rejimi tarafından bastırılmasından sonra ikinci defa Lübnan'daki Filistin kampları, İsrail eliyle desteklenen Lübnan Falanjistleri ve sağcılar tarafından saldırıya uğradı. İlk önce 1975 Mayıs'ında Ketaib partisi (hıristiyan) falanjistleri Aynurrumman'da gerillalarla sivil Filistin halkını taşıyan otobüsü kurşun yağmuruna tutarak onlarca insanı şehid edip bir o kadarını da yaraladılar, çatışma Lübnan'ın diğer bölgelerine de yayıldı, savaşın en şiddetli olduğu bölge, muhasaraya alınarak topa tutulan Tel Zater bölgesiydi. Bölgede yiyecek ve ilaç azlığı yanısıra binlerce kişi öldürülmüş ve yaralanmıştı. Bundan sonra Lübnan'da iç savaş devam etti bu iç savaş Lübnan hükumetini ve toplumun siyasi yapısını derinden etkiledi.

Camp David Anlaşması

Filistin İnkılabı tarihinde vuku bulan en önemli olaylardan biri ve Arap - İsrail ilişkisinin dönüm noktası 1978'de (h.k.1398) vuku bulan Camp David anlaşmasıdır. Mısır; Cemal Abdunnasır'dan sonra 70'li yılların ilk başlarında özellikle Ramazan savaşından sonra uzlaşma tavrı göstermeye başladı. Enver Sedat 1972 yılında SSCB'nin

242

müsteşarlarını Mısır'dan çıkarmıştı. 1975 yılında da İsrail'le Sina anlaşmasını imzaladı ve nihayet 1978'de Camp David'in bulunduğu yerde İsrail başbakanı Menahem Begin ve Amerika cumhurbaşkanı Jimmy Carter eşliğinde İsrail'le barış anlaşması imzaladı. Mısır, gasıp İsrail rejiminin mevcudiyetini resmen tanıyan ve araplar arasında çatlak yaratan ilk arap rejimidir. Bu olay İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasının hemen eşiğinde vuku buluyordu...

Önceki olaylar ve Camp David ihaneti araplarla müslümanlar arasında ümitsizlik yaratmışsa da İran İslam İnkılabı'nın 1979 (h.k.1399, h.ş.1357)de zafere ulaşmasıyla Batı'nın bölgedeki en güçlü jandarması, İsrail'in sadık ve güçlü hamisinin yıkılması siyonizme karşı mücadelelere yeni bir canlılık kazandırarak, Lübnan ve Filistin'de olağanüstü bir sevinç yarattı; özellikle "Bugün İran, Yarın Filistin" sloganı İran İslam İnkılabı sloganlarının en başında yer almadaydı.

Siyonist Rejim Ordularının Lübnan'da Filistinlilere Saldırıması

6 Haziran 1982 (h.ş.1362)de siyonist İsrail rejim'i; FKÖ'yü ortadan kaldırma amacıyla kara, deniz ve hava yoluyla Lübnan'a geniş çapta bir saldırı düzenledi. Siyonistler ilkin bu saldırıların sadece Filistinliler'e yönelik olduğunu, kırksekiz veya yetmişiki saat süreceğini, Lübnan'da bulunan Suriye güçlerine saldırmaya veya Lübnan topraklarını işgal etmeye niyetleri olmadığını ve operasyondan sonra Lübnan'ı terkedeceklerini bildirdilerse de bu iddiaların tam aksine davranarak Beka vadisindeki Suriye füze üslerine saldırdılar ve operasyonları seksen gün sürdü. Bu olay vuku bulunca arap ülkeleri ve SSCB Filistinliler'e yardım etmekten sakındılar; diğer taraftan siyonistler saldırı için en iyi fırsatı seçmişlerdi, yani İran-Irak savaşının tam kızıştığı bir zamanda harekete geçmişlerdir. Böylece daha önce bölgedeki olayların vuku merkezi olan Filistin meselesi önem açısından ikinci dereceye düşmüş ve arap mürtecileri Irak'ı himaye etme ve Irak - İran savaşının esas olduğu bahanesiyle FKÖ ve Suriye'yi savunmaktan kaçınmışlardı. Siyonistlerin operasyonu ve FKÖ'nün içindeki kanlı çatışma neticesinde Filistinliler Beyrut'u terkederek yedi arap ülkesine dağıldılar FKÖ'nün merkez karargahı da Tunus'a intikal edildi. Bu

243

savaş FKÖ'nün askeri bünyesini zayıflatmakla kalmadı, aynı zamanda onun siyasi gücünü de baltaladı ve neticede Filistin liderlerinden bazıları uzlaşmacı yollara başvurarak Mısır ve Ürdün'e yaklaştılar.

Bu savaşın en önemli sonuçlarından biri de FKÖ'de görülen iç ihtilafların ve özellikle FKÖ'yü oluşturan ve onun omurgası sayılan El-Fetih teşkilatının içindeki ihtilafların şiddetlenmesidir ki bu ihtilaflar FKÖ'nün uluslararası itibarına önemli bir darbe indirdi.

FKÖ'nün içindeki çelişkiler 9 Mayıs 1983'te Beka vadisinde Fetih'in iç ayaklanmasıyla başladı ve Fetih teşkilatında Yaser Arafat'ın muhalifleri Suriye'nin himaye ve teşvikiyle FKÖ'nün merkez komitesi ve Fetih'in İnkılabi şurası üyelerinden olan Albay Ebu Musa ve Ebu Salih'in önderliğinde Arafat'a başkaldırarak Fetih'in siyasi alanda görüşlerini yenilemesini ve Libya, Suriye ve Cezayir ülkeleriyle ilişkilerinin düzeltmesini istediler. Bu grubun Arafat'a başkaldırması Arafat taraftarlarıyla muhalifleri arasında kanlı çatışmaya sebep oldu ve nihayet Arafat ve taraftarlarının Lübnan'dan çıkarılmasıyla sonuçlandı. Arafat taraftarları Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bayrağını taşıyan ve Fransa deniz kuvvetleri tarafından himaye edilen beş Yunan gemisiyle Trablus'u Yemen, Tunus ve Cezair'e doğru terkettiler. Ayaklanan Fetih güçleri baştan beri Libya ve Suriye'nin himayesinde olan solcu gruplar tarafından desteklendiler. Libya ve Suriye'nin Yaser Arafat'ın muhaliflerini himaye etmesi Arafat'ı; Suriye ve Libya'yla ilişkileri bozuk olan Ürdün ve Mısır'a daha fazla yaklaştırdı ve bu da FKÖ'de yeni bölünmelere sebep oldu; bunların en başta geleni Fetih teşkilatından ayrılan Ebu Musa'nın önderliğindeki Fetih Kıyam Teşkilatı'dır.

Beyrut'taki Amerika ve Fransız Kuvvetlerinin Karargahlarının Bombalanması (23 Ekim 1983)

İsrail kuvvetlerinin Lübnan topraklarından geçerek Beyrut'un çeşitli noktalarından sızdığı 6 Haziran 1982 tarihli sal dırı Birleşmiş Milletler'in üç ülkesi Amerika, Fransa ve İtalya'dan oluşan askeri kuvvetlerin Lübnan topraklarına girmesinin önemli etkenlerinden biriydi. Siyonistler bu saldırıda ilkin amaçlarının Lübnan topraklarının 40-45 km derinliklerinde bir emniyet bölgesi oluşturmak olduğunu bildirdiler, ancak daha sonra İsrail hükumeti Lübnan'da muhasara edilen FKÖ'nün silahlarının alınmasını ve FKÖ'nün Lübnan'dan geri

244

çekilmesini istedi ve hedefine ulaşmak için de Beyrut'un batısını sürekli bombaladı, Sabra ve Şatila karargahlarında binlerce Filistinli'yi katletti.

Sonunda Lübnan hükumeti ve FKÖ Filistinli gerillaların çıkarılmasını kabul etmek zorunda kaldılar, bunun üzerine 800 Fransız ve Amerikalı'yla, 400 İtalyan askerinden oluşan bir BM askeri gücünün FKÖ'nün geri çekilmesini kontrol etmesi kararlaştırıldı. 21 Ağustos 1982'den 1 Eylül 1982 arasında FKÖ kuvvetleri yavaş yavaş geriye çekilerek Lübnan'dan çıkmaya başladılar.

29 Eylül'de ilk Amerikan askerleri Beyrut'un İsrail tarafından boşaltılan bölgelerine yerleştiler.

Savaş halindeki olan tarafların barış müzakerelerinin güvenliği ve bizzat barışı koruma, Beyrut'taki ihtilafları yatıştırma ve halletme bahanesiyle Lübnan'da varlıklarını sürdüren, devamlı ilerlemekte ve güçlenmekte olan müslüman güçlere karşı korku ortamı yaratmaya çalışan Birleşmiş Milletler'e bağlı kuvvetler 23 Ekim 1983 Pazartesi günü İnkilapçı "İslami Cihad Teşkilatı"nın şehadet saldırısına hedef oldular ve Beyrut'taki Amerikan birliklerinin karargahı ve ondan 6 dakika sonra da Fransız askerlerinin karargahını bombalayarak 241 Amerikalı'yla 58 Fransız paraşütcüsünü öldürdüler. Bu patlama Vietnam savaşından sonra Amerika için ve Fransa'nın Cezair'le savaşından sonra Fransa için en ağır askeri ve siyasi derbeydi. BM. güçlerinin tabu ve kudretinin yıkılmasının yanısıra müslümanlarda, bilhassa Lübnanlı ve Filistinli inkilapçılarda direniş ve mücadele moralini yükseltti.

Karargahların Savaşı

19 Mayıs 1985 ten 1987'nin başlarına kadar Lübnan şiilerine ait bir teşkilat olan Emel hareketinin Filistin gerillalarıyla Beyrut'taki Filistin karargahlarının bulunduğu bölgede bir buçuk yıl süren bir savaş başladı, bu savaş birbirlerinin karargahlarını kuşatma biçiminde oluyordu. Bu nedenle Filistinlilerin vahdeti ve Filistinli teşkilatların görüş farklılığında ters etkiler yarattı.

1982'de Filistinlileri'in Lübnan'da olmasını ve Lübnan topraklarından yararlanarak onların İsrail'e karşı girişimlerde bulunmasını bahane eden İsrail'in Lübnan'a saldırışını unutmayan Emel teşkilatı Filistinliler'in Lübnan'da kalmalarına karşıydı;

245

Filistinliler ise, bunun doğruluğunu kabul etmelerine rağmen topraklarına geri dönmeleri için kendilerine yardım edilmesi gerektiğini savunuyorlardı.

Bu tartışmaları Filistinliler'le Lübnan şii güçlerinin önemli bir bölümü arasında kanlı çatışmalara yol açtı ve neticede bu olaydan Kudüs'ü işgal eden İsrail güçleri yararlanmış oldu. Bu çatışma muhtelif Filistinli kolların Emel teşkilatına karşı ortak tutumlar almalarına sebep oldu, işte bu yüzden Arafat'la arası en çok açık olan Fetih Kıyam Teşkilatı Arafat'ın siyasi inzivadan çıkmak için kamplar arasında savaş başlattığını ilan etti. Emel Teşkilatı'nın içinde de Emel rehberlerinin tavır ve tutumlarının doğruluğu hakkında tenkit ve şüpheler ortaya çıktı ve böylece İsrail'e karşı mücadele konusunda daha kuvvetli hedeflerle yeni cihad grupları şekillendi.3

80'li yıllardan sonra Lübnan'da vuku bulan olaylar genel olarak İsrail'e karşı mücadele cephesini karışıklıklardan temizlenmeye doğru sürükledi. İran İslam İnkılabı tecrübesinden de oldukça etkilenen bu hareket; İsrail'le mücadeleye islami ve itikadi bir vazife olarak bakan uzlaşma kabul etmez samimi kuvvetlerin yeni bir güç kazanmasına sebep oldu ve uzlaşmacı hareketlerin en sert muhalifleri olarak şimdiye kadar Amerika ve İsrail'in bölgeyle ilgili heveslerini kursaklarında bırakabildi.

Lübnan'da yeni "Hizbullah" teşekküllerinin ortaya çıkışı ve ilerlemesi bu cereyanın en bariz örneğidir; düşmanın bu teşekküllere karşı propagandasının ve haince planlarının hacminin genişliği de yine bundan dolayı rakip kamplara hakim olan ciddi korku ve dehşeti doğrulamaktadır. Uzlaşmacı projelerin geçici muvaffakiyetleri doğrultusunda bir takım ihtimaller de hesaba katılacak olursa Lübnan'da İslami direniş tohumunun yeşerdiği ve direnişin iç cephesi işgal edilmiş topraklarda da devam edip gerekli kıvama sahip olması halinde düşmanın yenilgiye uğramasının kaçınılmaz olduğu görülür.

Filistin Halk Kıyamının Ortaya Çıkışı: İntifada

Seyyid Cemaleddin Esedabadi'nin islami beldelerde çabasıyla ve yine İran'da Tömbeki hareketinin ortaya çıkışıyla yeni bir merhaleye giren islami diriliş hareketi Mısır'da Muhammed Abduh ve Seyyid

3- Saidi, Zamil -FK Cephesi (İnkaz)- s.1 14. 246

Kutup vasıtasıyla devam edip, Hindistan'da müslümanların İngilizler'e karşı kıyamına sebep oldu, Pakistan'da İkbal Lahuri vasıtasıyla devam ederek Cezair'de 1962 yılındaki inkılabı oluşturdu... 1347 (1979)'daki İran inkılabı da islami diriliş hareketinin devamıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: İran inkılabından yirmi yıl önce islam beldelerinde islami dirilişin duraklama dönemiydi, çünkü bu fikir hareketi bir taraftan islam beldelerine hakim olan zalimlerin zulmünden kaynaklanıyordu ki sonuçta işlerin pratiğe dökülmesine öncelik tanımaya, zulme karşı siyasi mücadeleye, teoriden pratiğe geçişe, diriliş ve uyanışa sebep oluyordu ve diğer taraftan da İran inkılabından önceki yıllarda arap nasyonalizminin etkisi altında kalınmıştı. Halbuki bizzat, arap nasyonalizmi de Suriye ve Irak Baas partisinin hıristiyan Mişel Eflak tarafından ortaya çıkıp bölgenin en güçlü siyasi partisi haline gelişi, İsrail hükumetinin ortaya çıkışı, Filistin meselesinin arapları ilgilendiren bir mesele olarak sözkonusu edilmesine sebep olan Arap-İsrail savaşları gibi bir kaç etkenden türemişti.

1979 yılında gerçekleşen İran İslam İnkılabı, islami diriliş hareketinde bir dönüm noktasıydı; çünkü bir taraftan ona yeni bir ivme verirken diğer taraftan da siyasi içerik kazandırdı, çünkü ondan önce diriliş hareketi öze dönüşe, islam hüviyetine ve islam ümmeti arasında alınması gereken ortak değerlere davet eden bir fikrî, kültürel ve dînî aydınlık cereyanıydı.

Bu durumda, İran İslam İnkılabı'nın mesajı elbetteki müslümanlar harekete geçirecek, onların duygularını tahrik edecek, İran inkılabı rehberliği, İmam Humeyni'nin -ks- tutumları mücadeleci dünya müslümanlarının, özellikle Filistin mücahidlerinin dikkatini çekecek ve islâmî ihya edecekti. Filistin halkı, İran İnkılabı'ndan önce de müslüman idi, ancak o zaman onları birbirlerine bağlayan faktör, yani vahdet ve birliklerinin etkeni "arap olmak" idi, islam ise ikinci derecede yer alıyordu. İşte bu yüzdendir ki, Filistinliler muhtelif islami, hıristiyan ve marksist inançlarla bir grupta veya bir teşkilatta yer alıyorlardı. İran İslam İnkılabı'ndan sonra islamın vahdet ve zafer yolunda güçlü olduğu düşüncesi ikinci kez müslüman mücadelecilerin dikkatini topladı.

İran İslam İnkılabı'yla Filistin arasındaki bağlar İsrail'le savaşın ortak cephelerinde zafere ulaşmadan yıllar önce İran gerillalarının, Şaha karşı mücadele için Filistin kamplarında eğitim gördükleri

247

zamandan başlamaktaydı. Bu bağ ve birlik yıllar önce oluşmuştu; o zamanlar İmam Humeyni -ks- hums ve imam hakkının üçte birinin ve yine bütün zekatın Filistin hareketini savunma yolunda harcanabileceğine dair fetva vermişti.

İran inkılabıyla birlikte gündeme gelen "bugün İran, yarın Filistin" sloganı siyonistlere korku, Filistinliler'e ise ümid veriyordu. Bunun en bariz tanığı da İran İslam İnkılabının zafere ulaştığı ilk yıllarda Filistin rehberlerinin ve FKÖ'nün merkez kadrosunun İslam İnkılabı ve İmam Humeyni -ks- hakkındaki beyanatlarıdır. Bu beyanatlar iç ve dış basında yazılıyordu. (Bkz: Sahife-i Nur, Filistin rehberlerinin İmam Humeyni ile müzakere ve konuşmaları.)

İsrail'le mücadele sadece İran İslam İnkılabı'na mahsus değildir, İran İslam İnkılabı'ndan önce de doğu bloku, SSCB öncülüğünde ve yine diğer uygar ülkeler görünüşte Filistinliler'i himaye ediyorlardı, ancak bu himayeler süper güçlerin menfaatlerinin çelişmesinden ve dünya güçlerinin rekabetlerinden veya en iyimser ihtimalle Filistin halkının yaşama hakkına sahip olduğuna inanmalarından kaynaklanmaktaydı ve onların hiç biri İsrail'in mevcudiyetiyle çelişmiyordu. Bilakis onu resmen tanımışlardı ve işgalci bir ülke olarak onunla mücadele ediyorlardı. Oysa İran İslam İnkılabı ve İmam Humeyni -ks- siyonist rejimin bir ülke olarak mevcudiyetine karşıydı; İsrail'i gasıp biliyor, her türlü siyonist hükumetinin bekasını islam beldelerinde fitnenin devamına sebep olarak görüyordu. İşte bu düşünce tarzı Filistin'de milli ve dini gururu ve islamî direnişi zirve noktasına ulaştırarak İsrail'le hamilerini dehşete düşürdü.

İslami Uyanış Zincirinin Diğer Bir Halkası: "İntifada"

1987 Nisan'ında Umman'da arap zirve konferansı düzenlendi ama bu konferansta siyonist rejime karşı mücadele konusunda tek kelime dahi konuşulmadı. Konferansın bütün gündemini İran-Irak savaşı oluşturmuştu ve genel olarak konferans Camp David çizgisinde cereyan etmedeydi.

Yıllardır arapların kendilerini avarelikten kurtarmalarını bekleyen Filistinliler'le arap ülkelerini bekleyen "toprakları işgal edilmiş Filistin halkı", Filistinli grup ve partilerin kendileriyle meşgul oluşlarına bakıp kendi aralarındaki süreğen ihtilaf ve bölünmelere dikkat edip, arap rejimlerinin Filistin'in bu kötü durumuna ilgisizliklerini görünce;

248

arap ülkelerinin hareket ve himayelerinden ve onların arap nasyonalizmi düşüncelerinin etkili olacağından ümitlerini keserken; İran'da İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasıyla birlikte başarıyla tecrübe edilmiş olan "halk hareketi" ve "islama dayanma" düşüncesi güçlendi içlerinde. Bu ortamda Suudi hükumetinin uşakları tarafından Beytullah-il Haram ziyaretçilerinin katliamı faciası vuku buldu ve 400'den fazla Ka'be ziyaretçisi müşriklerden beraat feryadı ve "kahrolsun Amerika ve İsrail" sloganları atma suçuyla kanlara boyandılar ki bu şehidlerden 10'u toprakları işgal edilmiş Filistinliler'dendi. Bu şehidleri anma törenleri Ramullah, El-Halil ve diğer şehirlerde düzenlendi ve bu olay 1987 sonbaharında Filistin halkının İsrail'e karşı "İntifada" isminde yeni bir mücadele metoduna başlamalarına sebep oldu. İntifaza kelimesinin lügat anlamı "kıyam", "sarsılma" ve "hareket" demektir. (Suda ıslanmış serçenin, üzerine ağırlık yapan su damlacıklarını kanatlarından dağıtmak ve uçmadan önce kanatlarını hafifleştirmek için silkelemesine intifada denir.) Yükselebilmek için karışıklıkları bir köşeye atan kıyamdır intifada. Bundan önce her kıyam (intifada) belli bir gruba mensuptu. (1983 Mayıs'ında El-Fetih teşkilatından ayrılan ve kendisiyle Arafat'ın önderliğindeki el-Fetih teşkilatı arasında bir fark olması için El-Fetih kelimesine "intifada"yı da ekleyen "El-Fetih İntifadası (kıyamı)" grubu gibi.) Ancak bu kez 1987'de "intifada" kelimesinin ne önünde ve ne de sonunda başka bir kelime yoktu. İntifada (kıyam) hareketi Filistin topraklarının işgalinin sürdürülmesine karşı bir halkın itirazıydı ve hareket şu hedefleri izlemekteydi:4

1- Filistin meselesinin unutulmasını önlemek.

2- Kamuoyunun dikkatini çekmek.

3-   İntifadaya özel bir renk ve anlam veren İntifadayla islama yöneliş dalgasının aynı zamanda oluşu.

4- Filistin meselesinin halledilmesi gerektiğinin vurgulanması.

5- Batı Avrupa'nın Filistin meselesine daha fazla ilgi göstermesi.

6-   İsrail'in siyasetinin doğruluğunda şüphe uyandırma, hatta Amerikan yahudileri arasında; bazıları İsrail'in çehresinin (halk kıyamı ve siyonist güçlerin halkla çatışması sonucu) çok daha nefret

4- Daha fazla bilgi için bkz: Filistin Milli Kurtuluş cephesi (Enkaz Cephesi), Saidi zamil'e, s.127.

249

uyandırıcı olmasını önlemek için Filistinlilere bir takım imtiyazlar verilmesi gerektiğine inanmaktadırlar.

7- Siyonist rejimin varlığının iç emniyeti tehdid edişi.

8-  Filistin'deki çeşitli gruplar arasındaki anlaşmazlıkları kontrol altına alıp; düne kadar kendi çıkarları çerçevesinde Fislitin'in kaderini belirlemiş bulunan ülke ve teşkilatların devamı olabilmek.

Böylece Filistin'in işgalinden ve siyonist rejimin ortaya çıkışından kırk yıldan fazla geçtikten sonra ilk kez Filistinliler saldırı ve İsrailliler savunma konumuna düşüyordu.

İntifadayı İran İslam İnkılabı Ve Onun Özellikleriyle Mukayese

İntifada hareketi bazı açılardan İran İslam İnkılabına benziyordu. Mesela İntifada hiç bir grup ve teşkilata bağlı değildi. İran İslam İnkılabını diğer inkılaplardan ayıran özelliklerden biri de, İnkılap vuku bulmadan önce islami, gayr-i islami çeşitli milli teşkilat ve düşünce gruplarının Şah rejimine karşı ferdi bir mücadele veriyor olması ve her biri inkılabın geleceğini kendine ait görmesiydi. h.ş.17 Dey 1356'de İran İttilaat gazetesinin İmam Humeyni'ye -k.s- hakaret edici makalesine itiraz edilince Kum kenti halkından bir grubu şehid oldu, bu münasebetten dolayı Tahran'da, Tebriz'de ve diğer şehirlerde şehadetlerinin yedinci ve kırkıncı gününde şehidler için ard arda ve muntazam olarak anma törenleri düzenlendi, bu törenlerin her birinde çatışma çıkıyor, bir takım insanlar şehid oluyordu ve böylece yedinci ve kırkıncı gün törenleri devam etmiş oluyordu. 1357 yılının ikinci yarısında halkın kıyamı bütün İran'ı kapsadı ve bütün siyasi, marksist, milli ve dindar gruplar muhtelif yönelişleriyle kıyama katıldılar, çünkü hiç kimse hiç bir teşkilatın dehalet etmediği geniş bir halk kıyamını beklemiyordu. Bütün gruplar halk saflarına katıldılar. Çeşitli şahsiyetlerin fotoğraf ve resimleri çekiliyordu, ama o anda herkes için sözkonusu olan ve bütün grupların ve halkın kıyamda birleşmelerinin sebebi ortak hedef, yani şah ve şah'ın devrilmesiydi; sloganlar ve istekler kıyamın çoğunluğunun islama yöneldiğini gösteriyordu, çünkü islam, İran halkının çoğunluğunu teşkil ediyordu. İntifada hareketi de tamamen böyle bir benzerliğe sahiptir.

Bugün intifada hakkında muhtelif görüşler sözkonusudur, gelecek olaylar onu apaçık ortaya serecektir elbette, ancak şunu kesinlikle

250

söyleyebiliriz ki, intifada'nın kendiliğinden kaynaklanması ve halka ait oluşu onun ilk belirtisi ve çoğunluğunun islami siması oluşunu gösteriyor ki işte İsrail'lilerin korkusu da bu belirtilerden ötrüdür.

İntifada'nın ilk aylarında Şeyh Ahmed Yasin'in tutuklanarak hapise atılması bu tasavvurun bir belirtisidir. 1371 (1992) Azer'inde İntifada'yı susturmak için 415 Filistinli'nin işgal edilmiş topraklardan ihraç ve sürgün edilmesi ve onların hepsinin de müslüman, inkılâbî ve Hamas taraftarı oluşları bir taraftan İntifada'nın islami çehresini gösterirken diğer taraftan da İntifada'nın halka ait oluşunu ve hiç bir grup ve partiye, hatta Hamas'a bile bağlı olmayışını göstermektedir. Çünkü siyonistler yukarıdaki kişileri kıyamın kolları olarak sürgün ettiler, ancak İntifada yine de durmadı ve ondan bir kaç gün sonra işgal edilmiş topraklarda yaşayan üçyüzden fazla Filistinli İsrail güçleriyle savaşta öldürüldü veya yaralandı. Bu konu kıyamın bir teşkilat olmadığını ve onun önderlik ve rehberliğinin bütün evlerin içine sızdığını gösteriyor.

Kıyamın ansızın başlayışı ve onun şimdiye kadar devam edişi şunu gösteriyor ki, halk kıyamının engebeli yollarında bazı kişiler veya grupların rolleri olduysa da bu kıyamın kendiliğinden oluştuğu gerçeğini değiştirmemektedir.

İntifada'nın bir yerde sabit olan bir önderi yoktur ve hiç bir özel teşkilat onun merkez kadrosunu teşkil etmemektedir. Bütün teşkilatlar kıyamın takipçileri, izleyicileri ve hamileridir ve onlardan her biri onu özel bir şekilde programlamaya çalışırlar.

Filistin teşkilatlarından herbiri İntifada'nın önderiymişler gibi konuşurlar; ancak bilinmesi gerekir ki, bu teşkilatların çoğusu Filistin'in dışında, Tunus, Suriye, Ürdün vs. ülkelerde yerleşmişlerdir. Filistin'de oturan halk onların sözlerini duyar ve ortak hedef, yani işgal edilmiş Filistin topraklarını kurtarma doğrultusunda çalışırlar, ancak bütün bu teşkilatlar bir kenara çekilse bile intifada sönmez. İntifada'nın İran İslam İnkılabı'yla ilk kez Filistin mücadele tarihinde görülen diğer bir benzerliği* gösteri yapmak için mescid ve Cuma

*- Avrupalıların ve özellikle Amerika'nın İntifada'nın İran İslam İnkılabı'nı örneğini taklid ettiği aldatıcı propagandaları ve benzetmeleri yine onları habasetinden kaynaklanıyor. Onlar İntifada'nın asaletini zedelemek istemekte ve islamcılarla zorlu bir mücadele etmek için bir bahane uydurmak isiyorlar; dünya kamuoyu ve Avrupalılar, Filistinliler'in siyonistler tarafından bu kadar zulme uğramalarını kabul edemeyeceklerinden İntifada'yı bastırması ve sonra da

251

namazı üssünden yararlanmalarıdır. Filistin mücadelesi devamlı gerilla eylemlerine, silaha ve teşkilata dayalıydı, ancak bu kez top ve mermilere yumruk, taş ve sopayla cevap veriliyor. Bu mücadelede Filistinli kadın ve çocuklar da göz alıcı bir şekilde faaliyet etmektedirler. Bu defa mücadeleye, taşların inkılabı, gençlerin veya eli taşlı gençlerin kıyamı deniliyor. Şehadet severlik ve fedakarlık İntifada hareketinde var olan çok önemli bir özelliktir, bu silahın hiç bir benzeri ve hiç bir karşıtı yoktur.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da şu ki, İntifada, ister Cemal Abdunnasır'ın zamanında zirveye ulaşmış olan ve son yıllarda arap kavmiyetçiliğinin ve miliyetçiliğin yenilgisiyle biten arap nasyonalizmi olsun, ister SSCB'nin dağılmasıyla kati bir darbe yiyen komunizm ve solculuk olsun; çeşitli mücadele planlarının muvaffak olamayışıyla birlikte gelişen bir reaksiyondur. Filistin hareketi bütün hat ve yollarda çıkmazla karşılaşınca nihayet çıkış yolunun islam olduğu neticesine vardı, siyasi felsefelerin katedemediği ve genellikle yenilgiyi kabul etmeye, teslimiyete ve uzlaşmaya mecbur oldukları bu dikenli yolun çıkışı islamda aranmaktadır ve "öze dönüş" fikri olan bu yol sadece Filistin'de değil, bilakis geçmişte fikri ve kültürel yönü olan ve 1357 yılında alim, bilgin, dinî ve manevî merci olarak İmam Humeyni'nin önderliğinde İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasıyla siyasi ve pratik yöne de sahip olan bütün islam ülkelerinde ve arap dünyasında vuku bulan bir islami diriliş dalgasıdır. Şimdiye kadar iki siyasi ve askeri boyutu olan ve nasyonalizm düşünceleriyle içiçe bulunan Filistin mücadelesi şimdi islami çehresiyle itikadi bir boyuta sahiptir ve Filistin İslami Cihad genel sekreteri doktor Fethi Şekaki'ninde deyişiyle, İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşması dünya müslümanlarına ideoloji ve dine olan güven ve inanı geriye getirdi ve islamın yenilmez bir güç olduğunu ispatladı, islam Filistin halkında kıyam ve kaynaşmayı diriltti.5 Filistin'de halk İntifada hareketiyle -

Avrupalılara "Filistinlilerin kıyamını bastırmayacak olursak islamcı mürtecilerin üssü olacak ve Endülüs faciası yeniden tekrarlanacaktır" demek için İsrailliler'e bir dayanak bulurlar, Amerika ve İsrail Filistin kıyamını daha kolay bir şekilde bastırabilmek ve böylece Avrupalıları Filistin'de (Avrupa'nın kapısında-!-) islamcı mürtecilerin tehlikeli üssüne komşu olmaktan korkuturlar.

5- Hemşehri gazetesi, 19 Behmen 1371 Salı, sayı:45; doktor Şikaki 1951 Gazze doğumludur. 1979'da "İmam Humeyni ve Yeni İslam Planı" adlı kitabı

252

hatta halâ arap nasyonalizminin etkisi altında kalanlar bile- islama Filistin'i kurtarmak için bir enerji kaynağı ve bütün araplar arasında bir vahdet ve birlik vesilesi gözüyle bakmaktadırlar ve bazıları da samimi bir şekilde görüşlerini yenilemektedirler.6

Bazı Filistin güçlerinin islama yönelişlerinin diğer bir nedeni şudur: Onlar Filistin meselesinin yahudileri yerleştirmek için toprakları işgal meselesi olmadığını; Ortadoğuda siyasi ve iktisadi sömürge hedefleri dışında Filistin konusunda batının İslam ümmetine karşı yeni bir haçlı savaşı başlattığına, hıristiyanların ve batılıların 1095'ten 1249'a kadar süren haçlı savaşlarındaki yenilgilerinin -ve tahkir edilmelerine sebep olan 1453 yılında- Osmanl İmparatorluğu'nun Bizans'ı fethetmesinden intikam almak olduğunu hissettiler.7

Bu, Filistin kıyamı çıkmazlarla karşılaştıktan sonra ortaya çıkan, daha doğru bir tabirle güçlenen yeni bir düşüncedir. Böylece

yayınlanmıştır ve 1988'de ise Filistin'den sürgün edilmiştir; şimdi ise hareketi yurt dışından yönlendirmektedir.

6-  Filistin'in meşhur çehrelerinden olan Ahmed Cibril 1371 yılında Tahran'da düzenlenen bir konferansta şöyle diyor: "Niçin bizim bütün müslümanlara ihtiyacımız var diyoruz? Çünkü Filistinliler'in tek başlarına Filistin'i kurtarma gücüne sahip olmadıklarını biliyoruz, ve yine biliyoruz ki, arap ve arap kavmiyetçiliğinin de tek başına Filistin'i kurtarmaya gücü yoktur. Şahsen geçmişte bende, vatan, kavim ve nasyonalist kökleri vardı." Ancak İran İslam İnkılabı zafere ulaşınca İslam inkılabı onun da dikkatini çekmiş ve İran İslam İnkılabı'nın yaşlı rehberi İmam Humeyni'nin -k.s- Amerika ve batı için "büyük şeytan" tabirini kullandığını duyunca bu görüş onu etkiliyor. (A'mal-il Mutemer-il İslamiy-yil Evvel Havl-e Filistin, Zamil Saidi, Leva Rudbari, s.45.)

7-  Ahmed Cibril der ki: Aziz bacı ve kardeşlerim! Şimdi biz meselenin çeşitli şekillerde vuku bulan haçlı savaşından başka bir şey olmadığını görüyoruz. Batı ülkeleri ve Avrupa geçmiş yenilgilerinin intikamını almak istiyorlar islamdan. (Aynı kaynak, s.47).

Bu konuda Münir Şefik şöyle diyor: Filistin meselesi islam meselesidir ve bunun vatanperestlik ve arapçılıkla harhangi bir çelişkisi yoktur. Filistin meselesinin temelinde islam meselesi olduğu için bu esas doğrultusunda tedavi edilmeli ve bu temele göre halledilmelidir. Filistin meselesi islam ümmeti ile düşmanları arasında savaş merkezi noktasına dönüşmüştür ve yine düşmanlarımızın yani siyonistlerin, batı sömürüsünün programlarının merkezi olmuştur ve işte bu yüzden Filistin meselesinin bütün müslüman ülkelerde islami strateji merkezi olmadıkça milletin kıyamının, istiklalinin, vahdetinin ve "La ilahe illallah" sancağının dalgalanmasını gerçekleşmesi imkansızdır. (A'mal-il Mutemer-il İslamiy-yil Evvel Havl-e Filistin, s.109.)

253

İntifada'nın birçok açıdan İran İslam İnkılabı'na yakın ve benzerlikleri olduğunu söyleyebiliriz; özellikle bu hareket islama yönelmektedir ve İmam Humeyni -ks- Filistin halkı yanında tanınmış ve saygı duyulan örneklerden biridir ve onun görüşleri Filistin halkının dikkat gösterip önem verdiği bir konudur. İşte bu yüzden, Filistinli müslümanların islami hareketin ihya edicisi olarak tanıdığı bir örnek ve şahsiyet olarak İmam Humeyni'nin -ks- fikir ve görüşlerinin dikkate alınması gerekir.

Gazze ve Eriha Uzlaşması

İntifada vakıası avare Filistinliler için bir ümid kaynağı olduğu gibi İsrail'in de tehlikeyi ciddiye almasına sebep oldu. Dolayısıyla İsrail, İntifada'nın devamından korkarak uzlaşmaya yanaştı. İsrail'in; bütün merhalelerde Filistinliler'e sınırlı da olsa bir takım hak ve imtiyazlar tanıyan bütün proje ve beyannamelerin karşısında sert bir şekilde durup Güvenlik Konseyinin 242 ve 338 numaralı beyannamelerini, Reagan'ın barış planı ve benzerlerini kabul etmekten çekinişi bu olumsuz tutumların bariz nişanelerindendir. Esasen İsraillilerin her türlü siyasi çözüm yollarından çekinmelerinin sebebi onların Filistin adlı bir milletin tarihi hüviyete sahip olduğu inkar etmeleridir. Ancak Amerika ve İsrail'in İntifada'dan duydukları dehşet onları FKÖ'yle müzakereye mecbur etti. SSCB'nin dağılması ve uluslararası düzenin bir kutuplu oluşu da Avrupa, Japon ve hatta islamcıların nüfuzunu önlemek ve Ortadoğu barışında ve buhran odaklarını söndürmede başarılı olup, yeni dünya düzenini oluşturma ve Amerika'nın dünyaya hakimiyetini sağlamlaştırma yolunu düzeltmek için Amerikalılar'ın en kısa zamanda buhran odaklarını, özellikle tehlike merkezi olan Ortadoğu'da kontrol edip söndürmelerini gerektiriyordu.

Uzlaşmacı Filistin kolu da müzakerelerde pazarlık yapıp daha fazla avantaj kazanabilme yolunda fırsat bilerek İntifada'yı güçlü konumda müzakere etmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirdiler.

9 Eylül 1993'te Yaser Arafat FKÖ önderi ünvanıyla İzak Rabin'e bir mektup yazarak İsrail'in varlığını resmen tanıdı ve FKÖ'nün anlaşmanın genel ilkelerine ve yine Güvenlik Konseyi'nin (İşgalci İsrail rejimini resmen tanıyan ve 1968 öncesi sınırlara dönmeyi isteyen) 242 ve 338 numaralı beyannamelerine sadık olduğunu ilan etti ve Filistin konvansiyonunun İsrail'in varlığını kabul etmeyen

254

bölümünü iptal etti. İzak Rabin de buna karşılık olarak aynı tarih bir mektup yazarak FKÖ'nün resmen Filistin halkının temsilcisi olarak tanıdı ve onunla müzakerenin İsrail'de başlayacağını bildirdi. Yaser Arafat ve İzak Rabin müzakerelerinden sonra onyedi maddeden oluşan bir anlaşma imzaladılar ki, bu anlaşmaya göre batı kesiminde ve yine Gazze bölgesinde bağımsız bir güç oluşacaktı.

Amerika ve İsrail'in bu anlaşmaya yanaşmalarının hedeflerinden biri de Filistinliler arasında nifak yaratmak ve İntifada'nın alevlerini onların kendi elleriyle söndürmekti. Bu anlaşmanın sonuçlarından biri de İsrail'in bölgede meşru ve kanuni bir üss haline getirilmesinin arap ülkeleri tarafından resmen tanınması için engelleri ortadan kaldırmaktır. Bu anlaşma İntifada'nın ciddi tahlikesinden doğan endişeden dolayı her ne kadar da bir türlü İsrail'in önceki tutumlarından sınırlı olarak geri adım atması sayılsa da, müslüman Filistin halkının yüce mücadelesiyle ciddi bir mesafe olacaktır. İsrail'in resmen tanınması Ortadoğu ve müslümanların geleceği için bir faciadır ve bunun suçlusu sadece FKÖ ve Arafat değildir, meseleye daha geniş bir şekilde bakacak ve İmam Humeyni'nin bakış açısıyla yaklaşacak olursak bu facianın suçunun bütün müslüman ülkeler ve bu tahkir edici ortamı yaratmada ortak olanların üzerinde olduğunu görürüz.

Her ne kadar bu yeni uzlaşmacı hareketlerin sonuç ve kaderleri hakkında hüküm verebilmek için daha geniş bir fırsata ihtiyaç varsa ve gelecek yıllar gerçeği ortaya çıkaracaksa da, Filistin'de ki bu direniş ve mücadele tohumunun şimdi itikadi ve islamî ortamını bulduğu, müslüman Filistin halk kitlelerinin iman ve hedefinin Filistin'i al kanlarıyla sulama görevini üzerine alan kendiliğinden kaynayan bir kaynak ve çeşme bilincine vardığı şimdiden söylenebilir. Dolayısıyla bu mukavemet ve direniş ağacının yükseklik ve verimliliği apaçık gözler önündedir ve bu da İmam Humeyni'nin -ks-de beklediği, tüm hayat ve mücadelesinde gerçekleşmesi için zahmetler çektiği sağlam adımlarla yaklaşan geleceğin ta kendisidir.

"Eğer Allah'ın dinine yardım edecek olursanız Allah da sizlere yardım eder ve adımlarınızı sağlamlaştırır."(72)

(72) Muhammed -sav-, 7.

-------------------------
www.islamkutuphanesi.com
Bu Çalışmayı İran İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu,
Zamanın Hüseyin'i,
İmam Humeyni'ye (r.a) İthaf Ediyoruz...

Ey İmam....Yolundayız...